Jonas Andersson (V)

2 vägval vid valet 2018

Gusum Efter kommunfullmäktiges och vår interpellation (dvs öppen fråga till Centerpartiet och resterande av Alliansen) om deras syn på ledarskap, visade det sig rätt så klart vad kommunens väljare 2018 har att välja på. Om man som medborgare önskar en kommun med ordning, trygghet och fortsatt utveckling för t ex skolan och äldreomsorgen, så är det en valsedel med någon form av rödgröntnybyggarlogga som gäller.

Den rådande majoritetens ledarskap är att bygga tydlighet med förtroende genom alla led, ett klassiskt och odramtiskt ledarskap, efter en hederlig svensk partsmodell. Med en majoritet som vet sina roller och uppdrag, ska tjänstemän och chefer kunna bygga sina strategier utifrån ett proffessionellt förhållningssätt, tillsammans med sina medarbetare, just för att nå de resultat och mål som vi inom politiken sätter upp. Resultat och mål som ska bygga vår kommun för nutid & framtid. Vi politiker, oavsett majoritets- eller oppositionsställning, ska granska pågående arbete och ha insyn i processerna - detta är en kunskap som bör slipas till ytterligare på alla fronter (läs utskott).

Alliansen, framförallt Anna Nilsson (m), framhärdade i måndags att de har ett eget perspektiv i frågan, de kommer alltså fortsätta med att försöka vara proffs på både skola och andra områden inom kommunen, utan hänsyn till chefers kompetens eller myndighetsuppdrag. Märkligt förhållningssätt. Däremot Jenny Ek (c) som fick interpellationen ställd till sig från oss, öppnade för att de skulle ha ett formellt ledarskap från o med nästa val 2018. Alltid något positivt i horisonten, men varför vänta till dess? Huruvida övrig opposition tänker sig politiskt ledarskap var det tyst om, undantaget var Landsbygdspartiet, som dock ärligt, påtalade sin okunskap i frågan. 

Sammanfattande kan denna bild ges till valet 2018; om man som medborgare i Valdemarsviks kommun önskar sig proffs på chefsposter samt kommunala medarbetare som har förtroende att utföra sina arbeten, så är det en röst åt Vänster som gäller.

En röst åt höger skulle ge en förvaltning som kommer att uppleva politiska ledare som kommer att ifrågasätta "skruv & mutter" samt gå förbi chefers uppdrag "för att de vet bäst själva", detta leder bara till att montera ner förtroendenivån. En brist på förtroende kommer att skapas, en brist såsom röta sprider sig till alla led. Vem vill vara chef eller anställd på en sådan arbetsplats? 

Ett gott ledarskap är byggt på förtroende, Vänsterpartiet står för detta.  

Stelkramp i Skolverket!

Gusum Rubriken avslöjar min syn på Skolverket. Denna statliga myndighet verkar ha drabbats av byråkratisk stelkramp över dess alla statliga uppdrag. Var ska man börja? Skolverkets verksamhet måste vara en mardröm för riksrevisionen, hur kan man kvalitetssäkra och granska en myndighet som bygger säkerhetsmurar med dokumentationshysteri?

Ett exempel på Skolverkets osmidighet är dokumentationen kring utvecklingsmedel som t ex en kommun kan söka. Bara ansökningsförfarandet tillsammans med uppföljningsansvaret skapar mer arbete för kommunen än den egentliga utvecklingsprocessen. Det finns hur många projektmedel som helst att söka...men som kommun har man varken tid eller resurser för detta. Här försvinner mycket av utvecklingsambitionerna från statlig nivå.

Ett andra exempel är styrdokumentet för skolornas olika Ämnen, kurser och bedömningskriterier. Ja det finns hur mycket som helst kring en kurs, förr räckte det med anvisningar på ett A4! Har kunskaperna och bedömningen blivit bättre och säkrare!? Nop! Tänk er om en legitimerad läkare skulle ha "undersöknings-" och "ingrepps-beskrivningar" med tillhörande "områdesbedömning enligt mall" för varje patientbesök! No WAY. Men denna verklighet lever lärarkåren med. Med legitimation följer ett förtroende med ansvar, något som Skolverket skulle ta till sig.

Det tredje exemplet är just lärarleg, lärarleg inom yrkesämnen - vilken rappakalja! Jag har fått äran i att följa några kollegers ansökningar och beviljande av legitimation i olika ämnen, mycket nedslående. Till exempel fyra kolleger med lika lång erfarenhet i sitt ämne, likvärdiga ansökningar men med helt olika beslut från Skolverket!? Eller att avslag på ämneslegitimation är från handläggarna totalt bortom Skolverkets egna styrdokument. Eller att kolleger fått legitimation i ämnen de ens inte ansökt om, och absolut inte vill ha! Eller de nyexaminerade yrkeslärare som har legitimation i ämnen som de inte har en susning om!

Hela systemet kring vår skola, grundskola som gymnasium behöver sig en rejäl dos av nytänk. Idag lider Skolverket av stelkramp - en stelkramp som skapats av frustrationen kring ett icke fungerande skolväsende. Riksdag och regeringar har försökt kompensera skolväsendets brister med fler uppdrag åt Skolverket, Skolverket har svarat med än mer dokumentation. Sedan kom skolinspektionen!? Är det inte någon mer än Vänstern som ser problemet?

Ge förtroendet tillbaka till lärarna, låt staten ta det direkta ansvaret som huvudman, skrota Skolinspektionen, förvandla Skolverket från dokumentationskoloss till en utvecklingsracer och till sist, låt samhället examinera studenterna - följ Skottlands linje! 

Miljöer med historik.

Gusum Vad vore vår Gusum utan sin brukshistorik? Hur skulle Ringarum se ut om de små bank och affärshusen försvann? Eller hur skulle Valdemarsviks gästhamn ge för utryck om de sista magasinen får ge sig för modernare byggnationer?   

Orter utan anknytning till dess uppkomst och de verksamheter som skapade dem blir själslösa och högst ointressanta. Samtidigt ska orterna utvecklas för nuet och framtiden, det är knepigt att anpassa gamla byggander och miljöer efter dagens krav och normer. Tomma oanvändbara skal va historik är heller inget att sträva efter.

Vi lyckades rädda Garvarhuset, men dess innehåll är än så länge oklart. Funkishuset är näst intill fyllt med kommunal verksamhet och Sjöhuset har potential som inget annat i Valdemarsviks centrum. Röda ladan i Gusum står på tur att införlivas i det nya bruksområdet - glasskiosk? Men så har vi då t ex Sahlins huset, Järnvägsstationer, kvarnen etc, etc. Har kommunen någon strategi? Nop!

Just nu poppar enskilda objekt upp när de i någon händelse blir aktuella, oftas i konflikt med något kommunalt behov, det blir diskussion och surr för ögonblicket och i värsta fall tas ett förhastat och överilat beslut om åtgärd. Så här kan vi inte ha det!

Så: på måndagens fullmäktige lägger vi två motioner som berör våra kulturhistoriska byggnader och miljöer. Med viljan kring strategier och planer, så att kommuninvånarna en gång för alla kan få påverka vad som ska bevaras till framtiden...med innehåll!

Viken är platt som en pannkaka!?

Gusum Det vore högst intressant att starta upp en diskussion i vårt kommunhus om Valdemarsvik och dess geologi. Det är delvis populärt att vurma om "viken" som ett fjordlandskap med dess höga berg och förkastningar, medans andra finner Valdemarsvik platt som en pannkaka!?

Valdemarsviks gåva och förbannelse är alla berg och branter, berg och branter som man genom årens lopp envisats med att bebygga så nära topparna som möjligt (det låter som norska fjäll-men är dock endast granithällar på ca 50m). Länst ner i dalen, närmast vattnet ligger de flesta affärer och andra samhällsfunktioner, likaså busstationen. Åka kollektivt upp på bergen - glöm det. Detta är bilens förlovade lilla samhälle, de som trotsar backarna per cykel är ytterst få och går du, går du helst utan packning och varor.

Att ta sig till sitt boende på bergen utan bil kräver en god fysik! Den senaste meningen borde kanske ligga med i husmäklarnas och hyresvärdarnas annonser när lediga hus och lägenheter finns. För i mäklarnas värld är Valdemarsvik en underbar värld att bo i, med fjordlik natur med gott om utsiktspunkter, men när du vid ålderns höst delvis tappar förmågan att gå, cykla eller köra bil - då blir Valdemarsvik platt, då finns inte backarna mer, då förväntas man med rullator fixa sin ärenden alldeles själv, utan samhällets färdtjänst. Det funkar kanske om möjligt nedåt...men man ska ju tillbaka också!

Valdemarsvik är en pärla med dess högt belägna hus och alla spännande berg, ett tema som stadsplanerarna under lång tid spunnit på (glöm inte spa-tefatet), men då måste vi i nutid och framtid möta upp de behov som stadplaneringen skapat, och där är vi inte nu. Köper du ett hus eller skriver på ett hyreskontrakt i t ex Örnen, tänker bo där tills ålderns höst, bör man kunna känna sig säker på att kunna klara sina ärenden och sociala besök med hjälp av samhällsbetalda resor.

Ambitionen inom den moderna äldreomsorgen är att man ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, då är det väl märkligt om inte färdtjänsten eller någon liknande trafik ska kunna harmoniera med den ambitionen?

Nä, Valdemarsvik är inte platt, och medborgarnas rätt av trafikbehov behöver formas därefter!    

Positiv trappträning!

Gusum Efter idogt utdelande av vår första maj tidning under gårdagen, känns det rejält i benen! Men det gör inget, med de nya positiva intryck av Valdemarsviks lägenhetsinnehavare. Senast vi tog samma rutt bland hyreshysen var den vanligaste hjulburna saken i trappuppgångarna rullatorer, men något har hänt! Nu tre år senare är det fler barnvagnar än rullatorer - en ny generation har påbörjat erövringen av hyreshusområdena! Valdemarsvik är helt enkelt pågång!

 

Kapital kan göra en förändring möjlig

Gusum I stora som i små portioner kan kapital, dvs pengar göra förändringar möjliga. För småbarnsföräldrar kan det röra sig om några extra hundralappar om månaden för att kunna välja sund mat till sin barn, för pensionärer kan extra kronor innebära att man har råd att gå till tandläkaren för att laga sina tänder - inte dra ut dem eller för den arbetslösa kan det handla om att ha råd med hyran och slippa bli vräkt. Dessa små medel kan med enkelhet fördelas från de som har gott om pengar via skattsedeln. Det här är en relation till kapitalets fördelning som tappats bort under nyliberalismens era...fram tills nu tydligen.

Det var både med förvåning och med en lättnandens suck, att kunna läsa artikeln i NT igår, om den absurda ägarfördelningen av kapitalet i vår tid, inte sedan 30- talet har så få ägt så mycket. När NT väljer att publicera en artikel som i grunden pekar på nyliberalismens och kapitalismens följder, visar på ett uppvaknande som jag längtat efter. Nu med ett facit visat för fler ideologiska förkämpar blir det enklare att peka på de omfördelningsverktyg som måste till innan allt för många tappar tron på välfärdsmodellen.

För det var just detta som 20:o och 30:o talets nazism kunde bygga sina framgångar på, kapitalistiska stater som hade gynnat ett fåtal till extrema rikedomar, samtidigt som arbetarklassen drabbades av arbetslöshet och sämre livsvilkor. Nu i Sverige har vi ungefär var sjätte person som tappat tron på välfärdsstaten, rättvis fördelning och tryggheten inför t ex pensionen eller en längre sjukdom. Tyvärr har SD lyckats med att övertyga allt för många av dessa medborgae, att det inte är den nuvarande samhällsmodellens uppbyggnad som ger problemen, utan invandrarnas. Man gör samma sak som nazismen och pekar ut en grupp människor som syndabockar istället för att peka på det reella problemet. Det kan vara så också att SD inte har förmågan att komma fram till den analysen, eller inte vill, det kan de bara endast själva svara på. 

Jag ser fram emot att vi humanistiskt ideologiska rotade politiker, gemensamt, oavsett socialist, socialdemokrat, miljöpartist eller nyliberal, kan ta tag i detta med fördelningpolitik. Vi kommer att vilja olika mycket, men huvudsaken är att vi börjar dra åt samma håll. Vi måste få stopp på denna absurda kapitalsamling.

Kapital - pengar är till för att användas, det är ett medel, ett verktyg till att göra skillnad, att göra en förändring möjlig!     

Jonas Andersson är ordförande i Valdemarsviks partiförening och dess nuvarande Kommunfullmäktigeledamot & kommunstyrelsen.  

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se