Är monopol bra ? Reidar Svedahl (L) Reidar Svedahl (L)
Vädersponsor:

Ingrid Westlund (V)

Tre år till?

Finspång Det är många, framförallt kvinnor, som vaknat upp till en verklighet som innebär ytterligare 3 års arbete med en värkande och utsliten kropp.  Huvuddelen av dessa kvinnor arbetar inom hemtjänsten och äldreomsorgen. De är dessutom lågavlönade.  Vi vet också att kvinnor är mer drabbade av stressymptom; något som i längden sliter på den fysiska hälsan.  Medellivslängden bland lågavlönade kvinnor ökar inte. I ett modernt välfärdssamhälle borde vi verkligen fundera på varför det är så och försöka göra något åt det! 

Ojämlikheten finns och syns överallt. I Finspång hade (Pensionsmyndigheten april- 2017) 62 % av pensionärskvinnorna garantipension. Siffran för männen var 10 %.  En sak är säker; den nya pensionsuppgörelsen som gjorts mellan S, Mp och Alliansen kan inte ha minskat den oro som många, både yngre och äldre, kvinnor ger uttryck för i olika sammanhang. 

Vänsterpartiet har ett antal förslag på hur det orättvisa pensionssystemet kan bekämpas både på lång och kort sikt; såväl nationellt, som lokalt.  Återkommer gärna mer om det i valrörelsen.

För övrigt är jag glad över alla de insatser som görs av olika ideella krafter i Finspång; de är ett kitt som gör skyddsnätens maskor lite mindre.  Det kan handla om skridskoåkning för barn, iordningsställande av skidspår på Grosvad eller insamlingar till människor som av olika skäl har svårt att kunna få till den där julen som gör att barnens ögon tindrar.

 

 

 

Killgissningar

Finspång Varje år uppdateras vår svenska ordlista med nyord. Ett av dessa nyord var 2017 ordet killgissa. Ett kul och användbart ord som gör det möjligt att språkliggöra ett rätt vanligt fenomen. I en artikel i SvD (180105) ger vetenskapsjournalisten Emma Frans exempel på hur män överskattar förmågor av olika slag. Män har oftare en övertro på sin egen intelligens, något som också bekräftas av organisationen Mensa som är en förening som består av människor som har en ovanligt hög IQ. Det är en högre andel kvinnor som klarar testet, jämfört med de män som tar testet. Forskning visar också att unga män överskattar sin egen förmåga att köra bil.

Men det är inte bara män som killgissar. En hel del forskning visar att pojkar har en högre kapacitetsupplevelse än vad flickor har. De överskattar sina matematikkunskaper men även förmågor av annat slag.

Nästa gång vi råkar ut för att någon breder ut sig (både tidsmässigt och innehållsmässigt) samt tydligt överskattar sina egna kunskaper så finns nu ett riktigt kul och bra nyord att använda. ”Men nu killgissar du va?”

För övrigt funderar jag på hur det folkliga stödet för Vänsterpartiets hållning ex. när det gäller strejkrätt, vinster i välfärden, pensionsfrågan och feminsimen ska omhändertas och mobiliseras in i valrörelsen. 

Skoluniform som klassmarkör

Finspång Idag kom Skolinspektionens beslut angående införandet av skoluniform på friskolan Nordic International School i Norrköping. Skolinspektionen vänder sig emot att eleverna inte är fria att bära de kläder de vill, samt att elever kan råka ut för reprimander ifall de ej bär skoluniform. I januari ska bärandet av skoluniform tas bort från skolans regler, anser Skolinspektionen. Bra beslut, tycker jag. 

I England är skoluniform vanligt, men är inget som gäller samtliga skolor. Skoluniformens utseende signalerar vilken skola du går på och jag undrar till vilken nytta och nytta för vem? I ett engelskt samhälle jag känner rätt väl, finns en av Englands äldsta privatskolor, Oakham School. Flickorna bär en kiltliknande blårutig yllekjol, vit blus och mörkblå kavaj. Där kostar det 120.000 kr per termin att gå. Alla vet att de ungdomar som går där tillhör överklassen. Uniformen är en tydlig klassmarkör eller ett sätt att distansera sig från övriga skolor. 

För övrigt anser jag att det är rätt intressant att de flesta skoluniformer jag sett har den mörkblå färgen som grundkoncept. Jag anser också att talet, om att skoluniform på en Norrköpingsskola skulle motverka mobbning, är nys. Det är en fråga om distansering.

Grattis!

Finspång Vill gratulera partivännen från Finspång, Lilibet Gustafsson, till en hedrande tredjeplats på Östgötadistriktets riksdagslista! Och grattis Vänsterpartiet!

För övrigt anser jag att det är kul att så smått komma igång med valrörelsen och fastställande av olika listor. Men det bästa av allt är att tillsammans med engagerade partikamrater formulera hur vi vill att Finspång ska förändras och se ut utifrån ledorden "socialism" och "feminism".

Elevsammansättningen spelar roll!

Finspång Folkbladets redaktör hävdar att elevsammansättningen spelar liten roll och att de som hävdar motsatsen tillhör den s.k identitetsvänstern. Elevsammansättningen spelar visst roll. Låt mig ge några exempel:

  • I skolor/klasser med hög andel barn vars föräldrar har hög utbildningsnivå läser barn signifikant bättre och vem som helst kan nog räkna ut att med duktiga läsare i klassen är det lättare att leverera goda resultat. Vissa klasser är som självspelande pianon. Det finns många data ex. från Skolverket om hur läsförmåga samspelar med föräldrarnas utbildningsnivå.
  • I segregerade skolor/klasser, där en extremt hög andel elever inte behärskar svenska, är det i det närmsta omöjligt att nå de mål som gäller. Det finns idag skolor där det inte finns några nyanlända elever alls– exempel på sådana skolor finns i Norrköping.
  • ”Kamrateffekten” är ett begrepp som beskriver de effekter en blandad elevsammansättning kan ha. Högpresterande elever i en klass kan vara en faktor som gör att lågpresterande elever stimuleras att arbeta mer. Kamrateffekterna i en ickesegregerad skolmiljö miljö kan bidra till att det skapas positiva spiraler och förväntningar på prestation. Är skolmiljön segregerad med många barn som inte kommer från studievana familjer (eller direkt studiefientliga miljöer) kan det motsatta uppstå; nämligen en antiskolkultur som kan vara riktigt svår att rå på.
  • Nu i veckan presenterades i NT forskningsresultat om att även könsfördelningen i en klass kan betyda en del för elevernas prestationer. I en grupp med många flickor och färre pojkar drar pojkarna det längsta strået. Detta beror till viss del på att flickor (som ofta mognar tidigare än pojkar) uppvisar högre koncentration och motivation – något som ”smittar av sig” på pojkarna. 

Ja, det finns det finns en hel del som talar för att elevsammansättningen spelar roll och att en blandad och variationsrik elevsammansättning är något eftersträvansvärt som också kan lyfta resultaten i svensk skola.

För övrigt anser jag att våra elever under sin skoltid har rätt att berikas av nya perspektiv och klasskamrater som går utöver ”den lilla världen”.

Sist, men inte minst! Ojämlika skolmiljöer är aldrig bra och är ett faktiskt hot mot vår demokrati.

 

Pensionerad skolforskare som är ordförande i Vänsterpartiet i Finspång. Sitter i Kommunfullmäktige och är ordförande för två av Kommunfullmäktiges beredningar; Lärandeberedningen och Omsorgsberedningen. 


Mitt stora politiska engagemang rör bevarandet av en välfärd som når alla och en rättvis fördelningspolitik. Sist, men inte minst lägger jag ner en hel del tid på att följa och granska de stora skolbolagens giriga lek med våra skattemedel.


På fritiden ägnar jag mig åt trädgårdsarbete i min öländska trädgård. Särskilt lite exotiska växter upptar mitt intresse. Hemma i Finspång är det skogen som gäller. Har sedan barnsben plockat mycket bär och svamp. 

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se