Logga in
Logga ut
Moderaternas handlingsprogram! Anna Nilsson (M) Anna Nilsson (M)
Vädersponsor:

Vad kostar skolan #inkpg?

Idag var det möte för utbildningsnämnden #inkpg. På sittande nämnd berättade den ledande politiska majoriteten att de tar ytterligare 40 miljoner från våra skolor och binder dessa till utbildningskontoret. Rektorerna tappar därmed i ännu större utsträckning sitt inflytande över våra gemensamma skattepengar i skolan och det blir upp till utbildningskontorets tjänstemän att i fler fall än tidigare besluta vilka elever som har rätt till särskilt stöd. 

Detta är problematiskt av flera skäl; 

1/ Rektorers ansvar innebär bland annat att se till att varje elev får rätt stöd och hjälp. Rektors ansvar förstärktes i den nya Skollagen som trädde i kraft 2012. När varje rektor nu får ännu mindre pengar att självständigt förfoga över är risken stor att genomsnittseleven får allt mindre resurser eftersom det är rektorns ansvar att säkerställa att även de svagare elevens får rätt stöd. Givetvis kan den centrala förvaltningen bevilja stöd men säger de nej står fortfarande rektorn där med ansvaret för alla elevers skolgång. 

2/ Att ta 40 miljoner från Norrköpings skolor innebär detsamma som 80 lärartjänster. Dessutom bär skolorna redan nu ett underskott på 60 miljoner som motsvarar 120 lärartjänster. 

Alltså finns det en uppenbar risk att närmare 200 personal, lärare och andra, kommer lämna Norrköpings skolor under 2018. Inte för att elevkullarna minskar eller för att de inte behövs - utan för att kommunen inte ha råd att betala deras löner.

Jag anar redan nu att socialdemokraterna kommer att försöka omfördela pengar i kommunen för att täcka upp underskotten i Norrköpings skolor och jag är ödmjuk inför vilken utmaning det är för alla partier att hitta en modell för långsiktig finansiering av skolan här i Norrköping. Vi moderater har inga dolda skattkistor att ta fram inför en eventuell tilläggsbudget utan det kommer krävas prioriteringar och uppoffringar för att kunna ge skolan nödvändiga resurser under de kommande åren.

Men att börja den resan genom att plocka bort 40 miljoner grundskolan och förskolan är ett märkligt beslut. Jag hade förväntat mig att den politiska majoriteten skulle ta ansvar genom att stödja vår återremiss. Det skulle inneburit en möjlighet för alla inblandade att ta fram adekvata underlag för de konsekvenser som uppstår i tomrummet av 40 miljoner.

Istället för att försämra de generella förutsättningarna för våra skolor vore det klädsamt om socialdemokraterna ville påbörja ett arbeta att ta fram vad Norrköpings skolor egentligen kostar - men de kanske inte vill veta?

 

 

Almedalsrapport - tisdag

”Vi har nästan den högsta arbetslösheten i landet, vi har dåliga skolresultat och de blir bara sämre, vi har ett företagsklimat som är bland det sämsta i hela Sverige” Med dessa ord inleddes oppositionens valrörelsen i Norrköping 2014. Gissa av vem?

Citatet är hämtat från nuvarande kommunalrådet för liberalerna Reidar Svedahl. Fyra år senare är hans slutsatser fortfarande relevanta. De låga skolresultaten kvartstår samtidigt som liberalerna styrt utbildningspolitiken i en koalition med socialdemokraterna.

2014 följde den lokala partiledningen partilinjen och ansåg att skolan var precis så viktig som den är. Men vad hände egentligen sen? 

Vi moderater har gång på gång lagt fram förslag på hur vi kan höja lärarnas löner men gång på gång röstats ned av Liberalerna i Norrköping. 

Detta måste ju bli förvirrat för den som är (eller var) L-sympatisör. Här står jag i Almedalen och lyssnar till att Björklund vill prioritera skolan och lärarnas förutsättningar och samtidigt vet jag att den lokala partiledningen för Liberalerna i Norrköping gång efter gång röstat ned finansierade förslag till att höja lärarlönerna. 

Jag undrar om Björklund vet vad som sker med Liberalerna #inkpg? Om han gör det borde det, i mina ögon, leda till ett kvartssamtal. Det känns nästan som om liberalerna #inkpg blivit kidnappade av socialdemokraternas åsikter och politik. Om Björklund inte har kännedom får vi hoppas att någon missnöjd borgerlig väljare gör honom uppmärksam. 

Mitt betyg till liberalernas skolpolitik #inkpg är ett klart F - underkänt just för att de gett socialdemokraterna alltför stort inflytande . Däremot sympatiserar jag med det som Björklund säger i Almedalen. 

Jag ser att det finns stora möjligheter för liberalerna #inkpg att få ett större genomslag för sin skolpolitik i en Allians ledd av oss moderater. De är såklart välkomna när de vill. Vi står redo för att bryta ett 24-årigt socialdemokratiskt styre. 

 

Almedalsrapport - måndag

Idag är det vänsterpartiets dag här i Almedalen.

Ett parti som jag upplever saluför att allt ska vara gratis utan att förstå hur resurser skapas. Det är också ett parti som har haft en vågmästarroll för regeringen denna mandatperiod. 

Det här med vågmästarroll i svensk politik har mest tillskrivits Sverigedemokraterna. Men om nu vi moderater ofta får svara för att SD skulle vara vår oinbjudna middagsgäst så är det lika relevant om liberaler, centerpartister och kd har tänkt att duka fram en extra stol så att vänsterpartiet i Norrköping kan sitta vid Kvartettens bord efter den nionde september? 

För att uppnå en majoritet i Norrköping krävs 43 mandat i kommunfullmäktige. Idagsläget innehar socialdemokraterna 29 av dessa och Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna har tillsammans 14 mandat. Kvartettens mandat är således precis på gränsen till att vara en majoritet. 

Historiskt vet vi att styrande partier har svårt att hålla kvar alla sina mandat efter en regeringsperiod och det är givetvis rimligt att utgå från ett sådant scenarie även i Norrköping efter valet. Dessutom är socialdemokraternas opinionsläge ett sluttande plan som förmodligen inte nått bottennivå ännu. 

En snabb och inte så osannolik räkneövning är att Stjernkvist kan räkna med att de nuvarande stödpartierna till (S) i Norrköping kanske kan få ihop 10 mandat tillsammans. (S) själva borde vara ödmjuka inför att deras eget stöd kanske slutligen landar på 25 mandat i bästa fall. Därmed skulle Kvartettens inflytande bli  marginaliserat och beroende av fler samarbetspartier. 

För borgerliga väljare är det en nog så besk medicin att inse att samarbete med socialdemokrater kán vara nödvändigt för att skapa ett stabilt styre. Vi hör dock redan nu liberalernas främsta företrädare ogenerat hylla Lars Stjernkvist och hans ledarskap. Det må så vara att vissa liberala sympatisörer kan luta sig lite åt vänster men hur tänker de kring en så pass kraftig vänstergir att låta Vänsterpartiet återigen få inflytande över den kommunala budgeten?   

Med detta vill jag ha sagt att inte bara vi moderater ska ställas till svars i eventuella samarbetsdiskussioner - i det här läget bör både Stjernkvist och övriga företrädare i Kvartetten fundera över hur de förhåller sig till denna matematik. 

 

Almedalsrapport - söndag

Min första dag här i Almedalen är också partiets dag och flera seminarier handlar om moderaterna som ett högerkonservativt eller ett liberalkonservativt parti. Vad vill vi egentligen vara? 

Moderaterna och tidigare högerpartiet har en tradition av att under 1900-talets decennier förmedlat en konservativ högerpolitik som ofta attraherat runt 15 procent av Sveriges väljarbas. Under 2000-talets inledning ändrades den politiska inriktningen till en mer liberalkonservativ hållning och vi gick från 15 procent till 30 procent på en relativt kort tid. Den liberalkonservativa tilltalade fler - så många att moderaterna var det statsbärande partiet mellan 2006-2014. Under den tiden uppnådde partiet 30,1 i opinionen. 

Skillnaden mellan att vara det ena eller andra tycker jag kort kan beskrivas som skillnaden mellan vision och verklighet. Jag är övertygad om att vi uppfattas som valbara för en större väljarbas när vi står med båda fötterna i myllan och pratar om vardagensproblem. Den politiken är förvisso ett litet avsteg från vår konservativa ådra. Tyvärr upplever jag ibland  och när vi inte lyckades formulera en tydlig bild av vad som skulle utvecklas i exempelvis valet 2014 var det som om väljarnas vardag blev ointressant och vi gick tillbaka till de frågor där många av våra företrädare känner sig trygga. 

Den konservativa högerpolitiken har under hela denna mandatperiod utmanat liberalkonservatismen inom partiet. Numera pratar vi om att antingen vara ”moderat Classic” eller ”nya moderaterna”. 

Men för mig, som kom in i politiken ungefär mitt i livet under liberalkonservatismens största era i partiet, finns det ingen motsättning mellan dessa falanger. Däremot kräver det ett modigt och tydligt ledarskap där vi vågar fokusera på det som gör att vi återigen kan bli Sveriges största parti. Där är jag tydlig med i Norrköping  att de absolut viktigaste frågorna är utbildning och arbete - även arbete för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är enbart där som vi på riktigt kan skapa förutsättningar för bryta ett mycket långvarigt utanförskap. 

Så frågan är - kan man vara ModeratClassicLiberalkonservativ? För det är nog jag😃.

 

Idéfattig minister på besök #inkpg

På första maj besökte socialminister Annika Strandhäll Norrköping. Jag har tagit del av de uttalanden om bland annat oss moderater som ministern gjorde i sitt förstamajtal. Hon påstod bland annat att vi vill höja hyror och sänka löner för och att vi har ett brunt parti "lite på släp".

Jag måste säga att det är osmakligt av en minister att så raljant försöka påverka människor genom att sprida lösryckta påståenden om ett annat parti. För mig tyder det på ett idéfattigt regeringsparti som inte kan presentera egna reformer och försöker dölja det genom att fokusera på andra. 

Dessutom styrs ju Norrköping av hennes egna partikamrater och har gjort så de senaste 24 åren. Men Standhäll kanske inte fått information om att Norrköping har en av Sveriges högsta arbetslöshetsnivåer och nationellt utpekade utanförskapsområden. Förutom detta en lång historia av svaga skolresultat och en stor bostadsbrist där kommunens senaste rapport visade att över 1100 personer i Norrköping saknar en egen bostad.

Jag undrar om Strandhäll visste vilken kommun hon befann sig i när hon uttalande sitt missnöje? Det är ju hennes egen politik som permanentat de problem som Norrköping lider mest av. 

Vi arbetar för att valrörelsen ska utgå från de problem människor har i sin vardag. Dessutom önskar jag att debatten ska vara saklig framöver; Jag upplever att socialdemokrater har en helt annan inställning till hur valrörelsen ska se ut. 

 

Borglig eftertanke i september

Upprepning är vägen till kunskap. Låt mig bemöta den kritik som de yttersta företrädarna för (L), (C) och (KD) tillsammans med (S) riktar mot mig samtidigt som de återigen försvarar Lars Stjernkvist. De menar att jag;

1/ Använt personangrepp mot Lars Stjernkvist (S): Stefan Löfven har utsett Stjernkvist till samordnare i en viktig utredning om gymnasieskolan. Jag är tveksam till att Stjernkvist, som idag är ytterst ansvarig i vår kommun, har de meriter som krävs för att förstå vad det svenska utbildningssystemet behöver. Detta baserar jag på att kommunens skolor under i stort sett hela tiden (S) suttit vid makten uppvisat dåliga resultat. Idag kommer knappt 70 procent av grundskolans elever in på gymnasiet och drygt 38 procent hoppar av innan de når en examen. Vi kan ha olika synsätt på hur tillsättningar både inom politiken och näringslivet ska ske men för mig är resultat av tidigare arbete ett mätvärde av sakkompetens.

Är det då så, som Svedahl (L), Jonsson(C), Sjöberg (KD) och Liljeblad (S) skriver ett personangrepp att som jag uttrycka att en person saknar kompetens för att utföra ett uppdrag? Det tycker inte jag. Jag skulle själv aldrig uttrycka åsikter om mina meningsmotståndares personliga attribut, såsom klädstil, om man låter glad eller sträng i en debatt eller om man är från staden eller från Vikbolandet, eftersom detta är ointressant. Däremot anser jag att det är relevant att diskutera vad en person åstadkommit när det kommer till att avgöra lämplighet för ett uppdrag. Med Kvartettens sätt att resonera skulle det exempelvis bli omöjligt att kalla personer på anställningsintervju och inte anställa alla de som kallas - för vad skulle Kvartetten säga när de inte tycker kandidaten uppfyller kraven? De kan ju inte hänvisa till att personen saknar kompetens – det skulle i så fall vara ett personangrepp.

2/ Osynliggör allianspartierna; (L), (C) och (KD) är missnöjda med att jag inte synliggör dem i den lokala debatten. Alltså - det kan inte vara mitt ansvar att se till att de syns bredvid Stjernkvist. Det finns ingen motsättning mellan min önskan om ett borgerligt styre och en lokal debatt där jag utmanar Stjernkvist utifrån de dåliga resultat som exempelvis skolan uppvisar.

3/ Är fixerad vid Stjernkvist; Ja, det är jag. Han ytterst ansvarig för kommunens ledning. (S) är moderaternas huvudmotståndare. Det är ingen hemlighet att jag utmanar honom i rollen som kommunstyrelsens ordförande. Det är inte heller någon hemlighet att de lokala företrädarna för (L), (C) och (KD) stödjer Stjernkvist i att återigen styra Norrköping.

Till sist; Det ständiga avståndstagandet mot oss moderater och det återkommande försvaret för Stjernkvist från (L), (C) och (KD) öppnar upp för en spännande valrörelse. Det framstår alltmer tydligt att en röst på (M) är det enda alternativet om väljaren inte vill stödja Löfven och Stjernkvist i fyra år till. Det hoppas jag manar borgerliga väljare till eftertanke när de gör sitt val i september.

Hej! 


Det är jag som är Sophia Jarl. 


Jag är född och uppvuxen i Norrköping. Utbildad lärare och mamma till två flickor. Gift med Mårten och boende på Vikbolandet. Jag är oppositionsråd för Moderaterna i Norrköping.


Jag tror att jobb och utbildning är nyckeln till ett välmående Norrköping. Vi behöver alla, oavsett bakgrund, befinna oss i ett meningsfullt sammanhang och uppelva den frihet som egen försörjning ger. Och vi behöver  en skola där alla får möjlighet att lära och där alla förstår att utbildning öppnar dörrar för att lära om och lära nytt. 


Jämställdhet och integration är två samhällsutmaningar som jag är extra engagerad i. Jag kommer aldrig acceptera ett samhälle där jämställdhet får stå åt sidan. Alla barn har rätt att växa upp som jämlikar. Och integration är en utmaning - inte en ursäkt för att tränga undan andra behov som vår välfärd måste hantera.


Jag vill vara med och utveckla lösningar som är utgår från verkligheten. Politiken ska fokusera på svårigheter och lösningar istället för att slösa tid på att prata om det som faktiskt fungerar.


Vill du veta mer om mig så titta gärna på min hemsida: www.sophiajarl.se  Du kan också följa mig på facebook via https://www.facebook.com/sophia.jarl och på twitter: @sophiajarl


Varmt välkommen med dina synpunkter och frågor framöver!

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se