Jonas Andersson (V)

2 vägval vid valet 2018

Gusum Efter kommunfullmäktiges och vår interpellation (dvs öppen fråga till Centerpartiet och resterande av Alliansen) om deras syn på ledarskap, visade det sig rätt så klart vad kommunens väljare 2018 har att välja på. Om man som medborgare önskar en kommun med ordning, trygghet och fortsatt utveckling för t ex skolan och äldreomsorgen, så är det en valsedel med någon form av rödgröntnybyggarlogga som gäller.

Den rådande majoritetens ledarskap är att bygga tydlighet med förtroende genom alla led, ett klassiskt och odramtiskt ledarskap, efter en hederlig svensk partsmodell. Med en majoritet som vet sina roller och uppdrag, ska tjänstemän och chefer kunna bygga sina strategier utifrån ett proffessionellt förhållningssätt, tillsammans med sina medarbetare, just för att nå de resultat och mål som vi inom politiken sätter upp. Resultat och mål som ska bygga vår kommun för nutid & framtid. Vi politiker, oavsett majoritets- eller oppositionsställning, ska granska pågående arbete och ha insyn i processerna - detta är en kunskap som bör slipas till ytterligare på alla fronter (läs utskott).

Alliansen, framförallt Anna Nilsson (m), framhärdade i måndags att de har ett eget perspektiv i frågan, de kommer alltså fortsätta med att försöka vara proffs på både skola och andra områden inom kommunen, utan hänsyn till chefers kompetens eller myndighetsuppdrag. Märkligt förhållningssätt. Däremot Jenny Ek (c) som fick interpellationen ställd till sig från oss, öppnade för att de skulle ha ett formellt ledarskap från o med nästa val 2018. Alltid något positivt i horisonten, men varför vänta till dess? Huruvida övrig opposition tänker sig politiskt ledarskap var det tyst om, undantaget var Landsbygdspartiet, som dock ärligt, påtalade sin okunskap i frågan. 

Sammanfattande kan denna bild ges till valet 2018; om man som medborgare i Valdemarsviks kommun önskar sig proffs på chefsposter samt kommunala medarbetare som har förtroende att utföra sina arbeten, så är det en röst åt Vänster som gäller.

En röst åt höger skulle ge en förvaltning som kommer att uppleva politiska ledare som kommer att ifrågasätta "skruv & mutter" samt gå förbi chefers uppdrag "för att de vet bäst själva", detta leder bara till att montera ner förtroendenivån. En brist på förtroende kommer att skapas, en brist såsom röta sprider sig till alla led. Vem vill vara chef eller anställd på en sådan arbetsplats? 

Ett gott ledarskap är byggt på förtroende, Vänsterpartiet står för detta.  

Nytt År, Nygamla utmaningar!

Gusum År 2017 startar med flera utmaningar för oss förtroendvalda, det flesta nygamla som det ska arbetas vidare med under den närmasta tiden.

En av dessa utmaningar är situationen på Vammarskolan. Här har nu en ny rektor kommit på plats, som tillsammans med personal och konsult arbeta på att lösa knutarna. Rektorn gjorde ett gott gediget intryck när hon presenterade sig på kommunstyrelsens möte förra måndagen. Utvecklingen på Vammarskolan kommer att vara misnt sagt en stående punkt på kommunstyrelsens möten nu detta år. För trots allt så har vi dock målet att barnen ska kunna nå goda studieresultat inom vår skola i Valdemarsvik.

Det som har skett på Vammarskolan under hösten och tidigare, kan i några perspektiv belysa vikten av ett politiskt ställningstagande, i hur kommunens medarbetare och deras ombud ska kunna tillsammans med cheferna driva kommunens olika verksamheters utveckling. Utan att hamna i konflikt. Här finns då behovet av en arbetsgivarpolicy, en policy som vi (V) tog initiativet för förra våren. Policyn ska ge chefer och medarbetare en riktning om vilken syn kommunen har på sitt arbetgivarroll, både i det korta och långa perspektivet. En policy som hör ihop med kommunens vision. 

En annan mer långsiktig utmaning som vi arbetat med nu en längre tid, är hur ska framtidens vårdboende i kommunen lösas? På kommunstyrelsens möte fick förvaltningen i uppdrag att gå ut med en förfrågan till olika boendeaktörer, för att få in eventuella intresserade byggherrrar till ett upprustat och tillbyggt Ringgården i Ringarum. Här är den tänkbara lösningen att byggherren, kommunen och de boende tillsammans skapar en bostadrättsförening, med jämbördiga förutsättningar för de boende, oavsett inkomst eller förmögenhet. Ett helt klart intressant alternativ mot att kommunen själv för stå för hela ombyggnadsnotan. Men tillslut så är det den årliga kostnaden för skattebetalarna och tryggheten för de boende som kommer att avgöra vägvalet.

En mer oroväckande och akut fråga är vår räddningstjänst i kommunen och de som har åtagit sig ansvaret att rycka ut på bränder, olyckor och andra tillbud. Mina tankar kretsar kring deltidsbrandmännen som är förutsättningen för en fungerande räddningstjänst. Deras nuvarande arbetsvilkor och ersättningsvilkor som deltidsbrandman fungerar mycket dåligt just nu. Den här frågan har stött och blötts i olika media samt med en del utspel, men detta måste få en lösning. I detta läge känns det rätt så tryggt att ha ett kommunalråd i kommunen som minst sagt kan avtalsprocesser. Han (Erland) har fått i uppdrag att ta upp denna högst akuta fråga med de andra berörda KS-ordförande som ingår i RTÖG.

En liten enklare utmaning för min egen del...är att skriva återkommande inlägg på denna blogg...    

Kloka ideér från folket!

Gusum Samrådsmöten med medborgarna är trevligt, nu senast i Gusum. Vi inom gruppen för ÖversiktsPlanen - ÖP:n har nu varit i Tryserum, Gryt, Ringarum och Gusum. Valdemarsvik kvarstår till den 29:e. Mycket kloka ideér och tankar från folket har hittills fångats upp.

Ett återkommande ämne, oavsett ort är trafiksäkerheten för gående och cyklande trafikanter. Att göra vår kommun säkrare för oss alla borde väl inte vara så komplicerat kan man tycka, det är väl bara att börja bygga. Om det vore så enkelt! I många fall är Trafikverket delägare i problemet och de har slut på medel. Tyvärr ser det ut som att kommunen får börja byggandet i egen regi för att senare avkräva Trafikverket sin del i projekten. Men så har vi detta med kommunalt planerade och projekterande, det ska skapas detaljplaner och mark ska undersökas för dess lämplighet, här står det just nu stilla när det gäller gång och cykelvägar.

Just därför lyfte vi detta specifikt kring Ringarum förra kommunfullmäktige, med en motion kring att utreda och projektera för nya säkra trafiklösningar under 2017. Ringarum har mycket tung trafik genom orten samtidigt som många barn går eller cyklar till skolan varje dag. Dessutom har Ringarum en av E22 farligaste oupplysta avfart - Takmosseavfarten. Dags att börja bygga bort det farliga!

För det går trots kommunala kvarnar att agera skyndsamt med ombyggnationer, om bara viljan finns. Det blivande nya sparbankstorget som ska påbörjas i vår är ett exempel, här har skiss gått till arktiketförslag för vidare utarbetning mycket fort, och även dialogen med köpmannaföreningen har rullat på smidigt. Så det är klart att det går att forcera byggande med Trafikverket också! Första steget är dock att bifalla vår motion med medel i nästa års budget.

Att träffa människor och fånga upp deras tankar, frågor och inspel kring att utveckla vår kommun är bland det bästa med politikerrollen. Tänk om vi kunde få till ett medborgarkontor i Valdemarsvik, nära folket där de rör sig mycket, så att de mera spontana besöken kan bli fler mellan oss politiker och framförallt med våra tjänstemän/kvinnor. Vilken process vi skulle kunna få igång!

Jag måste tillsist i detta inlägg tacka våra duktiga tjänstekvinnor på kommunen som arbetat fram så eminenta samrådshandlingar till våra möten i kommunen med folket! TACK!

...och så önskar vi besöksrekord i Valdemarsvik den 29:e!!!   

Rädda Garveriet!

Gsum För nästan på pricken 1 år sedan skrev jag ett inlägg angående Garveriet - byggnaden. Tyvärr blir jag tvingad till att upp denna fråga igen.

Garveriet - Valdemarsvik ortens äldsta industribyggnad, en symbol för industrialiseringen av lädertillverkning. Grogrunden för ortens arbetarrörelser. Ska detta försvinna? Just nu lutar det åt det hållet om inte vi - Vänsterpartiet & Miljöpartiet lyckas upplysa övriga fullmäktige ledamöter om Garveriets betydelse.

Under senaste KS gjorde våra samarbetsparter en kovändning, från att vilja satsa på byggnaden för att kunna behålla nuvarande fritidsverksamhet, till att flytta fritidsverksamheten och förorda rivning av byggnaden. Vi blev helt tagna på sängen...

Vi har full förståelse att fritidsverksamheten inte kan bedrivas i lokaler som inte uppfyller krav på luftkvalitet och fritt från allergena ämnen. Så skulle det visa sig efter en miljögranskning att så är fallet, då blir det en flytt. Men detta innebär inte att värdet på byggnaden helt plötsligt är lika med noll.

Vi värderar byggnaden tungt ur ett kulturhistoriskt perspektiv, försvinner Garveriet, försvinner en del av Valdemarsviks historia och identitet. Under årens lopp har redan mycket av industrikomplexet försvunnit, vilket är mycket uppenbart om tittar på foton från 50:o & 60:o talet. Om Garveriet rivs kommer "Funkishuset" ligga isolerad utan logisk koppling till Sjöhuset. För utomstående och unga blir framförallt Funkishuset en obegriplig och irrationell byggnad. Garveriets placering tillsammans med Funkishuset skapar just den trånga industri-gatumiljö som var en förutsättning till att hela komplexet kunde fungera logistiskt. Om dessa sista metrar av miljön försvinner, försvinner också inblicken i gammal industrikomplexitet.

Jag tillhör den sista generationen som kan berätta om känslan kring Garveriet, dock ur ett NC perspektiv med farande truckar, dofter (stank) av lim och lack, oväsendet från maskiner och fläktar...känslan av industrikomplexet. Kan vi inte ge de unga en chans att uppleva den fysiska miljön? Inte bara bilder och gamla journalfilmer?  

Sedan kan man alltid fråga sig....vad i hela friden ska kommunen med ytterligare en tom rivningstomt till!?

Det har florerat miljonbelopp kring Garveriet i hur mycket det skulle kosta att renovera byggnaden, allt upp till 20 miljoner har nämnts, detta är dock gripet ur luften. De kalkyler som finns att tillgå är en uppskattad kostnad på nytt tak & ny fasad samt en rivningskostnad på 2014 års basis, här handlar det om enstaka miljoner.

I detta läge tyder det mesta på att rädda Garveriets existens med nytt tak & fasad ligger på samma kostnadsnivå som en rivning, t o m något lägre! Till detta kommer en investeringskostnad för den tomma tomten som uppstår vid rivningen, beroende på funktion.

Vad är då bäst för kommunen och medborgare!? Att riva och ödsla kapital på inget eller satsa mindre för att vårda något till kommande generation?

Denna frågeställning hade även politikerna i Norrköping under 80 talet, då Industrilandskapets vara eller icke vara stod på sin spets, ni vet alla resultatet! Ett av norra Europas mest besökta och uppskattat industrilandskap, där bostäder, kontor, kultur och universitet mixas.

Vi har ett mycket enkelt val! Rädda Garveriet åt framtiden!  

Vi står för sådden - medborgarna får skörda!

Gusum Med valkiga arbetarhänder och med en kollektiv nybyggaranda har vi rensat jorden från 30 års borgerlig vanskötsel, det är harvat och sått enligt bondförnuft i hand med naturen. Om fyra år kommer Valdemarsviks medborgare få skörda resultatet av den mest givande politiken som kommunen sett på över trettio år! Det är mycket spännande och intressanta fyra år som står utanför tröskeln, att få vara del av detta är absolut en ynnest. Men det finns fläckar på jordlottorna som är magra eller stenar som ska baxas bort eller envist ogräs som ska bearbetas. Med det fyrklöver team som V tillsammans med s, mp & NB har, så kommer dessa odlingsområden metodiskt och säkert bli lika frodiga som all den andra matjorden!

Det kan verka kanske oseriöst att likna kommunen med att bruka jorden, men faktiskt inte. Konsten att bruka jorden utan att utarma den för kommande generationer ligger djupt rotat i oss människor sedan den tid då de flesta tillhörde jordbrukarsamhället. Konsten att leda en kommun är mycket detsamma - att inte utarma den för kommande generationer, ekonomi som miljö och samtidigt kunna bygga vidare inför framtiden. De kommande fyra åren är de första riktiga kliven att nå vår kommunvision!

V, mp, s & NB är ett lyckat koncept för politisk samverkan, något som landsting- och riksdagspolitiken borde ta efter...

Jonas

Jonas Andersson är ordförande i Valdemarsviks partiförening och dess nuvarande Kommunfullmäktigeledamot & kommunstyrelsen.  

  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se