Veckans bästa kommunalråd?

Noterar att det socialdemokratiska och skolansvariga kommunalrådet Olle Johansson med jämna mellanrum talar om vilken skola som ska bli bäst i Norrköpings kommun. När Klingsbergsskolan invigdes 2016 uttalade sig Johansson om att just Klingsbergsskolan skulle bli den bästa skolan i Norrköping. 

Nu, ett år senare, tycks dock Johansson bytt fokus. Efter ett besök på Söderporten som nu renoveras uttryckte kommunalrådet att Söderporten nu ska bli "bästa skolan" i Norrköping. Man kan givetvis fundera på Johanssons trovärdighet i ett första skede - för frågan är om Klingsborgsskolan nu är den bästa skolan - och enligt vem i så fall? Men man bör också fundera på vad det ger för signaler när det skolansvariga kommunalrådet talar om vilken kommunal skola som ska vara bäst i framtiden. Hur mottas det av elever, föräldrar och personal som inte finns på just den skolan? 

Det är givetvis gott om socialdemokraterna har en ambition att förändra skolsituationen. Men de måste tänka om när de börjar utse skolor som bästa innan de ans på allvar hunnit nystarta organisationen. Eller ska vi ha en ordning där kommunalråden i den politiska majoriteten fördelar mer resurser till verksamheter som de själva utser som framtidens bästa?  

Min ambition är att alla skolor ska vara bäst. Oavsett skola ska alla elever få rätt stöd för att nå uppsatta mål. Alla andra förhållningssätt är inte ansvarsfullt. Norrköpings elever förtjänar ett kvalitetsarbete där lärarna med stolthet kan säga "vi är bäst för just de elever vi har". 

Så om socialdemokraterna känner ett behov av att syssla med slumpmässig rangordning av olika saker så kanske det är bättre att de löser det internt genom att utse "veckans bästa kommunalråd" vid fredagsfikan. 

Vi är redo för nyval

Självklart ska vi agera när flera ministrar visat bristande omdöme angående informarionsspridning inom den egna regeringen.

Jag vill dock klargöra lite närmare hur min egen bild av det som inträffat är och vad jag anser är viktigt när en förtroendekris inom regeringen och kanske ett rådande nyval står inför dörren;

1/ Som kommunpolitiker har jag ingen annan information att tillgå än den jag fått genom media när det gäller det som inträffat på transportstyrelsen och de händelser som sedan varit därefter. Så på frågan vad jag tycker om att rikta ett misstroende mot ministrarna är mitt svar att jag litar till att mina partikollegor på riksnivå gör en korrekt bedömning om omfattning av säkerhetsrisker för Sverige och att ett misstroende mot ministrarna är vägen att hantera det rådande läget på.

2/ Inom svensk politik har hot mellan opposition och majoritet gällande olika typer av misstroenden och mer i person än sak dominerat den senaste mandatperioden. Hot om misstroenden och nyval är ovärdigt svensk politik och ett svek mot väljare om man inte avser fullfölja. Därför förväntar jag mig att vi, Alliansen, fullföljer misstroendet och tar ansvar hela vägen.

3/ Lövfen får gärna hota och även utlysa ett nyval. I Norrköping är vi redo. Ett nyval innebär en ny möjlighet att få väljarnas förtroende. Jag önskar samtliga allianspartier #inkpg agerar som en enad allians för att få en alliansstyrd regering efter ett nyval.

Låt oss nu ta den här striden om bristande ansvarstagande inom regeringen. Vi står redo för de förändringar som är nödvändiga för att flytta landets positioner framåt.

 

Fokus på svåra utmaningar kräver politiskt mod

Sabina Bernsköld (S) skriver i NT en artikel som spänner över ett brett spektrum av i bästa fall kreativa tankar om läget i Norrköpings politiska sfär. Betraktelsen avslutas med två frågor; Dels med vilka partier jag, ledare för det största oppositionspartiet, vill samarbeta med och dels vilka politiska partners moderaterna ser i Norrköping.

Moderaterna ser idag tveklöst Alliansen som huvudalternativet. Lokalt, regionalt och i riket vill vi se ett starkt mandat för moderaterna och en stark sammanhållen Allians. För demokratins skull och eftersom Bernsköld ställer frågan vill jag tillägga att inom vårt parti har vi en ordning där vi gemensamt beslutar hur och om vi vill samarbeta med andra partier. Jag hoppas att Bernsköld och andra gräsrötter inom (S) har fått vara med i processen som gav Norrköping Kvartetten? Därmed vill jag vara tydlig med att C, L och KD som samarbetspartners är moderaternas linje - inte bara "Sophia Jarls linje”. Vi hoppas givetvis att en röst på något av allianspartierna i slutänden leder till ett borgerligt styrt Norrköping, Östergötland och Sverige.

När ändå Bernsköld bjudit in mig i debatten vill jag passa på att ur ett större perspektiv ge min syn på den politiska situationen i Norrköping. Oredan som råder i fullmäktige kan vid första anblicken vara ett uttryck för oacceptabelt uppförande från enskilda ledamöter precis såsom presidiet skriver i NT. Det kan också vara bristande kraft från socialdemokraternas fullmäktigeordförande. Men skrapar vi på ytan så ser jag att det uteslutande beror på en svag politisk majoritet som systematiskt duckar för att driva svåra frågor.

Norrköping står inför en rad utmaningar utifrån vad som händer i vår omvärld. Kommunen måste exempelvis kunna hantera återvändare som stridit för terrornätverk som Daesh. Kommunen måste tillsammans med skolinspektionen klara av att säkerställa att de religiösa friskolorna står bakom det jämställda samhälle vi står upp för och kommunen måste kunna hantera att fler flickor på våra kommunala skolorna av religiösa skäl inte kan delta i den ordinarie undervisningen för att de tvingas bära slöja. Det är bland annat sakfrågor som dessa, som fått debatten i fullmäktige att haverera.

Både (S) och (M) har, under flera år, haft en strategi att inte driva frågor som kan uppfattas som främlingsfientliga eller populistiska i spåren av flyktingströmmen. Nu har tiden sprungit ikapp detta förhållningssätt och ett parti har till och med sprungit om. Vi vet alla att jag syftar till SD.

Tyvärr upplever jag en oförmåga hos (S) att identifiera de viktigaste problemen i Norrköping. Partiet tycks vilja utmåla dessa frågor som främlingsfientliga, populistiska utspel där det verkar viktigare att slå fast vilket parti som mest närmar sig SD snarare än att hitta hållbara åtgärder. I ett moderatlett Norrköping hade den politiska majoriteten varit proaktiv och skapat breda politiska lösningar för att förekomma den debatt vi nu ser lokalt.

Det är inte försent för (S) att ta tag i dessa frågor under denna mandatperiod. Vi är positiva till och stödjer långsiktiga överenskommelser. För ett bättre Norrköping och för ett debattklimat i fullmäktige värdigt Sveriges nionde största kommun.

Stabilt bottenläge men färre klarar målsnöret

Hållbar framgång #inkpg bygger på att vi klarar av att göra alla elever behöriga för nästa steg i utbildningssystemet. 

Vi kan givetvis, som socialdemokraterna ofta vill göra, prata om meritvärden i grundskolan som stabiliserat sig på en alltför låg nivå men det viktigaste målet för grundskolan är väl rimligtvis att alla elever kan ta nästa steg i utbildningssystemet. Utan att behöva ta omvägen via "specialprogram”.

Idag presenterades årets resultat för årskurs nio i Norrköping. Resultaten i de kommunala skolorna fortsätter generellt att sjunka. Endast 63 procent i grundskolan(65 procent vt 2016) klarar alla ämnen och hela 26 procent är nu obehörig för gymnasiet efter grundskolan. (24 procent vt 2016)

Detta är ett stort utbildningspolitiskt misslyckande och ytterligare ett rejält yxhugg i den klyfta som skapats i den stad i Sverige som socialdemokraterna förvaltat i decennier. Jag undrar hur länge socialdemokraternas stödtrio står ut i denna bildningens ökenvandring?

 

 

Tänd lampan Stjernkvist

Ni vet den där känslan på högstadiediskot när sista tryckaren spelas upp och lamporna släcks. Ungdomarna tittar förvirrat på varandra - vad händer nu, vem ska ta initiativet och vad vill den andre? Ungefär så är känslan när jag tänker på den politiska majoritetens arbete i Norrköping.

Det kommunalpolitiska arbetet rullar på i sakta mak. Med betoning på sakta. På måndagen var det kommunstyrelse. Det forum där vi förtroendevalda kan driva på och lägga fram olika ärenden för ett bättre Norrköping. Jag har under en tid noterat att de politiska förslagen som läggs fram mestadels kommer från oppositionen. Socialdemokraternas dagordningar är numera tydliga exempel på den förvaltning som vi sett de senaste tjugo åren. Den i början av mandatperioden, mer offensiva viljan att skapa förändring har nu övergått till det gamla vanliga; låt stå. 

Nu ser jag en politisk majoritet som gärna fokuserar på att berätta om hur de vill förbättra sig i olika rankinglistor i Sverige, hur de infört (iaf på pappret) ett fritt omsorgsval för kommunens äldre inom hemtjänsten och byggt omsorgsboenden efter den beslutade planen. Men var är Kvartettens självkritik när nu arbetslösheten är bland den högsta i Sverige här i Norrköping, när färre barn än i början av mandatperioden klarar skolan och när fler äldre nu än tidigare känner sig otrygga i sina hem? 

Norrköping behöver en kommunledning som fokuserar på det som är problemen och inte slösar tid på att prata om det som redan fungerar. Det innebär att jag gärna skulle vilja se Kvartettens nästa dans. Nu när majoriteten själva anser att de löften de utlovat efter valet 2014 är genomförda är det väl dags att de bjuder upp till nästa reformförslag för Norrköping?

Min erfarenhet är att de där discodanserna på högstadiet oftast slutade på samma sätt; ingenting förändrades - det blev mest en pinsam tystnad när måndagen kom och man träffades igen och det beskriver också rätt väl vad som händer när en politisk majoritet slutar att arbeta proaktivt med politiska förslag. Då tenderar debatten att tystna.

Kommunstyrelsen är sedan en tid tillbaka en tydlig påminnelse om varför Norrköping behöver ett nytt handlingskraftigt politiskt ledarskap som vågar göra annorlunda. Med det sagt; det är dags att sluta famla i mörket och hoppas på en tryckare. Tänd lampan och se verkligheten som den är. 

 

 

Hej! 


Det är jag som är Sophia Jarl. 


Jag är född och uppvuxen i Norrköping. Utbildad lärare och mamma till två flickor. Gift med Mårten och boende på Vikbolandet. Jag är oppositionsråd för Moderaterna i Norrköping.


Jag tror att jobb och utbildning är nyckeln till ett välmående Norrköping. Vi behöver alla, oavsett bakgrund, befinna oss i ett meningsfullt sammanhang och uppelva den frihet som egen försörjning ger. Och vi behöver  en skola där alla får möjlighet att lära och där alla förstår att utbildning öppnar dörrar för att lära om och lära nytt. 


Jämställdhet och integration är två samhällsutmaningar som jag är extra engagerad i. Jag kommer aldrig acceptera ett samhälle där jämställdhet får stå åt sidan. Alla barn har rätt att växa upp som jämlikar. Och integration är en utmaning - inte en ursäkt för att tränga undan andra behov som vår välfärd måste hantera.


Jag vill vara med och utveckla lösningar som är utgår från verkligheten. Politiken ska fokusera på svårigheter och lösningar istället för att slösa tid på att prata om det som faktiskt fungerar.


Vill du veta mer om mig så titta gärna på min hemsida: www.sophiajarl.se  Du kan också följa mig på facebook via https://www.facebook.com/sophia.jarl och på twitter: @sophiajarl


Varmt välkommen med dina synpunkter och frågor framöver!

  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se