• torsdag 21 september 2017
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Hjärtefrågor Ingrid Westlund (V) Ingrid Westlund (V)
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

För ett verkligt folkförsvar!

Låt mig först skriva att jag definitivt inte hör till alarmisterna. På kort sikt finns knappast några militära hot mot Sverige. Ryssland har sedan (och innan) Sovjetimperiets fall förvisso agerat aggressivt och folkrättsvidrigt upprepade gånger. Men landets militär är inte (bortsett kärnvapen) något större hot mot Västeuropas militärmakter, än mindre NATO:s. Vidare har Rysslands oacceptabla krigföring främst handlat om att försvara sin position och sin regionala inflytandesfär, något man faktiskt misslyckats med i exempelvis Ukraina och större delarna av Östeuropa. Och landet har i princip redan nu vissa problem att hålla ihop, än mindre expandera eller ockupera. Jag ser inte heller några direkta risker gällande Sveriges säkerhet med ett ännu aggressivare USA under Trump, de bomberna kommer inte att falla här. Trots det är jag i det stora hela glad över att försvaret får vissa tillskott och att värnplikten (för ett ytterst litet fåtal) införs. För i säkerhetspolitiska sammanhang bör man alltid inse att ingen vet hur läget ser ut om 10 eller 20 år. Och försvarskapacitet tar lång tid att bygga upp.

Sveriges försvar bör vara inriktat på territorialförsvar, avskräckning och civilförsvar. Vi bör definitivt inte gå in i allianser med planetens aggressivaste och blodigaste militärmakter som USA och Storbritannien. Och vi bör inte heller skicka våra soldater på misslyckade stridsuppdrag i Afghanistan och Libyen för deras maktspels skull. Vi bör delta i vissa av FN:s fredsuppehållande och möjligen i extremfall vissa fredsframtvingande insatser. Men inte heller FN-stämpel borde vara en självklarhet för deltagande utan varje gång måste det övervägas noga.

Men vi behöver en militärmakt för att kunna försvara oss själva. Till viss del för att avskräcka en möjlig men osannolik framtida angripare. Dagens krig utkämpas nästan alltid på extremt ojämlika grunder där angriparen i mellanstatliga konflikter brukar vara totalt överlägsen (det är så både USA, NATO och Ryssland agerar).  För att uppnå ett relativt avskräckande territorialförsvar behövs en mindre militär med högteknologiskt flygvapen, flotta och armé. Något vi behöver satsa något mer på än idag men inga fantasisummor. Våra små men ytterst effektiva ubåtar är exempelvis väldigt avskräckande då de kan kosta angriparen väldigt mycket i både liv och fartyg. Men denna mindre ”elitarmé” tycker jag behöver kompletteras ett bredare folkförsvar också ur rent militär synvinkel. Återigen är scenariot med ockupation (också tillfällig sådan) ytterst osannolikt i dagsläget men om det hände skulle många militärt tränade medborgare vara de som effektivast kunde bedriva motstånd. Dessutom är det viktigt att det militära försvaret representerar hela befolkningen så att risken för att militären agerar mot det egna folket eller till och med genomför en kupp minimeras. Risken är som sagt minimal idag, men ingen kan spå framtiden med någon större säkerhet.

Och då behöver vi värnplikten. Fler med militär träning är alltså bra för det militära försvaret. Men värnplikten behövs i ännu större utsträckning för civilförsvaret. De kriser och katastrofer som har störst risk att drabba oss handlar inte om invasion. Utan mer sannolikt om sådant som extrema vädersituationer som stormar och torka, epidemier, ekonomiska kriser och sammanbrott i världshandeln vilket snabbt skulle skapa varubrist eller att energi- och kommunikationssystem slås ut. I sådana scenarion vore det en oerhörd tillgång om det fanns färdiga planer och om stora delar av befolkningen var tränad och visste hur evakueringar, saneringar och rent av livsmedelsproduktion fungerade. Här skulle en verklig värnplikt för huvuddelen av den unga befolkningen, självklart både tjejer och killar, var en god investering för framtiden. Troligtvis skulle en sådan civiltjänstgöring inte heller behöva vara så länge eller kosta så mycket. Men att ha 100 000-tals personer som kunde första hjälpen, evakuering, överlevnad, brandförsvar, energisystem eller odling vore en svårslagen försäkring för vårt samhälle.

En bred och folklig värnplikt för att försvara demokratin och människorna mot både militära angrepp och ekonomiska och ekologiska katastrofer är något jag tror vi bör sträva efter.

Byt bank – Sänk Nordea!

Häromdagen pratade jag både i P4 Östergötland och NT om att Vänsterpartiet i Norrköping och Östergötland byter bank från Nordea. Det gör vi helt enkelt för att Nordea i höstas hotade om att lämna landet om regeringen införde hårdare regler för att betala till en buffert för att klara nästa bankkris (de så kallade reolutionsavgifterna). Trots att regeringen mildrade de nya bankreglerna så gör alltså Nordea allvar av sitt hot och flyttar till Finland.

I grund och botten handlar det om att Nordea tyckeratt det blir för höga avgifter och för låga vinster i Sverige. Förra året gjorde Nordea 41 miljarder (alltså 41 tusen miljoner). Vinsten skapas till stor del genom ren spekulation som dock grundas på våra sparpengar och våra bostadslån. Och framförallt kan Nordea spekulera för att alla vet att vi skattebetalare räddar banken vid en kris, utan det skulle ingen tro på att Nordea har säkerhet för sin enorma spekulationsverksamhet. Nordea var en bank som vi tillsammans faktiskt räddade under 90-talskrisen. Nordea var också en av bankerna som var mest involverad i den avancerade ekonomiska brottsligheten som avslöjades i Panamaläckorna för något år sedan. Att det är just Nordea som nu av ren girighet nu väljer att flytta säger mycket om både storhetsvansinnet och omoralen i bankens ledning.

Men på sätt och vis kan dom gott dra till Finland. Eftersom banken upprepade gånger visat hur oseriös och risktagande den är så kan det faktiskt minska risken för oss skattebetalare att stå för deras säkerhet under nästa bankkris som återigen kommer att slå hårt mot just Nordea. Och Sverige har även efter flytten en oproportionerligt stor banksektor.  Det är dock synd om det finska folket som nu får stå för säkerheten för just denna bank. Och nej, EU:s bankunion är inget tungt argument i sammanhanget, dom har inte ens kapital att rädda en enda krisande storbank. Det är ett sådant kapital som regeringen försökte bygga upp här.

Vi flyttar nu våra pengar från Nordea och uppmanar alla andra att göra likadant, Vänsterpartiet har såklart inte så mycket kapital att tala om. Men när de stora fackföreningarna nu med rätta flyttar sina miljarder så lovar jag att också bankdirektörerna börjar kallsvettas. Om nu bara alla vanliga småsparare och bolånekunder fortsätter att flytta till andra banker så kanske detta faktiskt kan vara början till slutet på bankernas oansvarighet och gräddfil i dagens ekonomi. Och du, det är faktiskt lätt att bya bank – läs mer på t.ex. Bytabank.se. Personligen tycker jag att den kundägda Länsförsäkringar bank verkar vara en av de mer stabila och seriösa.

För övrigt finns det mycket mer att göra för att få till en bättre och mer välfungerande banksektor. Exempelvis bör vänsterpartiets förslag om bankdelningslag förverkligas, det skulle kortfattat innebära att vettig låneverksamhet som bolån och företagslån skulle täckas av skattebetalarnas säkerhetsgarantier vid kris. Men att bankernas rena spekulationsverksamhet skulle få klara sig själv.

Välfärdsprofitörerna gråter ut

Och jag ler brett! Nog gör Vänsterpartiet skillnad i sitt samarbete med regeringen ändå! Så jäkla ilskna som svenskt näringsliv blev nuveckan när vänstern och Löfven presenterade vårt gemensamma förslag för att stoppa vinstjakten har inte storkapitalet varit på ett bra tag. Och Carloa Lemne från svenskt näringsliv har ju dessutom helt rätt när hon säger:

 

"– Beskedet att regeringen kommit överens med Vänsterpartiet om att gå vidare med förslag om att hindra företag att gå med vinst är skrämmande och för tankarna tillbaka till 1970-talet. Att lagreglera hur mycket vinst ett privat företag får göra är ett kraftfullt ingrepp i äganderätten och den fria företagsamheten…”

 

På 70-talet hade vi ju en välfärd som inte läckte skattepengar till vinster. Det var ett mycket bättre system där inte 10-tals miljarder slösades bort till rika människors profiter varje år och där svensk skola var världsledande istället för något att skämmas för. Och ja – jag tycker verkligen att regeringen borde göra mycket kraftfulla ingrepp i den fria företagsamheten i välfärdssektorn. För dagens för företagen supergenerösa system innebär att mindre av mina och dina skattepengar till välfärd, mindre vård, skola och omsorg helt enkelt. Det finns en anledning till att inga länder på planeten tagit efter Sverige på det här området…

 

Det är så jäkla ledsamt att Socialdemokraterna i Norrköping låter Stjernkvists gör precis tvärtemot regeringen och privatisera ännu mer här i kommunen. Resultatet kommer som överallt annars att bli mindre pengar till verksamhet vilket ger färre anställda, lägre löner och sämre hemtjänst.

 

För övrigt så välkomnar jag regeringens satsning på både försvaret och polisen. På försvaret för att det behövs om vi ska kunna vara alliansfria och neutrala , vilket jag verkligen vill. Och på polisen för att det behövs fler poliser, inte minst för att öka tryggheten på mindre orter och för att förbättra deras arbetsvillkor och löner.

Löfven kompromissar för att rädda Sverige

När högeralliansen och SD valde att rikta misstroende mot tre ministrar så hotade dom också hela den politiska stabiliteten och möjligheten att överhuvudtaget styra Sverige. Under sådana omständigheter blir det svårt för en regering att sitta kvar. Dessutom saknade högern något eget regeringsalternativ då Lööf och Björklund mycket tydligt sagt att dom inte vill samarbeta med riksdagens främlingsfientliga parti vilket innebär att dom inte har tillräckligt riksdagsstöd för att bilda regering.

I det läget valde statsminister Stefan Löfven att lägga fram en klassisk S-kompromiss och låter två av de tre ministrar som hotades av misstroendeomröstningar avgå. Jag och Vänsterpartiet tycker att det var rätt i Anna Johanssons fall då hon som infrastrukturminister hade ansvar för Transportstyrelsen och den bristande informationen inom regeringen. Jag tycker det är felaktigt när det gäller Anders Ygeman som dock ändå får en ny tung roll som gruppledare.

Nu är bollen hos högern och frågan är om alliansen accepterar denna kompromiss eller fortsätter driva på för regeringskris, kaos och mer inflytande för SD. Ebba Busch-Thor har redan varit ute och sagt att hon vill ha fortsatt kaos. Mitt tips är ändå att dom övriga rimligare partiledarna accepterar kompromissen. Annars kommer sannolikt regeringen att avgå och Anna Kinberg Batra får försöka bilda en regering med aktivt stöd av SD, vilket inte lär vara möjligt. Jag tror nämligen inte att Löfven vill skapa ännu mer osäkerhet genom att utlysa extraval till vintern.

Högern och SD har redan visat att dom inte tar ansvar för Sverige och för att landet ska gå att regera. Dom har kastat in Sverige i en kris utan att ha något eget alternativ för landets styre. Det är inte seriöst men nu har man en chans att göra en halv pudel.

I annat fall får vi ett mycket instabilt Sverige med ännu svagare minoritetsregeringar och ständiga ombildningar och extraval. Det är något som också skulle drabba eventuella kommande högerregeringar som hela tiden skulle hotas av att fällas av liknande misstroendevoteringar. Är det verkligen en sådan instabilitet högern vill ha? Vi får se under de kommande dagarna och veckorna.

Men sakfrågan då?

Jo, det som hänt är verkligen allvarligt. Svenska säkerhetspolitiska uppgifter, inklusive försvarsuppgifter kan ha läckt ut eftersom flera lagar åsidosattes vid upphandlingen av Transportstyrelsens register och IT-system.

Orsaken till skandalen är i grunden privatiseringshysterin. Det var alliansen som beslutade att privatisera myndigheternas IT-system 2012 och nuvarande regering har fullföljt detta. Vänsterpartiet har KU-anmält Alliansregeringens beslut att privatisera IT-registren, den frågan måste utredas grundligt.


Problemet är att billigast inte alltid är bäst. Jag anser att myndighetsuppgifter och hanteringen av allt som rör nationella säkerheten aldrig ska privatiseras eller upphandlas. Syftet med myndigheter är inte att pressa kostnader och effektivisera maximalt. Deras uppgifter ska inte skötas av företag eller med företagslogik. Rättssäkerhet, trygghet och rikets säkerhet ska alltid vara deras främsta uppdrag, inte ägarnas vinstkrav. Det måste helt enkelt få kosta och skötas professionellt av det offentliga med direkt demokratisk insyn och kontroll.  Vänsterpartiet var ensamma om att säga nej till att upphandla Transportstyrelsens IT-register.

Låt mig repetera: Säkerhetsintressen och hantering av skyddsvärdinformation aldrig ska privatiseras överhuvudtaget.  

För övrigt hade såklart det rimliga varit att åtminstone avvaktat konstitutionsutskottets prövning av frågorna som alliansen själva initierat. Då hade vi åtminstone fått veta vad som egentligen har hänt och vad som har sagts innan det blev kaos i landet.

Vänsterpartiet Norrköping stöder soparbetarna!

I Stockholm har företaget Reno Norden vunnit upphandlingen om sophämtning med ett mycket lågt bud. Därför ställer man nu krav på lönesänkningar, nyckelinventering och stämmer soparbetarna. Dessa har högst rimligt svarat med att ta strid för sina villkor. Problemet med ständigt billigare upphandlingar blir här uppenbart, konsekvensen är sänkta löner och försämrade arbetsvillkor.

Ska kommuner använda upphandlingar så måste krav på verksamhetsövergång ställas, det innebär att löner och arbetsvillkor följer med till den nya utföraren. För att komma till rätta med det problemen och förhindra liknande skandaler i Norrköping kommer Vänsterpartiet att lägga en motion om verksamhetsövergång till kommunfullmäktige.

Vi kan inte tillåta att lönesänkningar och försämringar används för att höja vinstutdelning i privata bolag. Detta är en ödesfråga för svensk arbetarrörelse och den svenska modellen. Allt stöd till soparbetarna i Stockholm.

Styrelsen för Vänsterpartiet i Norrköping

Olle, Lars och Kikki - jämlikhet kräver vänsterpolitik

Den 17 juni skrev de socialdemokratiska kommunalråden Stjernkvist, Johansson och Liljeblad en debattartikel i DN om att samarbeta med högern. I alla flerpartimajoriteter är det nödvändigt att kompromissa med de egna övertygelserna. Vänsterpartiet styrde framgångsrikt Norrköping tillsammans med Socialdemokraterna under 8 år. Det var ett ständigt pragmatiskt givande och tagande.

Men den viktiga frågan är om vad partierna väljer att kompromissa. I Norrköping har Socialdemokraterna ställt sig på högerns sida när det gäller att motsätta sig en begränsning av vinsterna i välfärden. Istället har man valt att privatisera hemtjänsten genom att införa LOV.

Hur vi i framtiden väljer att finansiera och organisera välfärden är den sortens ödesfråga som även Socialdemokrater som jagar majoritet kanske borde fundera kring en extra gång innan man förhandlar bort. Att kostnaderna för välfärden kommer att öka snabbt under de kommande åren är de flesta överens om, liksom att staten, som under den nuvarande regeringen, kommer att behöva skjuta till mer pengar. I grunden är det en positiv utveckling. Vi lever allt längre, sjukvården kan bota och behandla allt fler sjukdomar och i skolan behöver vi lära ut mer avancerad kunskap. Med en rättvis fördelningspolitik kan allt detta uppnås och en hoppfull framtidspolitik förverkligas.

En sådan positiv välfärdspolitik låter sig inte kombineras med fortsatta privatiseringar. Privatiseringarna i Norrköping och överallt annars innebär ju mindre pengar till välfärden och mer till privata vinster. Och när mer skattepengar skjuts till är risken för att de i privatiserade verksamheter bara går till ökade vinster. Den strävan efter jämlikhet som kommunalråden skriver om står också i motsättning till privatiseringar. Dessa innebär att redan rika personer och företag gör sig ännu rikare på skattepengar som borde ha gått till välfärden. Dessutom försämras de anställdas villkor.

S-kommunalråden från Norrköping hävdar att man i införandet av LOV ”fått med samma krav på personalens lika villkor”. Det är inte sant. När LOV införs kommer de privata förtagen kunna ”köpa bort” undersköterskornas rätt att arbeta heltid och ha sammanhållen arbetstid. Två oerhört viktiga rättigheter som S tidigare varit stolta över. Dessutom vet vi att privatisering försämrar de anställdas villkor, genom lägre löner, ökningar av delade turer och deltidsanställningar. Samma sak kommer hända i Norrköping, där majoriteten i samband med införandet av LOV utlovat en något högre ersättning till de privata aktörer som erbjuder rätt till heltid. Dock är ersättningen inte hög nog att stoppa företag på vinstjakt, något kommunal i Norrköping reagerat starkt på.

Det handlar om att undersköterskor av kött och blod som redan sliter hårt med för låga löner får det sämre. I Norrköping har S valt att svika sina vallöften och privatisera trots konsekvenserna. För oss vänsterpartister är det inte ett alternativ, varken i Norrköping eller i Riksdagen. För det är sant som S-debattörerna skriver ”viktigast… är självfallet politikens innehåll. Att vi kan stå för det praktiska resultatet.” Vad man är beredd att kompromissa bort säger mycket om ett partis själ.

Låt oss arbetarrörelsepartier istället tillsammans kämpa för jämlikhet och välfärd. Och för att stoppa privatiseringsexperimentet innan det gått för långt. Här finns ett enormt folkligt och politiskt stöd att bygga en massrörelse på. Den kampen har vi vunnit förut och då byggt ett framgångsrikt Sverige som fungerat för alla, inte bara de rika.

Nicklas Lundström bedriver skarp oppositionspolitik från vänster i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Norrköping. Jag drivs av att jag tycker att det är helt jäkla orimligt att vi ska ha desperat fattiga barn i Norrköping samtidigt som Sverige är rikare än någonsin. Lite mer rättvisa är det enda rätta.

  • Mest lästa bloggar
Östgötahockey

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se