Logga in
Logga ut
årsmötet ett avstamp! Maries NEURO-blogg Maries NEURO-blogg
Vädersponsor:

Jenny Elander Ek (C)

Nytt år och nya krafter

Så blev det 2018. Efter en intensiv jul och nyår med släkt och vänner där vi även klämde in ett dop av vår lilla kille, är det nu åter vardag. På måndag kör vi igång det politiska året med kommunstyrelsens första sammanträde för våren. I år är det dessutom valår och jag ser framemot att få debattera framtidsfrågor med mina kollegor från de andra politiska partierna men framförallt med er. Om nio månader är det ni som bestämmer vilken riktning vår kommun ska ta de närmsta fyra åren. Jag hoppas ni grillar oss ordentligt fram till valdagen. 

Äldre ska själva kunna välja var de vill bo

Gryt Under den kommande mandatperioden kommer vi att behöva fatta viktiga beslut vad gäller boenden för äldre i Valdemarsvik. Vi ser att det finns behov av olika typer av boenden, allt från anpassade lägenheter till demensboenden. Som utgångspunkt i de överväganden som behöver göras kommer vi att ha med oss behovet av en upprätthållen kommunal service i alla orter i kommunen så långt det är möjligt. Det är vidare på intet sätt självklart att större enheter håller högre kvalitet än mindre. Ett led i ett beslut om framtida boenden bör därför vara att se över hur många platser som finns på respektive ort. Där behöver faktorer som demografi och antal invånare tas med i bedömningen. Till exempel så har Gusum runt 1 000 invånare. Är det då rimligt med ett stöd- och omsorgsboende med 11 platser? Vad gäller boendet i Valdemarsvik så ser vi tydliga problem med den lokalisering som finns idag. Vi vill därför utvärdera om det finns alternativa platser för ett stöd- och omsorgsboende i tätorten. För att få till en blandad bostadsmassa behöver vi slutligen få till nya typer av boenden och här är vi beroende av privata fastighetsägare. Där pågår redan diskussioner men vi vill sätta tydlig fokus på den frågan från kommunens håll och i dialog med fastighetsägarna komma framåt. 

 

Därför vill vi i Centerpartiet i Valdemarsvik: 

1. Fortsatt ha boenden för äldre i Gusum, Ringarum, Gryt och Valdemarsvik

2. Utvärdera alternativa platser för vård- och omsorgsboende i Valdemarsvik

3. Se över hur många platser boendena på respektive ort har

4. Tillsammans och i dialog med fastighetsägare utforma en tydlig strategi för att tillskapa boenden för äldre 

Öppet möte 20 mars om kommunens avloppsinventering

Just nu håller Valdemarsvik på med en avloppsinventering. Kanske är du en av dem som fått ett brev från kommunen eller vill du veta mer? 

Den 20 mars kl. 19.00 bjuder Centerpartiet in till ett öppet möte om vad kommunens avloppsinventering innebär och vad vi med enskilda avlopp förväntas göra. Tjänstemän från Valdemarsviks Kommun, Alnarp Cleanwaters och någon lokal entreprenör medverkar. Plats är Ekbackens bygdegård i Tryserum och ingen föranmälan krävs. 


Välkomna!

Nu kör vi: val 2018!

I samband med vårt årsmöte i Gusum fastställde medlemmarna i Centerpartiet listan till årets kommunfullmäktigeval och jag fick den stora äran att toppa listan. Jag känner mig oerhört hedrad och ödmjuk inför det förtroende som medlemmarna därmed visade mig. Jag har sedan valet 2014 försökt att förvalta det förtroende jag fick där och jag hoppas och tror att jag har gjort skillnad. Jag brinner för vår kommun och möjligheten att bo och leva här. Det är klart att det finns utmaningar men även många, många fördelar. Från kommunalt håll är det vårt jobb som politiker att minska utmaningarna och förbättra fördelarna och det är det som jag, och Centerpartiet, kommer att gå till val på. Konkreta förslag kommer att presenteras under våren och sommaren med start nästa vecka. 

 

Men ett val är en laginsats och jag kunde inte haft ett bättre lag att kämpa tillsammans med. Våra medlemmar men framförallt ledamöterna i vår kretsstyrelse gör ett fantastiskt jobb och ger mig energi, goda råd och pepp. Vi är den perfekta blandningen av erfarenhet och nya tankar. 2018 blir ett bra valår. 

Tankar kring folkhälsa

Under förmiddagen fick jag möjlighet att delta i kommunens workshop om folkhälsa som hölls i Folkets Hus. Vår folkhälsoutvecklare Emelie Nisu och Fredrik Törnborg gick igenom den kartläggning som sammanställts rörande folkhälsa i kommunen. Där framgår bland annat att vi röker mer när vi är gravida, vi brukar mer cannabis och vi är mer överviktiga än snittet i länet. Inte så upplyftande med andra ord. Men tanken med vår satsning på folkhälsa är att vi tillsammans med regionen och andra aktörer ska arbeta fram hur vi ska ta hand om oss bättre. Från oss som politiker gäller det att ställa tydliga krav på förvaltningen vad som ska åstadkommas inom området samt att avsätta medel för detta. Men även att uppmuntra till ett gott samarbete med föreningar så att det finns rikt med fritidsmöjligheter för barn, unga och vuxna, regionen så att vi med gemensamma insatser kan nå dem som behöver stöd kring sin hälsa samt polisen och andra myndigheter så att vi kan känna trygghet med oss själva och med andra. 

Grundskola och förskola på Loviseberg och Sörby?

Gryt Nu finns det ett nytt beslutsförslag på gång gällande förskolelokaler i Valdemarsvik. Denna gång föreslår majoriteten att ny förskola ska byggas både på Loviseberg och Sörby med 4+1 avdelningar på respektive plats.

Jag tycker det är bra att förslaget om en stor förskola om 10 avdelningar har dragits tillbaka och att tanken nu är mindre enheter.

Men mot bakgrund av att tanken nu är förskolor på två olika platser skulle vi i Centerpartiet vilja att det genomfördes en utredning kring möjligheterna att ha grundskola och förskola på både Loviseberg och Sörby. Då skulle barnen kunna gå kvar på samma plats fram tills de börjar fjärde klass och får byta till Vammarskolan. Om det är möjligt och vilka lokaler som då skulle behövas byggas till samt byggas om skulle en utredning kunna svara på. En sådan skulle kunna genomföras omgående för att inte fördröja processen ytterligare. 

Tyvärr fick vi i Alliansen inte gehör för detta förslag i kommunstyrelsen. Men vi försöker igen i fullmäktige. 

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

  • Twitter
  • Jenny Elander Ek
  • Mest lästa bloggar

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se