Eva-Britt Sjöberg (KD)

Bra förslag från Skolkommissionen!

Norrköping Alla borde göra ett aktivt val av skola! Det är ett mycket bra förslag från Skolkommissionens betänkande. Det kommer att öka medvetenheten att man inte måste gå på skolan som ligger närmast där man bor. Att så många fortfarande väljer skolan närmast är det största anledningen till skolsegregation eftersom vi har så stor bostadssegregation. Att några föräldrar ställer sina barn i kö till en speciell skola "redan när barnen är på BB" som skolminister Fridolin(mp) uttrycker det är inte det stora problemet vi har. Vi ska istället arbeta för att elever oberoende av vilken skola de väljer ska få det stöd man behöver för att nå godkända betyg och en tro på framtiden. För detta krävs både riktade insatser på skolor med extra stora utmaningar och stöd till familjer så att barnen kan få stöd hemifrån också. Vi behöver arbeta på flera fronter samtidigt.

Vi talar ofta om att det går sämre för barn i socioekonomiska utsatta områden där arbetslösheten är hög och utbildningsnivån på föräldrarna låg. Och det sägs att därför kan inte föräldrarna hjälpa sina barn till bra studieresultat. Risken är att denna dom blir en självuppfyllande profetia. Naturligtvis är det viktigt med utbildning, och att föräldrarna har arbete, och visst kan vi se att skolresultaten är lägre i vissa områden. Men vi kan inte vänta på att dessa föräldrar får högre utbildning innan det kan komma förändring för deras barn.

Vi behöver få oss föräldrar att förstå att vart vi än bor, varifrån vi än kommer och även om vi inte har en enda högskolepoäng, eller kanske inte ens har gymnasiekompetens kan vi göra otroligt mycket för att det ska gå bra för våra barn.

Vi kan tala om för våra barn att vi älskar dem, att vi tror på dem och att skolan är viktig. Vi kan se till att de äter regelbundet, att de åtminstone själva sitter med sina läxor och att de kommer i säng på kvällen så att de får ordentligt med sömn. För detta krävs inte ens gymnasiekompetens. Men det krävs kunskap och medvetenhet hos föräldrar och närstående om hur viktiga de är för skolresultaten och att deras engagemang är det som gör störst skillnad.

Jag är övertygad om att lyckas vi med detta kommer vi att se mycket bättre skolresultat i alla våra skolor och framförallt i socioekonomiska utsatta områden.

Vi ska inte folkomrösta bort religionsfriheten

Norrköping Sverigedemokraterna(SD) i Norrköping driver frågan om en folkomröstning huruvida det ska vara tillåtet att bygga en moské eller inte. Jag vill kommentera detta.

Kristendomen har en särställning i Sverige i jämförelse med andra trosuppfattningar utifrån vår historia och den grund som kristendomen haft i utformningen av vårt demokratiska samhälle och våra lagar under mycket lång tid.

Den kristna etiken har inte bara format vårt och andra demokratiska länder grundlagar, det är också grunden för Kristdemokratin.
Alla människors okränkbara värde. Om ansvarstagande för skapelsen, den enskilda människans frihet tillsammans med det personliga ansvaret och omsorgen om våra medmänniskor. Läs gärna vårt partiprogram, kristdemokraternas principprogram Kristdemokraterna, är mig veterligt, det enda partiet som i sitt partiprogram talar om att vi människor inte bara har sociala och fysiska behov. Vi har också andliga behov. Trots vår tydliga grund i kristen etik är vi kristdemokrater starka förespråkare för religionsfrihet. Vi skiljer på religion och politik, och respekterar människors egna val.

Vår långa tradition av religionsfrihet gör att vi idag har en bred flora av trosuppfattningar, inklusive ateister. Och visst kan det kännas oroande och knepigt med vissa trosuppfattningar. Ibland är det säkert befogat men många gånger grundar sig vår oro på okunskap och fördomar. Jag vill inte på något sätt förringa den starka oro som speciellt många som flytt till Sverige från samhällen med stark muslimsk dominans känner inför att islam växer i Sverige. I de länderna är inte heller religionsfriheten och andra demokratiska rättigheter framträdande.

Religionsfrihet grundar sig på att olika trosinriktningar respekterar varandra, även om man är övertygad om att man själv har "rätt tro". Jag tänker att om man själv är trygg i sin uppfattning kan man vara generös och tolerant mot andra.

Så om vi tror på och vill ha ett demokratiskt samhälle har jag svårt att se att vi kan eller ska förbjuda vissa trosuppfattningar att få ha sina egna gudstjänstlokaler. Utifrån detta har jag svårt att se att en folkomröstning om att tillåta eller förbjuda en moské är förenligt med vår grundlag eller mänskliga rättigheter.

Med detta sagt vill jag också tydligt uttrycka att bara för att man har rätt att bygga en egen lokal innebär det inte att man har rätt att bygga var som helst och hur som helst. Därför är dialog viktig, så att man med respekt för nytt och gammalt kan landa i lämplig utformning som smälter in väl med omgivningen.

Samtidigt som vi ska ta människors oro på allvar så måste vi framförallt försvara det demokratiska samhälle vi byggt upp i Sverige, där religionsfriheten faktiskt är en del att vara mycket stolt över och som vi inte ska ta för given. Därför anser jag att vi inte kan och heller inte ska folkomrösta bort religionsfriheten.

Nu är jag laddad!

Norrköpkng Även om vädret har varit nyckfullt tycker jag att det har varit en härlig sommar. Den har som vanligt gått alldeles för fort men det gör ju faktiskt resten av året också nu för tiden. Har trots allt hunnit med en hel del, både lata dagar och dagar när vi besökt härliga platser och umgåtts med härliga människor.

Vi har dessutom planer på att utöka familjen med en husbil och har därför ägnat en hel del tid även åt detta. Det var dock inte så lätt som vi trodde. Om ni inte redan vet det så finns det ofantligt många varianter i väldigt varierande skick att välja på. Och ändå har vi inte lyckats att då till det än. Att få ihop önskemål, som dessutom ändrats otaliga gånger under vägen, med utbud och pris känns närmast omöjligt. Vi har fått ställa oss frågor som vad är nödvändigt, vad önskar vi, vad kan vi tänka oss att vara utan och när måste vi bara bestämma oss att det är "good enough". Vid ett antal tillfällen tror vi att nu har vi hittat rätt och åker en eller ett par timmar iväg för att konstatera att det inte stämde för oss i alla fall. Både roligt och frustrerande!

Jag kan inte låta bli att tänka på parallellen till det politiska. Idéer och utmaningar som vid första anblicken ser enkla ut att lösa men när man är i processen av att förverkliga dem stöter på problem på många olika plan som förlänger processen och tyvärr ibland gör en god idé omöjlig att genomföra. Det är verkligen frustrerande och inte alls roligt!

Några av de roligaste dagarna i sommar har varit de tillfällen när jag varit med på marknadsdagar med partiet. De är verkligen både trevliga och lärorika. Det är naturligtvis tillfällen att prata om vad vi i partiet gjort, och vad vi vill göra framåt. Men allra mest uppskattar jag samtalen. Samtalen som kan vara av vitt skilda slag. Ibland frågor, ibland återkoppling av vad som gjorts eller inte gjorts och att andra gånger få höra om livssituationer som utmanar och berör.

Så tack för alla givande samtal i sommar! Det ger mig inspiration att fortsätta arbeta för enskilda människors möjlighet att påverka sin situation och för att ta vara på den kunskap och initiativförmåga som finns inte minst i civilsamhället. Jag känner mig laddad inför höstens utmaningar!

 

 

 

När inget är omöjligt!

Norrköping Enastående initiativ av Pia Karmerot och Susanne Persson som är exempel personal med långt större engagemang än vad någon kan begära. I 17 år har de sett till att boende på Hallegården i Skärblacka fått åka iväg under en vecka. Betvivlar att det finns någon motsvarighet i hela landet. Läs gärna artikeln i NT idag.

Jag var där en eftermiddag under veckan och hälsade på. Det var en härlig lägerkänsla, med gemenskap, glädje och fika o mat om varannat. Precis som läger ska ha! En del kom över dagen och andra sov över. Allt efter eget önskemål. Det upplevdes väldigt enkelt och opretentiöst men jag vet att det ligger otroligt mycket planering bakom för att det ska fungera så här väl. Utan Pia och Susanne hade det inte blivit av.

Initiativ som detta behöver uppmuntras, men kan aldrig beordras. Det bygger på att man brinner för just denna idéen. Vi kan inte begära att personal tar av sin fritid för att göra ideella insatser. Samtidigt är det inte möjligt att göra en sådan här aktivitet utan att ha med personal som känner de boende väl för att det ska funka tryggt och säkert.

Det finns naturligtvis många andra saker man kan göra för att ge guldkant. Och jag vet att det på flera håll redan görs både dagsutflykter och gårdsfester som är mycket uppskattade. Jag hoppas att detta kan bli till inspiration och uppmuntran för andra.

Stor eloge till all personal som på olika sätt ordnar det lilla extra för våra boende, och ett extra tack till eldsjälarna Pia och Susanne!

 

Ännu en anledning att fira 17e maj

Norrköping Fr o m idag firar vi i Norrköping inte bara 17e maj med tanke på våra vänner i väster utan också utifrån den historiska dagen då vi införde Eget val inom hemtjänst genom LOV.

När man drivit en fråga väldigt länge är det stort när man börjar se den ta form, och ännu bättre känns det att kunna genomföra det i bred överenskommelse. Den resan som vi politiskt gjort i Norrköping när det gäller eget val inom hemtjänst, där vi i Kvartetten först landande i en gemensam bild av vad vi vill med valfriheten inom äldreomsorgen i Norrköping, och sedan har jobbat vidare i nämnden i bredare forum där alla partier erbjudits att vara med(men V valde att inte delta) och påverka utformning känns mycket bra.

Det ger förutsättningar för långsiktighet som är grunden för att det ska bli riktigt bra. Vi fick vissa förutsättningar med från beslutet i KF och har utifrån det stött och blött i arbetsgruppen i nämnden och kommit fram till ett beslut som vi alla kunde stå bakom.

Vi har haft medborgarnas bästa i centrum, vi har värnat om bra arbetsvillkor för de anställda men också skapat förutsättningar för mindre företag att kunna verka.

Idag har vi tagit premisserna för vad som gäller för att vara utförare i hemtjänst och jag och Irma har "tryckt på knappen" för att öppna upp möjligheten för företag att ansöka om att få bli utförare.

Målet är att enskilda får större inflytande över sin omvårdnad. Det kommer också ge personal fler arbetsgivare att välja mellan. Min övertygelse är att konkurrens utvecklar!

Nya steg på temat trygghet

Norrköping Lägenheter med god tillgänglighet och med närhet till kommunikationer och service, och möjlighet till aktiviteter och gemenskap. Så har många seniorer förklarat hur de önskar boendet när man inte kan bo kvar där man hittills bott. I fredags så presenterade jag och Hyresbostäders Lars Löfgren svaret på detta.

I kvarteret Granen, tvärs över gården från träffpunkten på S:t Persgatan 134 kommer 120 lägenheter att bli just detta! Från och men nu kommer de som är 65 år och äldre att vara målgruppen för dessa lägenheter, som består av ettor och tvåor.

Läget kan enligt mig inte vara bättre utifrån centrala läget och de möjligheter som finns i kvarteret. Speciellt närheten till träffpunkten med mycket aktiviteter och tillfällen till gemenskap och med möjlighet att äta lunch alla veckan dagar om man önskar. Att det dessutom är mycket trevlig utemiljö på innergården med berså och utegym gör det inte sämre.

De som bor i lägenheterna idag och inte tillhör målgruppen kommer i kommunikation med hyresvärden att erbjudas andra lägenheter. Det känns mycket bra att också kunna erbjuda anpassade lägenheter som kommer att ha hyror betydligt under priset i nyproduktion. Renoveringar och anpassningar kommer att påbörjas under hösten 2018 men inriktningen börjar redan nu och inflyttning kommer att vara möjlig successivt efterhand som lägenheter blir lediga. Har man åldern inne kan man vända sig till Hyresbostäder och ställa sig i kö. Det här kommer att bli riktig bra!

Jag är kommunalråd med ansvar för vård och omsorg och sociala frågor, och grupplederare för kristdemokraterna i Norrköping 

  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se