Logga in
Logga ut
Varför inga budgetbeslut före valet Björn Grip (V) Björn Grip (V)
Vädersponsor:

Lasse Stjernkvist (S)

Skolresultaten är viktigast

Utbildningsnämnden gick back med cirka 50 miljoner förra året och om inget görs kan underskottet bli nästan lika stort i år. Kostndarena har ökat, framför allt kostnaderna för stöd till barn i behov av extra stöd. Mona Olsspn ( V ) skriver klokt i sin blogg om allvaret och vikten av att ha balans i ekonomin.

 

Det är inget försvar, men det är inte första gången en politisk nämnd redovisar ett minus. Några minns kanske socialnämndens bekymmer för några år sedan, eller skolans om vi går ytterligare ett par år tillbaka. Tittar vi på andra kommuner ser vi samma sak.

 

I Norrköping finns det emellertid en betydande skillnad mellan då och nu. Efter flera år med god ordening i ekonomin har vi äntligen kunnat skaffa oss en buffert. Självklart måste kostnaderna anpassas efter de ekonomiska ramarna, och ingen ekonomi är så stark att den klarar ständiga underskott. Men i dag har vi en sådan stadga att vi inte behöver agera i panik, utan vi kan ge utbildningsnämnden draghjälp.

 

För det finns en sak som oroar mig mer än ekonomin; skolresultateten. Vi såg en viss ljusning i höstbetygen och i dag besökte jag Borgsmo och fick exempel på det goda arbete som görs på våra skolor. Det arbetet måste få fortsätta och därför måste vi ge skolan det stöd som krävs. 

LOV-lagom i Norrköping

Av dagens NT framgår att både Mona Olsson till vänster och Sophia Jarl till höger är ense om att Lagen om valfrihet inte fungerar i Norrköping. Eftersom bara ett fåtal har valt privata lösningar är det ett misslyckande. Mona Olssons slutsats är att Lov borde avskaffas, medan Sophia Jarl drar den omvända slutsatsen, att alla borde tvingas att välja och att kommunen inte längre ska  finnas som självklarft alternativ för den som vill ha kommunen eller som inte vill välja. 

 

För egen del tycker jag det verkar som om Norrköpings modell verkar fungera rätt bra. I dagens system är valfriheten en rättighet, en möjlighet att välja för den som vill. Samtidigt ska ingen behöva dra nitlotten, och den som är nöjd eller helt enkelt inte vill välja så finns kommunen som s a s basalternativ. En lagom mix av socialdemokratisk trygghet och socialliberal frihet, för att uttrycka det på politiska.

 

I dagens politiska landskap kan ingen räkna med att bestämma på egen hand. Det räcker alltså inte med att göra bra val, utan man måste dessutom vinna vänner att regera med. I dagens styrande Kvartett är vi väl medvetna om det och försöker därflr hitta kompromisser. Självfallet präglas kompromisserna av partiernas storlek. Så ska det vara. Norrköpingsvarianten av Lov är en sådan kompromiss, och när jag lyssnar på kritiken från höger och vänster så tycker jag att vi hamnat rätt så rätt. 

 

Apropå samarbete; Sophia Jarl och Moderaterna skäller på nästan allt Kvartetten gör och därmed på allt som Kvartettens partier står för. Samtidigt vill Sophia Jarl regera med tre av Kvartettens partier. Hm, jag måste erkänna att hennes strategi inte är alldeles enkel att begripa.

 

 

Tydligt besked

I fredags meddelade jag och mina kollegor i Kvartetten att vi är beredda att fortsätta regera tillsammans efter valet i höst. Självklart under förutsättning att vi får tillräckligt väljarstöd. Reaktionerna har inte varit särskilt många. De flesta jag mött och som har kommenterat artikeln såg det närmast som självklarft. 

 

Under den här perioden har vi lyckats komma överens bra. Vi har byggt bort bristen på boendeplatser för äldre och vi har anställt fler i skolan. Antalet nya jobb ökar och just nu sjunker arbetslösheten snabbare i Norrköping än i riket. Men mycket behöver göras framöver. Skolresultaten måste förbättras och vi ska förhandla fram ett avtal med staten angående nytt resecentrum. Ekonomin är god i kommunen, men det ser kärvare ut de kommande åren. Det gäller att hålla i pengarna. 

 

Som sagt, artikeln har inte orsakat särskilt många reaktioner. NT skriver dock om den på ledarplats. Trots det tydliga beskedet verkar NT leva i tron att alliansen på något sätt lever kvar i Norrköpings lokalpolitik. Moderaternas Sophia Jarl tycks tro ungefär samma sak när hon skriver i en annan debattartikel att hon utmanar mig som KS-ordförande. Det gör hon, inget tvivel om det, men frågan är var hon hämtar sitt politisk stöd. 

 

 

 

 

Ohållbart tiggande

Eskilstuna kommun vill att tiggare ska ha tillstånd för att, som det heter på byråkratiska, passivt samla in pengar. Syftet är att få koll på vilka som är i kommunen och kunna ge hjälp till dem som utnyttjas.

 

Det här är banne mig det hittills bästa förslaget jag hört för att stoppa tiggandet utanför våra butiker. För ingen kan rimligen hävda attdagens situation är acceptabel. Trots rejäl kyla sitter det fortfarande tiggare utanför butikerna  i Norrköping och andra tätorter. Självklart  är det farligt för deras hälsa, men det är också en fara för allas förtroende för samhället. Det riskerar nöta ner förtroendet för det gemensamma när människor uppenbart lider nöd framför våra ögon utan att vi kan göra något.

 

Jo, vi kan och måste göra något. Regeringen men också Norrköpings kommun har försökt få tiggarnas hemländer att ta ansvar. Utan tillräckliga resultat. Därför är Eskilstunas förslag värt att pröva. Om det inte funkar har jag ett annat, som jag tycker borde prövas; hittills har vi framför allt diskuterat tiggandet ur ett ordningsperspektiv. Men det är rimligen i första hand ett hälsoproblem, ett socialt problem. Därför borde vi pröva att använda socialtjänstlagen. Om människor lider nöd och inte själva förmår göra något åt sin situation, då borde samhället agera. Om tiggaren varit från Borås hade vi sannolikt med milt tvång sett till att hen förpassades hem. Det borde inte vara någon skillnad när hen kommer från Bukarest. 

Högtidligt och hyfs

Uppmärksammade i dag Förintelsens minnesdag i Motala och i Norrköping. Kyrkan i Motala var fullsatt. Prästen talade, jag talade och ungdomar spelade teater och sjöng.

 

I samma kyrka är jag döpt och konfirmerad och när jag lyssnade till dagens unga motalabor kunde jag inte låta bli jämföra med min egen ungdom. Nej, det var inte bättre förr. Jag vågar påstå att dagens unga vet mer och vågar ifrågasätta mer än vad vi gjorde. De är modigare. Och det modet gör mig optimistisk.

 

Så något helt annat; jag har i helgen haft en del samtal apropå den planerade stambanan, ostlänken. Arbetet fortskrider och vi är nära en uppgörelse för dragningen genom Norrköping. Vi diskuterar fortfarande med Trafikverket om banan ska vara lite eller mycket upphöjd över marken, men före sommaren ska vi vara klara. Det betyder att vi i vår kommer att ta ett stort beslut i miljardklassen. Även om vi har avsatt pengar under lång tid och pratat om det under ännu längre tid så känns det ändå högtidligt. 

 

Och något helt annat; Sophia Jarl fortsätter idag på debattplats i NT  om kommunens organisation och politikers arbetsgivareansvar. Jag tror inte vi kommer längre, men låt mig ändå slå fast; självklart ska polituiker få vara kritiska mot beslut som tjänstemän tagit och över huvudtaget vara kritiska mot allt och alla. Om det är vi helt ense. 

 

Däremot är det inte ok att en politiker uttrycker sig kränkande om en tjänsteman. Det har inget med yttrandefrihet att göra, utan det handlar om allmänt hyfs. 

Vi saknar Dallas

I dag på förmiddagen fick jag beskedet att Erhard Mathiesen hastigt gått bort. Eller Dallas, som ett oräkneligt antal norrköpingsbor kallade honom. 

 

Jag träffade honom för ett tag sedan och han pratade om framtiden. För några år sedan avtackade jag honom när han gick i pension och efter fyra decennier lämnade Ektorps fritidsgård. Det där med pension var liksom inget han gillade. Han ville ha nya uppgifter och utmaningar. Därför fortsatte han och arbetade med ensamkommande.

 

Jag var inte alls förvånad. Jag vet inte hur många jag mött under åren som vittnat om vad Dallas och Ektorps fritidsgård har betytt för dem. Han var storväxt och hade ett ännu större hjärta, och det bultade för alla barn och ungdomar han mötte. Han bryde sig, var engagerad, och för en sådan som Dallas går det nog inte att varva ner. Den typ av engagemang han hade käner inga ålders- eller pensionsgränser. 

 

Om meningen med livet är att hjälpa andra och på så sätt se till att samhället blir bättre, då levde Dallas ett mycket meningsfullt liv. Jag tänker på hans anhöriga.

Lasse Stjernkvist är kommunalråd för Socialdemokraterna i Norrköping.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se