Logga in
Logga ut
Midsommarafton 23 juni Löfsveds Valdemarsviksblogg Löfsveds Valdemarsviksblogg
Vädersponsor:

Joanna Sjölander (M)

Gott Nytt Valår!

Ny dag, nya möjligheter. Varje dag. Men kanske är chanserna större vid nytt år, då många gemensamt tar sats och vågar tro. Speciellt detta år då vi har goda förutsättningar att byta ut en icke fungerande ledning på kommunal, regional och nationell nivå.

En lamslagen majoritet sågs senast offentligt på 2017 års sista Fullmäktige i Norrköping. Då hade vi Moderater återigen en motion om Yrkeshögskoleutbildningar (YH) - ett effektivt sätt att snabbt matcha företagens kompetensbehov med utbudet av arbetskraft (läs Norrköpings många arbetslösa).

Det enda vi och Socialdemokraterna är överens om är att vi har en stor arbetslöshet. Förhoppningsvis är vi även överens om att våra företag har svårt att hitta vissa kompetenser, tex inom bygg och entreprenad. Detta med kommande Ostlänkenprojektet som bara det kommer att tarva 25 000 arbetstillfällen.

Det vi inte är överens om är hur jobb kommer till. Vi Moderater tror att det är företagen som skapar jobbtillfällen och politikens uppgift är att ge företagen förutsättningar att växa. Sossarna verkar tro att det är Arbetsmarknadskontoret.

Så, anordnare och utförare av Yrkeshögskoleutbildningar - ni får också ladda för valet den 9 september. Först då kan Norrköping få ett nytt styre; ett som är intresserat av att höra vad företagare säger, våga agera på detta och tillsammans göra Norrköping bättre.

Norrköping behöver ett nytt styre!

YES – den ideella verksamheten överlevde kommunala beslutskvarnar

Idag fick Socialnämnden i Norrköping besked om att direktupphandlingen av kompletterande brottsofferverksamhet är klar och att den befintliga verksamheten står som vinnare.

Otroligt skönt att höra att en lokal ideell verksamhet både kan delta på lika villkor och gå vinnande ur striden mot en mer muskulös riksorganisation med svag lokal förankring.

Ett par blogginlägg längre ner kan ni läsa om hur det gick till för snart tre månader sedan då den nuvarande jouren var på väg att bli av med sitt uppdragsbidrag medan våra tjänstemän utredde hur man skulle göra när en ny aktör dök upp på arenan.

På moderaternas yrkande om fortsatt uppdragsbidrag under tiden, jämkade sig majoriteten till ytterligare ett kvartal åtminstone, medan tjänstemännen gick till direktupphandling och den blev faktiskt just klar.

Det är väldigt lätt att rasera något som har tagit 30 år att bygga upp och ideella krafter är svåra att åter uppbringa när de väl spridits för vinden. Det ska man ha stor respekt för.

Även om Polismyndigheten tycker att det verkar enklare att samarbeta med en nationell organisation så handlar det ju om våra brottsoffer, här i Norrköping. Det är dem som vi i Socialnämnden har ansvar för att stödja. Och vi hade ingen anledning att tro att den nuvarande Brottsofferjouren skulle göra ett sämre jobb imorgon än de gjorde igår. Det har nu även upphandlingen bevisat. 

Grattis Norrköping, ni har en vaken opposition och en fortsatt bra brottsofferverksamhet.
Ännu bättre vore det väl om vi som är drivande fick bära det ansvar vi ändå känner.

Norrköping behöver ett nytt styre.

Gör vi nån skillnad?

Norrköping Den som följer kommunalpolitisk debatt i lokala media kan nog tycka att det är väldigt mycket snack om hur mycket som ska satsas på vad. Inget konstigt med det, resurser är alltid begränsade och politik handlar om prioriteringar och där tänker partierna ofta olika.

Bortom den prioriteringen finns dock nästa kritiska nivå: lägger vi pengar på rätt saker? Svarar en politiker ja, så tycker jag att du ska fråga ”hur vet du det”. Nu ska jag förklara varför.

Sen jag tillträdde som andra vice ordförande i Socialnämnden för 1,5 år sedan har det stört mig oerhört att vi endast får redovisat resultat som nyckeltal vårddygn utan angiven kostnad per dygn eller något som helst mått på effekt. Då ska man veta att hälften av våra kostnader i socialförvaltningen är köpta tjänster och de flesta av dessa är externa HVB hem. Men hemmen utvärderas inte, så vi vet egentligen inte huruvida behandlingarna gör någon skillnad eller ej. Om hemmen gör sitt jobb eller ej. Om barnen ens varit där alla dygn eller ej.

Ett HVB (hem för vård eller boende) är värt hur mycket som helst om en ungdom får rätt behandling och kan återgå till samhället efter hemkomst. Men om behandlingen inte utvärderas - eller ens om ungdomen faktiskt befunnit sig där - då ska den inte tas från våra skattepengar. Inget barn ska behöva hamna på ett hem för vård eller boende där de inte får det stöd som vi betalar för.

Dessutom driver socialkontoret åtta samarbetsprojekt gemensamt med utbildningskontoret - eller ska vi säga sju, det är bara ett som fortfarande är ett definierat projekt. Övriga är inte projekt längre men fortsätter som initiativ på samma sätt och med samma personal men utan avtal eller målsättningar - och utan att man har utvärderat insatserna.

Det här tycker majoriteten är ok. För det är för svårt att mäta.

Jag säger att visst är det svårt, men det är inte omöjligt. Det kräver dock mod och vilja. 

Norrköping behöver ett nytt styre.

 

INLÄGG PÅ FACEBOOK:
https://www.facebook.com/moderaterna.norrkoping/posts/2449390061753620?comment_id=2449424415083518&notif_id=1525882775840559&notif_t=comment_mention&ref=notif

Det går fort att montera ner något som har tagit 30 år att bygga upp

Norrköping Jag har stor respekt och tilltro till ideella krafter. Som tex de i vår viktiga brottsofferverksamhet i Norrköping. Det är en väl etablerad förening med personliga relationer med personal på kommunens skolor och andra föreningar. Nåbara dygnet runt och med en stor ideell skara erfarna medarbetare. Precis så som en förening som arbetar med känsliga frågor måste vara.

I december förra året lämnade föreningarna i Norrköping och Linköping riksorganisationen efter att först ha fått ok från Socialnämndens ordförande och Socialkontorets chef att det var okej, att de ändå kunde få fortsatt uppdragsbidrag.

Innan nytt avtal med kommunen kommit på plats började dock den besvikna riksorganisationen bygga upp en ny regional brottsofferjour som i dagsläget endast kan erbjuda nationell telefoncentral som har öppet måndag-fredag och som förmedlar kontakt till telefonstödjare i fyra angränsande län.

Trots att denna ”nya” lokala jouren är under uppbyggnad och endast styrelsen är namngiven, har riksorganisationen lyckats övertyga Polismyndigheten i Region Öst att istället för den nuvarande lokala verksamheten hänvisa till riksorganisationens telefonjour under uppbyggnadstiden.

Socialkontoret får meddelande om detta från Polismyndigheten och beslutar då att dra tillbaka beslutsförslaget från presidiet, som var att ge befintlig jour ett ettårsavtal medan vi följer utvecklingen, samt att göra saken till ett informationsärende.

Ett beslut skulle alltså inte längre tas på nämndmötet, vare sig om avtal eller fortsatt bidrag. Från 1 april skulle alltså Brottsofferjouren i Östra Östergötland, som den nuvarande verksamheten heter, stå utan bidrag och därmed bli av med sin enda anställda och lämna 32 ideella medarbetare utan koordinator.

Som andra vice ordförande i Socialnämnden kunde jag inte acceptera detta utan begärde att få tillbaka det som beslutsärende. Det första beslutsunderlaget kom dock aldrig ut till ledamöterna; istället var beslutsförslaget att låta tjänstemännen utreda frågan och, underförstått, inte dela ut fortsatt uppdragsbidrag.

På nämndmötet yrkade jag på ett års avtal med nuvarande brottsofferjour medan frågan utreds vidare, enligt presidiets förslag till beslut. Efter lång argumentation från Moderaternas sida och brist på svar från majoriteten på varför det är så bråttom att byta till en organisation under uppbyggnad innan man vet vad denna kan erbjuda, föreslog ordförande att utdela uppdragsbidrag ytterligare ett kvartal.

Det ger visserligen lite andrum och tid för frågan att utredas lite bättre, men det besvarar inte vår fråga. Det är ju bara hälften av brottsoffren som hänvisas från Polisen, resten fångas upp genom nätverken baserat på det förtroende som föreningarna byggt i bl a skolorna. De fångar alltså även upp dem som är i riskzonen men ännu inte utsatts för brott. Detta förebyggande arbete som bygger på relationer och förtroende är den riktigt stora investeringen över 30 år.

Och ingen har lyckats förklara för mig varför det är så bråttom att byta till något som inte finns.

Norrköping behöver ett nytt styre.

Artikeln på NT: http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/m-ville-ge-mer-stod-till-foreningen-om5128759.aspx

Laget är format

Något mörbultad efter helgens Hemvärnsintroduktion och med ömma nedsvärtade fingrar efter skjutövningar och prov reflekterar jag över vad jag varit med om medan jag återhämtar mig och pysslar med persedelvård.

Igår var det åter inrättning i de civila leden i och med Årsmöte och Nomineringsstämma för Norrköpingsmoderaterna. En välbesökt tillställning som i god ordning fastställde föreslagna listor till Kommunen och Regionen enligt alla konstens regler.

Jag står kvar på en hedrande plats fem (5) på Kommunlistan som jag fick i Provvalet men blev ändå särskilt framlyft, gemensamt med kollegan Fredrik Björkman, av nomineringskommitténs ordförande som god företrädare för partiet. Det gör mig särskilt stolt och motiverad att mitt engagemang märks och kanske tom gör lite skillnad. För det är just därför jag engagerar mig.

Det är inte ekonomiskt försvarbart och det drabbar min företagsverksamhet när jag häller kraft och energi i närmast ideella politiska uppdrag. Men jag väljer att prioritera det som har verklig betydelse och som kommer att bli mitt eftermäle. Det är sällan de jobb eller uppdrag man haft fast man tycker att de betyder så mycket under tiden.

Det var också det engagemanget som fick mig att köra genom snöstormen direkt från övningen till Jönköping, med uniform på, för ett dygn med Moderatkvinnornas arbetsgrupp inom civilförsvar och krisberedskap. Där fortsatte vi med politikutveckling på området och besökte Räddningstjänsten samt deltog i en medlemsträff med riksdagsledamöter från Justitie resp. Försvarsutskottet arrangerat av Moderatkvinnorna i Jönköpings Län.

Mitt politiska arbete känns otroligt viktigt, relevant och motiverar mig till fortsatt arbete för att ta medborgare från aningslöshetens skugga till medvetenhetens styrka och engagemangets gemenskap.

Laget är format och tillsammans är vi beredda att kämpa för att du också ska få göra dina egna val.

Norrköping behöver ett nytt styre.

 

Var förberedd

Norrköping "Jag vill att vi ska vara så väl förberedda som möjligt för det som aldrig får hända; vad det än kan vara som slår undan fötterna för oss. Ett allvarligt och långvarigt elavbrott tror jag skulle räcka rätt långt för att skaka om rätt många i sin aningslöshet. Jag hoppas verkligen att det aldrig händer något, men jag vill vara beredd om det gör det."

Idag publicerades årets första nummer av Försvarsutbildarnas medlemstidning 2018 och på sidan 26 kan man läsa om en politiker från Norrköping som gjort GU-F:EN i Umeå med syfte att bli Infobefäl i 30de Bat Hemvärnet: https://issuu.com/forsvarsutbildarna/docs/forsvarsutbildaren_1-18

På uppslaget innan kan man även läsa om den CrisCom utbildning som jag ser fram emot att gå. Det jag ser framför mig avseende min roll i beredskapen är att man har planerat och dokumenterat rutiner i förväg så att det bara är att trycka på knappen och följa planen när det väl smäller. Det kommer ändå att vara många avvikelser, men min tes är att man alltid ska ha en plan att avvika ifrån och att man ska kunna undanröja de enklaste bitarna direkt. Det kan bara göras genom att provgå sträckan. 

Infobefälens uppgift tror jag är att se till att ansvariga befäl kan ägna sig åt kärnuppgiften, att lösa själva problemet. Infoansvarig ska se till att information flödar enligt tidigare uppgjorda scheman och rutiner, att media och andra intressenter hålls uppdaterade tex, det blir nog mitt jobb att ta de samtalen och presskonferenserna. Jag tror också det kommer att handla om samverkan med andra hemvärnsstaber samt med försvarsmaktens och kommunernas, länsstyrelsens, polisens, räddningstjänstens, kanske även de större företagens infoansvariga. Det gäller att ha klart för sig vilka alla är åtminstone, när det kommer till kritan.

Det är en styrka jag har, att hålla huvudet kallt när paniken sprider sig. Någonting inom mig åstadkommer en fokus och skärpa utöver det vanliga när andra tappar greppet. Vet jag då att jag har gjort grundarbetet så blir jag mycket handlingskraftig.

Hemma har jag såklart en prep-låda i källaren med det allra mest väsentliga och mat samt vattendunkar. 

Det tycker jag att du också ska ha, så du kan känna dig lugn. Förhoppningsvis helt i onöndan.

 

 

 

 

 

Joanna Sjölander heter jag och är Moderat fritidspolitiker i Norrköpings Kommun. Jag är ledamot i Fullmäktige, 2:a vice ordförande i Socialnämnden och vice ordförande i Upplev Norrköping AB, samt ledamot av Direktionen i Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen. Jag är dessutom ordförande för Moderatkvinnorna både i Norrköping och i Östergötland och därmed medlem i Kretsstyrelsen samt Förbundsstyrelsen.

I övrigt är jag egen företagare och konsult inom marknadsföring, affärsutveckling och kommunikation efter många år på ledande marknadspositioner inom IT och försvarsindustrin. Jag brinner därför lite extra för försvars och säkerhetsfrågor samt kriskommunikation. Men framför allt intresserar jag mig för den enskildes rätt- & skyldigheter och hur samhället på bästa sätt kan erbjuda en trygg, fungerande plattform för dessa så att människor kan försörja sig och komma till sin rätt.

Jag bor och trivs med maken, som är entreprenör och företagare, samt min 9-åriga son och krulliga hund i Norrköpings stad och kan ofta ses skynda runt på cykel även om jag framför allt gillar att framföra motordrivna fordon och att resa till ständigt nya destinationer.
  • Twitter
  • @JoSjo
  • Mest lästa bloggar

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se