Nicklas Lundström (V)

För ett verkligt folkförsvar!

Låt mig först skriva att jag definitivt inte hör till alarmisterna. På kort sikt finns knappast några militära hot mot Sverige. Ryssland har sedan (och innan) Sovjetimperiets fall förvisso agerat aggressivt och folkrättsvidrigt upprepade gånger. Men landets militär är inte (bortsett kärnvapen) något större hot mot Västeuropas militärmakter, än mindre NATO:s. Vidare har Rysslands oacceptabla krigföring främst handlat om att försvara sin position och sin regionala inflytandesfär, något man faktiskt misslyckats med i exempelvis Ukraina och större delarna av Östeuropa. Och landet har i princip redan nu vissa problem att hålla ihop, än mindre expandera eller ockupera. Jag ser inte heller några direkta risker gällande Sveriges säkerhet med ett ännu aggressivare USA under Trump, de bomberna kommer inte att falla här. Trots det är jag i det stora hela glad över att försvaret får vissa tillskott och att värnplikten (för ett ytterst litet fåtal) införs. För i säkerhetspolitiska sammanhang bör man alltid inse att ingen vet hur läget ser ut om 10 eller 20 år. Och försvarskapacitet tar lång tid att bygga upp.

Sveriges försvar bör vara inriktat på territorialförsvar, avskräckning och civilförsvar. Vi bör definitivt inte gå in i allianser med planetens aggressivaste och blodigaste militärmakter som USA och Storbritannien. Och vi bör inte heller skicka våra soldater på misslyckade stridsuppdrag i Afghanistan och Libyen för deras maktspels skull. Vi bör delta i vissa av FN:s fredsuppehållande och möjligen i extremfall vissa fredsframtvingande insatser. Men inte heller FN-stämpel borde vara en självklarhet för deltagande utan varje gång måste det övervägas noga.

Men vi behöver en militärmakt för att kunna försvara oss själva. Till viss del för att avskräcka en möjlig men osannolik framtida angripare. Dagens krig utkämpas nästan alltid på extremt ojämlika grunder där angriparen i mellanstatliga konflikter brukar vara totalt överlägsen (det är så både USA, NATO och Ryssland agerar).  För att uppnå ett relativt avskräckande territorialförsvar behövs en mindre militär med högteknologiskt flygvapen, flotta och armé. Något vi behöver satsa något mer på än idag men inga fantasisummor. Våra små men ytterst effektiva ubåtar är exempelvis väldigt avskräckande då de kan kosta angriparen väldigt mycket i både liv och fartyg. Men denna mindre ”elitarmé” tycker jag behöver kompletteras ett bredare folkförsvar också ur rent militär synvinkel. Återigen är scenariot med ockupation (också tillfällig sådan) ytterst osannolikt i dagsläget men om det hände skulle många militärt tränade medborgare vara de som effektivast kunde bedriva motstånd. Dessutom är det viktigt att det militära försvaret representerar hela befolkningen så att risken för att militären agerar mot det egna folket eller till och med genomför en kupp minimeras. Risken är som sagt minimal idag, men ingen kan spå framtiden med någon större säkerhet.

Och då behöver vi värnplikten. Fler med militär träning är alltså bra för det militära försvaret. Men värnplikten behövs i ännu större utsträckning för civilförsvaret. De kriser och katastrofer som har störst risk att drabba oss handlar inte om invasion. Utan mer sannolikt om sådant som extrema vädersituationer som stormar och torka, epidemier, ekonomiska kriser och sammanbrott i världshandeln vilket snabbt skulle skapa varubrist eller att energi- och kommunikationssystem slås ut. I sådana scenarion vore det en oerhörd tillgång om det fanns färdiga planer och om stora delar av befolkningen var tränad och visste hur evakueringar, saneringar och rent av livsmedelsproduktion fungerade. Här skulle en verklig värnplikt för huvuddelen av den unga befolkningen, självklart både tjejer och killar, var en god investering för framtiden. Troligtvis skulle en sådan civiltjänstgöring inte heller behöva vara så länge eller kosta så mycket. Men att ha 100 000-tals personer som kunde första hjälpen, evakuering, överlevnad, brandförsvar, energisystem eller odling vore en svårslagen försäkring för vårt samhälle.

En bred och folklig värnplikt för att försvara demokratin och människorna mot både militära angrepp och ekonomiska och ekologiska katastrofer är något jag tror vi bör sträva efter.

S Norrköping svek om vinsterna

Vid dagens Kommunstyrelsesammanträde svek S Norrköping i frågan om vinsterna i välfärden. Kommunen skulle svara på regeringens betänkande om "ordning och reda i välfärden", den så kallade ”Reepaluutredningen”. Kvartetten och S remissvar lät tyvärr precis som att det hade varit skrivit av välfärdsprofitörerna själva – Svensk Näringsliv, Almega, Timbro eller Vårdföretagarna t.ex.  

Svaret från Norrköpings kommun var extremt tydligt. Inga begränsningar alls ska få införas på hur mycket privata vinster företagen ska få göra på dina skattepengar. I remissvaret trycker också Kvartetten på att det är viktig med bred politisk samsyn i frågan. Och eftersom M och SD inte har mycket att invända stämmer det väl för tillfället. Men hur ser det ut med den där ”breda samsynen” utanför den politiska och ekonomiska eliten i Sverige?

Jo ser man till vad människor i allmänhet tycker så är det ett svek att som S Norrköping slåss för vinstprofitörerna i välfärden. En förkrossande majoritet av svenskarna är mot vinstslöseriet, till och med av de borgerliga väljarna. Men det är också ett svek mot LO, regeringen, S-väljarna och till och med S-kongressen som ville se till att vinstintresset inte skulle vara styrande i välfärden och att vinstuttag skulle ”avsevärt begränsas”. Om det är så att Stjernkvist försökt förhandla i enlighet med partilinjen med högerpartierna i majoriteten så finns det i vart fall inga spår kvar av det i slutdokumentet. Man har lagt sig platt för välfärdskapitalisterna helt enkelt.

Men S sviker också det större politiska löftet om den svenska välfärden. Vi jobbar och betalar hyfsat hög skatt och då ska vi också kunna vara säkra på att varenda skattekrona går till bättre välfärd och ett starkare samhälle. Inte till riskkapitalbolag och redan äckligt rika direktörer. För mig kändes det bara sorgligt att delar av Socialdemokraterna som var med och byggde upp den svenska välfärdsstaten nu står på storkapitalets och privatiseringsivrarnas sida.


Vilken Socialdemokrat litar du på?

Men kommunens remissvar är ju endast undertecknat av Lars Stjernkvist. Och ärligt talat så är jag rätt övertygad om att det finns många inom S också i Norrköping som tycker att Stefan Löfvens löfte till folket om att stoppa vinstplundringen är betydligt vettigare än Stjernkvists löfte till kapitalet om fortsatta miljardvinster. 

Håller hatet på att vinna?

Min partikamrat, vän och riksdagsledamot Linda Snecker har slutat med Twitter. Hatet, hoten och trakasserierna blev för mycket för att orka till slut. Främst från de gamla vanliga hållen såklart – rasister, extremhöger och feministhatare. I det stora hela kan det så klart ses som en rätt liten sak att en politiker slutar twittra. Men problemet är att detta är systematiskt och att trakasserierna försvagar det demokratiska samtalet. Det gör mig faktiskt sorgsen och rädd. Som alltid i historien så är extremhögerns första måltavlor invandrare, minoriteter feminister och socialister. Men ofta kommer den sen för de liberaler som inte anpassar sig. Idag tar det sig uttrycket att systematiskt hata och hota sina meningsmotståndare tills folk inte orkar mer. Till stora delar är det samma slags ultranationalistiska hat som Trump piskar upp i USA som skriker och slår omkring sig utan hänsyn till varken fakta eller människor.  

Och ibland känns det som att dom håller på att vinna. Och gör dom det kommer dom att göra precis vad dom säger att dom ska göra - kasta ut packet och rensa upp landet.

Men samtidigt finns det hopp. En förkrossande majoritet av svenskarna är inte rasister och hatar inte kvinnor. Och jag vet att Linda kommer att fortsätta kämpa emot mörkermännen och för en rättvis, rimlig och hoppfull framtid. Och det är vi många som gör.

 

Jonas Sjöstedt i Motala på måndag!

Nu på måndag 20 februari kommer vår kloke partiledare till Motala. Han kommer först att besöka Lasarettet i Motala för att uppmärksamma S svek i frågan. Den fortsatta privatiseringen av delar av LiM visar på spänningarna inom dagens Socialdemokrati. När vi samarbetar med Stefan Löfven i regeringsställning så kommer skarpa förslag om att stoppa vinstjakten i välfärden. När S i Östergötland samarbetar högerut blir resultatet i stället att de sviker sitt tydligaste vallöfte om att avsluta privatiseringsexprimentet på lasarettet. Jonas kommer också att besöka Motala Verkstad där stora nedskärningar stundar och prata om att Sverige behöver en bättre industripolitik. Sedan blir det en träff med Motala kvinnojour för att diskutera åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor.

 

Kvällen avslutas med ett öppet möte på Sjöbris/ Motala Folkets hus klockan 18:00. Det kommer att handla om att skapa en ekonomi för alla - inte bara några få. Sveriges ekonomi går bra, men det är långt ifrån alla som får ta del av det. Under lång tid har klyftorna ökat. Ändå vill Socialdemokraterna bevara det skattesystem som de borgerliga partierna riggade för de rika. Nu behövs en politik som tar problemen med de ekonomiska klyftorna på allvar. Sverige behöver en ekonomisk politik för alla, inte bara de rikaste.

 

Kom dit så ses vi!

 

För övrigt är det ju bra att MP som synes i Bengt Cetes blogg är eniga med oss om att en flygskatt behövs. Men man kan undra varför MP vacklar om Norrköpings flygplats och bara vill ha ytterligare en utredning? Det har utretts nog, vi vet att den brukas för lite och kostar skattebetalarna 20-30 miljoner om året i subventioner och dessutom är en enorm klimatbelastning. V är tydliga, lägg ner den nu istället för sen och bygg bostäder där!

Jag fixade fler affischtavlor!

Ibland i politiken får man ta till sig och njuta lite av de små segrarna. På måndagens kommunfullmäktige röstades min och Vänsterpartiets motion om att ordna fler affischeringsytor i stan igenom i fullmäktige. Lite överraskande kan sägas då förslaget från kvartetten när den var uppe i kommunstyrelsen var avslag (Ja det var jag som var den förvånade politikern i artikeln ovan).

Norrköping har ett sprudlande ideellt kultur- och fritidsliv som gör våra liv bättre och roligare. Det är klokt av kommunen att stötta föreningslivet också gällande detaljerna som detta kan tyckas vara. Faktum är att många kulturutövare och föreningar återkommande pratar med mig om hur relativt svårt det är att nå ut till norrköpingsborna med sina arrangemang, bl.a. På grund av detta.  

Redan 2007 biföll faktiskt fullmäktige ett medborgarförslag från Henrik Nilsson om fler affischtavlor i staden. Sedan dess har det som hänt varit att antalet affischeringsplatser kraftigt minskat. Senast i västgötabacken då många av de allra mest använda affischtavlorna i staden försvann i samband med nybyggena i området.

I grunden handlar dessa frågor om att ett rikt och aktivt föreningsliv är oerhört viktigt för en väl fungerande och folkligt förankrad demokrati. Det ska inte bara vara kommersiella aktörer som har råd med stora reklamkampanjer som ska kunna nå ut till Norrköpingsborna. Det måste vara möjligt även för ideella aktörer för jämlikhetens och t.o.m. demokratins skull. Affischkonsten är dessutom en intressant kulturform i sig själv. Åtminstone tre nya tavlor planeras faktiskt och pengarna är avsatta, en bra början!

Jag skulle dock vilja ha ännu fler och de andra två förslagen i min motion avslogs tyvärr. Det första handlade om att kommunen som ett komplement till affischer skulle kunna använda de reklamtavlor ägda av JC Decaux som finns runt om i Norrköping för att samla ideella föreningars evenemangsinformation med jämna mellanrum. Kommunen har ena sidan av de annonstavlorna gratis så varför inte erbjuda dem till ideella föreningar med liten budget med jämna mellanrum?

Problemet med avsaknaden av gratis utomhusscener är ett närliggande problem. Nu finns det några scener i utkanten men inga centralt belägna sedan scenerna i Hörsalsparken Vasaparken revs. Dessa kunde tidigare under sommarhalvåret nyttjas gratis av en mängd ideella aktörer. Det är dumt att kommunen tagit bort om helt enkelt.

Mobila scener framhålls som ett alternativ av en del kvartettpolitiker i debatten. Och det kan det faktiskt vara, men i så fall behöver kommunen köpa in sådana och hyra ut den mycket billigt till föreningarna. Det är få som har råd med de 10 000-tals kronor det kostar att hyra en trailerscen för att spela musik eller en föreställning en dag.

För övrigt så tycker jag det var sorgligt att se Lars Stjernkvist på fullmäktige återigen stå och försvara att kommunen inte längre ser till så att ingen behöver sova utomhus under kalla vinternätter. Det ordnade kommunen förut i samarbete med ideella aktörer. Men nuförtiden får fattiga EU-migranter, jo det är dom som man ofta ser tigga utanför butiker, istället sova i bilar eller trappuppgångar. Det tycker jag är jäkligt osolidariskt av politiker som själva varje natt har en varm bädd som väntar på dem.

Nicklas Lundström bedriver skarp oppositionspolitik från vänster i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Norrköping. Jag drivs av att jag tycker att det är helt jäkla orimligt att vi ska ha desperat fattiga barn i Norrköping samtidigt som Sverige är rikare än någonsin. Lite mer rättvisa är det enda rätta.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se