Logga in
Logga ut
Näringsliv, integration och äldreomsorg Jenny Elander Ek (C) Jenny Elander Ek (C)
Vädersponsor:

Jenny Elander Ek (C)

Missnöje eller ordning i Viken?

Gryt För några veckor sedan skrev några av oss inom Alliansen en debattartikel om arbetsklimatet inom Valdemarsviksvik kommun. Detta då vi varit inbjudna till möten med Kommunal och anställda inom vår kommun. Det bestående intrycket från dessa möten var att vissa organisations- eller andra större förändringar inom kommunen inte verkar förankras bland de kanske viktigaste inblandade, personalen. Som exempel kan nämnas en pågående förändring inom hemtjänsten och den för tillfället uppskjutna utbyggnaden av Sörby-skolan och stängningen av Loviseberg (mer om det i nästa blogginlägg).

Vår debattartikel finns att läsa här:

http://www.nt.se/asikter/debatt/missnoje-i-viken-om4525361.aspx

 

Nu har majoriteten svarat och svaret går att läsa här:

http://www.nt.se/asikter/debatt/ordning-i-viken-om4545879.aspx

(Även om jag inte riktigt förstår varför de slår sig för bröstet med till exempel en välskött ekonomi. I princip alla kommuner i Sverige går plus just nu eftersom staten är väldigt frikostig med diverse olika bidrag för tillfället. Kollar vi på resultatet exklusive bidrag så framträder en annan bild. Men nu svävar jag bort från ämnet igen.)

 

Majoriteten lovar nu att kommunen ska bli en mönsterarbetsgivare och det tycker jag låter toppen. Vi bidrar gärna till det arbetet genom att noga granska vilka åtgärder som vidtas och så ofta som möjligt på påpeka att förändringar måste förankras och förberedas ordentligt med de som har kunskap och insikt - vår personal. Vi är en så pass liten kommun att vi har möjlighet att låta alla inblandade få komma till tals. Det är en lyx! 

 

Efter september 2018 hoppas jag att vi tar över stafettpinnen och samtidigt hoppas jag att majoriteten står redo att granska vårt arbete på samma sätt som vi granskar deras nu.

Näringsliv, integration och äldreomsorg

..men även vad jag gör om vi vinner valet, namnbyte och snygga övergångar. Allt detta kan du höra om i Radiowix intervju med mig här i programmet Inför valet med Lennart Sjöberg. 

 

 

Politik för våra äldre

Även om äldre överlag är nöjda med sin vård och omsorg, behöver kvaliteten höjas.

Kvalitet kan handla om att man själv får välja vem som kommer hem och städar och utför andra tjänster i hemmet. Det kan också handla om att som äldre få ha inflytande över vilken typ av boende man ska bo på och var detta är beläget. Men kvalitet handlar också om att få god omvårdnad, känna sig trygg med den ökande digitaliseringen av samhället, möjligheten att få komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i handen. Alla dessa aspekter måste vara med när vi ska skapa en bättre äldreomsorg.

Centerpartiet i Valdemarsvik vill därför:

 1. Att kommunens biståndsbedömare ska fatta beslut om antal timmar i hemtjänsten som äldre är berättigade till men den äldre ska själv, i möjligaste mån, få bestämma servicens innehåll.
 2. Utreda möjligheten att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Valdemarsvik.
 3. Tillse att utbildning inom IT genomförs för äldre antingen genom kommunens regi eller genom studieförbund eller frivilligorganisationer.
 4. Se över möjligheten till utökad rätt till färdtjänst.
 5. Tillsammans och i dialog med fastighetsägare utforma en tydlig strategi för att tillskapa boenden för äldre.
 6. Fortsatt ha boenden för äldre i Ringarum, Gusum, Gryt och Valdemarsvik.
 7. Se över hur många platser boendena på respektive ort ska ha.
 8. Utvärdera alternativa platser för vård- och omsorgsboende i Valdemarsvik.
 9. Vårda det goda samarbete med Region Östergötland som Valdemarsvik har idag och som är en förutsättning för en god omvårdnad av våra äldre.
 10. Stötta de frivilligorganisationer som genom att till exempel följa med på läkarbesök gör insatser för äldre.

Detta är den politik för äldre som jag och mina partikollegor kommer att gå till val på i höst. 

1 maj -resa

För att Valdemarsvik ska växa och må bra behövs företag. Företag som erbjuder sysselsättning och bidrar med skatteintäkter till gagn för våra kommuninvånare. Och Valdemarsviksborna är duktiga på att starta och driva företag. Allt från industri, till jordbruk, detaljhandel, tjänsteföretag och inom turism och mycket annat. 

Centerpartiet i Valdemarsvik har som tradition att 1 maj varje år besöka företag och föreningar inom kommunen. För att få lära oss mer, få inspiration och uppmärksamma alla goda föredömen som finns i vår närhet.

I år har turen kommit till Valdemarsvik där vi startar dagen med ett besök på Valdemarsviks Sparbank. Vi knallar sedan Storgatan och Järnvägsgatan bort för ett besök på VK Design. Innan lunch tar Hannes Carlsson oss med till utkiksplatsen vid Majelds-berget för att berätta mer om Valdemarsviks historia. Lunchen intages på Grännäs Restaurang innan vi avslutar dagen med ett inspirerande besök hos nyöppnade A100.

 

Vill du följa med? Mejla anmälan samt eventuella matpreferenser till jenny.elander-ek@valdemarsvik.se eller slå en signal till 073-8070983.

Kostnad: 150 kr för medlem och 200 kr för icke-medlem.

Varmt välkomna önskar Centerpartiet i Valdemarsvik

Höjt föreningsstöd

Under förra veckans kommunfullmäktige antog vi nya riktlinjer för föreningsstöd i Valdemarsvik. Centerpartiet drev rörande det ärendet att driftsbidragen, det vill säga de stöd som utgår till föreningar som har idrottsanläggningar så som fotbollsplaner eller ridanläggningar, skulle höjas med 20 %.

 

Bakgrunden till vårt förslag är att stöden i dessa delar inte har höjts på några år och att vi vill stötta de föreningar som genom hårt arbete erbjuder idrottsmöjligheter till våra kommuninvånare. Glädjande fick vi med oss de andra partierna på förslaget, passande nog på det kommunfullmäktige som inleddes med föredragning och diskussioner kring folkhälsa. 

Kommunal servicegaranti

Gryt Under måndagens kommunfullmäktige motionerade jag tillsammans med kollegor från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna om att se över om kommunen kan införa servicegaranti för olika kommunala tillstånd så som till exempel bygglov, alkoholtillstånd och tillstånd för enskild avloppsanläggning. En servicegaranti kan vara såväl ett löfte som en upplysning om vad den enskilde personen eller företaget kan förvänta sig av den kommunala förvaltningen i form av kvalitet och lika villkor för alla. 

 

I motionen framhöll vi att det av garantin bör framgå när och för vad företag och enskilda betalar avgift samt på vilka grunder denna är beräknad. Vidare bör garantin innehålla information om vad en ansökan ska innehålla samt när och hur ett beslut fattats samt var man kan vända sig med frågor och klagomål. Slutligen kan en garanti även innehålla ett åtagande för kommunen att fatta beslut inom en viss given tid efter det att ansökan är komplett, annars kan avgiften för ansökan komma att sättas ned.

 

Förhoppningen med ett införande av servicegaranti är att den ska skapa en smidigare process för tillståndsgivningen genom klara spelregler och mer kompletta ansökningar. Tillsammans skapar vi Sveriges bästa kommun att bo och arbeta i.  

 

Avslutningsvis passar jag på att önska er en Glad Påsk. För oss blir det god mat, promenader, familjehäng och självklart Grytsloppet på söndag kl. 12.00 med start vid Gryts skola och målgång vid Gryts pensionat. Vi ses väl där?    

 

 

 

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

 • Twitter
 • Jenny Elander Ek
 • Mest lästa bloggar
 • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se