Nicklas Lundström (V)

Inte ens nya Bollen blir billigt?

Suck. Ibland blir man lite trött. Vänsterpartiet är det enda parti i Norrköping som driver frågan om att bygga billigare hyresrätter. Så att alla ska ha råd att bo någonstans och inte bara dom rika. Vi har lagt massor av förslag om hur man kan göra detta men hittills har inte den ”röd”-blå majoriteten nappat på ett enda.

Och sen läser man då denna artikel i NT. Det gamla studentboendet ”Bollen” vid Nya Parken ska rivas. Och här fanns det alltså planer från norrköpingsbornas egna bostadsbolag Hyresbostäder om att försöka bygga lite billigare. Och det behövs verkligen! Det enda bolaget hittills presterat när det gäller att bygga för vanligt folk är ett fåtal konceptlägenheter i Rambodal - som inte ens får särskilt låg hyra.

Men nu tvekar bolaget. Tydligen ska man istället bygga i stil med ”de engelska radhusen” i närheten. Och vad det betyder behöver man inte ens fundera över. Det betyder att man tänker bygga enbart för höginkomsttagare också där. Arbetare och vanligt folk gör sig inte besvär i den nya ”finare” Norrköping som nu byggs.

Det tycker jag är dumt. Kommunen borde jobba för alla sina innevånare och bygga bostäder också för  pensionärer som inte har miljonbesparingar och unga som vill flytta hemifrån och inte har rika föräldrar.

Löfven kompromissar för att rädda Sverige

När högeralliansen och SD valde att rikta misstroende mot tre ministrar så hotade dom också hela den politiska stabiliteten och möjligheten att överhuvudtaget styra Sverige. Under sådana omständigheter blir det svårt för en regering att sitta kvar. Dessutom saknade högern något eget regeringsalternativ då Lööf och Björklund mycket tydligt sagt att dom inte vill samarbeta med riksdagens främlingsfientliga parti vilket innebär att dom inte har tillräckligt riksdagsstöd för att bilda regering.

I det läget valde statsminister Stefan Löfven att lägga fram en klassisk S-kompromiss och låter två av de tre ministrar som hotades av misstroendeomröstningar avgå. Jag och Vänsterpartiet tycker att det var rätt i Anna Johanssons fall då hon som infrastrukturminister hade ansvar för Transportstyrelsen och den bristande informationen inom regeringen. Jag tycker det är felaktigt när det gäller Anders Ygeman som dock ändå får en ny tung roll som gruppledare.

Nu är bollen hos högern och frågan är om alliansen accepterar denna kompromiss eller fortsätter driva på för regeringskris, kaos och mer inflytande för SD. Ebba Busch-Thor har redan varit ute och sagt att hon vill ha fortsatt kaos. Mitt tips är ändå att dom övriga rimligare partiledarna accepterar kompromissen. Annars kommer sannolikt regeringen att avgå och Anna Kinberg Batra får försöka bilda en regering med aktivt stöd av SD, vilket inte lär vara möjligt. Jag tror nämligen inte att Löfven vill skapa ännu mer osäkerhet genom att utlysa extraval till vintern.

Högern och SD har redan visat att dom inte tar ansvar för Sverige och för att landet ska gå att regera. Dom har kastat in Sverige i en kris utan att ha något eget alternativ för landets styre. Det är inte seriöst men nu har man en chans att göra en halv pudel.

I annat fall får vi ett mycket instabilt Sverige med ännu svagare minoritetsregeringar och ständiga ombildningar och extraval. Det är något som också skulle drabba eventuella kommande högerregeringar som hela tiden skulle hotas av att fällas av liknande misstroendevoteringar. Är det verkligen en sådan instabilitet högern vill ha? Vi får se under de kommande dagarna och veckorna.

Men sakfrågan då?

Jo, det som hänt är verkligen allvarligt. Svenska säkerhetspolitiska uppgifter, inklusive försvarsuppgifter kan ha läckt ut eftersom flera lagar åsidosattes vid upphandlingen av Transportstyrelsens register och IT-system.

Orsaken till skandalen är i grunden privatiseringshysterin. Det var alliansen som beslutade att privatisera myndigheternas IT-system 2012 och nuvarande regering har fullföljt detta. Vänsterpartiet har KU-anmält Alliansregeringens beslut att privatisera IT-registren, den frågan måste utredas grundligt.


Problemet är att billigast inte alltid är bäst. Jag anser att myndighetsuppgifter och hanteringen av allt som rör nationella säkerheten aldrig ska privatiseras eller upphandlas. Syftet med myndigheter är inte att pressa kostnader och effektivisera maximalt. Deras uppgifter ska inte skötas av företag eller med företagslogik. Rättssäkerhet, trygghet och rikets säkerhet ska alltid vara deras främsta uppdrag, inte ägarnas vinstkrav. Det måste helt enkelt få kosta och skötas professionellt av det offentliga med direkt demokratisk insyn och kontroll.  Vänsterpartiet var ensamma om att säga nej till att upphandla Transportstyrelsens IT-register.

Låt mig repetera: Säkerhetsintressen och hantering av skyddsvärdinformation aldrig ska privatiseras överhuvudtaget.  

För övrigt hade såklart det rimliga varit att åtminstone avvaktat konstitutionsutskottets prövning av frågorna som alliansen själva initierat. Då hade vi åtminstone fått veta vad som egentligen har hänt och vad som har sagts innan det blev kaos i landet.

Vänsterpartiet Norrköping stöder soparbetarna!

I Stockholm har företaget Reno Norden vunnit upphandlingen om sophämtning med ett mycket lågt bud. Därför ställer man nu krav på lönesänkningar, nyckelinventering och stämmer soparbetarna. Dessa har högst rimligt svarat med att ta strid för sina villkor. Problemet med ständigt billigare upphandlingar blir här uppenbart, konsekvensen är sänkta löner och försämrade arbetsvillkor.

Ska kommuner använda upphandlingar så måste krav på verksamhetsövergång ställas, det innebär att löner och arbetsvillkor följer med till den nya utföraren. För att komma till rätta med det problemen och förhindra liknande skandaler i Norrköping kommer Vänsterpartiet att lägga en motion om verksamhetsövergång till kommunfullmäktige.

Vi kan inte tillåta att lönesänkningar och försämringar används för att höja vinstutdelning i privata bolag. Detta är en ödesfråga för svensk arbetarrörelse och den svenska modellen. Allt stöd till soparbetarna i Stockholm.

Styrelsen för Vänsterpartiet i Norrköping

Olle, Lars och Kikki - jämlikhet kräver vänsterpolitik

Den 17 juni skrev de socialdemokratiska kommunalråden Stjernkvist, Johansson och Liljeblad en debattartikel i DN om att samarbeta med högern. I alla flerpartimajoriteter är det nödvändigt att kompromissa med de egna övertygelserna. Vänsterpartiet styrde framgångsrikt Norrköping tillsammans med Socialdemokraterna under 8 år. Det var ett ständigt pragmatiskt givande och tagande.

Men den viktiga frågan är om vad partierna väljer att kompromissa. I Norrköping har Socialdemokraterna ställt sig på högerns sida när det gäller att motsätta sig en begränsning av vinsterna i välfärden. Istället har man valt att privatisera hemtjänsten genom att införa LOV.

Hur vi i framtiden väljer att finansiera och organisera välfärden är den sortens ödesfråga som även Socialdemokrater som jagar majoritet kanske borde fundera kring en extra gång innan man förhandlar bort. Att kostnaderna för välfärden kommer att öka snabbt under de kommande åren är de flesta överens om, liksom att staten, som under den nuvarande regeringen, kommer att behöva skjuta till mer pengar. I grunden är det en positiv utveckling. Vi lever allt längre, sjukvården kan bota och behandla allt fler sjukdomar och i skolan behöver vi lära ut mer avancerad kunskap. Med en rättvis fördelningspolitik kan allt detta uppnås och en hoppfull framtidspolitik förverkligas.

En sådan positiv välfärdspolitik låter sig inte kombineras med fortsatta privatiseringar. Privatiseringarna i Norrköping och överallt annars innebär ju mindre pengar till välfärden och mer till privata vinster. Och när mer skattepengar skjuts till är risken för att de i privatiserade verksamheter bara går till ökade vinster. Den strävan efter jämlikhet som kommunalråden skriver om står också i motsättning till privatiseringar. Dessa innebär att redan rika personer och företag gör sig ännu rikare på skattepengar som borde ha gått till välfärden. Dessutom försämras de anställdas villkor.

S-kommunalråden från Norrköping hävdar att man i införandet av LOV ”fått med samma krav på personalens lika villkor”. Det är inte sant. När LOV införs kommer de privata förtagen kunna ”köpa bort” undersköterskornas rätt att arbeta heltid och ha sammanhållen arbetstid. Två oerhört viktiga rättigheter som S tidigare varit stolta över. Dessutom vet vi att privatisering försämrar de anställdas villkor, genom lägre löner, ökningar av delade turer och deltidsanställningar. Samma sak kommer hända i Norrköping, där majoriteten i samband med införandet av LOV utlovat en något högre ersättning till de privata aktörer som erbjuder rätt till heltid. Dock är ersättningen inte hög nog att stoppa företag på vinstjakt, något kommunal i Norrköping reagerat starkt på.

Det handlar om att undersköterskor av kött och blod som redan sliter hårt med för låga löner får det sämre. I Norrköping har S valt att svika sina vallöften och privatisera trots konsekvenserna. För oss vänsterpartister är det inte ett alternativ, varken i Norrköping eller i Riksdagen. För det är sant som S-debattörerna skriver ”viktigast… är självfallet politikens innehåll. Att vi kan stå för det praktiska resultatet.” Vad man är beredd att kompromissa bort säger mycket om ett partis själ.

Låt oss arbetarrörelsepartier istället tillsammans kämpa för jämlikhet och välfärd. Och för att stoppa privatiseringsexperimentet innan det gått för långt. Här finns ett enormt folkligt och politiskt stöd att bygga en massrörelse på. Den kampen har vi vunnit förut och då byggt ett framgångsrikt Sverige som fungerat för alla, inte bara de rika.

Därför lämnade (V)i fullmäktige

I måndags lämnade jag och samtliga i Vänsterpartiets fullmäktigegrupp sessionssalen under pågående kommunfullmäktige. Här ska jag förklara varför.

 

Kommunfullmäktige i Norrköping har länge plågats av allt mer öppen främlingsfientligt från Sverigedemokraterna med förakt och hat mot norrköpingsbor med invandrarbakgrund. Ofta kombinerat med en rättshaveristisk och aggressiv debatton. Ikväll fick vi i Vänsterpartiet nog när SD gick över alla gränser för vad som borde behandlas i fullmäktige. Deras interpellation som enligt rubriken skulle ha handlat om ”återvändande jihadister” (ett relevant ämne för övrigt) handlade istället helt om främlingsfientliga rykten och förtal.

 

Hela V-gruppen för kvällen (jag fotade)

Vi i Vänsterpartiet valde att väcka en ordningsfråga om att interpellationen inte skulle få ställas, det kan såklart en demokratisk församling själv välja. Rent konkret handlade det om att SD-interpellanten och riksdagsledamoten Marcus Wiechel bland annat påstod att kvinnor i heltäckande slöja i Norrköping kunde kopplas till en IS-krigare som dödats i Syrien. Det fanns inga belägg för en sådan grotesk koppling.

 

Vidare spred SD i interpellationen lögner om att en muslimsk församling i Norrköping skulle ha "starka band" till IS och Al Qaida. Inte heller för dessa hårresande påståenden gavs några som helst bevis eller fakta. Enbart främlingsfientliga stereotyper och ryktesspridning. Om interpellanten haft bevis för detta borde han rimligen ha gått till SÄPO och inte till fullmäktige. Hade SD:s interpellation rört en individ hade det sannolikt varit åtalbart som förtal.

 

Tyvärr höll inte övriga fullmäktige med och beslutade att interpellationen skulle få ställas. Som vi sagt från början så ställde vi oss då upp och lämnade sammanträdessalen under behandlingen av interpellationen. Vi accepterar helt enkelt inte att Fullmäktige blir en arena för att sprida hat mot muslimska Norrköpingsbor, eller någon annan religiös eller etnisk grupp heller för den delen. 


Någonstans måste man dra en anständighetens gräns och det gjorde vi ikväll.

 

För övrigt så lät presidiet oss inte fortsätta tjänstgöra efter interpellationen då dom ansåg att vi lämnat själva sammanträdet.  Men njaaa, vi hade lämnat sessionssalen och inte fullmäktigesammanträdet. I Norrköpings fullmäktige finns det både ljud och möjlighet att se sammanträdet från foajén där vi uppehöll oss. Vilket många ledamöter gör för att sträcka på benen efter 4-5 timmars sammanträde. Så presidiet gjorde en väldans hård tolkning av kommunallagen. Men dock, oftast är det enklast att helt enkelt följa presidiet. Det var bara en formaliafråga och det var inga beslutsärenden kvar så det får i detta sammanhang ses som mindre viktigt.

For the many - Not the few!

Jäklar så glad jag blev när jag vaknade i morse. Jag vågade inte riktigt tro att Corbyns tydliga och rediga vänsterpolitik skulle kunna utmana Theresa May människofientliga konservatism på allvar. Men så fel jag hade! Och så fel de svenska politiska tyckarna och SVT:s eländiga valbevakning som knappt ens vågade nämna Corbyn hade. För att inte tala om de många i Labours svenska systerparti som inte heller nämnt honom - annat än som "icke valbar", d.v.s. inte tillräckligt höger.


Det räckte inte till egen majoritet men väl till att knuffa bort Tories från sin egna majoritet och sin fortsatta politik med åtstramningar och nedskärningar för de många och skattesänkningar och gåvor till de få. Skillnaden mellan Labour och Tories är minimal i procent men (40-42) men det brittiska valsystemet ger ändå ett rejält övertag i antal parlamentsledamöter till de konservativa. Men de vänsterinriktade Skotska och irländska nationalistpartierna och liberaldemokraterna är också ganska stora så mycket kan hända när det gäller regeringsbildning. Även med en möjlig konservativ regering så har den nu mycket mindre utrymme att fortsätta att riva ner det som finns kvar av britternas välfärd.


Och vilken massiv och strålande valrörelse Corbyn har gjort! Från ett underläge på nästan 20 % till i princip dött lopp på några veckor! Och detta gjorde Labour i ett läge med inre konflikter och ett massivt motstånd från i stort sett alla stora massmedier?


Hur lyckades man med det? Jag tror svaren är två. För det första har man lyckats skapa en genuin folkrörelse där människor verkligen känner att en förändring av det väldigt orättvisa brittiska samhället är möjlig - inte minst har ungdomar som sett sin framtid mörkna med högerpolitiken mobiliserats. För det andra har man gått till val på ett rätt radikalt vänsterprogram med höjda skatter för de allra rikaste, kraftigt stärkt välfärd och åternationalisering av viktiga samhällsfunktioner. De två hör så klart ihop, utan att vilja förändra samhället går det knappast att bygga en entusiastisk massrörelse.


Vad kan svensk arbetarrörelse lära av detta och de andra framgångarna för tydliga vänsterkandidater över hela västvärlden? jag tror det är ganska enkelt. 4 av 5 svenskar anser det vara en central uppgift för en regering att öka jämlikheten i samhället. Samtidigt har Sverige de snabbast ökande klassklyftorna i hela västvärlden. Reinfeldt sänkte skatterna extremt mycket och allra mest för den rika eliten (totalt 140 miljarder!) samtidigt som välfärden urholkades.


Löfvens regering har med stöd av Vänsterpartiet börjat satsa på välfärden igen. Men vad man inte orkat göra är att ta itu med orättvisorna. Varje gång vänstern har fört fram krav på bankskatt, förmögenhetsskatt, arvsskatt eller progressiv fastighetsskatt har vi fått nej. Och det är det som behövs om vi ska ha resurser nog att satsa på en välfärd och infrastruktur i världsklass – och om vi ska kunna bygga ett samhälle som håller ihop istället för ett som slits isär av klassklyftor.

Kolla in denna korta vackra videon från igår kväll, jag får rysningar. 
För de många - Inte de få!


För övrigt kan man ju om man vill se en motsats till Labour kika på Lars Stjernkvists Socialdemokrati i Norrköping. Tydligt högerinriktade och vars stora reform under mandatperioden är att privatisera vår hemtjänst. Det tror jag är jättedåligt både för demokratin och för att människor känner att det inte finns några alternativ kvar i politiken. Nå Vänsterpartiet finns ju såklart.


Och Stjernkvist hör såklart också till de högersossar som inte är glada över Labours bästa valrörelse sedan 40-talet - smått ofattbart kan tyckas men så är det.

 

För övrigt skulle Sanders ha vunnit mot Trump.

Nicklas Lundström bedriver skarp oppositionspolitik från vänster i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Norrköping. Jag drivs av att jag tycker att det är helt jäkla orimligt att vi ska ha desperat fattiga barn i Norrköping samtidigt som Sverige är rikare än någonsin. Lite mer rättvisa är det enda rätta.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se