Logga in
Logga ut
Slutsats del 2 Mirzas fotbollsblogg Mirzas fotbollsblogg
Vädersponsor:

Ingrid Westlund (V)

Ambitiösa föräldrar sökes!

Finspång En grundskola ska (ny)starta i Norrköping. I en halvsidesannons söks elever och föräldrar som har höga ambitioner. Formuleringen visar hur oblygt en friskola kan signalera vilka elever som är välkomna med sin ansökan och vilka som inte ska göra sig besvär med att söka. Till vilken skola ska föräldrar och elever med låga ambitioner söka och hur skulle en sådan annons se ut?

För övrigt gläds jag över att Vänsterpartiets årsmöte i Finspång enhälligt antog det förslag på kommunlista som arbetats fram på medlems- och styrelsemöten. Särskilt roligt är det att flera nya medlemmar vill och kan kliva fram i det lokala politiska arbetet

Sist, men inte minst vill jag gratulera Nyhemsskolan i Finspång som efter ett uthålligt och engagerat arbete nu kvalitetscertifierats.

Skam den som ger sig!

Finspång På Kommunfullmäktige igår hölls en vägledande debatt om ungdomsarbetslösheten i Finspång. Det underlag som debatterades har arbetats fram av Lärandeberedningen på uppdrag av fullmäktige. Beredningen har under arbetets gång vaskat fram lokala data samt inbjudit flera nyckelpersoner som nu är involverade i att få ner ungdomsarbetslösheten i Finspång. Flera aktiviteter, lokalt som nationellt initierade och finansierade, genomförs eller är på gång. Några exempel är extratjänster och kommunala jobbspår.

Är speciellt imponerad av två utbildningar som Vuxenutbildningen håller i. Industriprogrammet och kök- och restaurangprogrammet genomförs i samarbete med CNG/Siemens, restauranger i Finspång och kommunens tillagnings- och mottagningskök. I dessa program ser vi att matchningen mellan arbetssökande, utbildning och arbetstillfällen i bristyrken på lokal nivå är möjlig. Fler utbildningar är på gång. BRA!

I huvudsak handlar beredningens förslag om fyra ”A-områden” som behöver problematiseras och utvecklas; anställningsbarhet, arbetsmarknadskunskap, arbetsmarknadsråd och attityder. Beredningen fick användbar, konstruktiv och i stort sett positiv respons på sina förslag. Ett slutgiltigt, och förhoppningsvis ännu bättre, förslag kommer i början av hösten.  

För övrigt anser jag att arbetslöshet oftast inte är något som PLÖTSLIGT drabbar en ung människa. Samspelet mellan inlåsningsmekanismer i skolan, psykisk ohälsa och brist på framtidstro är rätt så uppenbart.

Jag anser också att det för en mindre kommun, med de medel som står till buds, är svårt att i grunden komma till rätta med ett samhällsklimat som i stort kännetecknas av segregation, en ökad ojämlikhet och ökande klasskillnader. Men skam den som ger sig!

 

 

 

Follow the money

Finspång När friskolereformen och skolpengen infördes för drygt 15 år sedan startade en kedja av penningaströmmar. Små skolor startades. Många såldes med god vinst och nu ser vi att det är några få koncerner som äger en stor del av våra friskolor. Försäljning och köp av skolor har blivit en vinstmaskin. Skattekistan är ett uppskattat vattenhål. 

Engelska skolan är ett bra exempel på hur olika pengaflöden rinner ner i enstaka personers fickor. 

Nu finns en uppgörelse mellan S, V och Mp; en uppgörelse som inte bär frukt i riksdagen, men som står som en värderingsdriven överenskommelse som naturligtvis ska följa med i valrörelsen. Nu har väljarna fått besked och kan ta ställning när det gäller de vinstdrivande skolföretagens girighet.

För övrigt funderar jag på den roll DNs fd chefsredaktör Bergström hade när det gällde att svartmåla svensk skola; en skola som då hade höga resultat. Ja, Bergström krattade verkligen manegen för fru Bergström som startade Engelska skolan.

 

Killgissningar

Finspång Varje år uppdateras vår svenska ordlista med nyord. Ett av dessa nyord var 2017 ordet killgissa. Ett kul och användbart ord som gör det möjligt att språkliggöra ett rätt vanligt fenomen. I en artikel i SvD (180105) ger vetenskapsjournalisten Emma Frans exempel på hur män överskattar förmågor av olika slag. Män har oftare en övertro på sin egen intelligens, något som också bekräftas av organisationen Mensa som är en förening som består av människor som har en ovanligt hög IQ. Det är en högre andel kvinnor som klarar testet, jämfört med de män som tar testet. Forskning visar också att unga män överskattar sin egen förmåga att köra bil.

Men det är inte bara män som killgissar. En hel del forskning visar att pojkar har en högre kapacitetsupplevelse än vad flickor har. De överskattar sina matematikkunskaper men även förmågor av annat slag.

Nästa gång vi råkar ut för att någon breder ut sig (både tidsmässigt och innehållsmässigt) samt tydligt överskattar sina egna kunskaper så finns nu ett riktigt kul och bra nyord att använda. ”Men nu killgissar du va?”

För övrigt funderar jag på hur det folkliga stödet för Vänsterpartiets hållning ex. när det gäller strejkrätt, vinster i välfärden, pensionsfrågan och feminsimen ska omhändertas och mobiliseras in i valrörelsen. 

Tre år till?

Finspång Det är många, framförallt kvinnor, som vaknat upp till en verklighet som innebär ytterligare 3 års arbete med en värkande och utsliten kropp.  Huvuddelen av dessa kvinnor arbetar inom hemtjänsten och äldreomsorgen. De är dessutom lågavlönade.  Vi vet också att kvinnor är mer drabbade av stressymptom; något som i längden sliter på den fysiska hälsan.  Medellivslängden bland lågavlönade kvinnor ökar inte. I ett modernt välfärdssamhälle borde vi verkligen fundera på varför det är så och försöka göra något åt det! 

Ojämlikheten finns och syns överallt. I Finspång hade (Pensionsmyndigheten april- 2017) 62 % av pensionärskvinnorna garantipension. Siffran för männen var 10 %.  En sak är säker; den nya pensionsuppgörelsen som gjorts mellan S, Mp och Alliansen kan inte ha minskat den oro som många, både yngre och äldre, kvinnor ger uttryck för i olika sammanhang. 

Vänsterpartiet har ett antal förslag på hur det orättvisa pensionssystemet kan bekämpas både på lång och kort sikt; såväl nationellt, som lokalt.  Återkommer gärna mer om det i valrörelsen.

För övrigt är jag glad över alla de insatser som görs av olika ideella krafter i Finspång; de är ett kitt som gör skyddsnätens maskor lite mindre.  Det kan handla om skridskoåkning för barn, iordningsställande av skidspår på Grosvad eller insamlingar till människor som av olika skäl har svårt att kunna få till den där julen som gör att barnens ögon tindrar.

 

 

 

Pensionerad skolforskare som är ordförande i Vänsterpartiet i Finspång. Sitter i Kommunfullmäktige och är ordförande för två av Kommunfullmäktiges beredningar; Lärandeberedningen och Omsorgsberedningen. 


Mitt stora politiska engagemang rör bevarandet av en välfärd som når alla och en rättvis fördelningspolitik. Sist, men inte minst lägger jag ner en hel del tid på att följa och granska de stora skolbolagens giriga lek med våra skattemedel.


På fritiden ägnar jag mig åt trädgårdsarbete i min öländska trädgård. Särskilt lite exotiska växter upptar mitt intresse. Hemma i Finspång är det skogen som gäller. Har sedan barnsben plockat mycket bär och svamp. 

  • Mest lästa bloggar

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se