• tisdag 24 november 2015
 • Familjeannonser
 • Lunchguiden
 • Grannar
 • Lokusjobb
 • Lokus
 • XTRABONUS
 • Lohts
Inga superskrällar första helgen Mirzas fotbollsblogg Mirzas fotbollsblogg
Vädersponsor:

Helena von Schantz (FP)

Folkpartiet, Folket och Storebror

Valdemarsvik I dag röstar riksdagen om vilken tillgång myndigheterna ska ha till vår e-post, telefontrafik och allt annat som numera ska lagras. I en debattartikel i gårdagens DN berättar Mathias Sundin (FP) varför han kommer att rösta mot lagen och om det som är mest bekymmersamt i dagens Folkparti - trots att vi är ett liberalt parti är vi inte motkraften mot Storebror. Vi är Storebror. Storebror som ser dig. Storebror som vet bäst. Storebror som får tillgång till din korrespondens och telefontrafik på högst lösa boliner. Efter allt tal om organiserad brottslighet och terrorism visar det sig att redan misstanke om fildelning och andra bagatellartade brott kan ge tillgång till informationen. Inget långt steg från fel åsikter och fel partitillhörighet. Är det inte också bra ironiskt att vi i kampen för att bekämpa terrorism och extremism inskränker vårt fria och öppna samhälle - dvs ger terroristerna precis det de vill ha?

 

Så här skriver Mathias: ” Även om tekniken är ny, så är vår rätt till ett privatliv densamma. Skulle någon politiker föreslå att alla vanliga brev och paket registrerades av staten blev nog han eller hon snart landshövding, eller ambassadör i Brasilien. Men ett brev skiljer sig inte från ett mejl.”

 

Liberalismens kärna är tilltro till individens kraft, förmåga och ansvar, tron att vi växer med misstag och svårigheter, ödmjukhet inför individens livsval. Som ideologisk liberal tror man att individen vet bäst - inte staten. Lika stark som tilltron till individen är misstron mot kollektivet. Den kärnan får vi inte tappa. Därför delar jag Mathias Sundins besvikelse över Folkpartiets stöd för starka, maktfullkomliga myndigheter och brist på stöd för individen.

 

Det finns en tro på de goda myndigheterna, på staten som den kloka och allsmäktiga föräldern som jag uppfattar som rent ut naiv. Att den är utbredd bland rikspolitiker är kanske inte så konstigt, stat och myndigheter består ju av dem själva och av deras kompisar -” l’ètat, c’est moi” som Ludvig den 14 formulerade saken. Men att folk i allmänhet är så trygga med att stat och myndigheter ger sig själva allt större befogenheter och insyn i vår privata sfär, det har jag betydligt svårare att förstå. Det borde vara mycket mer liv och debatt om de integritetskränkande lagarna.

 

Makt korrumperar, ändamålen tillåts ofta felaktigt helga medlen och vi människor tenderar att släppa både ansvar och självständigt tänkande i grupp. Därför måste individens rättigheter alltid värnas och därför måste stat och myndigheter utsättas för systematisk granskning och kontroll - helt enkelt hållas kort.

 

Det är inte på enskilda maktutövare det hänger om vår demokrati fungerar och överlever.  Ett samhälle ska kunna skydda sig mot en Hitler, en Hussein, en Bin Laden genom att det finns spärrar, systematisk kontroll av all maktutövning och en alert befolkning. Vi är mätta och trygga i västvärlden. Så mätta och trygga att vi inte bryr oss om att kämpa för våra rättigheter och friheter.

 

Det är ett riskabelt tillstånd.

 

Media: DN, Corren,

Bloggar: Mina Moderata Karameller (M), Jinge (V), Anna Troberg (PP), Frihetssmedjan, Motpol, Mikael Andersson (C), Annarkia, Jens Holm (V), Hans Åberg (FP), Mathias Sundin (FP), 

Liberala Studenter, Mark Klamberg (FP)

Skattehöjning i Valdemarsvik – vad stiger, vad sjunker?

Valdemarsvik  En sak som skrämmer mig med kommunpolitik är att det är svårt att överblicka alla följder av de beslut som tas. Vilket är sambandet mellan att tre affärer på Storgatan stänger igen och en flyttar och planerna på ett ICA-bygge? Hur många barnfamiljer hade det funnits i Gryt om tio år om skolan varit kvar? Hur dyrt kommer det att vara i slutändan att kommunen har köpt Folkets Hus? Hur vet vi vad en skattehöjning ger? Hur vet vi vad den tar?

 

En sak är klar. Man kan intressera sig för politik, eller strunta i politik, oberoende vilket påverkas vi alla i vår vardag av de beslut som fattas – på gott och på ont.

 

Sällan är det så tydligt som med skattehöjningar. Plötsligt är det helt enkelt mindre kvar i plånboken. Nu föreslår majoriteten att skatten ska höjas med 50 öre. Blir den skattehöjningen av får vi den överlägset högsta skatten i länet med en skatt på 33,18 mot länssnittet 31,69. Givetvis gör det här kommunen mindre attraktiv för inflyttning. Ju högre inkomst du har desto bättre lönar det sig att bo någon annanstans – ja var som helst i länet är bättre. I grannkommunen Söderköping till och med mycket bättre. Det här kan bara skada vårt framtida skatteunderlag. Med hög skatt och billiga bostäder gör vi Valdemarsvik mindre lockande för lönearbetare, företagare och välbeställda pensionärer. Skattehöjningen ger gruppen de största kostnaderna, bostäderna ger dem lägre intäkter. Med billiga bostäder följer nämligen låg värdeökning – ett billigt hus blir sålunda ofta en sämre affär än ett dyrt hus. Riktigt var brytpunkten ligger, var en skattehöjning kostar mer än den smakar är förstås inte lätt att veta. Det beror också på om kombinationen medför en kännbar inflyttning av personer som kräver dyra samhällsinsatser.

 

Valdemarsvik har under lång tid haft hög ohälsa, få högavlönade, låg utbildningsnivå, statistiskt mätt. En farlig väg. Med höjd skatt riskerar vi att den trend som borde brytas istället förstärks.

 

Jag och min man flyttade till Valdemarsvik för precis tio år sedan.

Inför flytten kollade jag upp inte bara skattesatsen just då utan även hur den sett ut över tid. Jag tittade på arbetslöshetssiffror, på vad det gick att se om den kommunala service-nivån. Allt såg bra och stabilt ut. Skattesatsen 2005 var 31 kronor och den hade varit oförändrad i många år. I Uppsala hade den gått upp kraftigt under samma period och var då 31:90. Idag har Uppsala 32 – dvs praktiskt taget ingen höjning på tio år - medan Valdemarsvik kommer att hamna på 33:18 – 2 kronor och 18 öre mer än när vi flyttade hit för 10 år sedan. Skattehöjningarna under de här tio åren motsvarar 1200 kronor i månaden i vårt hushåll.

 

1200 i månaden känns. Men betydligt allvarligare är att skattehöjningar är en varningssignal. De varslar om släpphänt politik och om en misskött kommunal ekonomi.

 

När vi flyttade från Sollentuna till Uppsala var jag omedveten om det här. Den gången flyttade vi från en välskött kommun med god service och låg skatt till en kommun där skatten var mycket högre, men det man fick för pengarna mycket sämre. Skola, barnomsorg, snöröjning, äldreomsorg – svångremmar och undermålig nivå överallt. Idag ser det mycket bättre ut i Uppsala. Skatten är stabil och på rikssnittet, servicen är mycket bättre än på min tid och så flyttar folk också gärna till Uppsala numera. Det vi upplevde var helt enkelt den smärtsamma period när Uppsala-politikerna hade tagit av sig spenderbyxorna och på oss kommuninnevånare svångremmen.

 

Det här är en vanlig bild. Höjd skatt åtföljs vanligen av sämre service, inte av motsatsen. De vanligaste orsakerna till höjd skatt är helt enkelt brist på förmåga att rätta mun efter matsäck, vidlyftiga investeringar och brist på ändamålsenlig ekonomisk styrning och ledning.

 

Visst finns det faktorer som är svåra att påverka lokalt – som till exempel industrier som lägger ner, friskolor som tvingar kommunala sådana på knä, kollektivtrafik som läggs om, den snabba urbaniseringstakten – men efter insyn och fungerande demokrati är det viktigaste facit för kommunpolitiker hur man handskas med pengarna. Det gäller helt enkelt att få så mycket skola, vård och omsorg som möjligt för skattemedlen, att förmå hålla fokus på kärnverksamheten, att följa upp alla resultat – ekonomiska såväl som målrelaterade sådana, att klara att fatta obekväma beslut och att ha siktet litet längre än nästa budgetberedning och nästa val.

 

Det är litet som med privatekonomi. Somliga har skuldsanering, SMS-lån och ständigt övertrasserade krediter – andra har sparkonton, amorteringsplaner, pensionsfonder. Ska man välja kommun eller bostadsrättsförening gör man klokt i att titta på hur skötseln ser ut över tid.

 

Så hur ser den delen av facit ut? Vad har hänt med servicen i Valdemarsvik under dessa 10 år? Snöröjningen och vägunderhållet har försämrats, sophämtningen har försämrats, skolans resultat har sjunkit, lärarlönerna har sjunkit i relation till andra kommuner, skolor läggs ner, vård- och omsorgspersonal beklagar sig över sina arbetsvillkor och sin arbetsbörda och varje sektor på Strömsvik har fått hantera tuffa sparbeting.

 

Samtidigt har vi anlagt en ny fotbollsplan med konstgräs, köpt Folkets Hus och bioutrustning, vi har idkat camping, renoverat en restaurang och hyrt ut den för en spottstyver, vi har öst flitigt med pengar över ishallen, vi har ordnat med cykelväg till E22, renoverat badhus, skaffat fler chefer och konsulter, byggt en för liten förskola och gjort en mycket påkostad renovering av Vammarskolan. Det här är bara ett axplock av allt vi hunnit med. Samtidigt har vi nu i flera år fått många vackra och oväntade miljoner från AFA – pengar vi betalat in för mycket under tidigare år. Pengar vi borde ha kunnat samla i ladorna.

 

Allt är inte den nuvarande majoritetens fel. Kostbara misstag och investeringar har gjorts även av tidigare regimer, och den ekonomiska uppföljningen har haft brister under en längre tid. Men det finns ingen som helst ursäkt för att låta pengar rulla iväg i vidlyftiga investeringar och fritidsprojekt för att istället dra in på kärnverksamheten och höja skatten. Det finns heller ingen ursäkt för att man gjort så litet för att komma överens och kompromissa. Eller ens informera oppositionen. Kanske är det så att all tid och all energi går på att komma överens och kompromissa internt bland de fyra partier som styr?

 

Än är det möjligt att majoriteten ändrar sig. Att de avstår från ett så riskfyllt beslut. Det får därför bli min främsta nyårsönskan. Men går skattehöjningen igenom vill jag se facit. Jag vill se en tydlig kalkyl som visar nuvarande skatteintäkter, prognosticerade intäkter år för år med nuläge och med höjd skatt. Samtidigt bör vi titta på hur in- och utflyttning ser ut. Flyttar det in eller ut mer skatteunderlag och utgifter? Det är en viktigare fråga än antalet i personer. 

 

…. Rikssnittet för kommunal skatt? 31,99

.

Valdemarsvik - högst skatt, lägst demokrati?

Valdemarsvik Under sittande kommunstyrelsemöte fick vi oppositionspolitiker veta att majoriteten föreslår en skattehöjning. Fick vi veta det av våra kamrater vid bordet – majoritetspolitikerna? Nej. Vi läste oss till det i NT. Det under ett möte där vi skulle diskutera och fatta beslut om majoritetens budgetförslag, ett förslag där det tydligt stod att det inte skulle bli någon skattehöjning. Inte nog med att agerandet innebar att vi omöjligt kunde vare sig diskutera, komma med förslag eller delta i beslut – det innebar även att all tid vi satt på att läsa in oss på underlaget, på möten och diskussioner var fullkomligt bortslängd. Samma sak gällde flera övriga ärenden. Det underlag vi fått innan var ogiltigt och det verkliga underlaget presenterades under sittande möte. 

Jag tror på den jobbiga och tidskrävande styrformen demokrati – att medborgarna väljer personer de har förtroende för som ska sätta sig in i kniviga frågor diskutera dem från olika perspektiv – ideologiska och praktiska – kompromissa, komma överens och redovisa både diskussioner och beslut fortlöpande och öppet för medborgarna.

 

... Kanske något att testa även i Valdemarsvik?

Livstecken och skrivtecken

Valdemarsvik
Den här bloggen har legat i träda ett tag  Orsaken är att jag har sällat mig till den stora skaran lärare som drabbats av utmattningssyndrom. I somras påbörjade jag i min arrogans ett blogginlägg om just den saken, men jag kom ingen vart. Dels för att jag helt enkelt hade svårt att strukturera tankar både i huvudet och på papper, dels för att jag kommit att inse att jag är novis i ämnet. Hjärnan fortsätter att bjuda på nya överraskningar. 

Det finns vilja, erfarenhet, självdisciplin och förnuft och så finns det signalsubstanser och hormoner. Jag har numera en ny och hälsosam respekt för de senare.

Till min stora glädje är jag tillräckligt återställd för att kunna skriva igen. Jag har redan hunnit med tre artiklar och ett långt blogginlägg om Timbro och lärarlegitimationen. Tack till redaktionen för SVT Opinion för vänliga puffar och knuffar och till Timbro för nyttig och rättmätig vrede.

SVT Opinion: Använd sommarlovet, SVT Opinion: Flickors lydnad lika stort problem som pojkars stökighet,  SVD.se: Timbros artikel full av lärarförakt

Omkring 11.30 idag ska jag diskutera grammatik i Förmiddag i  P4 Östergötland

Är en dubbelt så stor ICA det ...

Valdemarsvik  Valdemarsviks kommun behöver?

Det är lätt att vara efterklok, men när det gäller hur vi ska utforma vårt fantastiskt vackra centrum så att det blir bäst för oss Valdemarsviksbor, så att vi gör det mesta av våra främsta naturtillgångar – havet och naturskönheten – då duger det inte att sikta på att vara efterklok. Vi måste vara kloka nu.

För det krävs både backspegeln, sidospeglarna och en noggrann titt framåt genom vindrutan.

Hur ser det ut med politiska beslut bakåt i tiden? Var det smart med en bensinmack på kolplan? Är det rimligt att Systembolagets och ICAs varuintag har bästa havsutsikt? Är det enkla snabbmatsmoduler som förhöjer bäst vid marknadstorget? Var ishallen verkligen en klok framtidsinvestering för en så liten kommun? För att inte tala om alla skolpolitiska våta drömmar. Sörbyskolans placering, Musikalprogrammet, Carl Malmsten-gymnasiet … Vi är en kommun med en beklaglig politisk tradition av att förföras av konsulters och förståsigpåares framtidsvisioner och glädjekalkyler.

Vad är det som ska beslutas?

Om det ges mera besked 18.30 ikväll på Folkets Hus.

Gå och lyssna på konsulten HUI som berättar vad de tror konsekvenserna för kommunen blir om ICA får bygga nytt och stort på kolplan. Medan du lyssnar, kom ihåg att HUI ägs av branschorganisationen Svensk Handel, att ICA är en potentiell kund för HUI och ungefär den sista fiende de vill ha. HUI har säkert fullgjort sitt uppdrag på ett korrekt sätt, men opartisk och fristående är konsulten knappast. Stefan Kemle har skrivit tankeväckande om de siffror HUI redovisade. Jag delar hans farhåga att den högre omsättningen måste tas från konkurrenter eller utebli. I så fall bli antingen det nya ICA en dålig affär eller orsaken till att de andra affärerna försvinner.

En brist på konkurrens för ICA – dvs om Hemköp, eller för den delen ICA Vammar, försvann skulle vara till stor skada för oss kunder. Idag är man måna om oss i alla affärerna. Köerna är korta, klagomål och synpunkter tas vänligt och väl emot, man lägger gärna till produkter i sortimentet som efterfrågas, bemötandet är vänligt. Här har vi orsakerna till att jag handlar det mesta i kommunen trots att jag har en man som bilpendlar till Västervik varje dag. Försvinner plusfaktorerna, försvinner även kundlojaliteten.

Titta på Solhemsgruppens ritningar och skisser, fundera över hur Västervik har hanterat sitt hamnområde, hur Söderköping slår mynt på kanalkanten.

Vad innebär det här för centrumhandeln, för Vammar-konkurrensen? För oss som bor här och handlar här?

Vad händer om vi inte säger ja till ICA:s krav på både flytt och att själv bestämma var den nya, dubbelt så stora affären hamnar? Vem tror att de då lägger ner en mycket lönsam ICA-affär?

Sist men inte minst behöver vi titta framåt. Hur vill vi att Valdemarsvik ska utvecklas? Hur vill vi att centrum ska se ut och fungera? Vad är vi särskilt stolta och glada över? Vad vill vi utveckla och i vilken riktning? Jag uppfattar Valdemarsvik som ett centrum med en stor och outnyttjad potential att charma och serva både oss Viken-bor och turister. Det som krävs för att fylla potentialen? Jag tror inte att det är en dubbelt så stor ICA-affär och en dubbelt så stor parkeringsplats. Vad tror du?

Bekämpas intolerans med intolerans?

Valdemarsvik I skolans styrdokument står det så här: "Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser". Det här är ett utmärkt recept - om än ibland svårt att följa. En öppen diskussion bland barn och unga om sådant som homofobi, sexism och främlingsfientlighet kan lätt resultera i att elever i gruppen blir sårade, ledsna eller kränkta. Det krävs fingertoppskänska av läraren och tydlighet när det gäller gränserna. Åsiktsfrihet ja - nedsättande och generaliserande formuleringar om grupper eller personer - nej. Jag brukar använda film, enskild kortskrivning och diskussion kring utvalda citat ur det eleverna själva skriver. På så vis brukar det kunna bli en öppen och bra diskussion utan att någon i klassen far illa. Sämst gick det faktiskt när jag använde Gilbert Grape  för en diskussion om diskriminering av överviktiga. Det fanns elever som envist hävdade att överviktiga borde lära sig att kontrollera sitt ätande och att det är att göra dem en tjänst att påpeka att de är överviktiga. Det fanns inga överviktiga i gruppen som tog illa vid sig, men flera gjorde det på sina föräldrars eller vänners vägnar.

Det är olustigt svårt för oss människor att avhålla oss från fördömanden och kommentarer kring människors utseende, sexualitet, politik, religion, kön, hudfärg, familjebakgrund. Lika olustigt är alla envisa blinda fläckar. Man ser vad man utsätts för - inte vad man levererar. Jag har haft så många elever som uppfattat sig som föremål för sexism, men själva ägnat sig åt främlingsfientlighet, föremål för främlingsfientlighet som ägnat sig åt homofobi ... listan kan göras lång.

Det pågår en hetsig diskussion på FB om Hanna Anderssons intervju med Gustav Kasselstrand i gårdagens NT. Bror-Tommy Sturk kallar intervjun ett "gulligt kändisreportage" och ett lågvattenmärke, och kallar NT "språkrör för företrädare och partier på den yttersta högerkanten" Gustav Kasselstrand får heta "representant för det odemokratiska samhället". Sturk verkar anse att sympatisörer med och företrädare för SD ska tigas, föraktas och fördömas bort - typa att vi ska få bort främlingsfientlighet genom att vara så fientliga och intoleranta vi kan mot den som sägs vara främlingsfientlig. 

När en man som kommer från Valdemarsvik figurerar i samtliga riksmedier och även i internationell nyhetsbevakning är det högst rimligt att ge händelserna och mannen utrymme på Valdemarsvikssidan i NT. Jag har läst artikeln av Hanna Andersson, och lyssnat på tv-inslaget två gånger och hittar inget i hanteringen som skiljer sig från hur vi andra politiker hanterats vid intervjuer. Precis så är det det ska vara. En saklig och konsekvent hantering oberoende av parti. Tycker för övrigt att hela hanteringen av de här två ungdomsförbundarna är märklig. De ska ha gillat fel FB-sidor och haft kontakt med ett olämpligt parti i Italien. I de flesta artiklar står det inget om vad de konkret anklagades för. Det är möjligt att det stämmer att Kasselstrand har extrema åsikter. Det är också möjligt att det hanterar om internpolitiska intriger och maktspel. Väljarna förtjänar att kunna bilda sig en uppfattning om vilken av bilderna som är mest trovärdig.

SD är stora och växande i Valdemarsvik. Vill vi ändra på den saken behöver vi politiker från andra partier lyssna på våra väljare och ha konkreta förslag och åtgärder inför de problem och utmaningar som framkommer. Vi behöver också förklara, motivera och förankra den politik vi för i öppen dialog med kommuninnevånarna. Det ska inte ske genom utfrysning, marginalisering, eller annan diskriminerande verksamhet - vare sig mot partier eller personer. 

Helena von Schantz företräder Folkpartiet i Valdemarsvik.

Som politiker ska man hålla vad man lovar, se till det allmänna bästa och inte stödja särintressen. Blir jag förtroendevald är det dig, inte mig jag tjänar.
Tre steg för tillväxt: 1. Vårda vår vackra natur bättre.
2. Bättre kommunikation i och till kommunen.
3. Mer målstyrning och kunskapsfokus i skolan.

Motto: Håller man god min i elakt spel riskerar man att själv bli elak.
 • Twitter
 • Helena von Schantz
 • Mest lästa bloggar
 • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker