Logga in
Logga ut
Stöd och omsorg! Anna Nilsson (M) Anna Nilsson (M)
Vädersponsor:

Första maj glöder

Söderköping Första maj 1968, för 50 år sedan, gick jag för första gången i en första maj demonstration. Det var i Kemi, Finland och jag var 9 år. Vappumarssi heter det på finska. Vi gick från det lilla brukssamhället där jag bodde klockan 9 på morgonen för att hinna till stadens första maj tåg. Det var 5 km till stan och fler och fler anslöt sig på vägen. I staden samlades vi sedan från alla håll till ett gemensamt tåg. Det var många hundra människor som sedan tågade genom staden. Vi sjöng Internationalen så det dånade på gatorna mellan husen. Det var så häftigt!

Då för första gången kände jag en samhörighet med så många människor och hur glöden smittade av sig. För första gången kände jag kraften av gemenskap och förstod vad människor kan åstadkomma tillsammans!

Nu varje gång jag hör Internationalen händer det något i mig och glöden tänds på nytt. Därför är första maj speciellt för mig. En partivän berättade för mig idag att han också fick en stark känsloupplevelse när musikkåren spelade Internationalen. Jag tror det är historiens vingslag som väcker känslor hos oss. Alla de som har kämpat före oss med blod, svett och tårar. Alla de som har gått med röda fanor och sjungit Internationalen före oss. Det är de som följer oss i det kollektiva minnet.

Idag gick vi på Söderköpings gator i ett första maj tåg med musikkår som spelade Internationalen. Vi fick höra inspirerande tal och jag kände samhörigheten. 

Glöden tändes på nytt och det ger mig kraft och mod att vara en stolt socialdemokrat!

Sluta att skriva "ner" hemtjänsten i Söderköping!

Söderköping För tre och ett halvt år sedan valdes jag till socialnämndens ordförande. Jag fick höra mycket från medarbetare i verksamheterna vad som var bra och vad som var mindre bra. Det jag direkt såg som ett uppdrag att jobba med var den höga sjukfrånvaron och delaktigheten för medarbetare. Bemanningen var för låg bl.a. i demensvården och medarbetare utslitna.

Socialnämnden gav förvaltningen uppdrag efter uppdrag och en del genomfördes på ett bra sätt och en del inte.

2015 satsade majoriteten på rehabilitering. Avsikten var ett nära samarbete med hemtjänstpersonal och alla fick utbildning i rehabiliterande arbetssätt. Beslut togs att alla inom vård och omsorg skulle få arbetskläder.

2016 tog majoriteten beslut att anställa 30 undersköterskor för att öka grundbemanningen. Detta skulle leda till färre vikarier, bättre kontinuitet och lägre sjukfrånvaro. I hemtjänsten jobbades med Melius projektet som syftade till att tillvarata medarbetarnas förbättringsförslag.

2017 genomfördes heltidsprojektet och alla inom vård och omsorg som vill har fått heltid. De oönskade delade turerna har blivit färre men de finns kvar än så länge i hemtjänsten. Majoriteten tog beslut om att öka bemanningen på Birkagården, kommunens demensboende.

Över allt detta hänger ett svart moln, nämligen ekonomin. När vi 2015 tillträdde var budgeten för låg. Även om majoriteten har tillsatt mycket resurser och ökat antalet medarbetare så har det ändå inte räckt fullt ut för att täcka behoven. Vi behöver effektivisera men jag tillsammans med några andra har inte sett personalneddragningar som en möjlig väg utan har sett andra vägar t.ex. teknikutveckling och organisatoriska förändringar. De enda förslagen som kommit från oppositionen i nämnden har nästan uteslutande handlat om besparingar på personal.

I hemtjänsten hade jag velat satsa på ökad grundbemanning men när resurserna inte räcker så är det svårt att satsa för att få resultat på lång sikt. Med en högre grundbemanning hade vi kunnat genomföra alla förändringar som skett tillsammans med medarbetare. Införandet av TES, planeringssystemet som är den enda enskilda orsaken som jag skulle vilja peka ut som försämrat arbetsmiljön, nyckelfri hemtjänst, nattkamera, organisationsförändringar hade kunnat genomföras på ett bättre sätt. Vi politiker har krävt att förändringar ska genomföras snabbt för att rädda ekonomin. Det har inte alltid fungerat bra och vi får lära av det misstaget.

Inga-Lill Östlund skriver på sin blogg att hon vill att jag ska svara vad jag ska göra åt hemtjänsten. Jag ska svara, även om representanter för den borgerliga oppositionen nyligen ansåg sig ha rätten att tala om för mig hur jag bör eller inte bör uttala mig offentligt...

Vi har en ny ledning och organisation i hemtjänsten som tillsammans med personal ska hitta lösningar. Så låt dem göra det! Sluta att skapa oro bland medarbetare och vårdtagare med alla skriverier. Vi vet att det finns brister och även vi politiker skall ta vårt ansvar. Det alla behöver nu är att använda sin energi till att hitta lösningar och förbättringar istället för att använda energin till att diskutera bristerna. Våra medarbetare och vårdtagare behöver inte heller höra hur mycket bättre de privata alternativen fungerar för gör de det? Skulle de göra det med 80 medarbetare och hela Söderköpings kommun som sitt område? De privata har inte rätt till heltid, larm, matdistribution och nattpersonal så jämförelsen är inte rättvis. Både den kommunala och den privata hemtjänsten har fantastiska medarbetare som varje dag ser till att de som behöver insatser också får det!

Vad vi Socialdemokrater gör mer, Inga-Lill Östlund, är att hoppas på att vi får en socialdemokratisk ledd regering efter valet som kommer att hjälpa kommunerna med mer resurser till vård och omsorg istället för skattesänkningar. I Söderköping kommer vi att jobba för ökad grundbemanning, mer delaktighet och stoppa minutjakten i hemtjänsten. Det och mycket mer kommer vi att göra om vi får fortsatt förtroende.

Hjältarna i värmen

Söderköping Det är lite svalare nu. Kanske är värmeböljan över för den här gången.

Det har varit svårt för äldre och sjuka. Många har haft det tufft. Brandmän och frivilliga som kämpat för att släcka bränder. Personal inom vård och omsorg som ansträngt sig för att verksamheterna ska fungera bra.

Vi behöver se över vad vi har för beredskap i kommunen för liknande värmeböljor. Det behöver finnas kylaggregat att låna ut till boenden och en plan för andra åtgärder.

Det verkar ändå ha fungerat ganska bra. Det är tack vare professionell och engagerad personal som sett till att de äldre klarat av värmen. Era insatser räddar liv! Tack.

Midnattssolens land

Söderköping

När jag växte upp så firade vi alltid midsommar på någon ö eller åtminstone vid vattnet. Vattnet var Bottenviken och vi campade, i tält. Det fanns ingen midsommarstång eller sill och potatis. Vi firade med en midsommarbrasa och grillade korv när brasan hade brunnit ner lite. Vi åt korv, inte korv med bröd utan korv och bröd. Brödet var en skiva rågbröd vid sidan om. Sedan satt vi insmorda i myggolja och tittade på midnattssolen. Det är häftigt när solen går ner i horisonten men stannar och hänger där en stund och börjar gå upp igen. Jag tröttnade aldrig att se det.

Det som också hände varje midsommar var att nästan alla vuxna och en del ungdomar var fulla. Det dracks mycket öl och sprit och som barn var det otäckt att se fulla vuxna som var högljudda och otrevliga. Ofta blev det bråk och slagsmål. Jag läste att dagen före midsommarafton är den dagen som det säljs mest alkohol i Sverige. Jag önskar att alla barn ska få fira midsommar utan att behöva se fulla vuxna. Inget barn ska behöva ha en klump i magen när midsommar eller semester för familjen närmar sig. Inget barn ska behöva känna sig otrygg för att de vuxnas beteende förändras på grund av alkohol.

Det är barnens rättighet att få en glad midsommar och en trevlig semester och din och min skyldighet att se till att det blir så!

Trevlig midsommar!

Nu får det vara nog!

Söderköping Socialnämnden prognostiserar ett stort underskott, igen. Nu får det vara nog med långa listor av beslutspunkter på många kortsiktiga åtgärder!

Det gäller att jobba långsiktigt!

Kursen måste vara att effektivisera men på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi har startat ett långsiktigt arbete i hemtjänsten och det kommer att bli effektivare och arbetsmiljön kommer att bli bättre. Vi har startat en ny bemanningsenhet som kommer att jobba med schemaläggning och resurstid samt även vikariebemanning. Enhetscheferna har fått utbildning i schemaläggning och nu pratar vi hälsosamma scheman!

Hälsosamma scheman är en viktig del i arbetsmiljöarbetet för individen och för att förbättra kvaliteten i socialförvaltningens verksamheter. Det finns kopplingar mellan ohälsosam arbetstidsförläggning och hög sjukfrånvaro vilken i sin tur påverkar kontinuiteten i verksamheten. Viktig hållpunkt är att arbetstiden inte ska komprimeras utan ge utrymme till återhämtning.

Vi jobbar också med placeringar. Inför varje placering behöver vi överväga alternativa lösningar på hemmaplan. Viktigt att alltid se till varje individs behov.

Ytterligare en fråga som vi behöver jobba med är hur vi lyckas rekrytera kompetenta enhetschefer och behålla dem! Vi behöver ett tydligt ledarskap i den förändring och utveckling som pågår. Samtidigt ska medarbetarna ha möjlighet att påverka sitt arbete och vara delaktiga i beslut.

För att nå våra mål när det gäller kontinuitet, bra arbetsmiljö och en minskning av sjukfrånvaron så måste vi hålla kursen. Inte få återfall till kortsiktiga beslut som ändå om några år kommer tillbaka med ränta. 

Alla medarbetare ska få en känsla av sammanhang i sin vardag med mer delaktighet. De ska känna framtidstro och få känna att de gör ett bra jobb, för det gör de!

Jag är ordförande i socialnämnden i Söderköping sedan valet 2014.
Jag är uppvuxen i en liten bruksort i Norra Finland.
Mitt engagemang för samhällsfrågor började redan när jag var barn.
Jag vill kämpa mot orättvisor, kämpa för jämställdhet och solidaritet.
Kämpa för kvinnors och tjejers rätt till utbildning och jobb på lika villkor.
Jag tror på politikens möjlighet att förändra, att skapa ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se