Det är bara några veckor sedan som ett Motalapar hittade ett katthuvud i sin trädgård på Samuelsberg. Dagen efter påträffades kroppen i en annan trädgård på samma gata.

Under tisdagen var det dags igen då personal på Griftegården hittade ett katthuvud som placerats på en familjegrav. Av anmälan att döma är tillvägagångssättet det samma som vid förra tillfället, det vill säga att huvudet avlägsnats från kroppen.

På polisstationen i Motala har katthuvudet granskats närmare och en första bedömning har kunnat göras.

Artikelbild

| Griftegårdschef Daniel Kullman har träffat den skändade kattens ägare.

– Katthuvudet är avskilt med ett vasst föremål strax under sista nackkotan. Det har huggits eller skurits av. Det anmärkningsvärda är att någon även har petat ut ögonen på katten, säger stationsbefäl Sara Walters.

Hon säger att polisen ser allvarligt på de båda händelserna. Det hon också tycker är uppseendeväckande är att kattens ena öra hade skadats, men inte det öra där chippet satt vilket gjorde identifieringen tydlig.

– Det kan vara så att gärningsmannen vill att man ska se vad som gjorts med djuret. Det finns ingen empati hos en sådan här människa och det är väldigt oroväckande, säger hon.

I nuläget har polisen inga spår efter den eller de personer som misshandlat de två katterna till döds. Båda fallen har dock inträffat i nära anslutning till varandra.

Artikelbild

Sara Walters vill uppmana boende runt Griftegården och Samuelsberg, men även i Bondebackaområdet att försöka hålla extra uppsikt över sina djur. Hon uppmanar också till allmän vaksamhet.

– Tycker man att någon beter sig konstigt eller upplever att någon gör något märkligt, ring polisen.

Griftegårdschef Daniel Kullman säger till tidningen, när han möter upp på kyrkogården, att det var en av hans anställda som hittade huvudet under tisdagen.

– Vi hoppades först att det var ett djur som gjort det och inte en människa, säger han.

Kullman har aldrig tidigare varit med om att någon placerat ett djurhuvud på en grav.

– Det är hemskt och bedrövligt på alla sätt och vis att någon kan göra en sån här sak, säger han.

Personalen på Griftegården har efter det makabra fyndet sökt efter kattkroppen i anslutning till kyrkogården utan resultat.