Thure Andersen hade druckit några starköl och gav hustrun råd om hur hon skulle hantera ratt och reglage när hon lade till vid polisbåten. Det skulle han inte ha gjort. Polisen anser att mannen skötte "en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss" som det heter i sjölagen.

Hugo Tiberg, professor i sjörätt vid Stockholms universitet, menar att polisen kan ha tänkt rätt när de åtalar maken för sjöfylleri.

Thure Andersen är upprörd över polisens agerande och tänker bestrida åtalet.

Han berättar att han och frun var ute för att fånga makrill när de blev stoppade av en polisbåt för att genomföra ett LAU-prov (Lagen om alkoholutandning).

Enligt Andersen gav han sin fru råd om att hon inte fått i backen ordentligt, vilket gjorde att polisen även bad honom blåsa.

Nu är han misstänkt för sjöfylleri och parets fisketur slutade med att de blev bogserade till land.

Enligt Tiberg betraktas ofta den som styr som befälhavare, trots att det kan vara den som navigerar som ytterst bär ansvaret. Det blir alltså en bedömningsfråga för polis och domstol men också för besättningen på båten om vem som för befälet. Problemen menar han uppstod när sjölagen ändrades 2010.

Rino Carlsson vid sjöpolisen i Stockholm säger till TT att alla personer på en båt som anses viktiga för säkerheten och fullgör en väsentlig uppgift kan dömas för sjöfylleri.