När Wikileaksgrundaren trädde fram på ambassadens balkong höjde han en knuten näve i en segergest, men det var bittra ord som föll.

Sju år utan åtal medan mina barn växte upp utan mig. Det är något jag inte kan förlåta. Det är något jag inte kan glömma, sade Assange.

Han svarade inte på några frågor och sade inte om och när han tänker lämna ambassaden.

Min rättsliga stab har kontaktat brittiska myndigheter och vi hoppas kunna inleda en dialog om vad som är den bästa framkomliga vägen, sade han, och tillade att han gärna samtalar med USA:s utrikesdepartement om det som hänt.

Inget uttalande om skuld

Sex månader efter förhören med den våldtäktsmisstänkte Wikileaksgrundaren kom beskedet från överåklagare Marianne Ny: Den rättsprocess som tog sin början efter ett Sverigebesök 2010 har sannolikt nått sitt slut.

Assanges svenske advokat Per E Samuelson hävdar att besluten att häva häktningen och lägga ner förundersökningen grundar sig på att åklagarna inte längre kan se fram mot en fällande dom. Men enligt överåklagare Marianne Ny är det helt fel.

Om Assange återvänder till Sverige innan brottet preskriberas 2020 kan det hända att förundersökningen återupptas, säger hon.

Assanges skuld eller oskuld har inte slagits fast i och med dagens besked, enligt Ny.

Samuelson för också ett resonemang om att USA-uttalanden om att man vill ha Assange fängslad spelat in. Men Ny tillbakavisar även det.

Beslutet i dag har inte någonting med amerikanska myndigheters agerande att göra, säger hon.

Beslutet grundar sig istället på att "alla möjligheter att driva utredningen framåt nu är uttömda" och att det inte längre framstår "som proportionerligt att upprätthålla" häktningen.

Oklart om fortsättning

Frågan är nu om Assange kommer att våga lämna ambassaden för att ta första bästa plan till Ecuador där han beviljats politisk asyl. Brittisk polis uppger att han kommer att gripas för att han bröt mot villkoren för sin borgen när han tog sin tillflykt till ambassaden 2012.

Sedan tillkommer den fortsatta risken för en utlämning till USA där han är brottsmisstänkt på grund av Wikileaks publiceringar av tusentals militära och diplomatiska dokument.

Assanges advokat Melinda Taylor säger till TT att brittiska och amerikanska myndigheter "konsekvent vägrat bekräfta eller dementera" om det finns en begäran om utlämning till USA.

På en fråga från Reuters om Storbritannien kommer att utlämna Assange till USA svarar premiärminister Theresa May:

Vi tittar på begäran om utlämningar när vi får dem och bedömer varje enskilt fall.

Samtidigt rapporterar The Telegraph, med hänvisning till Assanges advokat Juan Branco att Assange har planer på att söka politisk asyl i Frankrike.

Vill utreda skadestånd

Per E Samuelson säger till TT att Assange har bett honom att undersöka möjligheterna att inleda en stämning mot svenska staten. Det handlar inte om pengar utan om upprättelse, enligt Samuelson.

Våldtäkten som Assange misstänks för skedde i augusti 2010. Från Sverige åkte Assange till Storbritannien där han efter diverse rättsliga turer tog sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London 2012 och beviljades asyl.

Assange har inte velat återvända till Sverige för att höras om brottsmisstankarna då han hävdat att det funnits risk för att Sverige då skulle utlämna honom till USA.