Vänsterpartiet jagar väderkvarnar

Minns ni turbulensen kring Vammarskolan i höstas? Till slut tröttnade jag och skrev en debattartikel i NT där jag tyckte att den politiska majoriteten skulle ta sitt ansvar. 

 

Den föll i alla fall inte i god jord hos styret och särskilt inte hos Vänsterpartiet som raskt lämnade in en interpellation i kommunfullmäktige där de ansåg att jag bröt mot kommunala lagar och förordningar när jag ställde krav på handling. 

 

I måndags var det dags att diskutera frågan i kommunfullmäktige där jag svarade följande:

1. Vi agerar självklart i enlighet med lagar och förordningar (exakt vilka lagar och förordningar jag brutit mot var dock oklart men Jonas Andersson får gärna återkomma i frågan när han läst igenom kommunallagen) 

2. för mig är det ointressant att använda vårt högsta demokratiska forum för att diskutera vad jag skriver i en debattartikel. 

 

Det går i allafall att konstatera att vi har olika sätt att se på hur en kommun ska styras. Jag anser att styrkan i vår kommun är att vi i dialog mellan kommuninvånare, tjänstemän och politiker kan föra oss framåt, gemensamt och att alla självklart är välkomna att ställa de frågor de önskar.  Vänsterpartiets ideologi verkar gå ut på att vi  alla ska räta in oss i ledet, sköta vår egen lilla ruta och våga inte ställa en obekväm fråga. Då bryter man mot lagen. 

 

Nu har Jonas Andersson i alla fall fått sin timme på kommunfullmäktige och ett blogginlägg. Mer tid tänker inte jag lägga på den här kvasidiskussionen. 

Tillfälliga lokaler på Loviseberg

Gryt Idag var det dags för höstens första kommunstyrelse med en förhoppningsvis pigg och utvilad kommunstyrelse. 

 

Ett av ärenden gällde Loviseberg och hur lokalfrågan ska lösas där innan vi får nya skollokaler på plats. Beslut efter förslag från förvaltningen blev att tillfälliga lokaler för två nya avdelningar hyrs in på en tid av tre år och placeras på området. 

 

Vi i Centern hade föredragit att paviljongerna köptes in så att vi har dem i vår ägo och kan disponera dem även efter att den nya permanenta lösningen kommit på plats men enligt förvaltningen kunde en sådan lösning innebära att vi skulle få vänta i över ett år längre på lokalerna. Därtill var vi nödd och tvungna att besluta oss för hyreslösningen. Det ska dock undersökas om vi i vart fall kan köpa loss lokalerna efter hyrestiden.

 

Nu är det bara att hoppas att allt går i enlighet med tidplanen så att de tillfälliga lokalerna kommer på plats strax efter nyår.

 

 

Pride

Igår gick Pride-paraden genom Stockholm. Det är fortfarande en viktig manifestation för alla lika rätt och värde. Att det fortfarande behövs visas av den grupp människor, enligt Expressen medlemmar av Nordisk Ungdom, som försökte att stoppa tåget.

 

Att så många partiledare, representanter från olika myndigheter t ex polisen och överbefälhavaren gick med i tåget och uttryckte att det var en självklarhet för dem att vara med gjorde mig stolt över att vara svensk. Det är det Sverige jag vill leva i och verka för.

 

Och inlägget nedan från Försvarsmakten måste väl ändå vara veckans bästa? 

 

Myndigheter och IT

Gryt Så börjar stormen efter #Transportgate att lägga sig något. Det har så här långt kostat två ministrar och en generaldirektör sina uppdrag men fortfarande finns det många frågetecken att räta ut.  

Det kanske viktigaste är hur våra myndigheter ska hantera den ökade digitaliseringen på ett säkert sätt och i säkra system. Att regeringen och Vänsterpartiet nu försöker lägga skulden på en privatisering gone wrong känns inte seriöst. Det enorma arbete som krävs för att utveckla och hantera system är i mångt och mycket något som inte kan hanteras inom en myndighets ram. Däremot så ska självklart hanteringen vara i enlighet med svensk lag.    

Tack ❤️

Under Nils Liedholm Cup fick jag förmånen att sända live från Grännäs med RadioWix under fyra dagar. Där slogs jag (återigen) av hur mycket ideella krafter som krävs för att organisera och genomföra detta evenemang. Veckan efter var det dags för Karnebåt-festivalen, ännu ett resultat av ideella krafter som går samman och skapar ett dragplåster för vår kommun. Hela sommaren, och resten av året, är Valdemarsvik fullt av evenemang som aldrig hade blivit av utan alla er som lägger ner många, många timmars arbete. Här kommer ett shout out till alla er och ett hjärtligt tack. Ni gör Valdemarsvík till en bättre plats.

Stora utmaningar och stora möjligheter

Idag var det dags för det sista politiska mötet på kommunen för denna termin. Det har varit en bitvis turbulent vår. Detta avspeglade sig bland annat i vårens sista kommunfullmäktige där vi avhandlade årsredovisningen för 2016. Under debatten kunde konstateras att det finns många viktiga frågor att hantera inför framtiden. Till exempel frågan om miljö och klimat. Vi har som mål att vara Östersjöns ledande miljökommun och där tror jag att vi måste vara vassare. Arbetslöshet är ett problem, både bland nya och gamla kommuninvånare. Detta samtidigt som många lokala företag efterfrågar arbetskraft. Här måste vi arbeta hårt tillsammans med Arbetsförmedlingen för att matcha rätt person med rätt jobb. Vidare visar undersökningar att företagare anser att tjänstemän och politiker har en dålig attityd gentemot företagande och det måste vi ta på allvar. Alla vill vi ha ett blomstrande näringsliv och då måste vi dra åt samma håll. Det skapar arbetstillfällen och välfärd lokalt. På fastighetssidan står vi inför viktiga beslut rörande äldrevården, förskolan och våra kommunala kök. Det handlar om stora investeringar och därför måste frågorna vara ordentligt utredda. En annan utmaning gäller personalförsörjning och personalvård inom kommunens verksamheter. Det är svårt att få tag på personal inom vissa yrkesgrupper idag och det är därför extra viktigt att vi vårdar den personal vi har.   

 

Det handlar om stora frågor inför framtiden men samtidigt lever vi i en fantastisk kommun med många styrkor, det får vi aldrig glömma. Vi har stora möjligheter att lyckas med våra utmaningar om vi jobbar tillsammans. Det är jag helt övertygad om.

Jag heter Jenny Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. 

  • Twitter
  • Jenny Ek
  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se