Enligt Emthén är det tydligt att det finns ett behov på marknaden och ett samhällsekonomiskt intresse för de flyglinjer som de båda bolagen erbjöd från regionala flygplatser till större flygplatser.