Logga in
Logga ut
Slutsats del 2 Mirzas fotbollsblogg Mirzas fotbollsblogg
Vädersponsor:

Torbjörn Wester (L)

Dataintrång hos Liberalerna

Norrköping

Igår morse kontaktade jag Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm, samt skickade ut ett pressmeddelande, om att jag upptäckt att minst 25 kommunala sidor på Liberalernas hemsida hade hackats.

Detta snappades snabbt upp av media. Sveriges television gjorde inslag för lokalnyheterna i Öst och Sörmland. P4 Östergötland likaså. Även annan lokalmedia runt om i landet tog upp nyheten, däribland Nya Lidköpingsposten, Lidköpingsnytt, 24Kalmar och Borås DLY.

Här i Norrköping skrev såväl Norrköpings tidningar, Folkbladet och Norrköping Newsom händelsen.

Liberalerna gick igår ut med information om händelsen, där man vill tona ned det som inträffat utifrån att det inte finns några indikationer på att känsligare system drabbats, som t.ex. medlemsregistret eller mejlsystem. Samtidigt bekräftar man att IT-incidenten har ägt rum och att utomstående kunnat ändra innehållet på Liberalernas hemsida, dvs. att sidan blivit hackad som en följd av ett säkerhetshål i det webbpubliceringsverktyg (WordPress) som Liberalerna använder.

Det är anmärkningsvärt att hacket upptäcktes av Liberalerna centralt redan i februari, men att man vare sig gått ut med information eller åtgärdat skadorna på de lokala sidorna. Det tog mig mindre än 30 sekunder att med googles hjälp hitta de hackade lokala sidorna. Detta indikerar att det finns brister i arbetet med datasäkerheten, och det finns säkert ett samband mellan bristen på transparens och bristen på heltäckande åtgärder. De flesta som jobbar professionellt med datasäkerhet är eniga om att just transparensen kring IT-incidenter behöver förbättras i hela samhället.

Det som glädjer mig är att händelsen inte enbart blivit en fråga om “ytterligare en IT-attack”. Den här gången var det Liberalerna som drabbades, nästa gång kan det vara Vänsterpartiet, Transportstyrelsen, landstinget eller riksdagen. Poängen är att vi lever i en tid då vi måste förvänta oss återkommande attacker mot våra digitala system. Detta är en fråga som behöver komma högre upp på den politiska dagordningen.

Jag är särskilt glad att våra två lokaltidningar Folkbladet och Norrköpings tidningar fick med detta i sin rapportering.

Norrköpings tidningar intervjuade mig:

"– Detta bör inte behandlas som en isolerad händelse, utan ingå i en större diskussion om digital integritet, säger Torbjörn Wester, styrelseledamot i Liberalerna Norrköping. […]

Torbjörn Wester hoppas också på en politisk diskussion om datasäkerhet.

– I ett samhälle där datasystem hela tiden utsätts för attacker kan det vara dags för ett systemskifte i synen på hur mycket information det är vettigt att vi samlar in och registrerar om medborgarna."

Även Folkbladet gjorde en intervju:

"Torbjörn Wester […] har dataskydd och integritet som sina profilfrågor.

– Frågan om datasäkerhet engagerar mig naturligtvis, det var orsaken att jag gick in i politiken från början. I det här fallet är det inte att det är Liberalernas hemsida som är problemet utan det här är något man måste lyfta på bred front i samhället. I den tid vi nu lever i utsätts datasystem hela tiden för angrepp så kanske är det dags för ett digitalt systemskifte."

Som jag även skrev i det pressmeddelande jag skickade ut:

"– En sådan här attack får mig att ifrågasätta mängden integritetskänsliga uppgifter som finns lagrade om medborgare, när datasystem hela tiden utsätts för attacker. Som liberaler inser vi att skyddet av medborgarnas privata kommunikation och information är en förutsättning för ett fritt och öppet samhälle."

Det offentliga samlar idag in mängder av integritetskänslig information om medborgarna. Det kan vara dags för ett systemskifte i synen på hur mycket information det är vettigt att vi samlar in och sparar.

Det är även helt nödvändigt att myndigheter, politiska partier och andra samhällsviktiga institutioner förstår behovet av att prioritera datasäkerheten, att visa transparens kring inträffade händelser, och av att de skyddar känslig information.

Hur står det till i Norrköpings kommun med dataskyddet? Även kommunen samlar in en hel del information om medborgarna. Jag sitter själv i Vård- och omsorgsnämnden och kan se detta. Vi har även andra nämnder som t.ex. Socialnämnden. Eller för den delen så enkla saker som register över var dina barn går på dagis.

Jag kommer att kandidera till kommunfullmäktige för Liberalerna i valet 2018, och har för avsikt att gå till personval med ett heltäckande initiativ för att ytterligare lyfta upp frågan om datasäkerhet i Norrköpings kommun på agendan.

Birgitta Ohlsson - ny partiledare för (L)

Norrköping  

Så kandiderar då äntligen Birgitta Ohlsson till posten som partiledare för (L). Nu står striden mellan Jan Björklund och Birgitta - men det är en strid som inte bara handlar om vilken person som ska leda liberalerna, utan också om vilken riktning partiet ska ta.

Partiledarstriden sätter fokus på den nuvarande ledningens misslyckade strategi att göra om partiet från socialliberalt till konservativt. När Moderaterna under Reinfeldt förflyttade sig mot den socialliberala mitten valde Liberalernas (Folkpartiets) partiledning att ompositionera Folkpartiet högerut. Det måste ha funnits en förhoppning om att locka över "gammalmoderata" väljare, genom att anamma en stark marknadsliberal profil i kombination med en hård kravpolitik på övriga områden, och genom att tona ned de sociala aspekterna av politiken.

Liberalernas sviktande väljarstöd visar tydligt att det inte har varit någon framgångsrik strategi – istället ser vi hur såväl liberaler som socialliberala moderater överger sina partier till förmån för Centerpartiet.

I en tid när repressiva krafter vinner allt starkare inflytande runt om i Europa och USA måste Liberalerna stå upp för sina grundläggande värderingar. Detta har Birgitta Ohlsson konsekvent gjort.

Om en VD har lett ett företag under mer än ett decennium till ett av dess sämsta resultat någonsin, sparkar man VD:n. Det finns inget vare sig nostalgiskt eller särskilt dramatiskt över den saken. Liberalernas nuvarande partiledare saknar den trovärdighet som krävs för att kunna leda partiets nödvändiga förändringsarbete tillbaka till de socialliberala rötterna.

Det finns ingen annan grupp i partiet som har ett sådant driv och engagemang som Birgitta-falangen. Vi behöver den energin!

Gudarna ska veta att jag inte håller med Birgitta Ohlsson om allt, men av ovanstående skäl tvekar jag inte att stödja henne som som ny partiledare för Liberalerna.

Islam - en fredens religion?

Norrköping

Europa har återigen drabbats av ett fruktansvärt terrordåd. Vi kan inte annat än lida med de drabbade och deras anhöriga.

Sedan jag blev förälder känns det som om hemskheter i världen drabbar på ett mycket mer direkt vis, det är omöjligt att skärma av nyhetshändelserna.

Återigen verkar det vara islamisk extremism som ligger bakom dådet - åtminstone att döma av att IS har tagit på sig skulden.

När sådana vidriga händelser inträffar är det många som vänder sig mot islam som religion, och menar att det finns något inbyggt drag i islam som särskiljer det från andra religioner och gör det till en särskilt våldsam ideologi.

Inget kan vara mer fel.

Överhuvudtaget är det många som klandrar religionerna för krig och hemskheter i världen. De flesta krig är religionskrig, sägs det, och en värld utan religion vore en fredligare värld.

Inget kan vara mer fel.

Religion, oavsett om det är islam, kristendom, buddhism eller något annat, är ett uttryck för den mänskliga naturen. Den mänskliga naturen rymmer all tänkbar godhet och kärlek - vilket återspeglas i religionernas engagemang för de svaga och behövande - och rymmer även all tänkbar ondska och våldsamhet - vilket återspeglas i religionernas inblandning i krig, terrorism och väpnade konflikter.

Det är den mänskliga naturen som är roten till allt ont och allt gott i världen. Inte det faktum att den kommer till uttryck genom människors religioner.

Särskilt problematisk är den mänskliga naturens benägenhet att dela in människor i grupper, vi-och-dom-tänkande. Det är ett frö till extremism. Och extremismen är till sin natur människofientlig, eftersom den får extremisterna att avsky och hata de som inte är som dem.

Efter nationalisten Anders Breiviks fasansfulla terrordåd formulerade Norges statsminister Jens Stoltenberg hur så många av oss känner infor terrorismen:

- Vårt svar är mer demokrati, större öppenhet och mer humanitet, men aldrig naivitet.

Som liberaler är det därför vi försvarar religionsfriheten och andra demokratiska kärnvärden. Samtidigt vill vi se effektiv brottsbekämpning av allvarliga brott som hotar människors liv och hälsa. Och att goda människor av alla religiösa och sekulära bekännelser sluter upp mot extremistiska och människofientliga ideologier.

Efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm värmdes mitt hjärta då jag såg så många svenskar avvisa det extremistiska vi-och-dom-tänkandet och istället förenas i manifestationer för medmänsklighet och kärlek.

Men det gör så jävla ont.

Ytterligare ett vallöfte avklarat

Norrköping

Idag fattar Vård- och omsorgsnämnden det historiska beslutet om att införa LOV i hemtjänsten i Norrköpings kommun.

Att införa LOV, alltså att ge kommunens invånare rätt att själva välja utförare av vård- och omsorgstjänster, var ett av de viktigaste vallöftena för Liberalerna 2014.

Vi har valfrihet när vi köper mat, kläder och annat livsnödvändigt. På samma sätt bör det också finnas valfrihet inom vård- och omsorgstjänster. Det är diskriminerande om människor på grund av ålder eller funktionsnedsättning förlorar valfriheten.

Valfrihet förutsätter alternativ att välja mellan. En mångfald av företag ökar valmöjligheterna och skapar även en bredare arbetsmarknad för personalen.  Privata företag får chansen att erbjuda vård- och omsorgstjänster med olika profilering, t.ex. särskilda omsorgsprofiler eller språkkompetenser.

Förhoppningsvis kommer reformen också att på ett naturligt vis driva upp lönerna för t.ex. undersköterskor - där Norrköping idag inte ligger särskilt bra till i jämförelse med andra kommuner trots att undersköterska är ett bristyrke. Personalens ställning har varit svag då antalet arbetsgivare på orten varit begränsat.

Vi Liberaler vill fortsätta att öka valfriheten inom fler vård- och omsorgstjänster. Hemtjänsten är dock en bra början.

Vår vision är att medborgarna ska kunna välja innehåll från de tjänster som vårdföretag och kommunen erbjuder på lika villkor. Kvalite i verksamheten kommer vara fortsatt centralt oavsett om verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi. Rentav ännu mer centralt tack vare den konkurrenssituation som kommer att råda mellan olika utförare. Det finns exempel på kommuner som helt har konkurrerats ut av privata alternativ.

Naturligtvis måste reformen följas upp kontinuerligt ur såväl ett kvalitets- som kostnadsperspektiv.

Fler valmöjligheter för de äldre - fler valmöjligheter för personalen - fler möjligheter för driftiga entreprenörer och ett uppfyllt vallöfte från Liberalernas sida. Det är inte en win-win, det är en win-win-win-win.

Risken för kärnvapenkrig har ökat

Norrköping


I januari i år flyttades "domedagsklockan" fram till två och en halv minuter i midnatt. Domedagsklockan är en symbolisk klocka som sedan 1947 uppdateras av University of Chicago.

Klockan symboliserar hur nära mänskligheten är till ett kärnvapenkrig genom att ange hur många minuter till midnatt klockan står.

Enligt den grupp på University of Chicago som försöker bedömma risken för ett kärnvapenkrig, har vi inte varit så nära ett kärnvapenkrigsutbrott sedan 1953, som idag.

Som skäl till att flytta fram domedagsklockan i januari i år uppgavs bl.a. den ökade nationalismen i världen och valet av Donald Trump till president i USA. Läs gärna hela uttalandet från styrelsen för Bulletin of the Atomic Scientists vid University of Chicago på denna länk. Du kan även läsa mer om domedagsklockan på Wikipedia.

Efter det kalla krigets slut föreställde sig svenska försvarspolitiker att den eviga fredens era var här. Det var nog en smula naivt. Åtminstone om man ska se till mänsklighetens 200 000 år långa historia.

Ingen tjänar på alarmism eller på att känna en sådan fruktan för värsta tänkbara kriser att det leder till handlingsförlamning. Förutom kärnvapenkrig finns naturligtvis en hel del andra nog så allvarliga kriser som samhället kan drabbas av. Både tillfälliga samhällstörningar eller kriser av mer allvarlig art.

Vi måste kunna förvänta av våra politiker på både nationell och lokal nivå att samhället utvecklar planer och förberedelser för kris. Men vid sidan av detta får vi som medborgare också fundera över hur robusta våra personliga krisförberedelser är.

Alla bör vi vara förberedda att klara minst tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha ett förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Med tanke på att beredskapslagren är avskaffade och att svenska myndigheter saknar erfarenhet av att hantera större samhällsstörande kriser kan det ju vara intressant att även ha förutsättningar för att överleva längre än 72 timmar. Föreställ dig att hyllorna gapar tomma i affärerna och att du måste förklara för dina barn varför ni inte har någon mat idag.

Läs gärna mer om hur du kan bygga upp en grundförberedelse för kris på DinSäkerhet.se, en sida som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB.

Hittar du förresten till ditt närmaste skyddsrum?

Betalvägg på nt

Norrköping

Det här är mitt första blogginlägg på nt.se. Hurra!

Precis lagom till att jag börjar blogga här så har nt bestämt sig för att låsa in sina artiklar bakom en betalvägg. Jag vet faktiskt inte om det även gäller bloggarna. I så fall är det ett misstag, eftersom incitamentet för oss politiker att blogga här är möjligheten att nå ut till ganska många människor.

Jag har egentligen inga synpunkter på att nt vill testa olika sätt att ta betalt för sin journalistik. Däremot tror jag generellt att medias betalväggar är ett feltänk i sin nuvarande modell. Låt mig förklara!

Ett av de viktigaste sätten som nyheter konsumeras på idag är via länkar i sociala medier. Det är minst lika troligt att du läser den här texten eftersom du sett den länkad på t.ex. facebook eller twitter, som att du faktiskt fick syn på den på nt.se. Kanske rentav troligare.

Problemet är att de artiklar som delas på sociala medier kommer från allehanda olika nyhetssajter. En del är från DN, en del från Svd, en artikel kan vara från DI och en annan från Aftonbladet eller nt. En vanlig medborgare kan inte förväntas ha abonnemang på alla tänkbara nyhetssiter - det skulle bli svindyrt. Jag kan själv inte tänka mig att lägga tusentals kronor i månaden bara på att kunna läsa nyheter.

Och i dagens medievärld finns inget skäl att nöja sig med tillgång till en källa.

Så vad är då lösningen? Jo, det borde skapas ett Netflix för nyheter. Jag vill ha möjlighet att betala t.ex. 150 kr i månaden och få tillgång till samtliga svenska mediesajter.

Sedan får de väl dela upp pengarna sinsemellan utifrån vilka sajter som konsumenterna surfar på. Detta är helt görbart med dagens teknik. Det skulle jag vilja se!

Jag vill bygga ett samhälle där så många som möjligt känner att de kan vara med och delta. Särskilt intresserad av demokrati- och rättighetsfrågor, kultur och ny teknik.


Styrelseledamot för Liberalerna i Norrköping, och ersättare i Vård- och omsorgsnämnden.


Vill du mig något?

Mejl
torbjorn@wester.me

Facebook
facebook.com/torbjorn.wester.norrkoping

Twitter
twitter.com/torbjorn_wester

Instagram
instagram.com/torbjornwester

  • Mest lästa bloggar

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se