• fredag 26 maj 2017
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Intagen får inte ha porrtidning på fängels... Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

För ett verkligt folkförsvar!

Låt mig först skriva att jag definitivt inte hör till alarmisterna. På kort sikt finns knappast några militära hot mot Sverige. Ryssland har sedan (och innan) Sovjetimperiets fall förvisso agerat aggressivt och folkrättsvidrigt upprepade gånger. Men landets militär är inte (bortsett kärnvapen) något större hot mot Västeuropas militärmakter, än mindre NATO:s. Vidare har Rysslands oacceptabla krigföring främst handlat om att försvara sin position och sin regionala inflytandesfär, något man faktiskt misslyckats med i exempelvis Ukraina och större delarna av Östeuropa. Och landet har i princip redan nu vissa problem att hålla ihop, än mindre expandera eller ockupera. Jag ser inte heller några direkta risker gällande Sveriges säkerhet med ett ännu aggressivare USA under Trump, de bomberna kommer inte att falla här. Trots det är jag i det stora hela glad över att försvaret får vissa tillskott och att värnplikten (för ett ytterst litet fåtal) införs. För i säkerhetspolitiska sammanhang bör man alltid inse att ingen vet hur läget ser ut om 10 eller 20 år. Och försvarskapacitet tar lång tid att bygga upp.

Sveriges försvar bör vara inriktat på territorialförsvar, avskräckning och civilförsvar. Vi bör definitivt inte gå in i allianser med planetens aggressivaste och blodigaste militärmakter som USA och Storbritannien. Och vi bör inte heller skicka våra soldater på misslyckade stridsuppdrag i Afghanistan och Libyen för deras maktspels skull. Vi bör delta i vissa av FN:s fredsuppehållande och möjligen i extremfall vissa fredsframtvingande insatser. Men inte heller FN-stämpel borde vara en självklarhet för deltagande utan varje gång måste det övervägas noga.

Men vi behöver en militärmakt för att kunna försvara oss själva. Till viss del för att avskräcka en möjlig men osannolik framtida angripare. Dagens krig utkämpas nästan alltid på extremt ojämlika grunder där angriparen i mellanstatliga konflikter brukar vara totalt överlägsen (det är så både USA, NATO och Ryssland agerar).  För att uppnå ett relativt avskräckande territorialförsvar behövs en mindre militär med högteknologiskt flygvapen, flotta och armé. Något vi behöver satsa något mer på än idag men inga fantasisummor. Våra små men ytterst effektiva ubåtar är exempelvis väldigt avskräckande då de kan kosta angriparen väldigt mycket i både liv och fartyg. Men denna mindre ”elitarmé” tycker jag behöver kompletteras ett bredare folkförsvar också ur rent militär synvinkel. Återigen är scenariot med ockupation (också tillfällig sådan) ytterst osannolikt i dagsläget men om det hände skulle många militärt tränade medborgare vara de som effektivast kunde bedriva motstånd. Dessutom är det viktigt att det militära försvaret representerar hela befolkningen så att risken för att militären agerar mot det egna folket eller till och med genomför en kupp minimeras. Risken är som sagt minimal idag, men ingen kan spå framtiden med någon större säkerhet.

Och då behöver vi värnplikten. Fler med militär träning är alltså bra för det militära försvaret. Men värnplikten behövs i ännu större utsträckning för civilförsvaret. De kriser och katastrofer som har störst risk att drabba oss handlar inte om invasion. Utan mer sannolikt om sådant som extrema vädersituationer som stormar och torka, epidemier, ekonomiska kriser och sammanbrott i världshandeln vilket snabbt skulle skapa varubrist eller att energi- och kommunikationssystem slås ut. I sådana scenarion vore det en oerhörd tillgång om det fanns färdiga planer och om stora delar av befolkningen var tränad och visste hur evakueringar, saneringar och rent av livsmedelsproduktion fungerade. Här skulle en verklig värnplikt för huvuddelen av den unga befolkningen, självklart både tjejer och killar, var en god investering för framtiden. Troligtvis skulle en sådan civiltjänstgöring inte heller behöva vara så länge eller kosta så mycket. Men att ha 100 000-tals personer som kunde första hjälpen, evakuering, överlevnad, brandförsvar, energisystem eller odling vore en svårslagen försäkring för vårt samhälle.

En bred och folklig värnplikt för att försvara demokratin och människorna mot både militära angrepp och ekonomiska och ekologiska katastrofer är något jag tror vi bör sträva efter.

Vidrigt dåd

Ett vidrigt och oerhört fruktansvärt terrordåd i Manchester igår. Att sprida död och skräck på en offentlig konsert som dessutom är fullpackad med barn är ofattbart brutalt… Mina tankar går till alla familjer som drabbats.

Man ska inte heller tro att terrorn är urskiljningslös. Snarare är den kallblodigt kalkylerad för att göra oss rädda och hatiska. Det är antagligen inte heller någon slump att terrordåden allt oftare sammanfaller med valrörelser i Europa. Terroristerna vill aktivt påverka politiken och öka motsättningarna och hatet i samhället – det bör vi inte ge dem för det är deras livsluft.

Den långsiktiga lösningen måste grundas på en hållbar fred och nedrustning i mellanöstern. Såklart efter att IS har besegrats militärt. Men det kommer inte att vara slutet på terrorn, risken är snarare att IS då går under jorden och utökar sin terror, främst riktat mot minoriteter i just mellanöstern men också mot Europa.

En rättvis fred i konflikter som Israel/Palestina, Syrien, Irak, Jemen och Afghanistan där krigsförbrytarna ställs inför rätta är ett nödvändiga men svåra steg för att neutralisera terrorns grogrund. Utökad demokrati, representation, och rättigheter för kvinnor likaså. Ytterligare krig, utländska interventioner eller vapenförsäljning till den stenhårda islamistiska diktaturen i Saudiarabien för 100-tals miljarder som Trump gjort är definitivt inte en del av lösningen.

/från Norrköping, ”Sveriges Manchester” 170523

Fler höga trähus i Norrköping!

Min motion om en Träbyggnadsstrategi för norrköping bifölls på senaste kommunfullmäktige! Det börjar nästan bli en vana nu? Träbyggnadskonsten har en stark tradition i Sverige av naturliga skäl och nu är det dags för dess renässans. I dagens Norrköping har vi hittills bara sett ett fåtal exempel på flerbostadshus i trä.

Men i framtidens Norrköping bör de flesta hus byggas i trä – också höga flerbostadshus, parkeringshus och större samlingslokaler. Det är redan idag fullt möjligt och fördelarna är många. Det kommer att ta ett tag men en samlad träbyggnadsstrategi kan bli ett viktigt första steg och en tydlig politisk viljeinriktning.

Kanske främst är detta en klimatfråga och därmed en ödesfråga. Tillverkning och uppförande av betonghus är en av de verkligt stora utsläppskällorna gällande koldioxid, ibland beräknas sektorn ligga på omkring 10 -20% av Sveriges totala utsläpp (!). Vid byggande i trä minimeras utsläppen, ja eftersom trä binder koldioxid så blir det faktiskt en koldioxidsänka så länge husen står kvar.

En av mina favorithus i trä, ett parkeringshus(!) i skellefteå där också körbanorna är i trä.

Det finns också starka effektivitets- och arbetsmiljöargument för att bygga mer i trä. Många byggbolag lockas av de mycket korta byggtiderna som modernt träbyggande kan ge. Väldigt mycket av arbetet görs industriellt i fabriker som sedan kan leverera färdigbyggda element eller till och med hela lägenheter som sedan snabbt byggs ihop på plats. Dessutom minskar risken för arbetsolyckor och skador när mer av arbetet sker planerat i säker inomhusmiljö.

Vidare kommer vid ökat träbyggande Sveriges kanske viktigaste råvara - skogen - att förädlas på plats i Sverige istället för att exporteras till låga priser. Detta gör att det skapas stora ekonomiska mervärden och mängder av arbetstillfällen här.

Träbyggande kan också vara en del i det avgörande arbetet med att få fram billigare hyresrätter. Med rationellt byggande, pressade byggtider och möjligheter att bygga på lätta trävåningar på redan existerande hus kan det göra nybyggda lägenheter ekonomiskt tillgängliga för alla de norrköpingsbor som har låga eller normala inkomster. Idag är det ju tyvärr som vi vet främst höginkomsttagare som har möjlighet att flytta in i nybyggen.

Jag ser fram emot att följa arbetet med att i samverkan med byggherrarna diskutera och stimulera träbyggandet i Norrköping. Detaljer som möjligheterna att ställa särkrav på trä som byggmaterial får vi diskutera vidare men åtgärder som att aktivt delta i de träbyggnätverk som redan finns på nationell nivå bör gå snabbt att genomföra. Här gäller det att sikta högt men också inse att arbetet kommer att ta tid. Min hemkommun Skellefteå är en av sverigeledarna i detta arbete så jag hoppas vi kan inspireras och föra dialog med dem.

Nu kan det verkliga arbetet kan börja!

För övrigt var det helt strålande väder på 1 maj och Norrköpingsborna strömmade till. Vi fick en hel del nya medlemmar!

1 maj imorgon 11:00!

Imorgon är det dags för årets finaste högtidsdag igen! Då samlas vi för att visa att vi är många som vill se en annan ordning. Att vi är många som tycker att rikedomarna i ett av världshistoriens rikaste samhällen bör fördelas så att alla får ett värdigt liv. Vi har nu kämpat i 100 år. Man kan såklart tycka att det borde vara dags för rättvisa och sunt förnuft att råda snart. Men man ska också komma ihåg att de socialistiska och feministiska uppnått massor på vägen - alltifrån demokratins genombrott till fackliga rättigheter, förskola, pensioner och semestrar. Vi kan både fira segrar och sikta framåt. Imorgon är det vår tur!

Tycker du det är vettigt att en VD tjänar 66 gånger så mycket som en undersköterska? Eller att storbankerna gjorde 92 miljarder i vinster förra året? Då kan du stanna hemma på imorgon. Annars är detta hålltiderna: 1 maj info

Inte ens nya Bollen blir billigt?

Suck. Ibland blir man lite trött. Vänsterpartiet är det enda parti i Norrköping som driver frågan om att bygga billigare hyresrätter. Så att alla ska ha råd att bo någonstans och inte bara dom rika. Vi har lagt massor av förslag om hur man kan göra detta men hittills har inte den ”röd”-blå majoriteten nappat på ett enda.

Och sen läser man då denna artikel i NT. Det gamla studentboendet ”Bollen” vid Nya Parken ska rivas. Och här fanns det alltså planer från norrköpingsbornas egna bostadsbolag Hyresbostäder om att försöka bygga lite billigare. Och det behövs verkligen! Det enda bolaget hittills presterat när det gäller att bygga för vanligt folk är ett fåtal konceptlägenheter i Rambodal - som inte ens får särskilt låg hyra.

Men nu tvekar bolaget. Tydligen ska man istället bygga i stil med ”de engelska radhusen” i närheten. Och vad det betyder behöver man inte ens fundera över. Det betyder att man tänker bygga enbart för höginkomsttagare också där. Arbetare och vanligt folk gör sig inte besvär i den nya ”finare” Norrköping som nu byggs.

Det tycker jag är dumt. Kommunen borde jobba för alla sina innevånare och bygga bostäder också för  pensionärer som inte har miljonbesparingar och unga som vill flytta hemifrån och inte har rika föräldrar.

Kampen mot terrorn

Fredagens terrordåd i Stockholm känns fortfarande nästan overkligt. Sorg, chock och empati med alla drabbade dominerar känsloregistret de första dagarna. Som de allra flesta svenskar känner jag många som bor eller arbetar i Stockholm. Och som många östgötar så är jag ofta själv där och går på just de gator som denna fredagseftermiddag utsattes för ett urskillningslöst terrorangrepp.

Terrorism är våld som riktas mot civila med politiska ändamål. Det handlar i den IS-inspirerade islamismens fall om att försöka skapa skräck, hat och samhällsmotsättningar. Om dom lyckas med det blir det enklare för dem att rekrytera nya terrorister, försvaga våra samhällen och provocera fram nya krig*.

Jonas Sjöstedt lägger ner blommor dagen efter terrordådet.

Jag tänker att jag inte ska ge dom det. Jag känner sorg för de oskyldiga offren och ilska mot förövaren. Men om det slår över i hat, misstänksamhet mot medmänniskor eller rent av splittringar mellan olika grupper av svenskar så har terroristerna nått sina mål. Så istället för repression och splittring bygger vi mer demokrati och mer sammanhållning. Som i den jättelika kärleksmanifestationen i Stockholm i söndags med 10 000-tals deltagare.

Såklart finns det fler politiska analyser att göra och slutsatser att dra. Men det får vänta. Jag är ändå glad över att de allra flesta reaktioner och kommentarer från politiker, media och folk är sansade och fortfarande handlar om just lugn, sammanhållning och demokrati. Det visar på vår styrka som samhälle.

 

*(Irak, Syrien, och Afghanistan-krigen är i mångt och mycket den moderna Wahhabistiska terrorismens grund).

Nicklas Lundström bedriver skarp oppositionspolitik från vänster i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Norrköping. Jag drivs av att jag tycker att det är helt jäkla orimligt att vi ska ha desperat fattiga barn i Norrköping samtidigt som Sverige är rikare än någonsin. Lite mer rättvisa är det enda rätta.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se