Beskedet strax före lunch på tisdagen fick omedelbart yenen att försvagas mot dollarn.