Analytiker hade, enligt Reuters sammanställning, i genomsnitt räknat med en vinst på 249 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 8 718 miljoner kronor, jämfört med 8 257 miljoner kronor ett år tidigare.

Målet för helåret 2012 är att nå ett rörelseresultat i nivå med fjolåret.