Logga in
Logga ut
Varför inte dra åt skogen Anders Bockgård (LPo) Anders Bockgård (LPo)
Vädersponsor:

Vart är vi på väg?

Norrköping Förra året blev de 500 rikaste i världen 23 procent rikare! (Bloombergs miljardärsindex)

Hur mycket rikare blev du?

De rikaste drar nu ifrån alla andra. Bland annat på grund av politiska beslut, som att avskaffa förmögenhetsskatt. 

I dagens spekulationsekonomi sipprar inte rikedom neråt, den forsar uppåt.

De rikaste svenskarna tjänar lika mycket på en timme som en undersköterska tjänar på en månad.

Det har varit en exceptionellt gynnsam tid att äga kapital i Sverige de senaste 20-30 åren, enligt nationalekonomen Daniel Waldenström. (ETC 180104)

Andra sidan av myntet (!) är till exempel tiggarna vid Willys och Lidl. Eller de arbetslösa i Grekland och andra sydeuropeiska länder.

Är det rätt och bra, att så få äger så mycket?

Är detta en bra utveckling?

Vad bör göras?

 

Muf-are: förstatliga dåliga friskolor

Norrköping Boktips mm

Benjamin Dousa, ordförande i MUF skriver i dagens DN följande.

"Ett skolsystem där i princip vem som helst kan starta skola, och därutöver plocka ut vinst från verksamheten, samtidigt som de själva ansvarar för betygsättning och rättning av nationella prov, är inte ett exempel på en väl fungerande marknad."

Jag skulle inte skriva en så lång mening. Jag skriver och tycker följande.

Ett system där i princip vem som helst kan starta skola och plocka ut vinst från verksamheten. Samtidigt som de själva ansvarar för betygsättning och rättning av nationella prov. Det är inte ett exepel på en fungerande marknad.

Moderata ungdomsförbundets ordförande och jag tycker och säger alltså samma sak. För övrigt menar jag att det är ofta som olika marknader inte fungerar som de i teorin borde. Men med skolan har det alltså gått så långt efter 26 års experimenterande, att en vänsterpartist och en moderat kan kritisera systemet med samma ord och andemening. Vi har inte riktigt samma förslag till lösningar. Men att vi tillsammans ser och uttalar problemen är en bra start för en rejäl ändring av systemet.

Vidare så var det en moderatledd regering som införde systemet ifråga 1992. Vilket vi också är överens om.

Förstatliga dåliga privatskolor. Fördela alla elever proportionellt, utifrån social och etnisk bakgrund, mellan alla skolor. Bussa elever mellan oiika skolor om det behövs, för att uppnå en social blandning.

(Det senare gjordes bl a i San Franciscoregionen 1968. Som Sven Delblanc skriver i Åsnebrygga. Denna rapportbok  från Kalifornien finns nu i nyugåva. Den handlar bl a om studentprotesterna i USA 1968. Som kommit i skymundan av de samtida i Frankrike. Samt om de svartas kamp. Rekommenderas.)

Trevlig helg.

Alliansfrihet tjänar oss väl.

Norrköping Krig är ett ålderdomligt och förkastligt sätt att lösa konflikter. Störst skada lider oftast civila. Kemiska stridsmedel är avskyvärt.

Jag instämmer i utrikesministerns uttalande före attacken av USA, Frankrike och Storbrittanien mot Syrien. "Jag ser inte att ett folkrättsbrott ska lösas med att man begår ännu ett folkrättsbrott". Margot Wallström till TT den 13/4.

Det är ett brott mot folkrätten att använda kemiska vapen. Det är ett brott mot folkrätten att angripa en annan nation (om man inte själv är angripen).

För övrigt instämmer jag med den franska vänstern. "Attacken gjordes utan offentliga bevis, utan FN-mandat och utan omröstning i parlamentet. Frankrike förtjänar bättre."

Givetvis ska en offensiv krigshandling behandlas i parlamentet i ett demokratiskt land. 

Alliansfrihet är allra bäst.

Kris i skolan i stan!

Norrköping Lärarbehörigheten är nu nere på 65 % i Norrköping! Vilket är näst lägsta andelen bland kommunerna i Östergötland. (Folkbladet 28 mars.)

35 % är alltså obehöriga.

Ungefär lika stor är andelen 19-åringar som går ut skolan utan examen! En tredjedel.

Kan det månne finnas någon form av samband?

Samtidigt har utbildningsnämnden i stan ett stort underskott.

Vänsterpartiet föreslog i höstas i riksdagen, att tillsätta en utredning för att ta fram förslag om hur staten ska överta ansvaret, för att garantera alla skolor likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar.

Kommunernas förutsättningar och engagemang för skolan varierar så mycket att det är till skada för eleverna och samhället. Vilken kommun en bor i eller om en går i en privat eller offentlig skola ska inte få avgöra kvalitén på undervisningen.

En likvärdig skola förutsätter en likvärdig ekonomi (efter behov) och ett statligt ekonomiskt ansvar är centralt för att nå detta. Lärarna är den viktigaste faktorn. Om staten övertar arbetsgivaransvaret underlättas möjligheten att driva en nationellt sammanhållen skolpolitik.

Varje skola bör få ekonomiska resurser och lärare efter behov.

Låt staten ta hand om skolan. Endast med ett nationellt ansvarstagande kan skolans negativa trend vändas!

För övrigt anser jag att Google, Facebook och andra digitala företag ska betala skatt på omsättningen i Sverige. Bland annat för att få pengar till bättre utbildning.

Trevlig helg.

Tiggarna-cirkeln är sluten

Norrköping Veckan som gick var jag i Sälen, svensk skidåknings Mecka.

Både i Vansbro och utanför Ica i Lindvallen satt tiggare.

För 100 år sedan skrev arbetardiktaren Dan Andersson "Omkring tiggarn från Luossa".

Mellan Vansbro och Luossa i Dalarna är inte långt.

Så nu är cirkeln sluten! Efter att ha varit borta mycket länge är tiggarna tillbaka, även i det svenska skogslandet.

Vilka slutsatser drar arbetarrörelsen av detta faktum?

Tiggarn från Luossa handlar bland annat om att bjuda in och lyssna på den eller de som kommer utifrån. Tiggarn, av Dan Andersson, handlar om en människa som inte passar in i världen. Som följer sin inre röst och utforskar djupare dimensioner. Om att gå sin egen väg. Om solidaritet.

Den handlar också om kärlek, liv och död.

Det är svårt att inte ge pengar till tiggare om en hört "Omkring tiggarn från Luossa".

Ni får ha en bra vecka.

Käpprätt åt skogen

Norrköping När jag gick med i SSU och socialdemokraterna, i början på 1970-talet, var en huvudparoll "ökad jämlikhet".

Utifrån det målet har utvecklingen gått käpprätt åt helvete.

Nu är jag med i ett annat parti och årets paroll inför valet är densamma som i S för drygt 40 år sedan!

Vad kan vi göra åt saken? Jo, till exempel;

- Sverige kan sätta upp tydliga mål om ekonomisk jämlikhet, med delmål på kort och mellanlång sikt. Vi kan ha en jämlikhetsgrupp med forskare och politiska partier. Den skulle bl a kunna samla in förslag till ekonomisk och annan jämlikhet, från olika delar av världen. Regeringen kan sedan lägga fram vad man ska göra för att utjämna klyftor. Mellan män och kvinnor, mellan rik och fattig, och så vidare.

- Ändra skattesystemet. Nu är det mer lönsamt att tjäna pengar på pengar än på arbete. Fastighetsskatten är densamma för en stor lyxvilla som för den som bor i ett vanligt radhus i större städer. Så behöver det naturligtvis inte vara. 

- Införa åtgärder för social rättvisa. Till exempel högre arbetslöshetsersättning och ett högre tak i a-kassan. Ett nytt pensionssystem som lyfter kvinnors och lågavlönades pensioner.

- Investera för framtiden. Utöka subventionerna för att bygga bostäder med rimliga hyror.

Bygga ut kollektivtrafik, järnväg och lokaltrafik. Tyskland kommer ju nu att införa gratis kollektivtrafik på prov i några stora städer.  En politisk idé som är bra, både för jämlikhet och för vår miljö

Efter 40 års experimenterande vet vi nu att ekonomisk ojämlikhet är dåligt för ett lands utveckling. Till exempel för skolresultaten. Dessutom leder det till otrygghet för alla grupper.

Tack för ordet.

 

Min pappa började som textilarbetare i Norrköping på 1930-talet. Min faster och farbror likaså. Mamma sydde hattar på fabriken Stråhatten i Kneipen. Själv blev jag socionom samt studie-och yrkesvägledare. Moa Martinsson, Marx och Engels är de som bäst förklarat världen för mig. Jag är stolt över Norrköping bland annat eftersom VM i fotboll spelats här.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se