Är monopol bra ? Reidar Svedahl (L) Reidar Svedahl (L)
Vädersponsor:

En ekonomi i gungning

Igår fick Kommunstyrelsen information om utbildningsnämndens prekära ekonomiska läge. Utbildningsdirektör och ekonomichef gjorde en utmärkt analys av budgetunderskottet och redovisade också sina tankar framåt.

Nu återstår den politiska analysen med tillhörande åtgärdsplan och den ska göras nästkommande måndag då Kommunstyrelsen återigen samlas. Det är till syvende och sist politikernas ansvar att hålla budgeten på ett nollresultat. Sedan kan man tycka att utbildningsnämndens underskott ”bara” utgör ett par procent av hela budgetomslutningen, men här pratar vi om mer än 40 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige har ålagt varje nämnd att hålla sin budget, eller som det står i budgetdokumentet:

”Kommunens ekonomi ska vara i balans. Det är därför av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande ska nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.”

De ständigt återkommande underskotten är ett politiskt misslyckande men det är alldeles för lätt att kräva politikers avgång. Först måste vi alla hjälpas åt med analysen och se till att vi får en långsiktigt hållbar utbildningsbudget.

 

Sweets for my sweet...

…..sugar for my honey!

Så sjöng The Drifters I början av 60-talet.

Låt oss prata om socker! Hur mycket socker kan vi dra i oss under en jul- och nyårshelg? Och då tänker jag inte bara på det synliga sockret; det som vi alla kan förstå är skadligt, men ack så gott! Det dolda sockret är minst lika farligt och här behöver vi skapa en större medvetenhet.

Jag är inte någon glädjedödare och Gud förbjude att jag blir en moralist! Var och en tar ansvar för sitt ätande och jag är verkligen inget föredöme! Det är bara ett år sedan jag fick mina diagnoser högt blodtryck och diabetes typ 2 – två av våra vanligaste välfärdssjukdomar. För mycket stillasittande (stillaätande) och för lite motion bidrar till att diabetes ökar i Sverige och inte bara här. I går läste jag en artikel författad av journalisten Görrel Espelund som rapporterar regelbundet från Afrikas kontinent. Hon skriver att den snabba urbaniseringen har medfört en stillasittande livsstil och bara i Sydafrika har ungefär 7% av befolkningen numera diabetes. Inom en snar framtid kommer icke-smittsamma sjukdomar att vara den vanligaste dödsorsaken i Afrika. Och där, som här, behöver vi sprida kunskap om de negativa effekterna av ett alltför stort intag av läsk, godis och en i övrigt ohälsosam kost.

Självklart finns det krafter som bromsar den hälsosamma utvecklingen. Hela sockerindustrin med läskfabrikanterna i spetsen agerar domedagsprofeter om vi drar ner på sockret.

Norge införde sockerskatt på 80-talet och Finland har haft en skatt på godis och sötsaker sedan 2011. Det diskuteras även i andra länder men där är inte bara jag kluven, utan även forskarna. Hur ska vi kunna ta in detta i vårt folkhälsoarbete utan att bli alltför moraliserande? Men läget är allvarligt.

Carrots for my Baby!

Gott Nytt År!

 

 

Mitt första och enda val

I höst har jag varit runt och besökt flera hemtjänstgrupper. Inbjudningarna har duggat tätt och på alla dessa träffar har personalen haft många frågor om vad som kommer att hända nu när hemtjänsten privatiseras. Det tyder på att vård- och omsorgsnämnden har lagt mer resurser på att informera om de privata företagen än att informera sin egen personal.

En ständigt återkommande fråga är hur mycket personalen får vara behjälplig med det ”egna valet”. Personalen är van vid att hjälpa till med allt som efterfrågas – de är oerhört duktiga och lyhörda! Men här hamnar de i en intressekonflikt och möjligen också en juridisk konflikt. Enkelt uttryckt handlar det om den egna anställningen och vad jag som hemtjänstpersonal får hjälpa till med för att inte äventyra integritetsskyddet för våra äldre medborgare med behov av hemtjänst.

Den andra återkommande frågan är skillnaden mellan den biståndsbedömda hemtjänsten och utförande av extratjänster, ex fönsterputs. De privata företagen säljer extratjänster men måste tydligt tala om för hemtjänsttagaren att det kommer på egen räkning. Annars kan det bli en svår ekonomisk chock när fakturan dimper ner i brevlådan.

Men detta är bara ett par exempel på alla frågor som jag fått under hösten.

Sju privata företag kommer att verka inom hemtjänstområdet, men bara fyra av dem erbjuder kommunens anställningsvillkor sammanhållen arbetstid och rätt till heltidsanställning. Jag har uppmanat vår personal att om de söker arbete i något av de privata företagen, så måste de fråga efter anställningsvillkoren och att de inte kan ta kommunens anställningsvillkor för givna.

Jag står upp för vår egen personal och vill att våra skattepengar ska gå till att utveckla vår egen hemtjänst. Det finns mycket att göra och tillsammans med vår personal, våra äldre och de fackliga organisationerna kan vi fortsätta att utveckla hemtjänsten.

Kommunens hemtjänst blir alltid mitt första val!

 

Tält som passerat mitt liv....

Nej, jag åkte inte till Almedalen i år. Det lär ha varit mycket folk där ändå. Jag pekar inte finger, varken åt de som åkte eller åt de som stannade hemma. De hade säkert allihop goda argument för sitt ställningstagande.

Anledningen till att jag inte åkte dit var helt enkelt att jag inte fick logi under veckan. Ärlighet varar längst! Jag borde ha avsatt en hel vecka till att leta husrum, men prioriterade annat istället, som livet. De vandrarhem och privata uthyrare som annonserade lediga rum, svarade inte ens på mail. Förmodligen för att rummen inte var lediga längre och under politikerveckan har man råd att nonchalera presumtiva gäster.

Alternativet hade varit att tälta, men jag har gjort mina tältsäsonger under årens lopp!

Som barn tillsammans med föräldrar och syskon på Lycksalighetens ö Esterön. Goda minnen, frusna nätter och hur många wobblers kastade farsan egentligen bort i vassen ute på Kalven??

Tillsammans med vänner i ett stort militärtält på Torpkonferensen. Regnet öste ner och jag tappade rösten. Oturligt nog eftersom jag just fått sommarjobb som telefonist. Proppväxel med snören – good stuff!

Med kompisar på Öland i ett fyrmanstält. Vaknade med huvudet i en vattenpöl…..

 

*

Förr i tiden var det vanligt med tältmöten, väckelsemöten, runt om i landet. Politiker bjöds in och blev utfrågade. Jag har precis skrivit rent ett tal som C. H. Hermansson höll under ett tältmöte i Gubbängen. Året var 1972 och City Pingstförsamling under ledning av pastor Stanley Sjöberg arrangerade.

C.H. blev inte inbjuden dit – han bjöd in sig själv! Pastorn hade en längre tid bedrivit en kampanj mot partiet i sin tidning ”Eldsflamman” och nu tyckte Hermansson att det fick räcka. Så han gick dit och höll sitt tal ”Marxism och Kristendom”.

Det har varit en stor glädje att få ta del av det talet och här kommer ett citat därur:

”Min egen inställning är att en praktisk samverkan kan och måste utvecklas mellan marxister och kristna för lösning av viktiga frågor, frågor som är av avgörande betydelse för hela mänsklighetens framtid. Just för att möjliggöra en sådan samverkan är en öppen debatt nödvändig.”

Som jag ser det

När överansträngningen håller på att ta ut sin rätt, så kommer de djupa tankarna oftare än annars. Till exempel, vad innebär det att vara medborgare i ett samhälle; i en kommun? Finns det bara rättigheter eller finns det skyldigheter också? Jo, det finns bland annat en skyldighet att utkräva ansvar av de folkvalda men det allt annat överskuggande är – som jag ser det – att försvara och upprätthålla demokratin.

Men kan då medborgarna genom de fria och allmänna valen välja bort demokratin genom att välja odemokratiska partier? Det är teoretiskt möjligt, men Gud förbjude att det sker!

Demokratin är värd att försvara och vi måste göra det varje dag.

 

Bland de rättigheter som finns inskrivna i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, finns ”rätten att äta sig mätt”. Mina tankar går till Brödupproret 1917 i Norrköping, men även till Hungermarschen samma år i Ådalen där sågverksarbetarna från Sandö lämnade arbetet och tågade mot Nyland för att protestera mot matbristen. Teaterföreställningen ”Vredens dagar” handlar om Ådalens dramatiska historia där hungermarschen är central. I morgon kväll ska jag se föreställningen som spelas på Hamnplan i Nyland vid Ångermanälven. Den kommer säkert att väcka fler tankar om demokrati och våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

 

Demokratin måste försvaras varje dag!

 

Som jag ser det……

 

Jag är Vänsterpartiets oppositionsråd i Norrköping och sitter i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden. Jag tror på alla människors lika värde och på att samhällen ska byggas underifrån grundat på medborgarnas delaktighet och inflytande.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se