Logga in
Logga ut
1000 kr mer till undersköterskorna! Nicklas Lundström (V) Nicklas Lundström (V)
Vädersponsor:

Jenny Elander Ek (C)

Fossilfri fordonsflotta till år 2025

Nationellt finns det en mycket bred samsyn bland partierna om att Sverige till år 2030 ska ha en fossilfri fordonsflotta. Det är därför viktigt att vi som kommun visar goda exempel på att detta är görbart. 

Vårt sjunde vallöfte är därför att Valdemarsviks kommun ska ha en fossilfri fordonsflotta till år 2025. 

Var ska vård- och omsorgsboenden i centrala Valdemarsvik placeras?

Kommunen hyr idag vård- och omsorgsboendet på Vammarhöjden av regionen men det måste byggas om. Regionens plan är att undersöka förutsättningarna för ett nytt hus bakom nuvarande Vammarhöjden. Men vid en så stor investering anser vi att alla möjligheter måste undersökas. Särskilt mot bakgrund av höjdförutsättningarna vid Vammarhöjden som inte är ultimata för äldre. 

 

Vårt tolfte vallöfte är därför att utvärdera alternativa platser för vård- och omsorgsboendet i Valdemarsvik.

Lokal utbildning i svenska

Idag åker många av våra nyanlända till Norrköping för att lära sig svenska. Vi anser att det vore bättre om den utbildningen kunde äga rum i Valdemarsvik. Då blir det lättare att kombinera med till exempel lokala praktikplatser. 

 

Vårt elfte vallöfte blir därför att verka för att så mycket utbildning i svenska som möjligt förläggs lokalt, antingen på plats eller digitalt. 

Kommunens upphandlingar

Upphandling är en möjlighet för kommunen att bidra med marknad för de lokala företagen. Men då är det viktigt att information om hur och när upphandlingarna äger rum når de företag som skulle kunna och vilja lägga ett anbud. 

 

Som tionde vallöfte vill vi därför att kommunen minst en gång per år ordnar en informationsträff om hur kommunen upphandlar samt att information om aktuella upphandlingar når intresserade företagare. 

Strategi för boenden för äldre

I Valdemarsvik finns det ont om bostäder som passar äldre. Samtidigt behöver vi ha den typen av boenden, både för de äldres bästa men även för att få snurr på bostadsmarknaden. Kommunen har idag inte någon egen möjlighet att tillskapa boenden för äldre så bostäderna måste skapas tillsammans med privata fastighetsägare. 

 

Vårt nionde vallöfte är därför att tillsammans och i dialog med fastighetsägare utforma en tydlig strategi för att tillskapa boenden för äldre. 

Mer pengar till föreningarna för integration

Valdemarsvik har varit duktiga på integration och till stor del kan vi tacka vårt aktiva föreningsliv för det. När Valdemarsvik 2016 fick mycket pengar från staten för vårt flyktingmottagande kämpade vi i Centerpartiet för att pengar skulle avsättas till de föreningar som drog ett stort lass. Det systemet har fungerat bra men beloppsgränserna upplevs idag av föreningarna som för snävt satta samtidigt som det finns pengar kvar. 

 

Vårt åttonde vallöfte är därför att höja beloppsgränserna för de bidrag som föreningarna kan söka för integrationsfrämjande insatser. 

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

  • Twitter
  • Jenny Elander Ek

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se