• fredag 27 november 2015
 • Familjeannonser
 • Lunchguiden
 • Grannar
 • Lokusjobb
 • Lokus
 • XTRABONUS
 • Lohts
Julshowen igång:) Perenkranz bakom scen Perenkranz bakom scen
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

Nicklas vs. Widar om Grekland och kapitalismen

 

Den 10 maj skrev Widar Anderson ett ledarstick där han var bestört över att jag på min blogg var glad över valresultatet i Grekland. Sjävklart är det kul att Widar läser min blogg och det gav mig ju dessutom chans att svara. Här följer mitt svar som var i folkbladet 15 maj:

Vänstersegern ger hopp om vändning

Nicklas Lundströms (V) glädje över valresultatet i Grekland. "Endast en glödande partist kan vara "nöjd" med hur valet slutade i Grekland", skrev Widar. I dag svarar Nicklas Lundström.

Självklart är jag glad över att vänsterpartiet Syriza fick ett fantastiskt valresultat och just nu ser ut att kunna bli största parti vid ett sannolikt nyval. Att Widar Andersson inte alls är nöjd över att vänstern går framåt beror antagligen på att vi tror på två helt olika ekonomiska modeller.

Som vänsterpartist förespråkar jag stort demokratiskt inflytande på ekonomin, omfördelning av resurser och offensiva offentliga investeringar. Den ekonomiska modell som rått i Grekland och som gäller också nu under krisen är en nyliberal modell där marknadens frihet går först och klyftorna växer. Det är den senare politiken som Socialdemokraterna och de konservativa fört och som Widar anser är ansvarsfull och tydligen hyser sympati för.

Greklands BNP har sjunkit fyra år i rad och arbetslösheten har stigit. Den krispolitik som nu dikteras för Grekland har allvarligt fördjupat krisen för det grekiska folket. Med Tyskland i spetsen har EU, Europeiska centralbanken och IMF tvingat Grekland till gigantiska nedskärningar och kraftigt sänkta löner. Vilket bara gjort att ekonomin krympt och efterfrågan kollapsat.

Folket har nu sagt sitt och valresultatet visar tydligt att man inte anser att folklig fattigdom är lösningen. Som vanligt har besparingarna slagit mot folket medan de banker och finansinstitut som genom oansvarig spekulation orsakat krisen ska räddas oavsett vad det kostar. Myten om att grekerna är lata och har en överdimensionerad offentlig sektor är just en myt som används för att motivera de extrema nedskärningarna. Faktum är att Grekland ligger i topp i EU vad gäller arbetade timmar per person och på genomsnittet när det gäller t.ex. pensionskostnader.

Euron har allvarligt förvärrat Greklands kris och sannolikt skulle ett ordnat utträde vara det bäste för landet, om än smärtsamt. Det är via Eurosamarbetet som Grekland har pressats till allt för stora nedskärningar. Problemet är att Euron gör att Grekland inte kan påverka sin penningpolitik, det naturliga i en kris vore att sänka valutans värde för att stimulera export, turism och efterfrågan. Nu passar detta dock inte de stora Euroländerna varför det enda verktyg man har kvar är finanspolitik, d.v.s. att skära i välfärd och löner.

Det finns andra vägar att gå och Island är ett gott exempel på hur man istället valt att ställa in betalningar, nationalisera banker, fördela skattebördan på dom som har råd och låtit valutans värde sjunka. Island är nu på mycket god väg att återhämta sig. Detta är motsatsen till den nyliberala dogm som fortfarande råder i Europa, Sverige och tydligen på Folkbladets ledarsida. Till och med USA har till stor del valt att investera sig ur krisen och även räddat inhemsk industri. Med Syriza i Grekland och den förhoppningsvis mindre nyliberale Hollande i Frankrike kan det finnas hopp om en vändning i Europa också.

 

För övrigt så känns det bra att bli kallad  "en glödande partist", för utan glöd är det nog alldeles omöjligt att förändra världen.

Dom säljer ut våra gamla...

till lägstbjudande. Jo så kom då beskedet som Kvartetten hotat med ända sedan valet. Hemtjänsten - den allra största delen av Norrköpings äldreomsorg ska privatiseras. Min gissning är att det var en del i de hemliga förhandlingarna mellan S och de borgerliga partierna redan från början. Det första den nya S-höger-alliansen gjorde när dom tog makten i Norrköping var att lägga ner "mina timmar" - den valfrihetsreform vänstern och S infört i äldreomsorgen. Det handlade om att de äldre själva skulle kunna välja precis vad de ville ha hjälp med. Men sådan verklig valfrihet är kvartetten inte intresserad av. Det är riskkapitalbolagens frihet att etablera sig och göra vinster som är det viktiga.Det är riktigt sorgligt när jag tänker på hur Soicialdemokratin - ett av de partier som var med och byggde upp den vackra svenska allmänna välfärden nu förvandlats till ett parti som gör allt för makten - inklusive att sälja ut och privatisera välfärden.Jag törs lova att det är många S-politiker och S-väljare som knyter näven i fickan och skakar på huvudet nu. Och dom har ju rätt. Det skulle vara i stort sett samma politik i Norrköping om det var M och inte S som ledde den borgerliga kvartetten. Det kan man se på alla hurra-rop från högern här nedanför i bloggen. Att inleda en stor privatiseringsoffensiv, både i Regionen och Norrköping var inte vad S gick till val på. Tvärtom lovade både Löfven, regionala och lokala företrädare att ta krafttag mot vinstslöseriet i välfärden. Fast det var nog bara något man sa till väljarna. Och det var ju så länge sen nu...Facit för kvartettpolitiken för Norrköpings gamla hittills är: slopandet av "mina timmar", kraftiga neddragningar på träffpunkterna, stora underskott och besparingar. Och nu alltså privatisering.Riskkapitalbolagen släpps in i vår äldreomsorg. Ett litet fåtal kommer att tjäna grova pengar på våra skattekronor som vi trodde skulle gå till de äldre. Men för oss i den stora majoriteten som vill ha en välfärd utan vinstintressen blev det inte mycket valfrihet kvar. Oavsett om du röstade S eller höger så blir resultatet detsamma. En del av den kommunskatt du betalar varje månad kommer framöver att gå ner i rika privata företagsägares fickor istället för att gå till omsorgen av våra äldre i behov av stöd och hjälp. Om du tycker det låter som en dålig idé så kontakta dina politiker, skriv en insändare eller rösta på Vänsterpartiet nästa gång. Det är vi som står upp för en välfärd som inte är till salu.För övrigt vill jag uttrycka min solidaritet med terrorns oskyliga offer i Frankrike och i hela världen. Det är den här sortens besinningslöst våld som många Syrier, Irakier och Afghaner idag flyr ifrån.  Terroristerna vill mesta av allt åstadkomma skräck, splittring och repression. Det bör vi inte ge dom.

Stäng inte Söderköpings Vårdcentral

Höstmörkret har sänkt sig över Östergötland och folk börjar så smått ana julen där framme vid horisonten någonstans. Men i Regionhuset i Linköping rullar privatiseringspolitiken på som vanligt. Återigen har den nya S-ledda majoriteten visat sig minst lika beredd att genomföra eller underlätta privatiseringar som någonsin det tidigare alliansstyret.

Denna gång är det Söderköping som drabbas. För några år sedan öppnade en privat vårdcentral, Geria, på orten. Sen dess har den offentliga verksamheten sakta tynat bort medan Geria ytterst aggressivt raggat folk att lista sig där. Det duger inte, vården är ju tragiskt nog numer omvandlad till en marknad där reklam och marknadsföring styr. Ska det finnas kvar offentlig primärvård någonstans så måste man agera som tuffa konkurrenter på en marknad och satsa på att slå ut den andra aktören. Region Östergötland skickar den precis motsatta signalen. När det öppnar privata vårdcentraler så lägger man efter några år ner de offentliga i närområdet. Samma sak hände ju när två centralt belägna Vårdcentraler i Norrköping lades ner 2011 och Medicinskt Centrum som blev ensamma kvar fick en enorm tillströmning av patienter. Vilket såklart ledde till kris, långa köer, personalbrist och tveksam patientsäkerhet. Vårdcentralen Gerias ägare kan nu vänta sig en ännu större patienttillströmning, jättelika ekonomiska vinster på våra skattepengar – men sannolikt också ganska allvarliga verksamhetsproblem.

Det vi nu får är i praktiken ett privat monopol på primärvård i Söderköping. 8500 personer blir av med sin vårdcentral i och med Regionens beslut. Deras valfrihet var tydligen inte så särskilt mycket värd…

Till saken hör också att Vänsterpartiet varnade för precis den här utvecklingen redan 2012 i en interpellation från Ricardo Olivares. Vi undrade då vad regionmajoriteten skulle göra för att säkra vårdcentralen i Söderköpings patientunderlag och ekonomi i och med den ökande konkurrensen. Nu vet vi svaret: inte särskilt mycket alls – förutom att lägga ner då…

Och i Riksdagen har S och MP – rakt emot sina medlemmars vilja – precis beslutat att dom inte tycker det är några problem med fri etableringsrätt för just vårdcentraler. Tvångslov inom primärvården ska fortsätta gälla och privatiseringarna rulla på. Nu får också Söderköpingsborna uppleva vad det i praktiken innebär för deras välfärd.

För övrigt så är ju IFK Norrköping helt otroligt bäst! Jag satt klistrad framför Tv:n under matchen (biljetterna gick åt snabbare än jag räknat med) och det kändes ju extremt bra att vi vann helt av egen kraft oavsett hur dom andra matcherna gick. Nu är Norrköping helt objektivt sett bäst i hela Sverige! En guldstaty av Kujovic kanske vore på sin plats, eller är det lite för tidigt? ;-)

En rätt dålig överenskommelse

Vänsterpartiet står inte bakom migrationsöverrenskommelsen som slöts mellan regeringen och de forna allianspartierna. Låt mig börja med att säga att det finns positiva aspekter med uppgörelsen också. Dels är det nu tydligt att alla kommuner ska vara med och dela på ansvaret - skamligt nog är det ju ofta de rikaste kommunerna som vägrat hittills. Dessutom kommer det 10 miljarder extra till kommunerna vilket också är bra. Saken är dock att det redan fanns majoritet för de förslagen i riksdagen så för att få igenom det behövdes knappast någon förhandling med borgarna för dom sakerna.

Tillfälliga uppehållstillstånd är en sak som ju faktiskt försvårar integrationen, det blir svårare att satsa på att lära sig språket, bygga sociala nätverk och bli en del av samhället om det finns en ständig oro kring om man får stanna eller inte.

Men nästan ännu värre är att den rödgröna regeringen i och med detta faktiskt för borgerlig politik. Att inte längre kräva kollektivavtal för nyanlända som börjar arbeta innebär i praktiken sänkta löner och försämrade villkor – och i förlängningen att det skapas en sämre arbetsmarknad för alla. Att ett arbetarrörelseparti med ”hyffsade” kontakter med fackföreningarna tycker att det är en bra politik är rätt… underligt.

Att utvidgade RUT-avdrag som S tidigare ansåg vara riktigt dålig politik också ingår i överenskommelsen är minst lika märkligt. Vi vet ju att RUT-avdragen i praktiken är en omfördelning till de rika som ju är dom som använder avdraget mest. Dessutom är det ineffektivt då det skapas mycket få jobb för pengarna.

Dock infinner sig ju frågan – vad vill vi göra istället? Det är en befogad fråga, det finns såklart rejäla utmaningar i dagens Sverige – men dom är gemensamma och inget som gäller bara för flyktingar. Vi måste bygga fler bostäder, det behövs fler anställda i välfärden och arbetslösheten måste tryckas tillbaka. Det tråkiga svaret är väl att det som behövs är vänsterpolitik. En regering som vågar omfördela och ta tillbaka en del av de 140 miljarder som alliansen sänkte skatterna med – dom pengarna behövs.

Idag skulle jag säga att de politiskt troligaste sätten att få fram pengarna till välfärden är:

 1. Trappa av ränteavdraget långsamt.
 2. Höj bolagsskatten (som främst slår mot bankernas enorma övervinster).
 3. Ta bort överskottsmålet – det har spelat ut sin roll.
 4. Återinför arvs- och fastighetsskatt för de allra rikaste.

Långsiktigt skulle det absolut behövas en större skattereform som progressivt beskattar de med höga inkomster. Det skulle göra något åt den ojämlikhet och de extrema orättvisor som länge grott i samhället. Men framförallt skulle det få fram resurser till välfärd och lägenheter och arbeten – till alla, oavsett om nyss flydde ifrån Assads bomber eller om ens släkt bott här mycket längre än så.

Det är bakgrunden till att vi i Vänsterpartiet ordnade en manifestation mot överenskommelsen igår. Vi snackar inte bara vi gör något också. Delatog gjorde också Asylgruppen, Ung Vänster, Lika rättigheter till integration och FI Norrköping. Det var fint, en ljuspunkt i det tilltagande höstmörkret…

Den som har möjlighet bör också sluta upp på ”manifestation för trygghet och sammanhållning” imorgon lördag klockan 19:00 vid stadsbiblioteket. Den manifestationen är en markering mot den otrygghet och rädsla som sprider sig i de rasistiska terrordådens spår. För det är vad det handlar om, både attacken mot barnen i Trollhättan och mordbränderna mot flyktingboenden.

För övrigt så är det kul att det finns fler ljuspunkter än så i mörkret. Idag erkände Nordiska rådet Palestina!

(V)år budget - 6 välfärdssatsningar

Det var en lååång budgetdebatt på måndagens kommunfullmäktige. Vi i Vänsterpartiet hade bara 18 minuter på oss men vi använde dem mycket väl och hela vår grupp var uppe i talarstolen vilket inget annat parti matchade (utom FI med en enda ledamot). Så är det för övrigt på varje fullmäktige. Den som röstar på V får valuta för pengarna och mycket aktiva KF-ledamöter. I andra änden av skalan finns utan tvekan SD där 90 % av ledamöterna är rena bänkvärmare och inte bemödar sig om att läsa på eller gå upp i några ärenden alls.

Vi i Vänsterpartiet står bakom skattehöjningen och de satsningar som görs i kvartettens budget, även om vi hellre hade sett att de extra resurserna kommit från statligt håll. Vi satsade utöver det i vår budget på sex mycket konkreta välfärdsförslag - för Norrköpings barn och unga och för Norrköpings äldre. Totalt nästan 60 miljoner i förstärkning (fullt ut finansierat såklart)

Satsningar på äldreomsorgen

 • Vänsterpartiet satsar på att utveckla istället för att avveckla Träffpunkterna och dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Vi säger nej till Kvartettens brutala nedskärningar.
 • Vi satsar på personalen. Vi lägger extra resurser på att anställa fler och behålla den sammanhållna arbetstiden. När kvartetten införde denna i grunden bra reformen så glömde dom finansiera den. Det är därför nämnden idag går med jättelika underskott, det ser vi nu till att rätta till med 10 miljoner extra.
 • Vi vill genomföra ett försök med sex timmars arbetsdag på en eller flera enheter inom äldreomsorgen. Detta sker i många rödgröna kommuner och landsting runt om i Sverige och vi vill inte att Norrköping ska hamna efter.

Satsningar på barn och unga

 • Vi vill ge alla barn rätt till 30 timmar i förskolan, även om föräldern eller föräldrarna råkar vara arbetslösa eller föräldralediga. Det är inte bra om de mest utsatta barnen hamnar efter när det gäller pedagogik och social samvaro redan på förskolan. Detta ger alla barn i Norrköping samma möjligheter från början.
 • För elever som går ut årskurs 9 utan gymnasiebehörighet vill vi införa möjligheten till sommarskola. Dom som saknar gymnasiebetyg löper mycket större risk än andra att bli arbetslösa senare. Detta är en billig investering som är oerhört värdefull för varje ungdom som kan klara ut sitt betyg.
 • Den psykiska ohälsan är ett växande problem bland unga, särskilt unga kvinnor. En tredjedel upplever oro och ångest till vardags. Regeringen gör en satsning här och vi vill möta upp med 3 miljoner från kommunens sida. Främst handlar det om bättre stöd och tillgänglighet till ungdomspsykiatrin på skolorna.

Dessutom säger Vänsterpartiet som enda parti i Norrköping nej till uttaget på 211 miljoner från Hyresbostäder, eller egentligen från hyresbostäders hyresgäster. Det är en orättvis dubbelbeskattning av dessa. Dessutom är det ett sällsynt dumt läge att tömma bolaget på pengar, pengarna behövs ju verkligen både för nybyggen och renoveringar!

Finansiering

I vanlig ordning finansierar vi alltid vår budget till sista kronan. Det är ett minimikrav på ett seriöst parti. 23 miljoner sparar vi redan nästa år på att upphöra med skattesubventionerna till flygplatsen. 5 miljoner till sparar vi på en väl otydlig post under Kommunstyrelsen som ska gå till ”musik och centrumutveckling”.

Den stora besparingen är dock 50 miljoner som vi tar från det utökade överskottsmålet för framtida investeringar, det förtjänar lite fördjupning.

 • För det första är redan 2 % överskottsmålet redan väl högt satt. Både i kommuner och på riksnivå är målet idag är starkt ifrågasatt. Och i Norrköping väljer kommunen att ha ett mycket större överskottsmål än så trots att pengarna så väl behövs i välfärden. Den offentliga skuldsättningen är ju rätt låg. Det är den privata som är för hög. Idag behöver vi snarare offentliga satsningar - ekonomin sägs ju ha har vänt uppåt men tillväxten och inflationen tar inte fart alls.
 • Tidiga sociala insatser är lönsamma! De barn vi i år vill satsa på kommer att vara tonåringar när ostlänken är klar. De blir väldigt dyrt, både socialt och ekonomiskt, om de slagits ut redan i förskolan eller trillat av gymnasiet utan att få en andra chans i sommarskolan.
 • Både konjunkturen och statens investeringsvilja kommer att påverka våra totala kostnader för ostlänken som idag är svåra att förutsäga. Dock ska man tänka på att det handlar om kommunekonomiskt lönsamma investeringar.

I slutänden kan det innebära att vi måste investera försiktigare – Vi väljer att satsa på de äldre som byggde upp Norrköping till vad det är idag. Vi väljer att satsa på våra barn och unga, de som ska bygga vidare i framtiden.

Sen var det ju som det alltid är majoritetens budget som vann i fullmäktige så klart. Denna gång tog dom inte ens hänsyn till något av våra förslag vilket man ju kan hoppas på att en klok ledning gör. Synd, jag tror det hade gjort viss verklig skillnad om vårt förslag vunnit. Om du som läsare håller med så får du fundera hur du ska rösta nästa gång. Eller kanske till och med bli medlem?

För övrigt så ligger skulden för den senaste tidens våg av terrordåd och mordbränder tung över alla de hetsat fram en stämning av hat och rasism i Sverige.

Hurra för mera servicetrainee!

 

I går fick jag vara med och fatta ett riktigt bra beslut i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Under förra mandatperioden var jag med och arbetade fram arbetsmarknadsåtgärden "Servicetrainee". Mycket kortfattat så är det ettåriga anställningar med kollektivatvtalsenlig lön inom kommunens välfärdsverksamheter. Som de flesta arbetsmarknadsåtgärder är den riktad till en specifik målgrupp med problem på arbetsmarknaden (vi har ju också riktade insatser för bland annat ungdomar och tidigare missbrukare). Här handlar det om föräldrar i invandrarfamiljer som haft försörjningsstöd länge som får en chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Åtgärden kan dessutom kombineras med utbildning. Att vi väljer att rikta in oss på barnfamiljer beror såklart på ett konsekvent barnperspektiv och att vi vet att det får en mängd positiva effekter för barnen om föräldrarna arbetar att få lön. Både ekonomisk fattigdom och det socialt utanförskap kan förebyggas när en familj kan försörja sig själv.

Tidigare gjorde vi ett försök med 30 platser och fortsättningar i mindre skala. Nu när åtgärden utvärderats visar det sig att den fungerat över förväntan och att försörjningsstödet är betydligt mindre i gruppen som fick plats i åtgärden än i jämförelsegruppen. Flera andra kommuner har genomfört likande insatser med goda resultat. Framöver kommer det att bli hela 100 platser. Åtgärden fungerar dessutom så bra att vi nu vågar finansiera den till stora delar med det minskade försörjningsstöd som vi vet att den kommer att resultera i, och resterande del med nystartsbidraget från AF.

Jag tror att mycket av anledningen till att Servicetrainee blivit en framgång är att det handlar om riktiga jobb med riktig lön. Dessutom ser man till att det är frivilligt och att deltagarna matchas till arbeten som passar och som man har ett intresse av. Det är raka motsatsen till alla sysselsättnings- och förvaringsåtgärder som både AF och kommunerna tidigare sysslat alldeles för mycket med och där Fas-3 är det värsta exemplet på en ineffektiv och dyr åtgärd. Sannolikt blir det också en stor hjälp med kommunens rekrytering till framtida bristyrken som exempelvis undersköterskor i äldreomsorgen.

Sådana dagar känns det faktiskt som att man gör riktig skillnad för norrköpingsborna. Den bästa arbetsmarknadsåtgärden är faktiskt att folk får riktiga jobb.

Hurr-jäkla-raa vad bra!

För övrigt är det märkligt att det aldrig tycks finnas nog pengar till välfärd och investeringar när vi lever i ett av de allra rikaste samhällen som världen någonsin har skådat. Anledningen till detta stavas ojämlikhet. I dagarna kom nyheten om att 1 % av världens befolkning äger mer än 50 % av den samlade förmögenheten. Låt den siffran sjunka in lite. Samtidigt äger de fattigaste 50 % mindre än 1%. Med lite rimlig ekonomisk omfördelningspolitik har vi alltså mer än nog pengar för att se till att alla kan leva ett gott liv. Både i Sverige och i världen.

Dessutom fick vi i Vänsterpartiet rätt i ytterligare en fråga. Det var diskriminering när det alliansstyrda landstinget förra mandatperioden tog 10 gånger så mycket betalt för inseminering av lesbiska pas som av andra. Till slut fick vi tillsammans med S och MP Alliansen att ändra sig i frågan och nu har hovrätten slagit fast att det verkligen var diskriminering också i lagens mening. Vad var det vi sa...

Nicklas Lundström sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Norrköping och jobbar som politisk sekreterare för partiet i Östergötlands landsting. Sitter också i kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.  Jag är arbetar varje dag för jämlikhet och jämställdhet i Norrköping, Östergötland och Sverige.

 • Mest lästa bloggar
 • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker