• måndag 23 oktober 2017
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
En stjärna på slottet! Åsa Sjöbergs blogg Åsa Sjöbergs blogg
Vädersponsor:

Glad, tacksam och imponerad

Sankt Anna Så här i semestertider blir det tydligt hur mycket våra företagare inom besöksnäringen satsar. Gårdsbutiker, restauranger, butiker, båthamnar, kajakuthyrare, stugvärdar och campingplatser - här arbetas det för högtryck när vi andra är lediga. Och ett företag eller ett arbete inom till exempel restaurangbranschen kräver verkligen något alldeles extra; servicekänsla, stresstålighet, ordning och reda. Gästerna är hungriga, vissa rätt kräsna, andra lätt oförskämda och samtliga sitter och väntar på leverans. Vad de gillar eller inte har man ingen aning om, blir de missnöjda får man garanterat veta det medan den nöjda gästen troligen ingenting säger. Väder och andra tillfälligheter kan snabbt orsaka att dagskassan blir mindre än kostnaderna, veckan har sju dagar och dygnet räcker knappt till.

Härom dagen besökte jag en restaurang där den unga serveringspersonalen verkligen imponerade. Det fullkomligt vällde in obokade gäster och ändå lyckades de bemöta alla vänligt och med inställningen av alla skulle få äta, förr eller senare. Beställningar haglade från höger och vänster men allt blev rätt och riktigt och snabb service var det också. Ett oväntat problem löstes med bravur, egentligen bara genom en kundorienterad inställning. De här sommarjobbande ungdomarna får verkligen en intensiv start i arbetslivet och det de lär sig på restaurangen är ovärderligt. Och besöksnäringen sysselsätter just många unga och även många nyanlända, och är dessutom en bransch där sysselsättningen pekar uppåt år efter år.

Snart är dock sommaren slut och då också om inte alla så åtminstone en stor del av inkomsterna för de företagare som verkar inom besöksnäringen. Den anstormning som sker under ett par månader ger sällan inkomster som räcker till nästa säsong utan våra företagare fortsätter att arbeta i en annan del av verksamheten, i en helt annan bransch eller kanske själva som anställda under vinterhalvåret.

Besöksnäringen ger oss som kommun betydande inkomster. Och det är oerhört viktigt att vi inte bara ser potentialen i att utveckla näringen utan att vi också ser de som redan verkar där. Vi ska göra det enklare att driva små företag i Söderköpings kommun. Vi ska förstå förutsättningarna för en företagare som kanske bara har verksamhet under ett par sommarmånader. Vi ska minska den byråkrati som drabbar små företag extra hårt och vi ska sluta straffa företagare med de avgifter som äter upp möjligheten att driva verksamhet i liten, begränsad skala.

För att lyckas måste vi förstå och vara tacksamma för hur mycket företagarna bidrar med till vår kommun, till vår attraktionskraft, till vår gemensamma kassa, till vår arbetsmarknad och till vår utveckling. Och det blir garanterat enklare att förstå allt detta om både administrerande och beslutande tjänstemän och politiker har erfarenhet från att driva eget. Eller åtminstone ser och förstår hur mycket företagarna sliter.

Skärpning Söderköping!

Söderköping I Söderköping cirkulerar just nu artiklar och diskussioner i tryckt och i digitala media kring ett rättsärende som har sitt ursprung för snart ett år sedan. Jag är inte tillräckligt insatt för att uttala mig om sakfrågan men kan inte låta bli att reagera på reaktionerna.

Jag har någorlunda tilltro till vårt svenska rättssystem och våra domstolar, och finns det en dom så finns det i de flesta fall ett offer och en gärningsman. Inte kunde jag i min vildaste fantasi tro att vuxna människor år 2017 skulle utsätta ett brottsoffer för en våg av näthat, ett offer som dessutom är minderårigt. Medborgare i Söderköping, så här vill vi väl inte ha det?

Det finns helt uppenbart en stor risk för att detta unga brottsoffer kommer att lida större och mer långvarig skada av alla hemska kommentarer i sociala media än av själva brottet. Tänk om det var ditt eget barn som blev utsatt för detsamma!

Är du missnöjd med domen så kritisera processen, tingsrätten eller hela rättsväsendet. Låt offret få vara ifred och låt alla våra döttrar få veta att de har rätt att säga nej.

Besvärliga medborgare

Söderköping Det finns så mycket mer att säga än vad som kommer fram i en kort intervju i tidningen eller på radion. Först ett par viktiga detaljer, jag lovar att komma till saken snabbt därefter.

  • Vad är egentligen en kommun? Förenklat kanske en typ av förening där tvångsanslutna medborgare ska forma sitt närsamhälle och ansvara för skola, omsorg och annat.
  • Vem ska bestämma i en kommun? Politiker, utsedda av medborgarna i allmänna demokratiska val. I min värld ska dessa politiker förvalta ett förtroende och företräda sina medborgare och deras önskemål.
  • Och vad händer om samma politiker istället låter tjänstemän bestämma, kanske med motiveringen att det är de senare som är proffsen? Jo, då försvinner medborgarnas möjlighet att påverka besluten eftersom tjänstemän tillsätts av varandra. De arbetar dessutom inom sina egna organisatoriska ”stuprör”, mäts i första hand mot en avgränsad budget och kanske inte ens vill bo i den kommun de beslutar om – förutsättningar som med all säkerhet kommer att påverka deras arbete.

Så till saken. Är du förälder i Söderköping, eller kanske skolpersonal? En medborgare som vill både veta och kunna påverka hur vår kommun ska se ut om fem år, om tjugo år? I så fall är du kanske lika besvärlig som jag, någon som tror på medbestämmande och kräver öppenhet?

Det är dags att bygga nya skolor inne i tätorten och om bara några dagar klubbar sittande majoritet igenom stora och viktiga beslut utan att låta medborgarna vara delaktiga. Återigen blir det troligen administrativa fördelar och ytliga ekonomiska kalkyler som sätter dagordningen i Söderköpings kommun. För varför ska man fråga medborgarna vad de vill med sin stad, det tar på tok för lång tid och blir alldeles för mycket diskussioner. Och varför ska man ens låta de folkvalda politikerna i Barn- och Utbildningsnämnden uttala sig i hur framtidens skolor ska se ut, de har väl inte med ”lokalfrågor” att göra?

Våra tjänstemän har gjort att bra jobb med sin sammanställning kring var och hur nya skolor kan byggas i Söderköping. Men lägger vi inte till ett medborgarperspektiv på frågan så är vår kommun snart inget annat än en excel-fil - utan mjuka värden, utan demokrati. Med varje beslut formar vi vår egen framtid, vår stads attraktionskraft, våra barns uppväxt, våra framtida arbetsplatser. Och nu är det återigen någon som inte förstår allvaret i sitt uppdrag, som låter administrationen vara viktigare än kärnverksamheten, som låter byggnader gå före barnen.

Alla måste inte och kommer aldrig att ha samma åsikt. Men när man börjar se medborgare och deras argument som ett störande element - då är något galet.

Läs mina och nämndkollegan Roland Nilssons ord om kommande beslut kring skolor i Söderköpings tätort:
https://www.centerpartiet.se/lokal/ostergotland/soderkoping/startsida/nyheter/nyheter/2017-10-08-demokratiunderskott-i-soderkopings-kommun.html

Partistämma pågår!

Bottna Centerpartiets stämma pågår för fullt i Malmö, så varför inte berätta mer om vad som sagts så här långt. Syftet med stämman är bland annat att man tillsammans ska forma partiets politik för de närmaste åren. Det kan gälla både stora riktlinjer och mer konkreta och detaljerade motioner. Som relativt ny medlem i partiet är det här medbestämmandet en av de saker jag reagerat på - man är verkligen inte bara välkommen att tycka utan har också stora möjligheter att påverka beslut och inriktning, delta i mängder av utbildningar och uppmuntras att skriva motioner inom partiet.

När partistämman invigdes igår pratade Annie Lööf om vilket land hon vill att Sverige ska vara. Hon fokuserade på hur Centerpartiet vill minska den sociala och regionala klyvningen med fler jobb i hela landet, en mer tillgänglig sjukvård och en ökad trygghet oavsett var man bor. Annie presenterade också Centerpartiets nya satsning ”Järnvägslyftet”. Satsningen innebär att Centerpartiet de kommande åren lägger fyra miljarder mer än regeringen på drift och underhåll av den svenska järnvägen. Av dessa pengar går 1,5 miljarder till att rusta upp lokala och regionala banor på landsbygden.

Kristina Yngwe, som faktiskt också är rätt ny inom politiken, är riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson och har kämpat hårt för svensk och närproducerad mat, en på riktigt levande landsbygd och förnybara råvaror från skogs- och lantbruk. Kristina uttryckte stor glädje på sociala media över att hon valdes om för ytterligare två år i partistyrelsen, själv är jag väldigt imponerad och tacksam för hennes engagemang. Mer av henne, tack!

Idag, på andra dagen av fyra, har man bland annat behandlat ämnet ”Låt inte Sverige klyvas”. Man klubbade igenom ett antal förslag som syftar till att stoppa den klyvning som pågår av det svenska samhället, exempelvis mellan de som har ett jobb att gå till och de som är arbetslösa, och inte minst mellan inrikes och utrikes födda. Ett sätt att skapa nya jobb och ge människor mer pengar över i plånboken är att sänka skatten på både inkomster och företagande. Stämman tog beslut om en ny skattereform med inriktning på att minska skatten på arbete, öka konkurrenskraften och därigenom trygga välfärdens framtida finansiering. Skattetrycket ska sänkas och rejält sänkta skatter på jobb och företagande bör finansieras bland annat med att höja skatten på konsumtion och skatten på att smutsa ned miljön.

Även vad gäller bostäder röstades flera förslag igenom idag. Det ska bli enklare att bygga och rörligheten på bostadsmarknaden måste öka - det kan bland annat ske genom mer byggbar mark och att antalet riksintressen både minskas och definieras tydligare. Centerpartiet vill också lätta upp strandskyddet så att kommunerna får bestämma mer själva, och det skulle förstås vara en fantastisk utvecklingspotential för vår egen kommun, för boende, för företagare och för våra skatteintäkter.

Den som vill veta mer om nyheterna från stämman kan att följa partiet på Facebook:
www.facebook.com/centerpartiet/

Annies inledningstal kan både läsas och lyssnas på här:https://centerpartiet.se/annie-loof/tal/tal---arkiv/2017-09-28-annie-loofs-stammotal-malmo-28-september-2017.html

Diskussion, inspiration och dags att rösta!

Söderköping Det händer en hel del lokalt den närmaste tiden, jag hoppas att många har tid och lust att diskutera och hämta in inspiration.

Redan nu på lördag 16/9 har Liberalerna i Söderköping ett möte om landsbygdsutveckling, kl 11-13 i Skärkinds bygdegård. Arrangörer är Studieförbundet Vuxenskolan, LRF och Liberalerna och medverkar gör bland annat Peter Borring, LRF. Några frågor som ska diskuteras är; Vilka villkor krävs för att kunna bo och verka utanför de större orterna? Borde skatten vara kopplad till servicegrad och därigenom vara lägre på landsbygden? Vad är flaskhalsarna för ökad produktion av östgötska livsmedel? Vad krävs för att kunna bruka jord- och skog? Kan bli intressanta diskussioner tänker jag, och Peter Borring bjuder säkerligen på både nya perspektiv och konkreta exempel.

Dags igen på onsdag 20 september då Söderköpings borgeliga allians (C, L och KD) reser till Linköping för att se Bo & Samhällsexpon "VALLASTADEN 2017" - om framtidens sätt att bygga, bo och leva. Vi ses vid Stinsen i Söderköping kl 15 för samåkning, alternativt vid Expo Vallastadens entré kl 16. Kommunalråd Muharrem Demirok (C) tar emot oss och vi bjuder på inträdet. Intresserade hälsas också välkomna att efter studiebesöket kl 19 lyssna till Centerpartiets bostadspolitiske talesman Ola Johansson.

Sankt Anna skola

Den borgerliga alliansen har också bokat in två öppna dialogmöten; "Ett strå vassare" med tema "Bygdeutveckling". Vi ses först i matsalen på Sankt Anna skola 18 oktober kl 18.30 och senare i Östra Ryds skolas matsal 6 december kl 18.30 - för att diskutera framtida utvecklingsmöjligheter ur medborgarnas perspektiv. Varmt välkomna alla intresserade!

Inte minst är det nu dags för medlemmar i Centerpartiet att rösta fram sina kandidater till riksdagen och till Region Östergötland, jag lade själv mina röster imorse. Det här ger alla medlemmar stor möjlighet att påverka Centerpartiets politik de närmaste åren när varje aktiv person bidrar med just sitt perspektiv och sina hjärtefrågor. För att rösta loggar du in med din personliga kod som du fått i senaste numret av ÖstgötaFocus. Ha tidningen med kandidatpresentationerna till hands, länkarna hittar du på hemsidan: www.centerpartiet.se/soderkoping

 

Låt oss kräva samarbete

Bottna Det märks att det börjar närma sig val och att partierna i Söderköping diskuterat sin valkampanj. Plötsligt har vi två nya bloggare och säkerligen hänger de andra i majoriteten på alldeles strax. För mig, som under ett års tid (och då inte partipolitiskt aktiv) knappt gjorde annat än försökte få svar, dialog och debatt med sittande majoritet, känns det som ett hån. Vill man plötsligt prata med sina medborgare? Är man plötsligt stolt över det man åstadkommit, trots att man aldrig haft så stora protester i vår kommun som under denna mandatperiod, trots att vissa nämnder går ekonomiskt back just på grund av sittande majoritets brist på konsekvensanalys innan beslut?

Nej, jag är inte förvånad utan det här är precis vad jag tog upp i mitt valborgsmässotal i Bottna förra året. Nu vill de minsann prata, inte för att de plötsligt respekterar oss - utan för att valet närmar sig. Bloggandet är en start på valkampanjen.

Jag vet inte hur ni andra känner men för mig är det skrämmande med människor som inte lyssnar eller tar till sig kritik utan bara maler på om sin egen fantastiska prestation. Människor som fått medborgarnas förtroende men som inte ens sätter sig in i frågor innan beslut, som till och med uttalar att de inte behöver bry sig om vad varken opposition eller medborgare tycker eftersom de är i majoritet!! Det är på riktigt skrämmande med förtroendevalda som inte funderat på vad deras egentliga uppdrag går ut på, som inte är intresserade av dialog eller samarbete inom nämnderna ens för att förtydliga en formulering, som senast i Barn- och Utbildningsnämnden. Som vräker ur sig långa haranger, ler och låtsas som inget har hänt.

Och ändå, deras strategi fungerar tyvärr ofta. För vi medborgare glömmer snabbt, tror på det som upprepas och särskilt på det skrivna ordet. Vi orkar sällan ta reda på bakgrund eller siffror utan lyssnar på det som serveras. Mitt förslag är dock att vi fortsätter kräva svar på det som aldrig besvarats, fortsätter kräva att de tar ansvar för beslut som blev fel och fördyrande för oss alla, fortsätter att påminna dem om att det är medborgarnas bästa som gäller – inte makt åt ett fåtal.

Samarbete. Låt oss kräva samarbete.

Jag heter Pia Liedholm, är medlem i Centerpartiet och ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden i Söderköping. Jag har en bakgrund inom bland annat information och marknadsföring samt kvalitets- och verksamhetsutveckling. Idag arbetar jag med skogs- och lantbruksmaskiner och fritiden spenderas gärna utomhus, i skogen och på sjön med familjen.


Söderköpings kommun har en fantastisk stad och historia, småskalighet, ett rikt kulturutbud, en levande landsbygd, en världsunik skärgård och ett stort antal aktiva företag och föreningar. Närheten till flera stora städer är en enorm potential men hur ska vi bäst både bevara och utveckla?


Det vi gör och beslutar idag förändrar morgondagen och livet för kommande generationer. Framtiden är inte utstakad, utvecklingen är inte förutbestämd –- det är vi alla tillsammans som varje dag sätter standarden och skapar möjligheterna. Inom lokalpolitiken vill jag se mer helhetsperspektiv; en hänsyn till alla aspekter och ett ansvar för alla effekter av det som beslutas. Jag vill också att så många som möjligt ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag och sitt eget liv, oavsett hur och var man väljer att leva.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se