Eva-Britt Sjöberg (KD)

Vikten av kompetens

Norrköping Att ta hand om och vårda andra människor kräver stor kompetens; både kunskap, gott bemötande, och lyhördhet. Därför kommer vår ambition alltid att vara att all personal inom vård och omsorg ska ha relevant utbildning för sitt uppdrag.

Vår situation idag är att det inte finns tillräckligt med utbildad personal att anställa till vår verksamhet. Detta är ingen ny situation, så har det alltid varit. Utifrån detta kan vi naturligtvis inte ha högre krav på externa utförare än vi kan leva upp till själva. Vi kommer därför i nämnden att ta beslut om kompetenskrav som ligger i paritet till vad vi i egenregi klarar av. Detta är ingen sänkt ambition utan ett formellt beslut efter den verklighet som redan finns. I beslutet ingår också att vi kräver att alla utförare arbetar för att höja andelen personal med formell kompetens, och visa hur genom årlig redovisning. Efterhand som vi höjer vår andel av utbildad personal kommer vi att höja kraven mot alla utförare.

Under de senaste åren har vi kraftigt utökat verksamheten här i kommunen, bland annat genom att öppna fler korttidsplatser och många fler permanenta säbo-platser. Vi har dessutom omvandlat vanlig säbo-platser till platser med demensinriktning. Det gör att vi också haft behov av att anställa många fler, bara förra året ökade antalet anställda med över 100 årsarbetare. Till det kommer alla andra rekryteringar när anställda tar tjänstledigt eller slutar sin tjänst. Det är en stor utmaning för oss och för hela landet.

Vad ska vi göra när vi inte kan få tag i utbildad personal? På sjukhusen stänger de avdelningar pga personalbrist. Så varken kan eller ska vi göra i kommunens verksamheter. Alternativet som kvarstår blir att vi låter personer som har personlig lämplighet arbeta och låter dem lära sig genom praktik och kortare utbildningsinsatser, naturligtvis med ambitionen att de på sikt ska skaffa sig formell utbildning också.

Jag vill i detta sammanhang också framhålla att inte bara formell kompetens ger kompetens. Vi har många mycket kompetenta medarbetare som gör ett fantastiskt jobb men inte har papper på det. Vi har under ett antal år arbetat med att låta dessa medarbetare som varit intresserade av utbildningen få möjlighet att validera för formell kompetens. Det är ett arbete vi naturligtvis behöver fortsätta med.

När vi har diskuterat kompetenskrav i olika konstellationer har jag upplevt att vi har stor enighet i detta och det framkommer också i Folkbladets artikel; en fortsatt ambition om att alla ska ha formell utbildning och att kraven ska vara likvärdiga oberoende av utförare.

Nu är det fredagkväll och de flesta har en skön helg med ledighet framför sig. Er vill jag önska en skön helg! Men vi har också en stor grupp medarbetare som jobbar för fullt hela helgen, för att hjälpa och ge omvårdnad till många av de ca 7000 personer som finns i våra verksamheter. Tack att ni finns och tack för allt ni gör!

ICreate - värt risken!

Norrköping Detta är ett inlägg om arbete med människor men också ett inlägg om grund för gott samarbete.

Arbete med människor i behandling är alltid riskprojekt. Hur kan vi veta om en insats för en person som är missbrukare eller kriminell ska lyckas? Olika personer svarar olika på samma behandling. Även om man anpassar insatserna och behandlingen kan det misslyckas ändå. Ska vi låta bli att göra insatser för att det ibland och kanske ganska ofta inte lyckas så väl som vi hoppats? Mitt svar är ett tydligt NEJ. Naturligtvis ska vi följa upp och utvärdera vad vi gör och hur vi arbetar, men att ha ett samhälle där vi lämnar våra medborgare som behöver hjälp till sitt öde är inte ett samhälle jag vill ha. Och inte sällan är det först i efterhand vi vet om det som gjorts har lyckats och är värt pengarna.

Vad vi vet är att personer som frivilligt underkastar sig en behandling utifrån egen förändringsvilja har betydligt större förutsättningar att klara sig igenom. Men det är ingen garanti att det lyckas.

Vi vet också att behandlingar och stöd på hemmaplan som lyckas har större förutsättningar att vara långvarigt hållbara. Det är en framgång både för den enskilde och samhället i stort, och hemmaplanslösningar har också betydligt lägre kostnader.

Utifrån denna bakgrund anser jag att projektet ICreate är väl värt att satsas på. Det är en hemmaplanslösning som bygger på att man frivilligt underkastar sig ett antal regler och ordningar för att komma med och för att få stanna kvar i projektet. Jag tror på projektet och vågar stå för detta utan att vi säkert vet vad resultatet blir i nuläget. Det är en försöksverksamhet helt enkelt. Man måste våga prova nya koncept ibland. Visar det sig att det är framgångsrikt har vi ett koncept som kan användas både av oss och andra. Och detta till en bråkdel av kostnaden av traditionell avhopparverksamhet, som inte heller den är garanterat framgångsrik. Misslyckas det helt eller delvis kommer vi att kunna lära oss av det inför framtidens insatser.

Förra veckan ville moderaterna plötsligt avsluta projektet, mitt i, trots att de fått vara med och påverka förändringar i avtal och tidigare stöttat satsningen. Att det är ett riskprojekt är inget nytt. Att vilja avsluta projektet utan att överhuvudtaget tänka på de inblandade och vilka konsekvenser det får, oroar mig. Då har vi inte lärt oss något och det blir garanterat ett misslyckat projekt. Och det har dessutom allvarligt rubbat förtroendet för kommunen som samarbetspartner.

Vilken verksamhet vill moderaterna avsluta härnäst, och vilka avtal vill de bryta mitt i avtalsperioden? Ria-center? Frideborg? Moa-mottagningen?

Jag är glad att vi har en stabil kommunledning och att det i kommunstyrelsen fanns ett tydligt stöd för att fullfölja avtalet med ICreate. Nu hoppas jag att projektet får arbetsro, att förtroendet kvarstår hos de inblandade och jag ser fram emot att följa arbetet genom den uppföljning vi får vid avstämningstillfällena.

För bra samarbete krävs förtroende, både när det gäller samarbete med företag, organisationer och i politiken. Kontroll är bra, tillit är bättre!

 

Hög ålder ska beaktas!

Norrköping Jag blev liksom alla andra överrumplad när jag igår kväll via webben nåddes av nyheten att en 98årig dam blivit nekad särskild boendeplats här i Norrköping. Utan av veta något närmare om detta enskilda fall upplevde naturligtvis jag också att det känns orimligt med ett avslag. Liksom uppenbarligen också förvaltningsrätten ansåg utifrån sina underlag.

Vi politiker är alltid ytterst ansvariga för alla beslut även om vi i biståndsbeslut som detta inte är inblandade utan det handläggs av våra biståndshandläggare. Nämnden får sedan rapport om tagna beslut. Biståndshandläggarna beslutar i sin tur efter lagen och efter våra kommunala riktlinjer. Återkommer till detta strax.

När jag under dagen haft kontakt med förvaltningen har jag fått veta att damen under tiden av väntan på utfall av sitt överklagande gjort ny ansökan och då fått bifall. Det har enligt förvaltningen framkommit förändrade behov sedan första beslutet. Detta innebär alltså att damen när domen föll redan fått plats beviljad. Det kändes som en stor lättnad.

Nu tillbaka till det politiska ansvaret. Under det senaste året har arbete pågått med revidering av riktlinjerna för vård o omsorgsnämndens olika verksamheter, och i mars kommer riktlinjen för särskilt boende upp för nämndbeslut. I det nya förslaget till riktlinje kommer det att finnas med ett tillägg om att hög ålder också ska beaktas när man tar beslut om särskilt boende Norrköpings kommun. Genom denna förändring avser vi att ge våra handläggare stöd i besluten i alla svåra fall där de hittills känner att de inte haft rätt att ta hänsyn till hög ålder.

Jag ser detta som ännu ett steg i rätt riktning i Norrköping - för mer värdig vård och omsorg!

 

 

Hedra dem som hedras bör!

Norrköping Vissa dagar känns bättre än andra. Detta är en sådan dag. På eftermiddagen idag var jag i Kimstad och åt massor av goda kakor och pratade med ett gäng seniorer. Fick möjlighet att berätta och svara på ett antal frågor angående äldreomsorgen. Fick också höra många lovord till personalen i hemtjänsten. "Vilken tur ni har som fått tag i så bra personal, även vikarierna. De är så trevliga och hjälpsamma. Hälsa dem det!"

Efter alla goda kakor och trevligt samtal åkte jag vidare till Borgen. Jag hann precis till tredje sittning på Seniorgalan. Galan anordnas "för att hedra alla dem som byggt vårt fina land" som initiativtagaren Georgis Touma uttrycker det. Totalt 1500 personer blev bjudna på kaffe, bakelse och annat gott för fjärde året. Detta tillsammans med underhållning i form av sång o musik, hedrande tal och kåseri.

Jag önskar att jag kunde bidragit med lika showigt framträdande som min partiledare levererade i "Så ska det låta" i söndags. Jag gjorde inte ens ett försök kan jag berätta, jag är inte någon soloartist, men jag är med i en Kvartett... :P
Min insats blev istället att hjälpa till vid borden och prata med folk. Även här fick jag ta emot beröm till vår personal. Denna gången hemtjänstgruppen på S:t Persgatan.

Nu går jag ner för landning, varm i hjärtat av fina ord och av möjligheten att att få vara med och säga tack till alla dem som byggt vårt fina land. Tack alla ni!

 

Att ta ansvar eller vara i opposition

Norrköping Efter en förhållandevis lugn julledighet har det nya året startat i ett våldsam tempo. Seminarier, arbetsgrupper, verksamhetsbesök, planeringsträffar, samtal med medborgare och sammanträdena har avlöst varandra. Men jag klagar inte, jag trivs. Jag får vara med och påverka Norrköpings utveckling och jag är fortfarande tacksam för det förtroende jag fått. Det händer mycket och vi är på rätt väg i många avseende, men ännu finns naturligtvis massor att göra. Helt klart är att det krävs mer än en mandatperiod för att få till de förändringar som behövs.

En spontan reflektion är förundran över hur mycket längre man kan komma i frågor, och hur konstruktivt det blir, om man är pragmatisk. Väldigt sällan är svaret på en utmaning antingen eller, svart eller vitt. Detta har varit och är vår ledstjärna i Kvartettens samarbete(S+L+C+KD). Än så länge har vi lyckats komma fram till många gemensamma ståndpunkter utifrån förhållningssättet att försöka att prestigelöst lyssna på varandras argument och sammanväga detta till ett förslag vi alla kan stå för.
Detta ledde t ex till en överenskommelse hur vi ska göra angående frågan om bevarande av åkermark kontra mark för företag och byggnation. Detta fungerar i vårt arbetet med införandet av valfrihet inom hemtjänsten genom LOV(lagen om valfrihetssystem). Och även när det gäller yttrandet över Repaluus utredning som bland annat berör de s k vinsterna i välfärden.

Jag är glad att jag och mitt parti i Norrköping är med och tar ansvar och har fått bidra i politiken till bl.a. ökat antal korttidsplatser och boendeplatser inom äldreomsorgen, bättre service till företag, ökat samverkan med Region Östergötland både när det gäller beroendevård och hemgång efter sjukhusvård, mer familjefokus i tidiga insatserna för barn, närmare samarbete med ideella sektorn, bevarande av åkermark och ökad valfrihet inom äldreomsorgen.

Det verkar vara lättare att ha enkla svar på alla utmaningar om man är i opposition men det är betydligt roligare att vara med och påverka utvecklingen framåt även om det tar längre tid än man hoppats och innebär kompromisser ibland.

 

Jag är kommunalråd med ansvar för vård och omsorg och sociala frågor, och grupplederare för kristdemokraterna i Norrköping 

  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se