Enligt uppgift från räddningstjänsten hade den ena bilen kört in i sidan på den andra. Tre personer färdades i bilarna och kunde själva sa sig ut ur fordonen, men en person fördes sedan med ambulans till sjukhus.

Olyckan inträffade i höjd med Melby utmed riksväg 51.

Vid klockan 20.40 var det enligt uppgift från polisen totalstopp i trafiken i riktning mot Norrköping.Båda bilarna behövde bärgas från platsen. Vid 22-tiden uppgav Trafikverket att stoppet var avhjälpt.