Jonas Andersson (V)

2 vägval vid valet 2018

Gusum Efter kommunfullmäktiges och vår interpellation (dvs öppen fråga till Centerpartiet och resterande av Alliansen) om deras syn på ledarskap, visade det sig rätt så klart vad kommunens väljare 2018 har att välja på. Om man som medborgare önskar en kommun med ordning, trygghet och fortsatt utveckling för t ex skolan och äldreomsorgen, så är det en valsedel med någon form av rödgröntnybyggarlogga som gäller.

Den rådande majoritetens ledarskap är att bygga tydlighet med förtroende genom alla led, ett klassiskt och odramtiskt ledarskap, efter en hederlig svensk partsmodell. Med en majoritet som vet sina roller och uppdrag, ska tjänstemän och chefer kunna bygga sina strategier utifrån ett proffessionellt förhållningssätt, tillsammans med sina medarbetare, just för att nå de resultat och mål som vi inom politiken sätter upp. Resultat och mål som ska bygga vår kommun för nutid & framtid. Vi politiker, oavsett majoritets- eller oppositionsställning, ska granska pågående arbete och ha insyn i processerna - detta är en kunskap som bör slipas till ytterligare på alla fronter (läs utskott).

Alliansen, framförallt Anna Nilsson (m), framhärdade i måndags att de har ett eget perspektiv i frågan, de kommer alltså fortsätta med att försöka vara proffs på både skola och andra områden inom kommunen, utan hänsyn till chefers kompetens eller myndighetsuppdrag. Märkligt förhållningssätt. Däremot Jenny Ek (c) som fick interpellationen ställd till sig från oss, öppnade för att de skulle ha ett formellt ledarskap från o med nästa val 2018. Alltid något positivt i horisonten, men varför vänta till dess? Huruvida övrig opposition tänker sig politiskt ledarskap var det tyst om, undantaget var Landsbygdspartiet, som dock ärligt, påtalade sin okunskap i frågan. 

Sammanfattande kan denna bild ges till valet 2018; om man som medborgare i Valdemarsviks kommun önskar sig proffs på chefsposter samt kommunala medarbetare som har förtroende att utföra sina arbeten, så är det en röst åt Vänster som gäller.

En röst åt höger skulle ge en förvaltning som kommer att uppleva politiska ledare som kommer att ifrågasätta "skruv & mutter" samt gå förbi chefers uppdrag "för att de vet bäst själva", detta leder bara till att montera ner förtroendenivån. En brist på förtroende kommer att skapas, en brist såsom röta sprider sig till alla led. Vem vill vara chef eller anställd på en sådan arbetsplats? 

Ett gott ledarskap är byggt på förtroende, Vänsterpartiet står för detta.  

Länets rubin?

Gusum Efter att deltagit på centerpartiets öppna möte igår kväll med Peter Borring (LRF) och vår kommunala kostchef som föreläsare, sträcker man sig än mer på ryggen av framgång för den rödgröna nybyggarstyret i Valdemarsvik.

Med goda vitsord om hur långt vi trots allt kommit i att kunna erbjuda våra barn och äldre måltider med hög grad av närproducerat och ekologiska matvaror, och i flera fall från lokala leverantörer, märks det en markant skillnad efter maktskiftet 2011. Men skam den som ger sig, vi kan nå så mycket högre mål, för miljöns skull och för våra närbelägna lant- och trädgårdsbrukare.

Om det räckte med detta, vår kommun är en landsbygdskommun som går mot trenden, vi växer. Kommunen är en länets bästa i att erbjuda en god löneutveckling samtidigt som huspriser och hyreskostnader ligger mycket lägre än grannkommunerna. Med detta i åtanke borde fler börja vända sina blickar söderut till vår gröna landsbygdskommun.

Och så har Valdemarsviks centralort börjat förfinas genom både kommunala och privata initiativ...

Det känns som om våren är på G! 

Färdtjänst - för vem?

Gusum Det är inte bara artikeln i NT häromdagen, vilken tog upp avslag på färdtjänst, som ger bilden av en stram syn på färdtjänst behövande. Sedan en tid tillbaka har det smugit in en stramare bedömning generellt kring färdtjänst. Vad detta beror på har vi (politiker) inte fått någon information kring ännu. Frågan är i alla fall ställd - av undertecknad, på senaste kommunstyrelse.

Det som varit märkligt en tid är att medborgare som har läkarintyg, på att deras rörelseförmåga är starkt nedsatt och begränsat förväntas kunna utföra sina ärenden och besök hos nära & kära, på egna ben eller med egen bil. Då kan man fundera kring ett antal aspekter:

- om man som äldre senior inser att man inte klarar av att köra bil längre, ska man då tvingas till detta i alla fall pga ett s.k samhällsintresse? PS! Det finns inte lokaltrafik i Valdemarsviks kommun.

- de som bor utanför våra tätorter kan rent praktiskt nyttja den nya regionala närtrafiken, dock under ytterst begränsade tidsintervaller.

- om man enligt läkaren kan rent fysiskt gå t ex 5 km. Utgår handläggarna då utifrån Östgötaslätten eller det kuperade (läs branta backar) Valdemarsvik? Samt troligtvis utan någon påse med varor i också.

- förväntas anhöriga att ordna transporterna? Hur blir det då för de som saknar anhöriga?

- förväntas de som har behov av samhällsbetalda resor flytta till ett mer centralt boende? Attans! Det finns inga sådana bostäder i vår kommun...

Att för strikt tolka och följa riktlinjer utan lokala perspektiv slår ofta fel. Inför kommande kommunstyrelse förväntar jag mig en mycket kort redogörelse samt förslag på åtgärder. Vi (kommunen) kan inte begära det omöjliga av våra medborgare som är begränsade i sitt liv pga av nedsatt rörelseförmåga.

Nytt År, Nygamla utmaningar!

Gusum År 2017 startar med flera utmaningar för oss förtroendvalda, det flesta nygamla som det ska arbetas vidare med under den närmasta tiden.

En av dessa utmaningar är situationen på Vammarskolan. Här har nu en ny rektor kommit på plats, som tillsammans med personal och konsult arbeta på att lösa knutarna. Rektorn gjorde ett gott gediget intryck när hon presenterade sig på kommunstyrelsens möte förra måndagen. Utvecklingen på Vammarskolan kommer att vara misnt sagt en stående punkt på kommunstyrelsens möten nu detta år. För trots allt så har vi dock målet att barnen ska kunna nå goda studieresultat inom vår skola i Valdemarsvik.

Det som har skett på Vammarskolan under hösten och tidigare, kan i några perspektiv belysa vikten av ett politiskt ställningstagande, i hur kommunens medarbetare och deras ombud ska kunna tillsammans med cheferna driva kommunens olika verksamheters utveckling. Utan att hamna i konflikt. Här finns då behovet av en arbetsgivarpolicy, en policy som vi (V) tog initiativet för förra våren. Policyn ska ge chefer och medarbetare en riktning om vilken syn kommunen har på sitt arbetgivarroll, både i det korta och långa perspektivet. En policy som hör ihop med kommunens vision. 

En annan mer långsiktig utmaning som vi arbetat med nu en längre tid, är hur ska framtidens vårdboende i kommunen lösas? På kommunstyrelsens möte fick förvaltningen i uppdrag att gå ut med en förfrågan till olika boendeaktörer, för att få in eventuella intresserade byggherrrar till ett upprustat och tillbyggt Ringgården i Ringarum. Här är den tänkbara lösningen att byggherren, kommunen och de boende tillsammans skapar en bostadrättsförening, med jämbördiga förutsättningar för de boende, oavsett inkomst eller förmögenhet. Ett helt klart intressant alternativ mot att kommunen själv för stå för hela ombyggnadsnotan. Men tillslut så är det den årliga kostnaden för skattebetalarna och tryggheten för de boende som kommer att avgöra vägvalet.

En mer oroväckande och akut fråga är vår räddningstjänst i kommunen och de som har åtagit sig ansvaret att rycka ut på bränder, olyckor och andra tillbud. Mina tankar kretsar kring deltidsbrandmännen som är förutsättningen för en fungerande räddningstjänst. Deras nuvarande arbetsvilkor och ersättningsvilkor som deltidsbrandman fungerar mycket dåligt just nu. Den här frågan har stött och blötts i olika media samt med en del utspel, men detta måste få en lösning. I detta läge känns det rätt så tryggt att ha ett kommunalråd i kommunen som minst sagt kan avtalsprocesser. Han (Erland) har fått i uppdrag att ta upp denna högst akuta fråga med de andra berörda KS-ordförande som ingår i RTÖG.

En liten enklare utmaning för min egen del...är att skriva återkommande inlägg på denna blogg...    

Kloka ideér från folket!

Gusum Samrådsmöten med medborgarna är trevligt, nu senast i Gusum. Vi inom gruppen för ÖversiktsPlanen - ÖP:n har nu varit i Tryserum, Gryt, Ringarum och Gusum. Valdemarsvik kvarstår till den 29:e. Mycket kloka ideér och tankar från folket har hittills fångats upp.

Ett återkommande ämne, oavsett ort är trafiksäkerheten för gående och cyklande trafikanter. Att göra vår kommun säkrare för oss alla borde väl inte vara så komplicerat kan man tycka, det är väl bara att börja bygga. Om det vore så enkelt! I många fall är Trafikverket delägare i problemet och de har slut på medel. Tyvärr ser det ut som att kommunen får börja byggandet i egen regi för att senare avkräva Trafikverket sin del i projekten. Men så har vi detta med kommunalt planerade och projekterande, det ska skapas detaljplaner och mark ska undersökas för dess lämplighet, här står det just nu stilla när det gäller gång och cykelvägar.

Just därför lyfte vi detta specifikt kring Ringarum förra kommunfullmäktige, med en motion kring att utreda och projektera för nya säkra trafiklösningar under 2017. Ringarum har mycket tung trafik genom orten samtidigt som många barn går eller cyklar till skolan varje dag. Dessutom har Ringarum en av E22 farligaste oupplysta avfart - Takmosseavfarten. Dags att börja bygga bort det farliga!

För det går trots kommunala kvarnar att agera skyndsamt med ombyggnationer, om bara viljan finns. Det blivande nya sparbankstorget som ska påbörjas i vår är ett exempel, här har skiss gått till arktiketförslag för vidare utarbetning mycket fort, och även dialogen med köpmannaföreningen har rullat på smidigt. Så det är klart att det går att forcera byggande med Trafikverket också! Första steget är dock att bifalla vår motion med medel i nästa års budget.

Att träffa människor och fånga upp deras tankar, frågor och inspel kring att utveckla vår kommun är bland det bästa med politikerrollen. Tänk om vi kunde få till ett medborgarkontor i Valdemarsvik, nära folket där de rör sig mycket, så att de mera spontana besöken kan bli fler mellan oss politiker och framförallt med våra tjänstemän/kvinnor. Vilken process vi skulle kunna få igång!

Jag måste tillsist i detta inlägg tacka våra duktiga tjänstekvinnor på kommunen som arbetat fram så eminenta samrådshandlingar till våra möten i kommunen med folket! TACK!

...och så önskar vi besöksrekord i Valdemarsvik den 29:e!!!   

Jonas Andersson är ordförande i Valdemarsviks partiförening och dess nuvarande Kommunfullmäktigeledamot & kommunstyrelsen.  

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se