• torsdag 23 november 2017
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Kommun vägrade föra dialog med advokat Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Veckans bästa kommunalråd?

Noterar att det socialdemokratiska och skolansvariga kommunalrådet Olle Johansson med jämna mellanrum talar om vilken skola som ska bli bäst i Norrköpings kommun. När Klingsbergsskolan invigdes 2016 uttalade sig Johansson om att just Klingsbergsskolan skulle bli den bästa skolan i Norrköping. 

Nu, ett år senare, tycks dock Johansson bytt fokus. Efter ett besök på Söderporten som nu renoveras uttryckte kommunalrådet att Söderporten nu ska bli "bästa skolan" i Norrköping. Man kan givetvis fundera på Johanssons trovärdighet i ett första skede - för frågan är om Klingsborgsskolan nu är den bästa skolan - och enligt vem i så fall? Men man bör också fundera på vad det ger för signaler när det skolansvariga kommunalrådet talar om vilken kommunal skola som ska vara bäst i framtiden. Hur mottas det av elever, föräldrar och personal som inte finns på just den skolan? 

Det är givetvis gott om socialdemokraterna har en ambition att förändra skolsituationen. Men de måste tänka om när de börjar utse skolor som bästa innan de ans på allvar hunnit nystarta organisationen. Eller ska vi ha en ordning där kommunalråden i den politiska majoriteten fördelar mer resurser till verksamheter som de själva utser som framtidens bästa?  

Min ambition är att alla skolor ska vara bäst. Oavsett skola ska alla elever få rätt stöd för att nå uppsatta mål. Alla andra förhållningssätt är inte ansvarsfullt. Norrköpings elever förtjänar ett kvalitetsarbete där lärarna med stolthet kan säga "vi är bäst för just de elever vi har". 

Så om socialdemokraterna känner ett behov av att syssla med slumpmässig rangordning av olika saker så kanske det är bättre att de löser det internt genom att utse "veckans bästa kommunalråd" vid fredagsfikan. 

Stökigt i spåren av spåren

Idag har jag deltagit i första spadtaget för Kardonbanan och därmed också första spadtaget för den viktiga Ostlänken. Låt mig påminna om varför det är så viktigt; jobben!  

Lars Stjernkvist inledde med att varna för ”stök” i samband med Ostlänken och dess kringprojekt. Men stök är ingen större utmaning för Norrköping - sossarnas ledning har ju inte åtgärdat stök i form av brinnande bilar, växande utanförskap och hög arbetslöshet de senaste 20 åren.

För att inte tala om det stök som uppstått i Norrköpings utbildningssystem när samma ledning inte lyckats skapa förutsättningar för att skolorna ska kunna erbjuda 100 procent undervisning utan tvingas ställa in undervisningstid uppemot 300 timmar per vecka.

Den andra socialdemokraten som deltog på invigningen var infrastrukturminister Thomas Eneroth. Han lyfte fram alla ”kvalificerade jobb” som kommer att behövas ”apropå diskussionen om enkla jobb” som han själv, något ironisk, uttryckte det. 

Givetvis är jag väldigt glad för att dagens påbörjade byggstart av Kardonbanan också är sjösättningen av det beslut som den förra allainsregeringen tog. Samtidigt vet vi att en viss självdistans inför stora utmaningar är hälsosamt. Speciellt upplever jag att socialdemokraterna behöver påminnas om att vår stad består av människor med olika förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden eller klara en utbildning. 

Ostlänken är den enskilt största nationella satsningen som kan minska gapet mellan människor, om vi hanterar den på rätt sätt. Det handlar till exempel om de 55 000 bostäder som kommunerna längs Ostlänken lovat att bygga, om att Norrköpings invånares arbetsmarknad förstoras genom kortare restider och, framför allt, att samma arbetsmarknad också blir större genom alla som kommer behöva anställas direkt och indirekt som en följd av Ostlänkenprojektet.

Norrköpings i särklass största utmaning är att fler ska komma i arbete. Nu gäller det att lyfta fram alla de människor som står utanför arbetsmarknaden och se till att alla kommunens invånare kan få ta del av den utväxling Ostlänken kommer att ge i framtiden. 

När gängkriminalitet kryper in i vår vardag.

För någon vecka sedan gick det att läsa i Norrköpings tidningar att den upptrappade gängkriminaliteten #inkpg inte riktas mot ”tredje person”. Men en bomb under en bil i centrala Nkpg kan aldrig betraktas som en intern uppgörelse - en bomb hotar inte bara den som den är avsedd för utan det är en uppenbar risk att oskyldiga kan drabbas.

Jag tror att fler än jag känner att gängkriminaliteten kryper närmare i vår vardag. Vi har sett, under flera år, att kommunen tillsammans med polismyndigheten ingått en rad olika avtal i kampen mot droger och för att samordna insatser mot kriminella gäng och grov brottslighet. Men avsaknad av tydlighet i vad som är kommunens del i samarbetet kan ha lämnat samarbetsavtalen relativt verkningslösa och varit en bidragande orsak till att den grova brottsligheten ökat. Kommunen kan inte lägga ansvar på andra myndigheter så länge kommunen själv inte tar det övergripande ansvaret för sin del.

Rimligtvis borde givetvis socialdemokraterna inse att en kommun kan vidta åtgärder för att förhindra framtida rekrytering. En kunskapsskola som ser varje barn och som uppmärksammar barn som riskerar att hamna utanför är en långsiktig och nödvändig åtgärd för att inte fler barn och unga ska rekryteras till kriminella nätverk. Dessutom handlar det om att kommunen måste bestämma sig för att arbeta strukturerat och förebyggande mot droger bland unga. Inkörsporten för unga människor att rekryteras är primärt försäljning av droger.

Jag väntar spänt på att den politiska majoriteten #inkpg snarast ska presentera sina förslag på åtgärder för ett tryggare Norrköping. Ja, framförallt för att de sagt nej till våra förslag om att höja lärarlönerna för att öka andelen behöriga lärare i våra skolor och sagt nej till att återinföra fältassistenter på våra gator.

Allt annat vore givetvis oansvarigt när den organiserade brottsligheten fortsätter krypa så nära.

Vilseledande skolförstärkning från Stjernkvist

Under måndagen presenterade den politiska majoriteten Kvartetten sin kommunala budget och kommuninvånarna i Norrköping kunde läsa om kommande kvalitetsförstärkningar i skolan. Jag citerar; "Alla nämnder måste spara och på så sätt kramar den styrande Kvartetten fram 30 miljoner kronor till kvalitetsförstärkningar i skolan nästa år"

Men när vi analyserar förslaget till skolbudget konstaterar vi att Kvartettens kommunala "´förstärkning" i skolan inte finns. Kvartetten har varken politiskt omprioriterat i skolan eller förstärkt skolan med kommunala pengar. 

Jag har i flera år upplevt att den politiska majoritetens budget är ett siffertrixande istället för ett seriöst verktyg för att styra exempelvis skolorna mot uppsatta mål och årets budget är inte är ett undantag. Det är både vilseledande och magstarkt av Kvartetten att påstå att just de som polititisk majoritet i Norrköping förstärker skolan när det i själva verket är staten som förstärker alla kommuner i Sverige med riktade bidrag.

Det hade varit mer klädsamt om Lars Stjernkvist varit ärlig med att Kvartetten inte använder kommunala pengar att förstärka skolan utan att Kvartetten tackar Fridolin och miljöpartiet i regeringen för pengarna och för möjligheten att göra ytterligare ett tandlöst utspel om en skolsatsning som egentligen inte finns.

Under onsdagens morgon skrev Stjernkvist i sin blogg här på NT att förstärkningen är ett statsbidrag. Så det som i början av veckan var Kvartettens förstärkning av skolan benämns nu för vad det är ; statens bidrag för att kompensera kommuner som uppvisar svårigheter att erbjuda en jämlik skola.

Givetvis positivt att skolan får dessa pengar - men låt oss vara överens om att en spade är en spade oavsett om jag tror Kvartetten drömmer om att kunna göra en kommunal satsning på skolan.

Jag ser framemot att presentera vår budget på fredag.

Elefanten i rummet är lönen

Utbildning ska löna sig men det gäller inte i socialdemokraternas Norrköping. Lärarna är underbetalda och elevernas saknar både behörighet och mod för högre studier.

När personalen svarar på vad som står överst på möjlig förbättringspotential från kommunens sida svarar nästan alla anställda i kommunen; lönen. De sämst betalade lärarna och undersköterskorna i Norrköping ligger nästan sämst i lön i samma yrkeskategori i hela kommunsverige.

Jag tycker det är extremt bekymmersamt att ansvarigt kommunalråd för skolan svarar att socialdemokraterna vill locka fler att bli lärare med "andra värden" än lön för att det "inte går att konkurrera med lön".

Hur vore det om både Stjernkvist och Johansson båda högt uppsatta socialdemokrater reflekterade över att just den inställningen har varit densamma från ledande socialdemokrater i många år och är förmodligen den avgörande och största anledningen till löneläget, personalbristen och elevernas resultat #inkpg idag

Vi kan prata om vad som är värdefullt för lärare ur olika perspektiv men det värde vi vill att lärarna ska skapa är ju godkända resultat för alla elever. Då tror jag att lönen är det enda relevanta måttet för hur viktigt detta är för uppdragsgivaren - Norrköpings kommun. Alla andra förslag är ytterligare ett exempel på socialdemokraternas favoritlek; blanda bort korten och ducka för problemen.

 

Regeringskrisen på lätt svenska

Alliansen har valt att begära misstroende mot tre ministrar. Två väljer att inse att de faktiskt inte har riksdagens förtroende att vara minister i Stefan Löfvens regering. Det går inte att vara minister om man har en majoritet av riksdagen emot sig - däremot behöver man inte ha stöd av en majoritet.

Den tredje säger att det är "löjeväckande" att alliansen uttalar sig negativt om sitt förtroende för honom som försvarsminister. Det är här jag kliar mig i huvudet. Visst - en granskning kanske visar att försvarsministern tryckt på alla knappar i sitt stuprör - det vill säga ”följt manualen”. Men för mig är förtroendeskapande ledarskap att se utanför sitt stuprör.  "Jag ingår i en regering där vi har gemensamt ansvar för Sverige." Om jag då vet något som berör mina kollegor och som är viktigt för Sverige - visst sjutton stämmer jag av med mina kollegor hur de har hanterar information (och om de fått den).

En ledare, likt Hultqvist, som bara agerar i sitt eget stuprör har inte mitt förtroende. Oavsett hur mycket gott han gjort för försvaret. Ingen är oersättlig - inte ens en sosse.

Hej! 


Det är jag som är Sophia Jarl. 


Jag är född och uppvuxen i Norrköping. Utbildad lärare och mamma till två flickor. Gift med Mårten och boende på Vikbolandet. Jag är oppositionsråd för Moderaterna i Norrköping.


Jag tror att jobb och utbildning är nyckeln till ett välmående Norrköping. Vi behöver alla, oavsett bakgrund, befinna oss i ett meningsfullt sammanhang och uppelva den frihet som egen försörjning ger. Och vi behöver  en skola där alla får möjlighet att lära och där alla förstår att utbildning öppnar dörrar för att lära om och lära nytt. 


Jämställdhet och integration är två samhällsutmaningar som jag är extra engagerad i. Jag kommer aldrig acceptera ett samhälle där jämställdhet får stå åt sidan. Alla barn har rätt att växa upp som jämlikar. Och integration är en utmaning - inte en ursäkt för att tränga undan andra behov som vår välfärd måste hantera.


Jag vill vara med och utveckla lösningar som är utgår från verkligheten. Politiken ska fokusera på svårigheter och lösningar istället för att slösa tid på att prata om det som faktiskt fungerar.


Vill du veta mer om mig så titta gärna på min hemsida: www.sophiajarl.se  Du kan också följa mig på facebook via https://www.facebook.com/sophia.jarl och på twitter: @sophiajarl


Varmt välkommen med dina synpunkter och frågor framöver!

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se