"Det måste finnas kvinnor, modiga och behjärtade nog att våga stå för en mening även om den inte är populär, men som kanske är ämnad att prägla en kommande tid." (Elisabeth Tamm (1880 - 1958) pionjär och liberal riksdagskvinna)

I år fyller kvinnornas rösträtt 90 år. Liberala kvinnors historia är också den kvinnliga rösträttens historia. Liberala kvinnor med Selma Lagerlöf i spetsen kämpade i över 20 år för att få kvinnlig rösträtt tillsammans med bland andra Ellen Key. Ytterligare en förgrundsgestalt var Fredrika Bremer som på 1800-talet tog upp kvinnors rätt till utbildning.

Läkarna Karolina Widerström, vars lilla museilägenhet i Stockholm är väl värd ett besök, samt Ada Nilsson arbetade för bättre sexualundervisning. Kerstin Hesselgren, som ägnade sig åt att förbättra arbetsmiljön inte minst för kvinnor inom industrin, invaldes tillsammans med Elisabeth Tamm i riksdagen 1921, första gången som kvinnor fick möjlighet att utnyttja rösträtt.

År 2007 instiftade Liberala ungdomsförbundet ett flyktingpris för att hedra Ingrid Segerstedt Wiberg (dotter till legendaren Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning). Ingrid själv fick första priset för sitt arbete för mänskliga rättigheter. Hon valdes in i Folkpartiets styrelse redan år 1982.

Har dagens kvinnor något kvar att kämpa för? I riksdagen är Barbro Westerholm en stark röst gällande äldres rättigheter. EU-ministern Birgitta Ohlsson har ett starkt engagemang för internationell solidaritet och mänskliga rättigheter. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni arbetar oförtröttligt mot hedersvåld, våld i nära relationer och mot bristande jämlikhet i kommuner och landsting.

Drygt halva jordens befolkning består av kvinnor, många lever under svårt förtryck och utan grundläggande mänskliga rättigheter. Att satsa på kvinnors hälsa, försörjning och rättigheter är effektiv bekämpning av fattigdom i ett lands befolkning och något som stärker barns villkor och rättigheter. Ett land där flickor hålls från utbildning är dömt till fattigdom. Ett land där våldtäkter och andra övergrepp mot kvinnor blir en form av krigföring kommer att präglas av hat, bitterhet och motsättningar.

I Sverige har vi kommit långt när det gäller jämställdhet, men även här påverkar och begränsar könsroller oss och. Manliga jobb och egenskaper värderas fortfarande högre. Det finns mycket kvar att göra.

Centralt för oss liberaler är en stark tro på alla människors lika värde och på den kraft och förmåga som finns hos en fri individ. För oss är det därför självklart att verka för jämställdhet, mot rasism, homofobi och alla andra typer av förtryck och frihetsinskränkning. Våra kvinnliga föregångare har visat vägen. Vi plöjer vidare.