Logga in
Logga ut
Värme och åter värme Löfsveds Valdemarsviksblogg Löfsveds Valdemarsviksblogg
Vädersponsor:

Jenny Elander Ek (C)

Vårt miljöpolitiska program

Vi vet att miljöarbetet måste drivas både lokalt och globalt för att nå resultat. Valdemarsviks kommun har satt som mål att vi ska vara Östersjöns ledande miljökommun. Det är en tuff målsättning och för att nå dit behöver vi anstränga oss. Men vi vet att med de rätta verktygen och ny teknik kan vi nå dit. Under mandatperioden har Centerpartiet bland annat fått igenom att Valdemarsviks kommun ska upprätta en klimatplan samt se över vår kostpolicy i syfte att kommunen ska öka sitt inköp av närproducerad mat. Men det finns mer att göra.

Centerpartiet i Valdemarsvik vill därför:

 

 1. Att mer närproducerad mat serveras inom de kommunala verksamheterna samt verka för att målen i den regionala livsmedelsstrategin uppnås.

 

 2. Förbättra avfallshanteringen i skärgården för att minska nedskräpningen av Östersjön.

 

 3. Att kommunen ska verka för att mängden hushållssopor minskar.

 

 4. Att kommunens egna avlopp håller hög standard för att minska övergödning samt att våra reningsverk är så effektiva som möjligt.

 

5. Att farliga kemikalier som används i våra kommunala verksamheter och lokaler ersätts med miljövänliga alternativ.

 

6. Att nya kommunala fastigheter och lokaler byggs i trä i största möjliga utsträckning.

 

7. Att Valdemarsviks kommun ska ha en fossilfri fordonsflotta till 2025.

 

8. Att kommunen verkar för montering av fler laddstolpar till elbilar samt en tankstation för biogas inom kommungränsen.

 

9. Att kommunen under nästa mandatperiod arbetar fram en plan för hur de nationella miljömålen ska nås i Valdemarsvik.

Företagsbesök på Vikens Plåt & Tegel

Förra veckan fick vi även möjlighet att besöka Vikens Plåt & Tegels lokaler vid Mossebo. De bygger två nya lagerlokaler i trä som är riktigt läckra. Deras satsning är lite inspiration bakom ett av våra vallöften, nämligen att kommunen ska, i möjligaste mån, vid eventuell nybyggnation bygga i trä. Det var därför väldigt roligt att få se lokalerna på nära håll och höra passionen bakom valet av material.  

Företagsbesök på Rosenserien

I veckan var vi och hälsade på hos prisbelönade Rosenserien i Valdemarsvik. Det var mycket spännande att höra om hur bolaget startade med en tanke om endast naturliga råvaror i sina produkter. Det var också väldigt kul att höra att produktionen sker i en fabrik belägen i den lilla orten Föllinge i Krokom. Rosenserien bidrar därför i allra högsta grad till en levande landsbygd, på flera håll i Sverige.

 

Vi hade under besöket ett samtal kring vikten av bredband och logistik för ett företag som Rosenserien som inte är beroende av en lokalt avgränsad marknad. Mot den bakgrunden känns vårt vallöfte om en extra resurs inom kommunen med uppdrag att få igång bredbandsutbyggnaden i kommunen som extra viktig. Med ett fungerande bredband ökar förutsättningarna för ett företag att kunna etablera sig i Valdemarsvik. 

 

Valdemarsviks företagsklimat

I förra veckan presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning rörande kommunernas företagsklimat och det var ingen munter läsning gällande Valdemarsvik där vi återigen sjunker i resultat.

För att en kommun ska växa och må bra behövs företag som bidrar med skatteintäkter och arbetstillfällen. I Valdemarsvik är vi duktiga på att starta och driva företag i alla delar av kommunen, bland annat inom jordbruk, industri, detaljhandel, tjänsteföretag, turism och mycket mer. Men företagsklimatet kan bli bättre och det är politikernas ansvar. Grunden för ett bra klimat är bland annat snabb ärendehantering, flexibilitet, konstruktiv dialog och en företagsvänlig attityd. Under denna mandatperiod har Centerpartiet bland annat drivit igenom att en näringslivsutvecklare nu finns på plats på kommunen för att bistå företagen. Men det finns mer att göra.

 

Centerpartiet i Valdemarsvik vill därför:

 1. Att kommunen minst en gång per år ordnar en informationsträff om hur kommunen upphandlar samt att information om aktuella upphandlingar når intresserade företagare.
 2. Att riktlinjer för direktupphandling tas fram eller revideras och sedan realiseras inom verksamheterna.
 3. Att kommunen i samråd med näringslivet snarast utformar en näringslivspolicy med tydliga och mätbara mål för hur tillväxt och utveckling kan främjas.
 4. Att kommunen stöttar bredbandsutbyggnad så att de företag som vill får tillgång till digital infrastruktur.
 5. Att Valdemarsviks kommuns hemsida snarast byggs om och förbättras så att det är lättare att hitta information samt att informationen på hemsidan uppdateras kontinuerligt.
 6. Att en servicegaranti tas fram för ansökningar om tillstånd av olika slag.
 7. Att avgifterna för tillstånd och tillsyn revideras och sätts på en rimlig nivå genom till exempel införande av maxtaxa.
 8. Att tydliga mål för studie- och yrkesvägledningen sätts upp för att öka den lokala kompetensförsörjningen.
 9. Att resurserna till den kommunala vuxenutbildningen utökas.
 10. Att Valdemarsvik ska vara kommunen där kommunpolitikerna har bäst attityd till företagande.

jobbaivaldemarsvik

Gryt Denna vecka gästar jag Instagramkontot jobbaivaldemarsvik. Följ och se vad jag gör om dagarna som vice oppositionsråd. 

 

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

 • Twitter
 • Jenny Elander Ek

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se