Skälet till de höga priserna är en ökad efterfrågan och en minskad tillgång, enligt Lars Friberg.