Lasse Lundqvist (LPo)

När kommer hjälpen?

Gryt Har ni tänkt på hur ensamt det känns när man behöver hjälp och försöker påkalla omgivningens uppmärksamhet?? Det kan vara ett sjukdomsfall eller en brand, det kvittar vilket. Man klarar inte av situationen ensam utan söker hjälp.

Som det ser ut idag i Valdemarsviks kommun får man räkna med att det tar mellan 10-45 minuter innan man får hjälp beroende på var man bor i kommunen och vilken PRIO på uppdraget det är. Att det kan gå så fort som på 10 minuter(ibland även fortare) beror på att vi fortfarande har en väl fungerande räddningstjänstsstyrka på deltid i tätorten. Men frågan är hur länge vi kan räkna med att den finns kvar?? För vem vill jobba under de premisser som de fått nu?

Eftersom jag själv varit deltidsbrandman i 18 år så vet jag att dessa tjejer och och killar som föruom att de har en extrainkomst vill vara med och göra kommunen till en tryggare och säkrare plats att leva och bo i. Men alla har vi en "smärtgräns".

Det nya avtalet är en skymf mot deltidsbrandmännen!

Att under var tredje eller fjärde vecka stå till samhällets tjänst dygnet runt med en inkallelsetid på 5-6 minuter, oavsett hur arbets-, familje- eller fritidssituationen ser ut är tufft redan som det är.

Se nu till att denna yrkesgrupp får den ersättning de är värda så att även landsbygden kan känna sig trygga på att det finns någon som kommer inom rimlig tid även i framtiden!

Länken här under går till en debattartikel som riksstyrelsen för Landsbygdspartiet skrivit:

http://www.dt.se/opinion/insandare/krisen-inom-raddningstjansten-vikten-och-betydelsen-av-deltidskaren-nonchaleras

 

 

 

 

Stämmotider

Gryt Nu är det stämmotider i Landsbygdspartiet!

I helgen går distriktstämman av stapeln i Linköping, från Valdemarsvik kommer Måns Holmqvist att närvara. Måns är styrelseledamot i lokalavdelningen och sitter även med i styrelsen för Landsbygdspartiets ungdomsförbund.

Efter det stundar det riksstämma i Svenljunga i mitten av april. Anders Bockgård kommer att närvara där och ev. ngon mer.

Hur ser det ut på "hemmafronten" då? Jo, NT vill att man ska vara aktiv i sin blogg, därför har ni kanske sett att några bloggare försvunnit från sidan. Jag ligger tydligen på fallrepet också, men än så länge får jag vara kvar.

I lokalpolitiken är just nu största frågan hur RTÖG ska klara av att säkerställa beredskapsnivån om och när deltidsbrandmännen gör slag i sak och lämnar sina anställningar. Tre heltidsanställda sägs vara en nödlösning, men för kommuninvånarna kan det aldrig vara en lösning då man inte får göra rökdykningsinsatser med det antalet i styrkan. Småkommuner har suttit i denna rävsax tidigare, då av andra skäl. Vi ska inte styras av vad de kommuner som försöker bedriva affärsverksamhet säger!

Premiär i kommunstyrelsen för Landsbygdspartiet

Gryt Vid dagens KS-möte gjorde Landsbygdspartiet äntligen entré i kommunstyrelsesammanhang. Jag var lydig och svarade på tilltal efter att ha fått instruktioner om hur jag skulle uppföra mig och var jag skulle sitta.

För oss i partiet är det ändå betydelsefullt att ha denna närvarorätt då vi inte haft någon chans att få veta hur underlagen och diskussionerna till besluten som ska tas i fullmäktige gått till eller tagits fram. Jag blev väl inte klokare på detta idag då mycket av infon gavs muntligt(bra av Jenny Ek som påpekade detta).

Det jag känner är en stor oro efter detta möte är hur vård- och omsorgsboendena kommer att se ut i framtiden i kommunen. Känslan jag fick är utifrån den info som muntligen gavs och underlaget som skickades med till beslut är att:

- Majoriteten vill satsa på två vårdboenden(Vammarhöjden och Ringgården)

- Gryts o Gusums äldreboenden har låg prioritet!

Eftersom jag själv satt med i boendeutredningen som lade fram ett förslag till framtidens äldreboenden blir jag förvånad när vårt förslag/betänkanden inte finns med. Nu är förslaget att det ska skapas kooperativa hyresrätter för våra äldre på Ringgården och som jag uppfattade även på Vammarhöjden. Hur många platser var osäkert. Oppositionen reserverade sig på den punkten.

Att det i framtiden finns ett större behov än idag av platser för äldre med demenssjukdom nämndes ej! Det här kommer att bli en stor kostnad för lilla Valdemarsviks kommun då man måste betänka att vi ska bygga för framtidens krav på boenden. Jag kan dessutom hålla med om att det boendeutredningen kom fram till inte heller lever upp till framtidens krav, men här gäller det verkligen att diskutera för att hitta lösningar och möjligheter.

Till slut vill jag till Er läsare rikta ett Tack, för att även om inläggen varit få så har jag fått mycket respons för de jag ändå gjort. Nu lovar jag att bli bättre på att uppdatera bloggen då vi känner att vi är med i matchen i Valdemarsviks kommun!

 

För vem har vi tagit beslut??

Gryt Vad hände?? Hur tänkte vi nu??

Att ta ansvar som politiker i en liten kommun handlar precis som både Erland och Helene stod i KF:s talarstol och pläderade i onsdags. Men är ansvar detsamma som att köra över kommuninvånare som både oppositionen och vi i Landsbygdspartiet tycker har skett när det gäller frågan om var förskoleverksamheten ska bedrivas i ett framtida Valdemarsvik.

För mig finns några frågor som ännu inte fått svar, trots att beslut i frågan tagits.

Hur kan en föräldragrupp(e.u. 12 st) som inte fått prata med och höra hur resten av föräldrarna ställer sig i frågan, ha fått mandat att tala för alla? Kan man kalla detta för förankrat då?

Jag har själv bott i den delen av Valdemarsvik som drabbas av denna nedläggning, två körkort och två bilar kommer att krävas i varje familj för att det ska fungera med hämtande och lämnande av barn. För vem vill säga till sin partner att "imorgon är det din tur att ställa klockan på 05.00" för att vi ska hinna. Ja, det låter suspekt men med Östgötatrafikens inte allt för generösa tidtabeller så är detta en verklighet för de flesta som pendlar till sitt jobb.

Jag har inget emot Sörbyskolan men om den ska utökas och bli dubbelt så stor(Erland säger att den är halvtom idag, men där har vi olika uppgifter/åsikter) vill jag gärna se åtminstone en plan om hur det kommer se ut i framtiden. Parkeringar, utemiljö, innemiljö osv. Ska alla barn äta i matsal eller hur är det tänkt?

Vill till slut i detta inlägg tala om för Göran Seghergren som fick chansen att utveckla hur tanken från majoriteten är på KF:s möte i onsdags att för mig är osanningar värre än svordomar! Tänk på det till nästa gång det är dags för val!

Tänk om, tänk rätt!!

Gryt Det ska bli ett nytt kommunfullmäktigemöte den 15/6. Två viktiga frågor ska behandlas, den ena är försäljning av Bergudden 10(Garveriet) och den andra är placering av framtidens förskola i Valdemarsvik. Jag tänker uppehålla mig omkring förskolans placering i framtiden.

Erland Olausson var generös som lånade ut sin blogg till Helen Johansson-Kokkonen, jag tycker det är lite märkligt att det inte är tvärtom. Men det kanske är sk. lärår som Helen får genomgå innan hon får egen blogg att skriva i. Nu till frågan jag vill belysa.

Framtidens förskola i Valdemarsvik

Sossarna har bestämt sig, det ska byggas om och byggas till på Sörby för att inrymma barn från förskola/ förskolesklass - årskurs 3.

Hur många barn är det då vi pratar om? Enligt de uppgifter jag fått handlar det om ca. 310 barn från 1 åringar - årskurs 3.

Då uppstår för mig några frågor:

- Ska alla äta i matsalen, eller hur tänker man?

- Hur stor yta kommer varje föskoleavdelning/skolklass att få?

- Var och hur ska förskolegården ligga och hur ska den utformas?

En fråga som dyker upp är hur tänker man med parkering för all personal och föräldrar som ska lämna och hämta barn??

Det finns en GC-väg till Sörby, men hur kommer det att fungera på "Holmtebo-vägen"?

 

Jag tycker att vi måste lyssna på de som detta berör. I en framtid kommer det att bo nya familjer i de områden som nu har Lovisebergsskolan som närmsta skola. Hur attraktivt blir det att bo i "Halmstad, Storängen eller Tegelhagen" om pendlingsavståndet till förskolan blir ca. 5 km

Detta är bara några frågor som dök upp i mitt huvud, tänker jag fel??

 

Lasse Lundqvist är ordförande för LPo:s lokalavdelning i Valdemarsvik och gruppledare till kommunfullmäktige.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se