Eva-Britt Sjöberg (KD)

Vikten av kompetens

Norrköping Att ta hand om och vårda andra människor kräver stor kompetens; både kunskap, gott bemötande, och lyhördhet. Därför kommer vår ambition alltid att vara att all personal inom vård och omsorg ska ha relevant utbildning för sitt uppdrag.

Vår situation idag är att det inte finns tillräckligt med utbildad personal att anställa till vår verksamhet. Detta är ingen ny situation, så har det alltid varit. Utifrån detta kan vi naturligtvis inte ha högre krav på externa utförare än vi kan leva upp till själva. Vi kommer därför i nämnden att ta beslut om kompetenskrav som ligger i paritet till vad vi i egenregi klarar av. Detta är ingen sänkt ambition utan ett formellt beslut efter den verklighet som redan finns. I beslutet ingår också att vi kräver att alla utförare arbetar för att höja andelen personal med formell kompetens, och visa hur genom årlig redovisning. Efterhand som vi höjer vår andel av utbildad personal kommer vi att höja kraven mot alla utförare.

Under de senaste åren har vi kraftigt utökat verksamheten här i kommunen, bland annat genom att öppna fler korttidsplatser och många fler permanenta säbo-platser. Vi har dessutom omvandlat vanlig säbo-platser till platser med demensinriktning. Det gör att vi också haft behov av att anställa många fler, bara förra året ökade antalet anställda med över 100 årsarbetare. Till det kommer alla andra rekryteringar när anställda tar tjänstledigt eller slutar sin tjänst. Det är en stor utmaning för oss och för hela landet.

Vad ska vi göra när vi inte kan få tag i utbildad personal? På sjukhusen stänger de avdelningar pga personalbrist. Så varken kan eller ska vi göra i kommunens verksamheter. Alternativet som kvarstår blir att vi låter personer som har personlig lämplighet arbeta och låter dem lära sig genom praktik och kortare utbildningsinsatser, naturligtvis med ambitionen att de på sikt ska skaffa sig formell utbildning också.

Jag vill i detta sammanhang också framhålla att inte bara formell kompetens ger kompetens. Vi har många mycket kompetenta medarbetare som gör ett fantastiskt jobb men inte har papper på det. Vi har under ett antal år arbetat med att låta dessa medarbetare som varit intresserade av utbildningen få möjlighet att validera för formell kompetens. Det är ett arbete vi naturligtvis behöver fortsätta med.

När vi har diskuterat kompetenskrav i olika konstellationer har jag upplevt att vi har stor enighet i detta och det framkommer också i Folkbladets artikel; en fortsatt ambition om att alla ska ha formell utbildning och att kraven ska vara likvärdiga oberoende av utförare.

Nu är det fredagkväll och de flesta har en skön helg med ledighet framför sig. Er vill jag önska en skön helg! Men vi har också en stor grupp medarbetare som jobbar för fullt hela helgen, för att hjälpa och ge omvårdnad till många av de ca 7000 personer som finns i våra verksamheter. Tack att ni finns och tack för allt ni gör!

Rätten att vara annorlunda

Norrköping 21 mars är Downs Syndromdagen. En dag för allas lika värde!

Jag brukar inte så ofta delta i diverse jippon och manifestationer. Det är kanske fin symbolik för en del men för mig känns det inte meningsfullt.

Jag har svårt att se att t ex det blir snabbare fred för att man marscherar i ett fredståg. Eller se vinsten av att för en dag stänga av all trafik i stan för att få folk att förstå att de borde cykla eller ta bussen. Upplever att detta mest skapar irritation istället, ingen förändrad livsstil. Eller att kvinnors rättigheter skulle öka för att man på kvinnodagen drar på sig en ful mössa.

Men Downs syndromdagen känns annorlunda. Så idag har jag rockat sockorna för allas lika värde. Dvs haft två olika strumpor på mig. Det är en härligt markering för acceptans för olikhet. Men förändrar detta nåt då?

Ja jag tror faktisk det. Genom att gå omkring i alla möjliga sammanhang i min vardag, med många människor jag inte känner, med strumpor av olika färger stickande upp ur mina stövletter fick mig att känna mig udda, ibland något uttittad och även känna en del ifrågasättande blickar. Det har åtminstone förändrat mig en del.
Jag har fått känna en liten gnutta av den känslan som många människor känner varje dag, att vara annorlunda och känna att man inte helt passar in. Det har varit en tankeväckande dag.

Denna erfarenhet tar jag med mig i arbetet för rätten att få känna att man passar in och att få samma möjligheter även om man upplevs annorlunda eller har annorlunda förutsättningar.

Ett välkomnande samhälle bygger vi tillsammmans

Norrköping Det är inte alltid de ärenden som debatteras mest i kommunfullmäktige som betyder mest för kommunen och för medborgarna i längden.

Ett viktigt beslut vi tog ikväll handlade om civilsamhällets betydelse och möjligheter. Och det tror jag kommer att kunna få mycket större betydelse för vår kommuns utveckling än den långa debatten om detaljplan och gatukostnader i Marby

Vi har under ganska lång tid processat nya mer enhetliga regler för föreningsstöd med målet att det ska vara mer rättvist och enklare att söka. Delen som vi tog beslut om idag i kommunfullmäktige förtydligar ytterligare att vi från kommunen sida visar att civilsamhället är mycket viktigt och att vi vill arbeta närmar tillsammans med det.


Det gläder förstås mitt kristdemokratiska hjärta lite extra eftersom för oss kristdemokrater är civilsamhället en av samhällets grundbultar - familjen, ideella föreningar och organisationer, byalag, kooperativ, stiftelser, fackföreningar, kyrkor, ekonomiska föreningar och politiska partier. De ideella organisationerna är centrala i demokratiarbetet. Genom sitt arbete upprätthåller de demokratiska traditioner, liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning. Förutom att de i många fall naturligtvis bidrar med meningsfulla fritidsaktiviteter.

Många föreningar har specialkunskap utifrån egna erfarenheter och kan genom det ge stöd till medmänniskor i samma situation. Det är en kompetens och ett engagemang som vi ska ta vara på. Att i kommunal verksamhet kunna samarbeta med dessa tillsammans med vår profession kan vara en mycket framgångsrik kombo.

Det är också ett mycket bra sätt att inkludera våra nya svenskar, och även många av dem som har en olidlig väntan på besked om uppehållstillstånd. När det gäller detta har vi sett ett stort engagemang runt om i kommunen. Mycket görs inom befintliga verksamheter men med hjälp av den s k Integrationsfonden har vi kunnat stödja dessa och många nya initiativ. Det känns mycket bra!

Att kunna välkomna och integrera nya invånare behöver vi alla hjälpas åt med. Ett öppet välkomnande samhälle bygger vi tillsammans där varje liten insats i vardagen är mycket viktig.

Engagemang kan inte köpas för pengar, men vi kan med även relativt blygsamma ekonomiska insatser från kommunens sida åstadkomma mycket för skattepengarna när de ges som stöd till föreningar och organisationer.

Här finns mycket mer att göra och jag ser fram emot att vi ska kunna utveckla ytterligare samarbeten framöver där vi i samverkan tar vara på kompetens och engagemang i civilsamhället för att nå länge i stöd, delaktighet och inkludering.

ICreate - värt risken!

Norrköping Detta är ett inlägg om arbete med människor men också ett inlägg om grund för gott samarbete.

Arbete med människor i behandling är alltid riskprojekt. Hur kan vi veta om en insats för en person som är missbrukare eller kriminell ska lyckas? Olika personer svarar olika på samma behandling. Även om man anpassar insatserna och behandlingen kan det misslyckas ändå. Ska vi låta bli att göra insatser för att det ibland och kanske ganska ofta inte lyckas så väl som vi hoppats? Mitt svar är ett tydligt NEJ. Naturligtvis ska vi följa upp och utvärdera vad vi gör och hur vi arbetar, men att ha ett samhälle där vi lämnar våra medborgare som behöver hjälp till sitt öde är inte ett samhälle jag vill ha. Och inte sällan är det först i efterhand vi vet om det som gjorts har lyckats och är värt pengarna.

Vad vi vet är att personer som frivilligt underkastar sig en behandling utifrån egen förändringsvilja har betydligt större förutsättningar att klara sig igenom. Men det är ingen garanti att det lyckas.

Vi vet också att behandlingar och stöd på hemmaplan som lyckas har större förutsättningar att vara långvarigt hållbara. Det är en framgång både för den enskilde och samhället i stort, och hemmaplanslösningar har också betydligt lägre kostnader.

Utifrån denna bakgrund anser jag att projektet ICreate är väl värt att satsas på. Det är en hemmaplanslösning som bygger på att man frivilligt underkastar sig ett antal regler och ordningar för att komma med och för att få stanna kvar i projektet. Jag tror på projektet och vågar stå för detta utan att vi säkert vet vad resultatet blir i nuläget. Det är en försöksverksamhet helt enkelt. Man måste våga prova nya koncept ibland. Visar det sig att det är framgångsrikt har vi ett koncept som kan användas både av oss och andra. Och detta till en bråkdel av kostnaden av traditionell avhopparverksamhet, som inte heller den är garanterat framgångsrik. Misslyckas det helt eller delvis kommer vi att kunna lära oss av det inför framtidens insatser.

Förra veckan ville moderaterna plötsligt avsluta projektet, mitt i, trots att de fått vara med och påverka förändringar i avtal och tidigare stöttat satsningen. Att det är ett riskprojekt är inget nytt. Att vilja avsluta projektet utan att överhuvudtaget tänka på de inblandade och vilka konsekvenser det får, oroar mig. Då har vi inte lärt oss något och det blir garanterat ett misslyckat projekt. Och det har dessutom allvarligt rubbat förtroendet för kommunen som samarbetspartner.

Vilken verksamhet vill moderaterna avsluta härnäst, och vilka avtal vill de bryta mitt i avtalsperioden? Ria-center? Frideborg? Moa-mottagningen?

Jag är glad att vi har en stabil kommunledning och att det i kommunstyrelsen fanns ett tydligt stöd för att fullfölja avtalet med ICreate. Nu hoppas jag att projektet får arbetsro, att förtroendet kvarstår hos de inblandade och jag ser fram emot att följa arbetet genom den uppföljning vi får vid avstämningstillfällena.

För bra samarbete krävs förtroende, både när det gäller samarbete med företag, organisationer och i politiken. Kontroll är bra, tillit är bättre!

 

Hög ålder ska beaktas!

Norrköping Jag blev liksom alla andra överrumplad när jag igår kväll via webben nåddes av nyheten att en 98årig dam blivit nekad särskild boendeplats här i Norrköping. Utan av veta något närmare om detta enskilda fall upplevde naturligtvis jag också att det känns orimligt med ett avslag. Liksom uppenbarligen också förvaltningsrätten ansåg utifrån sina underlag.

Vi politiker är alltid ytterst ansvariga för alla beslut även om vi i biståndsbeslut som detta inte är inblandade utan det handläggs av våra biståndshandläggare. Nämnden får sedan rapport om tagna beslut. Biståndshandläggarna beslutar i sin tur efter lagen och efter våra kommunala riktlinjer. Återkommer till detta strax.

När jag under dagen haft kontakt med förvaltningen har jag fått veta att damen under tiden av väntan på utfall av sitt överklagande gjort ny ansökan och då fått bifall. Det har enligt förvaltningen framkommit förändrade behov sedan första beslutet. Detta innebär alltså att damen när domen föll redan fått plats beviljad. Det kändes som en stor lättnad.

Nu tillbaka till det politiska ansvaret. Under det senaste året har arbete pågått med revidering av riktlinjerna för vård o omsorgsnämndens olika verksamheter, och i mars kommer riktlinjen för särskilt boende upp för nämndbeslut. I det nya förslaget till riktlinje kommer det att finnas med ett tillägg om att hög ålder också ska beaktas när man tar beslut om särskilt boende Norrköpings kommun. Genom denna förändring avser vi att ge våra handläggare stöd i besluten i alla svåra fall där de hittills känner att de inte haft rätt att ta hänsyn till hög ålder.

Jag ser detta som ännu ett steg i rätt riktning i Norrköping - för mer värdig vård och omsorg!

 

 

Jag är kommunalråd med ansvar för vård och omsorg och sociala frågor, och grupplederare för kristdemokraterna i Norrköping 

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se