– Det pågår fortfarande rekryteringsarbete på flera enheter men skolorna har organiserat arbetet så att alla elever kommer att mötas av vuxen personal när terminen startar, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén. Vi känner en betydligt lägre stress jämfört med tidigare år.

Alla enheter har inte hittat exakt den lösning man vill ha men eftersom rekryteringar pågår kommer läget att bli bättre efter hand. Det kan exempelvis handla om att en elevgrupp som egentligen ska ha tre lärare i skolstarten får nöja sig med två lärare.

Det har också visat sig att vissa ämnen är särskilt svårt att hitta behöriga lärare i och detta gäller både grundskolan och gymnasiet.

– Bristen på språklärare och lärare i estetiska ämnen verkar vara särskilt svår i år, säger Sofie Lindén. Där får vi anstränga oss extra. Vi har haft en hög ambitionsnivå inför höstens skolstart och vi måste helt enkelt sänka den något på ett par ställen. Vår avstämning med enheterna igår pekar dock på en stabil situation.