Vid en inre gränskontroll på bilfirman den 8 september förra året upptäckte myndigheterna att en 29-årig man satt och polerade en bil i verkstaden. En bil som stod skriven på firman.

Mannen hade sökt asyl i Sverige i november 2015 och hade inte något arbetstillstånd, enligt Migrationsverket. Han hade inte heller beviljats undantag från kravet på arbetstillstånd, vilket är möjligt att få.

Han hade därför inte rätt att arbeta, men hade enligt vad han uppgivit i polisförhör, arbetat ungefär åtta timmar per dag i fem veckor på den aktuella bilfirman. För det fick han 1 000 kronor per vecka. Pengar som han fick kontant i handen.

Artikelbild

| Arbetsplatskontroll. gränspolisen och skattemyndigheten hittade en asylsökande utan arbetstillstånd i verkstan.

Ägaren till bilföretaget hävdade dock att han inte hade någon anställd personal, utan att 29-åringen bara hoppade in vid behov.

När ägaren delgavs misstanke för brott mot utlänningslagen, eftersom han uppsåtligen eller av oaktsamhet haft en utlänning utan arbetstillstånd i sin tjänst, förnekade han brott. Han säger också att det den asylsökande sagt i polisförhör inte stämmer.

Bilfirmans ägare delges också en särskild avgift, enligt utlänningslagen. Avgiften tillfaller staten.

Ägaren är dock inte beredd att mottaga avgiften.