• onsdag 26 oktober 2016
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Att avgöra vad som är barnets bästa Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

Nicklas vs. Widar om Grekland och kapitalismen

 

Den 10 maj skrev Widar Anderson ett ledarstick där han var bestört över att jag på min blogg var glad över valresultatet i Grekland. Sjävklart är det kul att Widar läser min blogg och det gav mig ju dessutom chans att svara. Här följer mitt svar som var i folkbladet 15 maj:

Vänstersegern ger hopp om vändning

Nicklas Lundströms (V) glädje över valresultatet i Grekland. "Endast en glödande partist kan vara "nöjd" med hur valet slutade i Grekland", skrev Widar. I dag svarar Nicklas Lundström.

Självklart är jag glad över att vänsterpartiet Syriza fick ett fantastiskt valresultat och just nu ser ut att kunna bli största parti vid ett sannolikt nyval. Att Widar Andersson inte alls är nöjd över att vänstern går framåt beror antagligen på att vi tror på två helt olika ekonomiska modeller.

Som vänsterpartist förespråkar jag stort demokratiskt inflytande på ekonomin, omfördelning av resurser och offensiva offentliga investeringar. Den ekonomiska modell som rått i Grekland och som gäller också nu under krisen är en nyliberal modell där marknadens frihet går först och klyftorna växer. Det är den senare politiken som Socialdemokraterna och de konservativa fört och som Widar anser är ansvarsfull och tydligen hyser sympati för.

Greklands BNP har sjunkit fyra år i rad och arbetslösheten har stigit. Den krispolitik som nu dikteras för Grekland har allvarligt fördjupat krisen för det grekiska folket. Med Tyskland i spetsen har EU, Europeiska centralbanken och IMF tvingat Grekland till gigantiska nedskärningar och kraftigt sänkta löner. Vilket bara gjort att ekonomin krympt och efterfrågan kollapsat.

Folket har nu sagt sitt och valresultatet visar tydligt att man inte anser att folklig fattigdom är lösningen. Som vanligt har besparingarna slagit mot folket medan de banker och finansinstitut som genom oansvarig spekulation orsakat krisen ska räddas oavsett vad det kostar. Myten om att grekerna är lata och har en överdimensionerad offentlig sektor är just en myt som används för att motivera de extrema nedskärningarna. Faktum är att Grekland ligger i topp i EU vad gäller arbetade timmar per person och på genomsnittet när det gäller t.ex. pensionskostnader.

Euron har allvarligt förvärrat Greklands kris och sannolikt skulle ett ordnat utträde vara det bäste för landet, om än smärtsamt. Det är via Eurosamarbetet som Grekland har pressats till allt för stora nedskärningar. Problemet är att Euron gör att Grekland inte kan påverka sin penningpolitik, det naturliga i en kris vore att sänka valutans värde för att stimulera export, turism och efterfrågan. Nu passar detta dock inte de stora Euroländerna varför det enda verktyg man har kvar är finanspolitik, d.v.s. att skära i välfärd och löner.

Det finns andra vägar att gå och Island är ett gott exempel på hur man istället valt att ställa in betalningar, nationalisera banker, fördela skattebördan på dom som har råd och låtit valutans värde sjunka. Island är nu på mycket god väg att återhämta sig. Detta är motsatsen till den nyliberala dogm som fortfarande råder i Europa, Sverige och tydligen på Folkbladets ledarsida. Till och med USA har till stor del valt att investera sig ur krisen och även räddat inhemsk industri. Med Syriza i Grekland och den förhoppningsvis mindre nyliberale Hollande i Frankrike kan det finnas hopp om en vändning i Europa också.

 

För övrigt så känns det bra att bli kallad  "en glödande partist", för utan glöd är det nog alldeles omöjligt att förändra världen.

Vilken vision för Norrköping?

Den gamla stolta industristaden vid strömmen har fått ny energi. Staden växer och människor från hela landet och hela världen dras hit - för kulturen, för bildningen, för människorna och för den vackra och trevliga staden.

Hela nya stadsdelar byggs. I den gamla förgiftade hamnen i centrum rensas det upp, saneras och nya vackra och moderna hus med utsikt mot vattnet skjuter höjd. En snabb och toppmodern järnväg till huvudstadens makt och puls dras genom staden och runt den vill människorna också bo. Här finns parker, nya former, nya hus som byggs med hänsyn tagen till hela planetens framtid. Delar av byggnaderna från industriarvet bevaras men det nya och framåtsyftande är i centrum. Den gamla och sedan länge nedmonterade fästningen görs om till en fridfull park att ströva och mötas i.

De nya stadsdelarna befolkas snabbt både av de som bott här i otaliga generationer och nya innevånare från andra delar av landet, kontinenten och världen. Här skapas det nya samhället för det nya årtusendet med plats för olikheter, mångfald och utveckling. Demokratiaktivisten flydde den förtryckande diktaturen delar kvarter med studenten från renskötarsläkt, med ingenjören som vill lösa världens energiproblem, med den pensionerade lärarinnan som ser sina vuxna elever överallt, med mannen som inte orkade med livets törnar och tog till flaskan men nu är på väg att hitta tillbaka till livet, och med undersköterskan som ser till att alla oavsett ålder och krämpor har ett värdigt liv i staden.

På sommarkvällarna när fönster och balkonger står öppna hörs musik av alla sorter och dofter från alla världens kök. I förskolan på hörnet möts och lär sig barnen från alla olika bakgrunder om varandra. I trapphuset och på gårdsmötet gör föräldrarna detsamma.

Tyvärr det är ju inte staden jag beskriver här som vi håller på och bygga just nu i Norrköping. Åtminstone så är det inte människorna jag beskriver som kommer att bo där.

Den stad vi bygger runt norra promenaden är motsatsen till vad jag beskrev ovan. Det blir en enformig, stel och ganska tråkig stad. En stad enbart för medelålders människor med goda inkomster. En stad där grannen aldrig någonsin kommer att vara en ensamstående undersköterska med barn eller en av alla de fattigpensionärer som blir allt vanligare.

Det tycker jag är dumt. Jag vill hellre ha den visionära stad jag beskrev.

Vänsterpartiet har lagt motion på motion om hur vi kan bygga en stad med blandad bebyggelse där det i varje stadsdel ska finnas både dyrare bostadsrätter och billiga hyresrätter. Det är en ödesfråga för att skapa en stad för alla - en stad som inte bygger ekonomisk segregation och social problematik för kommande generationer att hantera.

Senast på kommunfullmäktige i slutet av september röstades Vänsterpartiets förslag om att ge Hyresbostäder som målsättning att bygga bostäder med låg sluthyra ner. Finns det verkligen inget annat parti som är intresserat av att bygga ett Norrköping för alla slags människor?

Nicklas Lundström (V)

Den här debattrtikeln av mig var inne häromdagen i NT, men publicerades inte på nätet. Ibland är tidningens vägar outgrundliga. Men här ovan finns den att läsa. Vilken vision tycker du låter rimligare?

För övrigt har vi i Vänsterpartiet Norrköping nu presenterat vårt budgetförslag. Billiga bostäder, satsning på förskolan, äldreomsorg, undersköterskor och feministisk utbildning mot sexuella övergrepp bland annat. Det finns både en artikel i NT och här i Folkbladet. Jag lär skriva mer om den framöver. På måndag ska fullmäktige debattera och besluta. Man kan bara hoppas att övriga partier släpper stoltheten och röstar på den rimligaste budgeten.
 

Sänk kommunens chefs- och direktörslöner!

På fullmäktige hade vi en debatt om Vänsterpartiets motion om att sänka de högsta lönerna i kommunen. Folkbladet tog också in min insändare i ämnet. Den lyder så här:

Vi lever i ett Sverige med ökande ekonomiska orättvisor som skadar sammanhållningen och solidariteten i vårt samhälle. Ojämlikheten i Sverige ökar mest i Europa! Norrköpings kommun bör stå för jämlikhet och se till att höja lönerna för de som tjänar minst, ofta de kvinnor som får välfärden och därmed hela samhället att fungera.

Men vi bör också göra något åt den andra delen av problemet genom att se till att VD:ar i kommunala bolag och höga kommunchefer inte tjänar fantasisummor. Sådant urholkar människors förtroende för kommunen och är dessutom slöseri med skattepengar.

På senaste kommunfullmäktige röstade alla partier utom Vänsterpartiet mot vårt förslag om att införa ett lönetak. Vi föreslog att ingen ska tjäna mer än kommunens högsta ansvariga politiker Lars Stjernkvist. Det var ett mycket försiktigt förslag som sätter taket vid cirka 70 000. I månaden. Långt över vad de flesta Norrköpingsbor någonsin kommer i närheten av. Det kan väl ändå inte övriga partier tycka känns orimligt lågt? Det är ju inte så att dom kommer att få svårt att få ihop till semesterresan eller julklapparna direkt…

Nicklas Lundström (V)

På fullmäktige gick jag in på lite mer detaljerad argumentation angående majoritetens svar också. Ungefär så här lät det (man kan också se debatten i efterhand på kommunens hemsida)

”I svaret på motionen framhålls hur viktigt det är att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla den personal välfärden behöver. Våra löner sägs måsta vara konkurrenskraftiga och att lönen ska stimulera till produktivitet och kvalitet. Löneutveckling ses också som ett sätt att motivera, engagera utveckla och stimulera medarbetarna till goda arbetsinsatser. Jag kan hålla med! Det finns tusentals undersköterskor, städare, vaktmästare, administratörer och lärare som verkligen skulle behöva den sortens lönestimulans! Vi ligger här lågt jämfört med andra kommuner.

Toppchefer och bolagsdirektörer hör dock inte till den grupp som jag tycker behöver den sortens stimulans i dagsläget. Många gör i och för sig ett bra jobb men variationen i kompetens är stor i dessa högavlönade yrkeskategorier också. Och dom gör definitivt inte 4-5-6 gånger så bra jobb som våra undersköterskor. Vi skulle säkerligen kunna hitta kompetent personal också med löner på ”bara” cirka 70 000 i månaden!

Vidare så skrivs det faktiskt i motionssvaret att det alltid görs en rimlighetsbedömning av de löneanspråk som framförs och att om det anses vara för höga så avstår kommunen. Bra! Låt oss då se till att formalisera ”rimlighet” till denna nivå! Det här vore ett mycket försiktigt första steg mot jämlikhet – att inga chefer eller direktörer i kommunen tjänar mer än kommunens högsta ansvariga politiker – kommunstyrelsens ordförande.”

För övrigt att det vansinne att vår regering inte har reagerat mer på apartheid- och ockupationsstaten Israels senaste illdåd. Det handlar om den illegala attacken och bordningen av ”Womens boat to Gaza” där bland annat min partikamrat Jeannette Escanilla deltog. Båtens enda syfte var att på fredlig väg bryta den folkrättsvidriga och omänskliga blockaden av Gaza. Kampen för ett fritt Palestina fortsätter.

 

Jarl vill bestämma hur vi klär oss.

Under förra veckans Kommunfullmäktige ägnades alldeles för lång tid åt att debattera moderaternas skogstokiga och olagliga motion om att totalförbjuda alla typer av slöjor i Norrköpings skolor. Jag och Vänsterpartiet debatterade självklart mot detta förslag om att införa religiös särlagstiftning i Sverige. Sägas ska att många moderater också verkade skämmas för Sofia Jarls förslag och endast 9 av deras ledamöter dök upp till den andra dagen då debatten fortsatte. Fullt stöd fick dom givetvis av SD men ingen annan. Märkligt var också att moderaterna valde att inte ens argumentera för sitt förslag eller svara på frågor under den andra dagen, ett ytterst oseriöst agerande i Norrköpings högsta beslutande församling. Debatten kan ses i efterhand på kommunens hemsida men detta var delar av min egen argumentation:

Medborgare, fullmäktigeledamöter. Jag yrkar med kraft avslag på motionen i sin helhet!

Som det står i motionssvaret så strider Moderaternas motion mot 1.skollagen som säger att svenska skolor ska vara öppna för alla och 2.diskrimineringsombudsmannens tidigare bedömning och 3.diskrimineringslagen och dessutom 4.den lagstiftade religionsfriheten i bl.a. regeringsformen. Kommunerna kan alltså inte bestämma över detta och jag anser inte att heller staten bör göra det.

Dessutom strider förslaget även mot de mänskliga rättigheterna gällande religions- och åsiktsfrihet. Nuförtiden finns det i och för sig mörkerkrafter som tycker att mänskliga rättigheter är irrelevant eller bara vackra ord (åtminstone när det gäller repression mot just muslimer). Jag håller inte med.  

Förutom att det är olagligt så tycker jag att det tyngsta argumentet mot motionen är att det offentliga inte bör bestämma vilka kläder kvinnor och flickor får ha på sig. För det är vad M i Norrköping här vill göra. Sådana lagar finns sedan länge i länder som Iran och Saudiarabien – Jag tycker inte det vore klokt av Norrköping att ta efter de regimerna. 

Hela moderaternas argumentation är fullständigt genomsyrad av att peka ut gruppen ”muslimer” som ett problem som måste åtgärdas.  Motionen bygger på en logik som generaliserar och buntar ihop alla flickor och kvinnor som bär huvudduk till ett kollektiv som beskrivs så här:

”Ur ett individperspektiv är traditionen och kulturen med att bära huvudduk destruktiv” ”Huvudduken är ett öppet och väl synligt förtryck mot flickor under 15 år” (Men ok efter det?!)

Ärligt talat – Har ni blivit helt tossiga? Tror ni på allvar att varje flicka och kvinna i Norrköping som bär någon form av huvudduk utsätts för systematiskt hedersförtryck? För det är det ni skriver i motionen. I så fall är ni verkligen ute och cyklar för det är ju helt enkelt inte sant. Och i så fall har uppenbarligen inte pratat varken med flickorna själva eller med de som kan frågan.

Ni argumenterar också i motionen för att alla tjejer ska kunna delta i undervisningen och att slöja omöjliggör detta. Det exempel ni lyft handlar främst om gymnastik. Självklart ska alla elever delta i utbildningen. Men ni vet ju att muslimska tjejer gör det och har fått många exempel på det under debatten. Jag bor vid folkparken och har under hela augusti och september nästan dagligen sett skolklasser ha gymnastik där. Och nästan alltid deltar flera flickor i slöjor. Det är alltså inte alls sant att inga flickor i slöja deltar i idrottsundervisningen eller hindras i sitt idrottsutövande av olika varianter av slöja. Och om elever inte deltar i skolundervisningen som de ska bör det lösas som när andra elever inte gör det - genom aktivt arbete och dialog med föräldern och eleven. 

Ni gör dessutom fånig symbolpolitik av ett samhällsproblem som vi verkligen måste arbeta gemensamt emot – nämligen hedersvåld och hederskultur. Detta är i motsats till vad ni hittar på i motionen INTE begränsat till islam och INTE begränsat till kvinnor med huvudduk. Och det är definitivt INTE så att alla kvinnor med huvudduk utsätts för hedersförtryck. Arbetet med att bekämpa hedersförtryck är alldeles för viktigt för att hanteras så här felaktigt och populistiskt!

Det är också slående att M i Norrköping inte har några problem med de patriarkala värderingarna i bibeln eller det hedersförtryck som förekommer i kristna kyrkor av olika slag. För hade det varit syftet att bekämpa alla religioners inflytande hade ni inte föreslagit regler riktade mot en specifik religion. Det rimliga om ni hade velat ha en skola ”fri från religiösa inslag” som ni skriver i motionen hade ju varit att förbjuda ALLA religiösa symboler i skolan. D.v.s. kors, davidsstjärnor, kyrkliga avslutningar osv. Det finns lika mycket patriarkalt tankegods i bibeln, toran och i alla antika religiösa skrifter. Men det gör ni alltså inte utan väljer att peka ut rasisternas favorithatobjekt (just nu) muslimer. Och enbart dom. Det är djupt problematiskt.

Sen undrar jag stilla: känner ens någon av er moderater som skrivit denna motion en enda flicka som faktiskt bär någon form av huvudduk? Har ni en enda partimedlem med slöja? Det finns gott om tuffa och kloka flickor som bär slöja i Norrköping – Och dom är mycket klokare än Moderaterna i Norrköping som vill särlagstifta om flickors klädsel, det kan jag garantera.

Står verkligen hela Moderaternas fullmäktigegrupp bakom detta? Idag när jag ser att ni bara är 9 närvarande ledamöter har jag väl delvis fått svar på min fråga. Det gläder mig trots allt att så många norrköpingsmoderater är klokare än er. Och ni går ju på tvärs mot moderaternas politik i riksdagen som inte stött eller drivit några liknande förslag? Sedan den första delen av denna debatt i måndags har flera personer ringt och mailat mig med synpunkter. En person som helt enkelt ville att vi skulle slänga ut alla muslimer och araber ur Sverige och inte alls uppskattade min insats i debatten. Men jag fick också ett samtal av en kvinna av bosnisk härkomst. Hon hade tre döttrar i skolan varav en bar slöja. Hon blev orolig för hon kände igen hatet mot muslimer från Jugoslaviens sista dagar, och vi vet ju hur det slutade. 

Jag fick också ett mail av en man som skrev: ”Jag vill härmed tacka dig för att du står upp för människornas fria rätt att klä sig som man vill. Sophia Jarl har senaste tiden varit väldigt flitig med att skriva och debattera slöjan hos flickor och svartmålat muslimska kvinnor och flickor. Att höra politiker skriva och uttala sig så som hon gör, sänder mig som muslim och förälder till 2 flickor kalla kårar. Jag tappar helt enkelt hoppet och blir orolig inför framtiden. Det finns tack och lov politiker som kämpar för ett inkluderande samhälle ett samhälle för alla oavsett vem eller hur man är.” Tack 💐

Kvartettens flumskolpolitik

Suck. Ibland blir man lite matt av den politiska inskränkthet man får uppleva. Ganska ofta handlar ju politik om ideologi och att exempelvis Vänsterpartiet driver en politik för ökad jämlikhet och rättvisa vilket dom andra partierna inte gör. Då blir det såklart politisk strid. Men ibland har man samma mål och vet faktiskt rent objektivt vad som är det vettiga beslutet. Så var det på Kommunstyrelsen i onsdags.

Beslutet det handlar om var att kommunen skulle svara regeringen om vad vi tycker om att inför betyg från klass 4 ”på prov”. Det är en överenskommelse mellan regeringen och högerpartierna. På informationsmötet fanns utbildningskontorets svar med som var väldigt bra och sakligt gick igenom skälen mot att genomföra försöket i kommunen. (KS 160815 - UN 2016 2499 ) På beslutssammanträdet hade kvartetten plockat bort kontorets svar och sa att Norrköpings kommun var positiva till försöket. Det var anmärkningsvärt och dumt gjort. Här är argumenten som faktiskt inte vad jag ser går att motsäga om man tar vetenskap seriöst:

 

  1. Det finns inget vetenskapligt stöd för att betyg från 4:an skulle ha några positiva effekter på elevernas kunskaper. De få studier som gjorts pekar snarare verkar ha vissa negativa effekter för lågpresterande elever som riskerar att slås ut ännu tidigare medan de högpresterande inte påverkas alls.
  2. Genomförandet av betyg från årskurs sex har ännu inte utvärderats. Det borde man rimligen vänta på så att man ser vilka konsekvenser det fick. Och det handlar bara om att vänta i något år.
  3. Det tredje och tyngsta argumentet är att betygsförsöket blir helt vetenskapligt meningslöst. Det är bara de skolor som vill delta som kommer att delta. Det betyder att det inte finns något slumpmässigt urval och att det inte går att jämföra resultaten på något vettigt sätt alls. Sannolikt lär resultatet bli överdrivet positivt då mestadels skolor där genomsnittseleverna redan är rätt starka lär delta. Men oavsett kommer det inte att gå dra några generella slutsatser alls av det.

 

Nå det kan ju tyckas som att detta är ett rätt litet beslut. Det är ju bara ett svar från kommunen om vad man anser om betygsförsöket. Problemet är att om alla svarar efter politiska hänsyn och inte efter vad verksamheterna faktiskt tycker så får ju regeringen och skolverket intrycket av att alla kommuner tycker att man kan göra lite hur som helst med skolan oavsett vad forskning och experter säger. Det är en sjuka som styrt svensk skola sedan Björklunds tid. Och det har resulterat i att svensk skola har snabbast sjunkande resultat i OECD. Därför borde kommunen ha varit ärlig med sina synpunkter även mot en S-ledd regering. Istället begraver man det egna kontorets korrekta kritik och svarar glatt - Ja! Jättebra! Jag misstänker att många både Socialdemokrater och andra innerst inne vet att detta är fel väg att gå. Men ändå sitter man still i båten och lyder. Det är sorgligt att se.

Jag tycker inte att svensk skolpolitik har råd med sånt här ovetenskapligt flum.

För övrigt anser jag att uppgifterna från regeringens utredning om att stoppa vinsterna i välfärden var rätt oroande. Att privata företag ska få fortsätta göra 8 % vinst på våra skattepengar är INTE att stoppa vinsterna i välfärden som Löfven lovade. Om 8 % är "lite" så kan vi väl bara höja skatten med 8 % för att kompensera för skattepengarna som försvinner ur välfärden? Eller låter det kanske lite orimligt?

Vi får hoppas att det kommer mer information om beräkningsgrunder, att utredarens slutförslag är bättre eller att regeringen helt enkelt lägger fram ett vettigare förslag. För detta är inte ens en rimlig Linje 2...

 

 

Kämpa för landsbygdstrafiken!

Vi i Vänsterpartiet har kämpat mot nedläggningarna sedan de började diskuteras för mer än ett år sedan. Men nu har den blivit verklighet. 28 landsbygdsbusslinjer har lagts ner och trafiken minskats på ytterligare 16. Det är den största massavvecklingen av landsbygdsbussar i Östergötlands historia. Massor av skolungdomar har upptäckt att bussen inte längre kommer och att dom inte kan ta sig till skolan. Dessa konsekvenser visste dessutom politikerna i Trafiknämnden om innan dom tog beslutet för kommunerna hade varnat i god tid.

Och det var Centerpartiet och deras ordförande Göran Gunnarsson i Trafiknämnden som hela tiden ledde nedläggningsprojektet. Visst har S, MP och L lika stort ansvar då dom röstade för nedläggningarna. Men ändå, visst känns det märkligt att det som en gång var landsbygdens parti var dom som valde att utdela det här hårda slaget mot Östergötlands landsbygd? Det visar liksom hut långt många partier och politiker kommit från sina gräsrötter. Jag misstänker att de allra flesta som i förra valet valde att rösta på Centern i Landstingsvalet inte tänkte sig att partiet skulle strida för att försämra möjligheterna att leva på landet. Jag kan nog till och med drista mig att säga att många tänkte tvärt om.

Det enda parti som röstade mot nedläggningen och i sin budget hade med extra pengar till just landsbygdstrafiken var Vänsterpartiet. Och det är faktiskt jäkligt ledsamt. Alla kan inte bo i våra överbefolkade städer och varje gång det offentliga lägger ner samhällsservice på landet så förstärks den negativa spiralen.

Men det finns i vart fall en hel del motstånd mot dessa senaste dumheter. Jag rekommenderar Facebookgruppen som organiserar protesterna.

Det finns också en namninsamling som närmar sig 1000 namn som man kan skriva under.

Och dessutom anordnas ett massmöte i Linköping mot nedläggningarna. 19 september 18:00 i Missionskyrkan.

För övrigt är det helt jävla vansinnigt att Turkiet nu invaderar Syrien med amerikanskt stöd. Detta gör man främst för att slå tillbaka kurdiska YPG/YPJ som alltså är den militära styrka som mest framgångsrikt har bekämpat IS (också med amerikanskt stöd!).

Nicklas Lundström bedriver skarp oppositionspolitik från vänster i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Norrköping. Jag drivs av att jag tycker att det är helt jäkla orimligt att vi ska ha desperat fattiga barn i Norrköping samtidigt som Sverige är rikare än någonsin. Lite mer rättvisa är det enda rätta.

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker