God advokatsed och oskäligt arvode Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Jonas Andersson (V)

Den forne Metallbasen...

Gusum Hur kan ett arbetarparti förvalta Reinfeldts arbetslinje? Nationellt har Socialdemokraterna nu under kort tid gett fina nyårsklappar till arbetarklassen..."du ska arbeta längre och få lägre pension"..."vi ska inskränka din rätt till att strejka för kollektivavtal"...!?

Vilka är personerna som påverkar den forne Metallbasen till att bedriva en ren kapitalistisk politik? När en så stark man har sina rötter i arbetstagarrörelsen, måste denna kapitalistiska lobbyism vara mycket stark. Inte ens under nittiotalskrisen med en erkänt marknadsvurmande finansminister vid pengakistan, bedrevs en högerpolitik som nu av socialdemokraterna.

Det är dags att Stefan Löfven gör besök på verkstadsgolven igen, och vågar prata framtid med de arbetare som kommer att drabbas av pensions-överrenskommelsens effekter - tala om för dem att arbetsgivaren kommer att få lägre arbetskostnader genom sänkt nivå av pensionsavsättning, att arbetarna kommer att tvingas arbeta längre än deras föräldrageneration - med utslitna kroppar som bonus, samt när pensionsdagen väl kommer, är pensionen ett skämt, ett hån för ett livsarbete.

Det är dags att Stefan Löfven gör besök i Göteborgshamn, möta de hamnarbetare som slåss för ett kollektivavtal, och försöka förklara för dem och resten av arbetarrörelsen varför regeringen har öppnat dörren till ett begränsande av strejkrätten, endast för att bejaka kapitalet och inget annat. 

Det är dags att Stefan Löfven tar fram städvagnen på Rosenbad, lägga Reinfeldts arbetslinje i sopsäcken, plocka ner alla misstänkt högerluktande vunderbaum och tillsist jaga in de sista lobbyistråttorna in i dammsugarpåsen.

2018 är ett valår, det går inte att vinna ett val utan arbetarklassen...inte förr, inte i år och inte i framtiden.

I värmens månad...

Gusum De fyra ljusen i adventsstaken tänds ett efter ett tills alla fyra lyser upp rummet, lite så där lagom mysigt. Under samma fyra veckor förbereds det i hemmen inför årets största högtid. Kyl o frys samt skafferi fylls till bredden, nya handelsrekord slås och vi svenskar bidrar än mer till växthuseffekten med shoppingen. Då i eftertankens skugga faller inte stearinljusens värmande ljus inte lika mysigt längre...

Men i all tokshopping så finns värmen bland oss ialla fall, t ex SR:s årliga återkommande Musikhjälpen, ett evenemang som helt klart tilltalar detta lands givmildhet. Eller de som fortfarande ger tiggarna (våra EU-medborgare) pengar, trots alla skrönor om ligor och kriminalitet. Eller de chefer som vågar strunta i att ge en företagsgåva till var o en av de anställda, och istället ger medel till hjälporganisationer.

Det finns dock några platser där värmen bör släppas in, t ex våra myndigheter som handhar asylärenden och dess verksställande, som borde känna av viljan kring att låta de ensamkommande ungdomarna få uppehållstillstånd, eller dröja med att verkställa avvisningsbeslut tills nya regler träder i kraft. Att släppa taget kring uppställda rutiner och formalia, bara för ett litet tag, är också en god o värmande sak.

Till sist delger jag en del av den värme o eftertanke som finns i den kollektiva känslan vid ett farväl av en god vän och kamrat. Det var en mycket fin minnesstund. Vännen kommer att för alltid saknas men kommer alltid finnas med i våra tankar, resonemang och beslut.  

 

Lokaldemokrati - javisst!

Gsusm Frågan är om kommunens innevånare på mycket länge haft en sådan möjlighet att påverka vår kommuns satsningar som nu!?

Vi tillsammans med samtliga partier i fullmäktige har nu flera spännande utvecklingsprojekt igång, och några har avslutats. 

De projekt som nu är klara och skall förverkligas är Översiktsplanen för kommunen, Gusums brukspark & så klart vår gemensamma vision! 

Det som ligger i process är framtidens vårdboenden, trygghetsboenden och förskolan i Valdemarsvik. Mycket snart kommer även frågan om Ringarums förskola upp som framtidsfråga.

I alla avslutade och pågående framtidsprojekt så har (& haft) innevånarna (unga & seniorer), föreningar och alla partier mycket stora och goda möjligheter att få god inblick & kunskap i förutsättningar och förväntningar, i olika slags forum.

Vi - Vänsterpartiet är ett av de lokala partier som mest driver medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan mellan valen, så de senaste årens processer är vi helt klart nöjda med.

Men goda processer är inte lyckade utan ett högt & väl fördelat deltagande. Här ligger mycket av ansvaret på den enskilde att ta chansen, men ett ännu tyngre ansvar på valda representanter för intresseorganisationer.

Man blir högst beklämd då en representant för en pensionärsorganisation beklagar sig med en artikel i NT över den politiska majoritetens ovilja i att lyssna på folket!? Samtidigt som rent sakliga felaktigheter nämns, som t ex att lokalisering av vårdboenden vore beslutat. Vederbörande debattör har inte varit med på banan!

Som en god förebild; måste jag ge en mer folkligt förankrad pensionärsorganisation en eloge i deras engegemang kring boendeutredningen, de har varit och är mycket aktiva! Tack ska ni ha!!!

Vi inom Vänsterpartiet kommer följa framtidprojekten - fortsätta lyssna på folkets inspel och därifrån ge vår syn på fortsättningen! 

Girighet, girighet & åter girighet...

Gusum Det har nog inte missat någon medborgare...denna systematiska drivkraft att fly från gemensamt ansvar och åtaganden. 

Ja, jag syftar på de kapitalägare som just nu dykt upp i Malta - placeringarna. Dessa har inte gjort något olagligt men högst omoraliskt. Att undvika skatt på sina absurda inkomster och förmögenheter, är en flykt från det gemensamma ansvaret till varandra, solidariteten.

Solidariteten är ryggraden i vårt folkhemsbygge, detta folkhem som närt, vårdat och utbildat dessa kapitalägare, merparten av deras förutsättningar och kunskaper som skickliga kapitalförvaltare eller toppchefer har de fått via folkhemmets försorg. Detta samhälle som byggts upp av våra föräldrar & mor/farföräldrar har på två årtionden sargats mycket hårt av "de fria marknadskrafterna". Marknadskrafterna har släppt lösa utan tyglar av liberaler och sossar, starkt påhejade av giriga kapitalägare. Folkhemmets grundtanke kring gemenskap har förpestats av girighet, nu börjar bölderna spricka.  

Girighet och egoism följer marknadskrafterna i dess hjulspår, skattesystem har justerats för att gynna kapitalägare, EU:s lagar tillåter skatteplaceringar inom dess gränser och som en naturlig följd av all denna elände ökar ojämlikheten och tryggheten i landet.

Men varför tillåts detta fortsätta? Den frågan besvaras tyvärr mycket enkelt - samtliga partier i riksdagen (förutom Vänsterpartiet) vill inte beskatta kaptialägarna eller deras förmögenheter, och de verkar vara helt ointresserade i att stoppa kapitalflykten. Det är märkligt att ett arbetarparti som har sitt folkhemsbygge som sin glansperiod inte ens försöker göra någonting!? Hallå sossar?? Vakna! Det kan väl inte vara er gemensam dröm om alla ska bli fd statsminister och godsägare!?

Kommande valrörelse kommer att bli mycket intressant, kommer fler partier ta ställning för ett gemensamt samhälle och beskattning av absurdheten, eller blir Vänsterpartiet ensam om detta också (2014-Förbud mot vinster i välfärden)?

Ps! Vår kommunbudget 2018 är ca 500 miljoner totalt...en sk droppe i havet i jämförelse med de belopp som nu är på tapeten, som enskilda personer äger! 

Fågelkvitter eller trafikbuller åt vikens barn?!

Gusum Processen kring den nya förskolans placering i Valdemarsvik är i full gång. Just nu är det allmänhetens tur att ge sina synpunkter! 

Men det är ingen enkel fråga, rent spontant och ur barnens perspektiv väljer jag fågelkvitter framför trafikbuller. Men det finns fler aspekter:

Kommunekonomiskt i ett investeringsperspektiv är det klokast att satsa på en ny förskola intill Sörby. Kommunen står inför fler stora investeringar i framtiden, investeringar kostar i räntor och avskrivningar. Fast kommunekonomsikt ur ett driftsekonomiskt perspektiv med samordningsvinster mellan olika enheter blir det klokast att bygga ny förskola & skola vid Vammarskolan. Att kommunen sedan står med kvarvarande Sörbyskola utan verksamhet och underhåll är ett annat bekymmer.

Pedagogiskt finns även här både vinster och förluster mellan Sörby & Vammarskolan. Sörby har "landsbygden" som sin styrka, Vammarskolan har sina samordningsvinster - perdagogiskt alltså. Loviseberg lyfts däremot fram av flera utav förskolepersonalen som ett bättre alternativ.

Ur ett föräldraperspektiv & miljöperspektiv (trafikmässigt) är Vammarskolan bästa läge, alla skolformer på samma plats, mindre skjutsade av barn, möjligheten till att samordna lämning av barn och sedan ta bussen till jobbet. Detta är lite knepigare på Loviseberg & Sörby. Om man tänker bort bilen och tänker på de föräldrar som kommer att lämna sina små barn, så har Sörby det bästa läget. Sörby är den enda platsen som har separata gång/cykelvägar, helt skillda från biltrafik.

Så om man då lyfter trafiksituationen kring barnen, så är Sörby i särklass, här kan även barn i de lägre skolåldrarna cykla tryggt till skolan. Loviseberg funkar lika bra, om man bor i den delen av Valdemarsvik. Vägarna till Vammarskolan är just nu inte alls i den nivån av trygghet.

Sedan ur ett miljöperspektiv för barnen, är Vammarskolan inget bra läge, här har vi en av kommunens mest trafikerade vägar, med mycket tung trafik. Buller kan arbetas bort med höga plank (trevligt eller!?) alternativt täta buskage och träd. Det senare tar dock minst 10 år att etablera sig, om man inte köper träd för ett antal miljoner. I detta perspektiv ligger Loviseberg och Sörby i en helt annan klass. Men trafikbuller är inte det största problemet idag med trafik, den största påverkan har luftföroreningar skapade av vägbeläggningen tillsammans med avgaser och däckstoft. Dessa luftföroreningar skapas knappt vid Loviseberg och är mer eller mindre noll vid Sörby.

Men det är ju så långt till Sörby! Vammarskolan ligger hyfsat mitt i Valdemarsvik, nu. Men om orten fortsätter att expandera så blir det troligtvis på södra delen, och då hamnar Sörby mest centralt. Sedan får man inte glömma bort att även barn från hela den södra kommundelen ska vara i den nya förskolan. Loviseberg är nära för de som bor på den norra delen av orten. Att förskolan ligger där den ligger beror på att grundskolan var placerad där innan, fast inte nu längre.

Det finns de som önskar "sälja" in vår kommun och Valdemarsvik som bostadort för de som arbetar i Söderlöping & Norrköping. Ska man i detta läge då erbjuda en skolmiljö (Vammarskolan) som ser ut som vilken stadsskola som helst, eller ska man erbjuda det som vi är bäst på, dvs landsbygdsmiljön!? 

Två förskolor? Som det ser ut nu behövs det en förskola med 10 avdelningar, det är en rätt så stor förskola. Ska vi då ha två på fem avdelningar. Vinner man något på detta? Det blir närmare till förskolan för fler...om man placerar en vid Loviseberg och en vid Sörby. Helt klart är att det blir betydligt dyrare för kommunen både ur ett investerings- och driftperspektiv. Är ett sådant ställningstagande försvarbart mot resten av kommunen? Vad händer om barnkullarna drastiskt minskar?

Men om kommunen växer ännu mer, och fler barn kommer att gå i förskola och skola! Ja då skulle det bli trångt och helt klart en intensiv verksamhet på Vammarskolan, den skulle drabbas av sk flaskhalsar. I ett sådant läge så skulle det behövas en helt ny enhet med både förskola och skola. Det vore ju en trevlig utmaning. 

Japp, det var mina tankar kring förskolan och det finns säkert många fler argument om varje förslag i Valdemarsvik.

Om min magkänsla får stå för något, så lutar det åt fågelkvitter.

Jonas Andersson är ordförande i Valdemarsviks partiförening och dess nuvarande Kommunfullmäktigeledamot & kommunstyrelsen.  

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se