Jonas Andersson (V)

2 vägval vid valet 2018

Gusum Efter kommunfullmäktiges och vår interpellation (dvs öppen fråga till Centerpartiet och resterande av Alliansen) om deras syn på ledarskap, visade det sig rätt så klart vad kommunens väljare 2018 har att välja på. Om man som medborgare önskar en kommun med ordning, trygghet och fortsatt utveckling för t ex skolan och äldreomsorgen, så är det en valsedel med någon form av rödgröntnybyggarlogga som gäller.

Den rådande majoritetens ledarskap är att bygga tydlighet med förtroende genom alla led, ett klassiskt och odramtiskt ledarskap, efter en hederlig svensk partsmodell. Med en majoritet som vet sina roller och uppdrag, ska tjänstemän och chefer kunna bygga sina strategier utifrån ett proffessionellt förhållningssätt, tillsammans med sina medarbetare, just för att nå de resultat och mål som vi inom politiken sätter upp. Resultat och mål som ska bygga vår kommun för nutid & framtid. Vi politiker, oavsett majoritets- eller oppositionsställning, ska granska pågående arbete och ha insyn i processerna - detta är en kunskap som bör slipas till ytterligare på alla fronter (läs utskott).

Alliansen, framförallt Anna Nilsson (m), framhärdade i måndags att de har ett eget perspektiv i frågan, de kommer alltså fortsätta med att försöka vara proffs på både skola och andra områden inom kommunen, utan hänsyn till chefers kompetens eller myndighetsuppdrag. Märkligt förhållningssätt. Däremot Jenny Ek (c) som fick interpellationen ställd till sig från oss, öppnade för att de skulle ha ett formellt ledarskap från o med nästa val 2018. Alltid något positivt i horisonten, men varför vänta till dess? Huruvida övrig opposition tänker sig politiskt ledarskap var det tyst om, undantaget var Landsbygdspartiet, som dock ärligt, påtalade sin okunskap i frågan. 

Sammanfattande kan denna bild ges till valet 2018; om man som medborgare i Valdemarsviks kommun önskar sig proffs på chefsposter samt kommunala medarbetare som har förtroende att utföra sina arbeten, så är det en röst åt Vänster som gäller.

En röst åt höger skulle ge en förvaltning som kommer att uppleva politiska ledare som kommer att ifrågasätta "skruv & mutter" samt gå förbi chefers uppdrag "för att de vet bäst själva", detta leder bara till att montera ner förtroendenivån. En brist på förtroende kommer att skapas, en brist såsom röta sprider sig till alla led. Vem vill vara chef eller anställd på en sådan arbetsplats? 

Ett gott ledarskap är byggt på förtroende, Vänsterpartiet står för detta.  

It-outsourcing = Alliansfiasko

Gusum Hur ska kommuner, regioner och myndigheter handha våra och samhällets it-information? Med upphandlade privata bolag (läs outsourcing) med vintsintresse i första rummet och säkerheten sekundär? Eller ska man ha egna anläggningar och driftsystem utan vintsintresse med säkerheten i första rummet?

Valdemarsviks kommun har egna system och driftenhet, vilka vi kan granska och påverka själva, lite scarry kanske, men trots allt har vi möjligheten att hålla koll. Hur stor insyn och påverkan skulle vi ha via ett upphandlingskontrakt med ett privat bolag? Noll...

Alliansen ser hellre att medborgarnas och samhällets it-information läggs upp i privata företagsmoln, moln (dataservrar) som kan ligga i vilket land som helst, med tvivelaktigt säkerhetstänk. Transportsstyrelse - haveriet är ett resultat av denna vilja som den dåvarande Alliansregeringen drog i gång. De ville ha myndigheternas it hantering för en billigare peng än genom statlig förvaltning, därav outsourcing, en outsouring som i första skedet möjligtvis blev billigare och någon (dvs de bolag som vann upphandlingen) tjänade en grov hacka. Men nu får skattebetalarna bita i den sura retroaktiva prislappen, att reparera informationsläckaget samt ersätta nuvarande system med något nytt och säkrare. 

Som vanligt med Alliansens kapitalgynnande rivningsverkstad så får vårt samhälle och dess medborgare betala sura efterräkningar, listan kan göras lång...

Med generaldirektör Thomas Pålssons utredning kring en statlig gemensam molntjänst, med högre säkerhet och lägre kostnader (eller som han uttryckte sig "Rensa upp i det här området"), skulle myndigheternas it säkerhet uppgraderas, plus att nya jobb på landsbygden skulle kunna skapas med nya serverhallar!

Privatiseringar av offentlig verksamhet kommer aldrig gynna samhällsmedborgarna och allra minst landsbygden. När ska detta sjunka in i t ex Centerpartiet medvetande, som påstår sig vara ett landsbygdsparti? Vi inom Vänsterpartiet har gjort denna analys för länge sedan - satsa på gemensamma offentliga resurser och ägande, då skapas incitament till att flytta jobb från stad till land (Eko-eko rapporten).

Det skulle väl sitta fint med nya statliga arbetstillfällen på landsbygden Jenny Ek (C) eller???  

 

Varför är "fulmat" normen?

Gusum Fulmat - i detta sammanhang mat producerad med hjälp av konstgödning och gifter! När jag går och veckohandlar mat, så går jag och letar efter mat som är sund ur ett ekologiskt perspektiv, med hjälp av butikernas gröna prisetiketter så funkar det hyfsat. Men varför ska vi behöva leta efter en speciell prisetikett, varumärkning eller organisationsmärkningar!? Hur vore det att vända på perspektivet?

Så låt oss nu gå in i en butik där vanlig sund mat är prissatt efter tillgång och efterfrågan, köp din frukt i lösvikt, grillskivorna ligger paketerade i en återanvändningsbar förpackning och grädden finns i sin vanliga 3 eller 5 dl förpackning. Men hoppsan! Här har butiken ett fint erbjudande på jordgubbar...men framodlade med hjälp av bekämpningsmedel mot svampangrepp samt med konstgjorda gödningsmedel (observera den varningsgula etiketten för giftrester i frukten och miljöpåverkanssymbol). Hur många skulle nappa på detta erbjudande oavsett pris?

Eller när du ska välja vetemjöl till ditt hembak - väljer du den vanliga förpackningen eller den gulmärkta som har en miljöpåverkanssymbol som påvisar ogräsmedlens och antimögelmedlens roll i bidöden, trots det lite lägre priset? Samt när de extra billiga färdigmarinerade grillskivor av utländskt ursprung visar symboler för antibiotika resistensa bakterier, hur väljer du då?

Mums med lite giftrester och läkemedelsrester!? Tror inte det. Här är problemet idag, de ekologiska livsmedelen presenteras och säljs som unika produkter, produkter för de medvetna och med lite mer i plånboken, det extra i livet, inte normen. De "konventionella" livsmedlen glider genom som normgivande, trots att dess produktion är det största hotet mot mänsklighetens existens. Borde inte dessa livsmedel märkas med varningssymboler? Köper du detta bidrar du till din egen ohälsa och jordens förstörelse!

Den dagen en butik eller en kedja utav dem, vänder på perspektivet, då har vi återtagit vår matproduktion till som den en gång var.

Ett litet steg på vägen, från statens sida vore att sänka momsen på ekologisk mat och höja för "fulmaten", de flesta styr sitt handlande efter plånboken. Att kräva "ful" märkning borde ligga i den svenska livsmedelsindustrins intresse - det kallas för konkurrens fördelar...

 

Stelkramp i Skolverket!

Gusum Rubriken avslöjar min syn på Skolverket. Denna statliga myndighet verkar ha drabbats av byråkratisk stelkramp över dess alla statliga uppdrag. Var ska man börja? Skolverkets verksamhet måste vara en mardröm för riksrevisionen, hur kan man kvalitetssäkra och granska en myndighet som bygger säkerhetsmurar med dokumentationshysteri?

Ett exempel på Skolverkets osmidighet är dokumentationen kring utvecklingsmedel som t ex en kommun kan söka. Bara ansökningsförfarandet tillsammans med uppföljningsansvaret skapar mer arbete för kommunen än den egentliga utvecklingsprocessen. Det finns hur många projektmedel som helst att söka...men som kommun har man varken tid eller resurser för detta. Här försvinner mycket av utvecklingsambitionerna från statlig nivå.

Ett andra exempel är styrdokumentet för skolornas olika Ämnen, kurser och bedömningskriterier. Ja det finns hur mycket som helst kring en kurs, förr räckte det med anvisningar på ett A4! Har kunskaperna och bedömningen blivit bättre och säkrare!? Nop! Tänk er om en legitimerad läkare skulle ha "undersöknings-" och "ingrepps-beskrivningar" med tillhörande "områdesbedömning enligt mall" för varje patientbesök! No WAY. Men denna verklighet lever lärarkåren med. Med legitimation följer ett förtroende med ansvar, något som Skolverket skulle ta till sig.

Det tredje exemplet är just lärarleg, lärarleg inom yrkesämnen - vilken rappakalja! Jag har fått äran i att följa några kollegers ansökningar och beviljande av legitimation i olika ämnen, mycket nedslående. Till exempel fyra kolleger med lika lång erfarenhet i sitt ämne, likvärdiga ansökningar men med helt olika beslut från Skolverket!? Eller att avslag på ämneslegitimation är från handläggarna totalt bortom Skolverkets egna styrdokument. Eller att kolleger fått legitimation i ämnen de ens inte ansökt om, och absolut inte vill ha! Eller de nyexaminerade yrkeslärare som har legitimation i ämnen som de inte har en susning om!

Hela systemet kring vår skola, grundskola som gymnasium behöver sig en rejäl dos av nytänk. Idag lider Skolverket av stelkramp - en stelkramp som skapats av frustrationen kring ett icke fungerande skolväsende. Riksdag och regeringar har försökt kompensera skolväsendets brister med fler uppdrag åt Skolverket, Skolverket har svarat med än mer dokumentation. Sedan kom skolinspektionen!? Är det inte någon mer än Vänstern som ser problemet?

Ge förtroendet tillbaka till lärarna, låt staten ta det direkta ansvaret som huvudman, skrota Skolinspektionen, förvandla Skolverket från dokumentationskoloss till en utvecklingsracer och till sist, låt samhället examinera studenterna - följ Skottlands linje! 

Miljöer med historik.

Gusum Vad vore vår Gusum utan sin brukshistorik? Hur skulle Ringarum se ut om de små bank och affärshusen försvann? Eller hur skulle Valdemarsviks gästhamn ge för utryck om de sista magasinen får ge sig för modernare byggnationer?   

Orter utan anknytning till dess uppkomst och de verksamheter som skapade dem blir själslösa och högst ointressanta. Samtidigt ska orterna utvecklas för nuet och framtiden, det är knepigt att anpassa gamla byggander och miljöer efter dagens krav och normer. Tomma oanvändbara skal va historik är heller inget att sträva efter.

Vi lyckades rädda Garvarhuset, men dess innehåll är än så länge oklart. Funkishuset är näst intill fyllt med kommunal verksamhet och Sjöhuset har potential som inget annat i Valdemarsviks centrum. Röda ladan i Gusum står på tur att införlivas i det nya bruksområdet - glasskiosk? Men så har vi då t ex Sahlins huset, Järnvägsstationer, kvarnen etc, etc. Har kommunen någon strategi? Nop!

Just nu poppar enskilda objekt upp när de i någon händelse blir aktuella, oftas i konflikt med något kommunalt behov, det blir diskussion och surr för ögonblicket och i värsta fall tas ett förhastat och överilat beslut om åtgärd. Så här kan vi inte ha det!

Så: på måndagens fullmäktige lägger vi två motioner som berör våra kulturhistoriska byggnader och miljöer. Med viljan kring strategier och planer, så att kommuninvånarna en gång för alla kan få påverka vad som ska bevaras till framtiden...med innehåll!

Viken är platt som en pannkaka!?

Gusum Det vore högst intressant att starta upp en diskussion i vårt kommunhus om Valdemarsvik och dess geologi. Det är delvis populärt att vurma om "viken" som ett fjordlandskap med dess höga berg och förkastningar, medans andra finner Valdemarsvik platt som en pannkaka!?

Valdemarsviks gåva och förbannelse är alla berg och branter, berg och branter som man genom årens lopp envisats med att bebygga så nära topparna som möjligt (det låter som norska fjäll-men är dock endast granithällar på ca 50m). Länst ner i dalen, närmast vattnet ligger de flesta affärer och andra samhällsfunktioner, likaså busstationen. Åka kollektivt upp på bergen - glöm det. Detta är bilens förlovade lilla samhälle, de som trotsar backarna per cykel är ytterst få och går du, går du helst utan packning och varor.

Att ta sig till sitt boende på bergen utan bil kräver en god fysik! Den senaste meningen borde kanske ligga med i husmäklarnas och hyresvärdarnas annonser när lediga hus och lägenheter finns. För i mäklarnas värld är Valdemarsvik en underbar värld att bo i, med fjordlik natur med gott om utsiktspunkter, men när du vid ålderns höst delvis tappar förmågan att gå, cykla eller köra bil - då blir Valdemarsvik platt, då finns inte backarna mer, då förväntas man med rullator fixa sin ärenden alldeles själv, utan samhällets färdtjänst. Det funkar kanske om möjligt nedåt...men man ska ju tillbaka också!

Valdemarsvik är en pärla med dess högt belägna hus och alla spännande berg, ett tema som stadsplanerarna under lång tid spunnit på (glöm inte spa-tefatet), men då måste vi i nutid och framtid möta upp de behov som stadplaneringen skapat, och där är vi inte nu. Köper du ett hus eller skriver på ett hyreskontrakt i t ex Örnen, tänker bo där tills ålderns höst, bör man kunna känna sig säker på att kunna klara sina ärenden och sociala besök med hjälp av samhällsbetalda resor.

Ambitionen inom den moderna äldreomsorgen är att man ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, då är det väl märkligt om inte färdtjänsten eller någon liknande trafik ska kunna harmoniera med den ambitionen?

Nä, Valdemarsvik är inte platt, och medborgarnas rätt av trafikbehov behöver formas därefter!    

Jonas Andersson är ordförande i Valdemarsviks partiförening och dess nuvarande Kommunfullmäktigeledamot & kommunstyrelsen.  

  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se