I år bedöms BNP-tillväxten bli noll i genomsnitt i de 27 EU-länderna, för att sedan stiga till blygsamma 1,3 procent nästa år.

Tittar man enbart på de 17 euroländerna ser läget något sämre ut. I år spås ekonomin backa med 0,3 procent och nästa år förväntas en tillväxt på 1,0 procent.

Han vill samtidigt ta fasta på flera tecken på att en normalisering kommer.

Spanien har ännu inte behövt be om krishjälp av de andra euroländerna och IMF. Men siffrorna visar på fortsatt besvärligt läge för landet. Budgetunderskottet i år väntas hamna på 6,4 procent och nästa år på 6,3 procent. Det är en bra bit över de mål som EU-kommissionen satt upp för Spanien, och som den spanska regeringen lovat följa.

Nästa år ska det spanska budgetunderskottet vara nere på 3 procent av BNP, enligt dessa rekommendationer. För att det ska klaras måste den spanska regeringen presentera nya åtgärder i sin kommande budget.

Den spanska statsskulden väntas bli 80,9 procent av BNP i år och 87,0 procent 2013. En kraftig försämring har skett de senaste åren. 2009 var statsskulden 53,9 procent av BNP.

Den hårt ansträngda grekiska ekonomin bedöms backa med ytterligare 4,7 procent i år för att nå nolltillväxt nästa år. Statsskulden ligger kvar på skyhöga nivåer; 160,6 procent av BNP i år och 168,0 procent 2013.

Det grekiska underskottet väntas hamna på 7,3 procent av BNP i år och förvärras ytterligare till 8,4 procent nästa år.

Den svenska ekonomin klarar sig klart bättre än krisländernas. Tillväxten i år väntas bli blygsamma 0,3 procent, men nästa år spås en tillväxt på 2,1 procent av BNP.

I år spås ett budgetunderskott på 0,3 procent, medan statsfinanserna i princip bedöms vara i balans nästa år, 0,1 procent.

Arbetslösheten kommer att ligga kvar på en hög nivå, cirka 10 procent både i år och nästa år i genomsnitt för de 27 EU-länderna. Men skillnaderna är enorma mellan olika länder.

I Spanien är arbetslösheten 24,4 procent i år och väntas stiga till 25,1 procent nästa år. I Tyskland spås arbetslösheten däremot hamna på 5,5 procent i år, för att sjunka till 5,3 procent 2013.

Han betonade att prognosen inte har kunnat ta hänsyn till den budget som den spanska regeringen snart ska presentera. Först den 30 maj kommer kommissionen uttala sig om vilka ytterligare åtgärder Spanien måste vidta. Då har kommissionen utvärderat de budgetförslag som EU-länderna enligt nya regler måste lämna in och är beredd att ge rekommendationer.

Rehn tryckte dock på att de regionala regeringarna i Spanien måste få ordning på sina finanser.