Stefan Carlsson (V)

Polis, polis, potatismos.

Är det okej att en polis offentligt uttrycker att journalister ska utplånas? Naturligtvis inte. Hur länge ska polisledningen låta detta passera utan åtgärd? Det handlar om trovärdighet för hela rättsstaten. 

FörSKOLAN

En utredning föreslår för utbildningsdepartementet att förskolechefer i stället ska heta rektorer. Det tycker jag är utmärkt. Det tydliggör förSKOLANS pedagogiska uppgift. Förskolan är en mycket viktig del i det svenska skolväsendet. Förskollärare och blivande rektorer - sträck på er, ni är så viktiga!

Val idag

Val i Storbritannien idag. Den tidigare uträknade Corbyn och Labour verkar ge Tories en fight idag. Jag håller tummarna för Corbyn.

 

Sent ska syndaren vakna

Noterar att Moderaterna nu har kommit till en ny insikt. Att pensionärer har arbetat och därför också borde ha sänkt skatt. Under åtta regeringsår sänktes skatten genom jobbskatteavdragen. Men då hade ingen Moderat kommit på att även pension är lön, uppskjuten lön för utfört arbete. Det borde vara en självklarhet för alla partier att lön och pension inte ska beskattas olika. Nu skriver inte Moderatena att de vill att det ska beskattas lika, bara att pensionärsskatten ska sänkas. Kom igen (m), det ska beskattas lika, punkt.

Entreprenörer som förändrar världen

Två fantastiska killar, från det fantastiska gymnasiet Nya Bergska, har med sitt UF-företag Locker room talk gjort succe. Inte bara för att igår ha blivit utsedda till bästa UF-företag utan för sin fantastiska ide och sitt proffesionella genomförande också förändrar och förbättrar världen. Tack och grattis Rogge och Shanga, entreprenörer för framtiden, ni behövs.

Bygg bort bostadsbristen

Vänsterpartiet föreslår ett statligt byggbolag för att råda bot på bristande konkurens och därmed pressa priserna. Det skulle också få fart på byggandet ute i landets kommuner och mindre tätorter. Det behövs verkligen och det tycker jag är bra.

Stefan Carlsson företräder Vänsterpartiet i Finspång.

Besök gärna vänsterpartiets hemsida; http://finspang.vansterpartiet.se/

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se