Sedan drygt två år har det funnits ett skötselavtal mellan Norrköpings kommun och Båthuset Norrköping som är hamnfogde. I skötselavtalet står tydligt att hamnen under högsäsong, april till september, ska vara bemannad mellan klockan 10 till 18. Resten av året, och under andra tider på dygnet, ska hamnfogden finnas tillgänglig via telefon. För det, och för skötsel av de fasta båtplatserna, får Båthuset i Norrköping 85 000 kronor varje år, plus avgifter för de platser som hyrs ut.

Bent Blichfeldt har varit gäst i hamnen sedan slutet på juni. Han säger att hamnen varit helt obemannad under tiden de varit där.

– Den enda hamnservicen som finns är en skylt med ett telefonnummer, men när man ringer numret är det inte alltid man kommer fram, säger han.

Artikelbild

| En skylt med ett telefonnummer är den enda service hamnen har att erbjuda.

– Elstolparna på bryggan är trasiga, och det är ett himla liv här då ungdomar hoppar från båtramparna. Hamnen saknar underhåll och borde vara bemannad, säger han.

Daniel Norell driver glasskiosken i hamnen. Han berättar att hans verksamhet får ta emot besökarnas frågor.

– De kommer till oss och tror att det är vi som sköter hamnen. En del vet inte var de ska betala avgift. Vi hänvisar till numret på skylten, men det är inte alltid de svarar. Och då står båtgästerna gratis, säger han.

Daniel Norell upplever en frustration från gästernas sida.

Artikelbild

| Trasiga flaggor vajar i vinden. Besökare upplever att hamnen är eftersatt och saknar underhåll.

– De tror att de ska komma till en bemannad hamn med service, och möts av några ödsliga bryggor. Många åker rätt snabbt vidare, säger han.

Enligt Robin Wickenberg som äger Båthuset Norrköping beror avsaknaden av bemanning på att kommunen rev hamnkontoret förra året.

Artikelbild

| Bent Blichfeldt har legatmed sin båt i hamnen sedan i juni. Han oroar sig för ungdomarna som hoppar från bryggorna kan komma till skada (se bild).

– Vi kom överens med kommunen om att finnas tillgängliga på telefon istället, säger han.

Gunnar Engdahl är processansvarig för markförvaltning på stadsbyggnadskontoret. Han känner inte till överenskommelsen.

– Vi har förstått att allt inte fungerar som det ska och ska undersöka saken närmare, säger han och hänvisar till Jonas Sivervik, på stadsbyggnadskontoret, som ansvarar för exploatering av hamnen och skött kontakten med Båthuset i Norrköping.

– Vi kan inte begära att hamnfogden ska ha bemanning utan hamnkontor, och kan därför inte klandra honom, säger han. Vår bedömning var att vi skulle kunna lösa det här utan bemanning, men vi underskattade behovet av platsbemanning, säger Jonas Sivervik.

Men borde ni inte ändra i avtalet då?

– Vi rev hamnkontoret efter att vi skrivit kontrakt. Vi behöver sätta oss ned och analysera vad vi lärt oss inför det fortsatta avtalsskrivandet.

– Men vi behöver vara självkritiska och föra diskussioner med hamnfogden om hur det ska se ut fortsättningsvis, säger Jonas Sivervik.