Patienten hade frivilligt lagts in för vård på Vrinnevisjukhusets psykiatriska intensivvårdsavdelning i september i fjol. En morgon när patienten väcktes inför frukosten var personen inte kontaktbar – och djupt medvetslös. Tillståndet berodde inte på någon infektion, så läkarna bedömde att patienten drabbats av en obotlig hjärnskada. Ett beslut om begränsad vård togs – och anhöriga underrättades om den hopplösa situationen. Men som en sista åtgärd beslutades att ändå prova ett motmedel mot lugnande medicin. Och det fungerade! Patienten vaknade upp – och snart stod det klart att denne hade svalt insmugglade läkemedel kvällen innan. En utredning av händelsen kommer att göras med anledning av att en Lex Maria-anmälan inlämnats till Inspektionen för vård och omsorg.