Är monopol bra ? Reidar Svedahl (L) Reidar Svedahl (L)
Vädersponsor:

Sverigedemokrater är folkvalda

 

Igår arrangerades en manifestation för tolerans och religionsfrihet i Carl Johans park.

Jag fick idéen efter de hemskheter som  judiska församlingar och synagoger hade blivit utsatta för i Göteborg och Malmö.

Att bjuda in och få med samtliga politiska partier i vårt kommunfullmäktige och i vår Riksdag var för mig både en självklarhet och en målsättning. Vi fick även med flera religösa samfund som alla tydligt uttryckte sitt stöd för dessa två viktiga ord.

Alla politiska partier var där och det blev en stämningsfull tillställning tills dess att Linda Snecker från Vänsterpartiet valde att snarare bedriva personvalskampanj än att prata om tolerans. Hon var mycket kritisk mot mig/liberalerna för att vi hade bjudit in Sverigedemokraterna som talare.  

Jag har som ordförande i Byggnadsnämnden gett ett mycket tydligt stöd till att muslimer från Bosnien ska få utnyttja den lagliga rätt de har till att bygga sin moské i Ektorp.  Mitt ställningstagande i denna fråga delas sannolikt inte av så många sverigedemokrater.  För mig är det dock en självklarhet att samma svenska lagar gäller för dem som för andra och då har de rätt att bygga sin moské och jag hoppas även att vi alla tycker de har rätt att vistas där i säkerhet.

Lika självklart är det för mig att i en bred manifestation för tolerans så måste vi tolerera att personer med olika politiska åsikter deltar. Jag tycker definivt inte som Sverigedemokraterna i vissa viktiga frågor. Det samma gäller exempelvis Vänsterpartiet.

Men de är båda demokratiskt valda till vårt kommunfullmäktige och vår riksdag och då tycker jag det är logiskt att även dessa ytterlighetspartier får framföra sina tankar i denna fråga och sedan får lyssnare och läsare bedöma deras budskap.

Däremot är jag övertygad om att genom att stänga ut Sverigedemokraterna från offentliga samtal så är det ett odemokratiskt, men för dem sällsynt bra, sätt att få mer sympati.  Det är därför det i mitt tycke blir så fel när Linda Snecker tycker att de inte ska få närvara med tanke på partiets åsikter och tidigare historia. 

Jag får kommentarer att hon borde ha tackat nej till att medverka istället för att komma dit och skälla ut mig och Libereralerna.

Det kan man kanske tycka men det blev å andra sidan ett tydligt utryck för att tolerans är något som inte är Vänsterpartiets paradgren.

Är monopol bra ?

 

Läser att NTM-koncernen som genom Corren, NT och andra företag som dominerar den regionala mediamarknaden nu kommer att ta ytterligare steg mot en monopolliknande situation. Detta genom att köpa upp konkurenterna Norrköping-magazinet, Linköpings-Posten och övriga tidningar inom Swepress-koncernen.

Alla vet att papperstidningar de senaste åren har fått färre läsare och även färre sidor att läsa. Ytterst få under trettio års ålder tycks vara intresserade att av betala för en papperstidning och inte så många heller önskar betala för att läsa en sådan på nätet.

Samtidigt går mer av  de lokala företagens annonsbudget till Facebook och andra internationella mediaföretag som många upplever erbjuder kostnadseffektiv marknadsföring. Detta gör att intäkterna minskar hos lokala medieföretag och rationaliseringar blir nödvändigt för att långsiktigt överleva.

Detta leder självklart till mindre konkurens inom regionalt media och precis som NTs ledarsida ofta skriver, så gynnar detta sällan marknaden.

Det återstår att se vad NTM tänker göra med sina nya tidningar på lite längre sikt?

Kommer detta att ge oss bättre journalistik, mer utrymme för fler åsikter och billigare annonsmöjligheter?

 Eller blir det mer monopollikt med mindre mångfald för läsarna och dyrare priser för annonsörerna?

 

 

Tolerans och religionsfrihet

 

Om ett dygn, på onsdag klockan 18.00 anordnar vi liberalerer en bred och partipolitisk obunden manifestation i Carl Johans Park.

 

Alla  partier i vårt kommunfulmäktige har bjudits in för atthålla et kort tal och alla har tackat ja. Vi har vidare fått talare från olika religösa samfund och från organistioner som jobbar med sådana frågor.

 

Vi hoppas på många besökare då vi har många riktigt färgstarka talare. Kom gärna i god tid och få en kopp varm kaffe inne på Scandic City.              

Vi ser  gärna att många tar medsig  facklor och på alla andra sätt hjälper oss att få en vacker och värdig samling kring dessa två mycket viktiga ord.

 

Hjärtligt välkomna !

Tuffare mot de dumma - snällare mot de goda !

 

Idag har vi haft nämndesammanträde i Bygg- och miljöskyddsnämnden. Alltid lika spännande och med en jättestor variation på frågorna.  Idag har vi exempelvis pratat om en övergiven båt vid Stegeborg som kan orsaka skada, regler för hur man får sprida gödsel, gösdöden i Strömmen  förra månaden och många andra saker förutom det som alla vet vi pratar om; bygglov.

Inom vårt arbetsområde finns även numera  tlilstånd för alkohol och tobaksförsäljning.

 Traditionellt har försäljning av dessa varor i alla tider haft aktörer med varierande grad av seriösitet och laglydighet.

Även Norköping har ställen där denna försäljning sker på ett lagstridigt sätt. Vi har precis påbörjat ett samabete med många andra myndigheter och gör oväntade och tuffa nerslag i verksamher vi har skäl att tro är olagliga, Detta på dygnets alla tider och på alla  platser i vår kommun. Hitills är resultaten av detta nära samabetet med andra myndigheter mycket positiva,

Möjligen har vi i vårt land varit lite för snälla mot buset och för lite för fyrkantiga mot  alla skötsamma. Detta förösker vi nu att vrida lite på i våra beslut

 

Största intresset bland  dagens beslut  hade kanske  uteserveringen på Pappa Grappa. Efter långa diskussioner hittade vi en möjlig  kompromisslösning vad jag tror har bara vinnare.

I korthet går den ut på att nuvarande ganska så fula container som är krogens långt ifrån optimala arbetsplats i parken får ersättas  med en vacker byggnad i ungefär samma storlek och ett funktionellt interiör.

Detta gör att inget extra utrymme för byggnaden behövs, Arkitektoniskt och estetisk får vi en byggnad som mycket bättre än nuvarande container smälter vackert in bland de fina husen närmast uteserveringen.

Kanske kan Pappa Grappa även få bedriva verksamhet året runt och sälja varm chocklad och glögg till alla som besöker Light Festival och går Nyårspromenaden ?

Nu får ägaren till krogen i samråd med våra tjänstemän kolla med berörda grannar och Länstyrelsen om vi  på ett pragmatiskt sätt ytterligare kan öka vår stads attraktivitet.

Om vi skulle lyckas med detta tror jag att vi nu såhär i juletider även skulle få ett "gilla" även från jultomten ;-)

 

Kommunen är en poltiskt styrd organisation

I NT den 9 december har Brittmarie Engdahl en insändare där hon har synpunkter på mig som person och mina åsikter, samt de beslut jag har varit med att fatta. Lite av samma sak kan man läsa i en insändare av Mikael Saksi  i samma tidning idag.

Dessa två och alla andra 140.000 norrköpingsbor har självklart rätt att tycka till om allt jag gör i mitt uppdrag som förtroendevald politiker. 

 Det stämmer att jag i NT sa att vi i vår nämnd säger ja till nästan allt. Merparten av alla beslut tas av tjänstemän på delegation, och alla dessa får det beslut som den sökande önskar.

Till nämnden kommer ett mindre antal ärenden där beslutet av en eller annan anledning behöver lyftas, och även där försöker vi lämna positiva besked så långt det går och enligt den sökandes önskemål. Der är min principiella inställning som möjligen är något ni inte gillar, men den är helt ärligt och vad jag står för; att hjälpa medborgare och företag.

Dessutom är det så att vi som nämnd är en myndighet som har som huvuduppgift att prova om en bygglovsansökan stämmer överens med gällande detaljplaner. Om så är fallet SKA VI SÄGA JA. I praktiken betyder detta att utfomningen av staden och av dess byggnader till allra största delen bestäms i nämnden för Stadsbyggnad som faställer detaljplaner och inte i Byggnadsnämnden.

I de ärenden där det finns utrymme för tolkningar det självklart för mig att vi som folkvalda inte ska leta efter juridiska paragrafer som säger att något är omöjligt  - utan tvärt om säga att vi ger ett positiv svar till norrköpingsbon eller företagets önskemål om det inte är olagligt eller på annat sätt direkt olämplig!

 Alla våra beslut om byggnader i centrala Norrköping har varit enhälliga och taget av folkvalda som har representerar 98 procent av rösterna i förra valet. Vi som nämnd och även jag som person har ett starkt intresse av att bevara många av de sällsynt vackra stadsmiljöer Norrköping har.

Om vi som folkvalda inte längre skulle ta beslut utifrån ett helhetsperspektiv på vad vi tycker är bäst för vår kommun, utan endast lyssna på två tjänstemän, skulle vi kunna ta bort alla folkvalda. 

Men vi lyssnar på stadsarkitekt, stadsantikvarie, norrköpingsbor och fastighetsägare. Några gånger tycker stadsantikvarien och stadsarkitekt olika. Ibland anställs nya sådana med helt andra åsikter än den tidigare anställda, vilket visar hur vitt skilda åsikter även dessa har om vad som är vackert respektive fult i vår stad.

 Men det går att påverka för alla som bori vår kommun. För fyra år sedan var jag besviken på en stadsantikvarie som ville bygga bostäder i Strömparken. Likaså var jag  besviken på stadsarkitekten som inte alls hade någon åsikt i frågan.

Jag blev aktiv i politiken och fick på ett demokratisk sätt möjlighet att exempelvis stoppa denna - i mitt tycke - olyckliga idé. 

Jag är fortfarande glad att jag inte lyssnade på dom och tycker att Strömparken alltid är fin och extra vacker nu när vi i Upplev Norrköping arrangerar Light Festival.

Till slut, som folkvald ingår jag i en grupp som tar beslut tillsammans med andra politiker. Det enda byggnadsmärke i stan som jag har varit med att besluta nästan på egen hand är Värmekyrkans adventsljus. Då satt jag en hel natt och skrev brev till stans företag för att kunna genomföra detta och att de bekostade projektet ser jag som ett tecken på att de stödde iden.

 Om nio månader har vi val, då har ni båda och alla andra i vår kommun möjlighet att rösta bort mig, och ni och andra kan ta min plats inom vårt folkvada demokratiska kommunala styre. Det är just detta som är så bra när kommuner ytterst styrs av folkvalda och inte av tjänstemän som inte kan röstas bort.

Reidar Svedahl (L) 

 

 

 

 

Reidar Svedahl företräder Liberalerna i Norrköping.´ Ekonomutbildad entreprenör som efter att ha vuxit upp i Norge, bott och jobbat många år i Spanien, USA, Ryssland, Grekland och Italien sedan ett antal år har blivit en äkta Pekingfantast. Älskar fotboll, nyheter och mänskliga rättigheter.


Kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor och ordförande i Upplev Norrköping och i Byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se