• torsdag 8 oktober 2015
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
Pontus om beslutet att stanna - med mera CG:s speedway CG:s speedway
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

Nicklas vs. Widar om Grekland och kapitalismen

 

Den 10 maj skrev Widar Anderson ett ledarstick där han var bestört över att jag på min blogg var glad över valresultatet i Grekland. Sjävklart är det kul att Widar läser min blogg och det gav mig ju dessutom chans att svara. Här följer mitt svar som var i folkbladet 15 maj:

Vänstersegern ger hopp om vändning

Nicklas Lundströms (V) glädje över valresultatet i Grekland. "Endast en glödande partist kan vara "nöjd" med hur valet slutade i Grekland", skrev Widar. I dag svarar Nicklas Lundström.

Självklart är jag glad över att vänsterpartiet Syriza fick ett fantastiskt valresultat och just nu ser ut att kunna bli största parti vid ett sannolikt nyval. Att Widar Andersson inte alls är nöjd över att vänstern går framåt beror antagligen på att vi tror på två helt olika ekonomiska modeller.

Som vänsterpartist förespråkar jag stort demokratiskt inflytande på ekonomin, omfördelning av resurser och offensiva offentliga investeringar. Den ekonomiska modell som rått i Grekland och som gäller också nu under krisen är en nyliberal modell där marknadens frihet går först och klyftorna växer. Det är den senare politiken som Socialdemokraterna och de konservativa fört och som Widar anser är ansvarsfull och tydligen hyser sympati för.

Greklands BNP har sjunkit fyra år i rad och arbetslösheten har stigit. Den krispolitik som nu dikteras för Grekland har allvarligt fördjupat krisen för det grekiska folket. Med Tyskland i spetsen har EU, Europeiska centralbanken och IMF tvingat Grekland till gigantiska nedskärningar och kraftigt sänkta löner. Vilket bara gjort att ekonomin krympt och efterfrågan kollapsat.

Folket har nu sagt sitt och valresultatet visar tydligt att man inte anser att folklig fattigdom är lösningen. Som vanligt har besparingarna slagit mot folket medan de banker och finansinstitut som genom oansvarig spekulation orsakat krisen ska räddas oavsett vad det kostar. Myten om att grekerna är lata och har en överdimensionerad offentlig sektor är just en myt som används för att motivera de extrema nedskärningarna. Faktum är att Grekland ligger i topp i EU vad gäller arbetade timmar per person och på genomsnittet när det gäller t.ex. pensionskostnader.

Euron har allvarligt förvärrat Greklands kris och sannolikt skulle ett ordnat utträde vara det bäste för landet, om än smärtsamt. Det är via Eurosamarbetet som Grekland har pressats till allt för stora nedskärningar. Problemet är att Euron gör att Grekland inte kan påverka sin penningpolitik, det naturliga i en kris vore att sänka valutans värde för att stimulera export, turism och efterfrågan. Nu passar detta dock inte de stora Euroländerna varför det enda verktyg man har kvar är finanspolitik, d.v.s. att skära i välfärd och löner.

Det finns andra vägar att gå och Island är ett gott exempel på hur man istället valt att ställa in betalningar, nationalisera banker, fördela skattebördan på dom som har råd och låtit valutans värde sjunka. Island är nu på mycket god väg att återhämta sig. Detta är motsatsen till den nyliberala dogm som fortfarande råder i Europa, Sverige och tydligen på Folkbladets ledarsida. Till och med USA har till stor del valt att investera sig ur krisen och även räddat inhemsk industri. Med Syriza i Grekland och den förhoppningsvis mindre nyliberale Hollande i Frankrike kan det finnas hopp om en vändning i Europa också.

 

För övrigt så känns det bra att bli kallad  "en glödande partist", för utan glöd är det nog alldeles omöjligt att förändra världen.

Låt oss inte få rätt om bostadsbubblan också!

Sverige har, och har länge haft en bostadsbubbla, helt uppenbart spekuleras det i bostäder och priserna, särskilt i centrala lägen i storstäderna är helt enkelt orimliga i förhållande till det verkliga värdet. Den som sökt eller känner någon som letat efter hus eller lägenhet att köpa i Norrköping vet nog att problemet spridit sig hit också.

Senast ut att varna för bostadsbubblan är Konjunkturinstitutet, en inte särskilt vänsterinriktad organisation. Och anledningen är till stor del ränteavdraget. Denna jättelika offentliga subvention för den som äger sitt boende är sannerligen den politiska elefanten i rummet. Det är helt enkelt så att avdraget håller nere boendekostnaderna och får priserna att skena och köparna att ta mycket större lån än dom egentligen har råd med.

Men det är inget lätt problem att göra något åt. Eftersom många köpt och äger sina hus har kalkylerat med ränteavdraget för att ha råd kan det inte avskaffas så lätt. Dessutom är det politiskt extremt känsligt då det direkt berör väldigt många svenskars privatekonomi. Varken S eller M vill ta i frågan pga. den politiska laddningen. Talande är väl att Anders Borg först när han avgått som finansminister kunde säga vad han verkligen tyckte – att avdraget bör avskaffas.

Den ansvarsfulla vore att partierna brett diskuterar frågan och kommer fram till en avvecklingsmodell liknande den danska med en procents avtrappning per år. Då hinner både marknaden och människorna anpassa sig och bubblan kan pysas ut istället för att explodera. Om de flesta partier kan enas om detta enda rimliga kan ingen heller plocka oansvariga politiska poäng på att försvara avdraget. Till och med en halv procent per år skulle få stor effekt.

KI skriver faktiskt också om den andra avgörande faktorn för att minska risken för en krasch. Att bygga mer bostäder och att främst bygga billiga bostäder. Dom låter faktiskt som vänsterpartister. Det har jag redan skrivit mycket om och jag kommer inte att ge mig förrän majoriteten här i kommunen förstått det också.

Det är lite sorgligt att de flesta andra rikspolitiker är så rädda att ta i frågan – när, inte om, bostadskraschen kommer är det stor risk att den drar med sig resten av ekonomin i fallet. Och dom där belånade väljarna som politikerna är så rädda att stöta sig med – dom kommer att få se miljonbelopp gå upp i rök i värdeminskning på en gång…

Jag vill som Vänsterpartist verkligen inte behöva säga: "vad var det vi sa?" en gång till... Det blir så tröttsamt i längden liksom.

KF – Feminism, Flygplats och Förskola

Det var ett väldigt långt (nästan 10 timmar) och ganska intensivt kommunfullmäktige i måndags. Jag tror det till stor del beror på att oppositionspartierna börjar hitta sina nya roller, och främst av dom Vänsterpartiet såklart. Det blev också ett väääldigt lång blogginlägg ser jag nu, nåja bättre att medborgarna får för mycket information från politiken än för lite.

Feminism

Norrköpings kommun har nu skrivit under CEMR-deklarationen, ett ganska lång och snårigt EU-dokument om att kommuner och regioner ska jobba för ökad jämställdhet. Det kan både användas som en ”hyllvärmare” och för att arbeta fram riktigt skarpa och tydliga åtgärdsplaner, det har man lyckats med i till exempel Malmö. Motsatsen är i Region Östergötland där dokumentet skrivits på och sedan används som ursäkt för att stoppa samtliga jämställdhetsmotioner som Vänsterpartiet lagt i ett och ett halvt år. Jag hoppas jag får fel men använder man CEMR så blir nog slutprodukten rätt dålig… Jag tror faktiskt att Norrköpings kommun kommer att lyckas bättre, inte minst för att det finns ett gäng S-märkta feminister med Kikki Liljeblad i spetsen som tar frågan på allvar

Vi behandlade också vår motion om ”genusbudget”. En feministisk metod som mycket kortfattat går ut på att: 1. Analysera budgeten ur ett genusperspektiv på alla nivåer. 2. Att faktiskt göra något åt det – att våga justera de offentliga utgifterna så att det inte primärt gynnar det ena könet, idag oftast män. Detta skulle majoriteten ta med sig i CEMR-arbetet och det hoppas jag verkligen man gör då motionen ansågs tillgodosedd.

Flygplats

Den längsta debatten rörde vår motion om att sluta subventionera flygplatsen med över 25 miljoner per år vilket skulle innebära att den får lägga ner. Vi vill istället bygga bostäder där. Peter Butros som just börjat blogga här på NT skötte debatten om charterflygplatsen och jag pratade om bostadsbiten.

Marken där flygplatsen idag ligger bör kunna bli riktigt bra för billiga bostäder. Markkostnaden en stor del av anledningen till att nybyggnation idag blir så dyr.  Varken de privata eller HNAB bygger idag några lägenheter alls med billig sluthyra. Trots att det finns en lång rad både kommunala, regionala och nationella rapporter som understryker att det är där de största behoven finns.Det före detta flygplatsområdet skulle kunna vara idealt för billig nybyggnation. Det är relativt centralt, infrastrukturen är till stor del på plats, marken är beredd och relativt klar för bygge. Det är dessutom ett stort område så spännande projekt för bygga av hyresrätter med låg hyra kan prövas.

Därför var det mycket tråkigt att det inte blev något svar alls på förslaget om bostäder. Eftersom samtliga andra partier i fullmäktige inte vill sluta skattesubventionera charterflygplatsen (utom FI som höll med oss) struntade man att ens utreda vår andra att-sats om att bygga bostäder. Vilket egentligen är lite tveksamt i sig, är motionen verkligen att anse som fullgott behandlad när bara hälften har utretts?


Hoppas kommunen kan vara så framsynt och modern som vi måste vara. Flygplatsen tillhör historien, billiga klimatsmarta bostäder är framtiden.

Det mest förvånande med debatten var dock att MP valde att lägga ner sina röster. Hur ett seriöst klimatparti kan agera så i denna fråga kan dom bara själva svara på. Det kommer inte att finnas någon större klimatfråga i Norrköping den här mandatperioden. Och eftersom flygplatsen lär stå för minst 5-10% av kommunens koldioxidutsläpp så finns det inga ursäkter. Mia försöker slingra sig på sin blogg men det går inte så bra. Bryr man sig om klimatet kan man inte köra med ”om inte vi har kass klimatpolitik här så har dom det någon annan stans”. Med den logiken kan vi lika gärna satsa på motorvägar och kolkraft liksom. Att konsekvenserna skulle behöva utredas håller inte heller – utan skattesubvention går charterflygplatsen omkull direkt. Hon lånar också min replik från KF: Jag törs lova att om och när Ostlänken står klar så kommer det om 20 år ändå att bli bostäder där den utkonkurrerade flygplatsen låg. Fast då kommer Norrköpings skattebetalare att fram till dess ha subventionerat flygplatsen med mer än en halv miljard….


Hoppas kommunen kan bli så framsynt och modern som den bör vara. Flygplatsen tillhör historien, billiga och klimatsmarta bostäder är framtiden.

Förskola

Den sista av våra motioner rörde ett förslag om att alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskolan, även om föräldrarna t.ex. är arbetslösa. Peter Butros har redan bloggat bra om frågan. Jag kan bara tillägga att alla ständigt talar om tidiga insatser för att bryta socialt och ekonomiskt utanförskap. En bättre tidig insats än denna finns nog inte över huvud taget. Det skulle alla barn i kommunen samma möjligheter. Utan jämlik förskola riskerar utanförskapet att slås fast mycket tidigt för barn med arbetslösa föräldrar. Att redan i förskolan känna att man inte riktigt hör till och bara vara en del av gruppen någon dag i veckan bäddar för problem. Barnen missar både pedagogik, språkutveckling och social tillhörighet. Självklart kommer reformen liksom alla andra förslag vi kommer med att finansieras fullt ut i budgeten som kommer snart.

Lite chockerande var dock hur debatten urartade i och med att folk från främst KD och M började prata om indoktrinering, förvaring, hemmafruar och jämföra med hur djur gör... Jag kollade datumet men det var faktiskt 2015 och inte 1950. Sägas ska att det fanns en hel del liberaler och socialdemokrater som faktiskt tyckte att förslaget egentligen var bra men inte ansåg sig ha råd. Motionen avslogs alltså efter en märklig debatt men vi kommer tillbaka med förslaget i budgeten!

Avslutningsvis lovade S och småborgarna en valfrihetsreform i Norrköping innan året är slut. Det låter rätt illa, ska kvartetten verkligen först skära ner men många miljoner i äldreomsorgen för att sedan slänga bort ytterligare miljoner i privata vinster? Men jag hoppas ändå på att den starka opinionen mot privata vinster i välfärden som finns inom S och inte minst kommunal sätter stopp för sådana dumheter och slöseri.

För övrigt öppnar Maersk nu en ny containerlinje till Norrköpings hamn. Det är till skillnad från charterflygplatsen riktigt viktigt för Norrköping som logistikstad!

Skattehöjning i Norrköping?

Kanske finns det vissa fördomsfulla bloggläsare som tror att jag hurrar nu när S och de småborgerliga partierna föreslår en skattehöjning på 50 öre i kommunen. Nå riktigt så enkelt är det nu inte. Problemet är att en kommunal skattehöjning är "platt" - den pensionär som får 8000 i månaden betalar procentuellt sett lika mycket som direktören som tjänar 80 000.

I den budget som V nyligen förhandlade fram med regeringen har vi en betydligt bättre skattehöjning som bara de som har råd med behöver betala. Trots hårt förhandlade blev det dock en höjning som ger rätt lite resurser till välfärden, den som tjänat 51000 i månaden får betala 30 kronor mer i skatt. Det kommer pengar från regeringen till äldreomsorg, sjukvård, kvinnojourer och en massa annat. Men tyvärr är det för litet för att möte välfärdens behov när vi i Norrköping får både fler barn och fler gamla.Regeringens budget gjorde en hel del bra men klarade inte av att öka intäkterna för att motsvara välfärdens behov.

Därför är skattehöjningen nödvändig. Bara i år gissar jag på att Vård och Omsorgsnämnden kommer att sluta på uppåt 60 miljoner back och socialnämnden kanske på 30 miljoner. det är verksamheter som redan idag är synnerligen slimmade och "effektiviserade", att skära ner där kommer att innebära mindre personal, fler utslagna och fler ensamma äldre som inte får den omsorg dom behöver. Dessutom behöver kommunen investera kraftigt i bostadsbyggande, nya skolor och infrastruktur de kommande åren. Tyvärr måste vi nog höja skatten trots att den är "platt" men då ska varenda krona gå till välfärden där dom behövs bäst.

Den stora utmaningen kvarstår dock, staten och regeringen måste se till att öka våra gemensamma intäkter om vi ska klara av att inte bara behålla kvalitén utan utveckla vår skola, sjukvård, äldreomsorg och infrastruktur. Alliansregeringens delvis ofinansierade skattesänkningar på 140 miljarder kronor märks där ute i landet. Enligt mig behöver vi höja de progressiva skatterna för höginkomsttagare (ojämlikheten i löner har ökat katastrofalt). Samtidigt bör vi som nästan alla andra länder gör beskatta bostäder, förmögenhet och arv. Det finns dock skatter som bör sänkas också - främst den orättvissa pensionärsskatten.

Dessutom ska vi komma ihåg att Norrköpings kommun i en nationell jämförelse fortfarande har relativt låg skatt.

Det kommer att bli en intressant budgetdebatt...

För övrigt är detta ett diagram som tydligt visar hur regeringens budget skiljer sig från alliansens som alltid gynnade dem som hade mest pengar. Här är befolkningen indelad i tio inkomstgrupper med dem som tjänar minst längst till vänster. Staplarnas höjd visar på hur mycket människor i de olika grupperna i genomsnitt tjänar på budgeten i procent. Här ser vi faktiskt en liten omfördelning till dem som har det tuffast. Dock skulle jag säga att de som får betala lite mer i skatt nu tjänar jäkligt mycket på det också - för vi får alla ett lite bättre samhälle med mer personal i välfärden och fler nya bostäder.

Fördöm Turkiets angrepp på Kurderna

I lördags hade jag en debattartikel i Folkbladet. I fulltext:

Debatt Turkiets president Recep Tayyip Erdogan leder det religiösa och allt mer auktoritära partiet AKP. I det senaste valet fick partiet inte egen majoritet som tidigare. Det berodde mycket på att det sekulära, toleranta och kurddominerade partiet HDP fick över 10 % och kom in i parlamentet. Erdogan kunde inte tåla att hans makt utmanades av valutgången och det är bakgrunden till det eskalerande våldet mot kurder i Turkiet idag.

Den 20 juli anordnade vänsteraktivister en solidaritetsmanifestation för de kurder som strider mot IS i Syrien. Kurderna i YPG och deras allierade styrkor är den hittills enda markstyrka som verkligen lyckats slå tillbaka IS. Solidaritetsmanifestationen angreps av IS-terrorister och en bomb dödade 33 unga aktivister. Den turkiska staten under Erdogans ledning svarade med en antiterrorkampanj som skulle riktas mot bland annat IS (tidigare hade Turkiet varit helt passivt gentemot IS). Istället kom denna ”antiterrorkampanj” att nästan enbart slå mot kurdiska PKK-mål och sedan allt mer urskillningslöst mot alla kurder i närområdet.

Idag slår den Turkiska militären mot kurdiska mål i Turkiet, Irak och Syrien och försvagar därmed kampen mot IS. Samtidigt som ultranationalister och fascister angriper kurder, kurdiska butiker och HDP:s partikontor över hela landet med flera dödsoffer som följd. Turkiet har systematiserat massarresteringar av oppositionella och censur av fria medier.

Vi tar det en gång till – IS spränger kurdiska IS-motståndare i luften. Erdogan svarar med militära angrepp mot kurder och ett demokratiskt oppositionsparti som hotar hans makt. Vänsterpartiet har officiellt uttryckt en mycket stor oro över de omfattande kränkningarna av mänskliga rättigheter i Turkiet. Vi uppmanar Sveriges regering och omvärlden att kräva att Erdogan respekterar de mänskliga rättigheterna och upphör med våldet. Den 1 november går Turkiet till nyval och Sverige bör då agera för en omfattande insats av valobservatörer för att valet skall kunna genomföras på ett demokratiskt sätt.

Jag menar också att utvecklingen i Turkiet visar på hur vansinnigt det vore med en svensk NATO-anslutning. Samtliga allianspartier tycker numera att det vore klokt att ingå i en militärallians med Turkiets militär och president Erdogan. Det tycker inte jag.

För övrigt är jag glad över att Syriza vann valet i Grekland men jag hade hoppats på att vänsteroppositionen som gick till val under namnet "Folklig Enhet" också skulle komma in - tyvärr verkar det inte så.

 

 

 

SD är riskkapitalets parti

SD sade sig under valet vara mot vinster i Välfärden, eftersom den stora folkmajoriteten var det. Men SD klarade inte av att stå upp för detta vallöfte heller. Nu har det visat sig att det bara krävdes ett par fina middagar med riskkapitalbolagen så gjorde SD helt om. Plötsligt tycker proffspolitikerna i SD nu att det är helt okej att utländska riskkapitalbolag plockar ut obegränsat med vinst från äldreomsorgen som skulle ha gått till alla de som byggde upp Sverige. Detta svek går inte bara på tvärs med SD:s påstådda vurm för våra äldre, det är också just deras ryggradslöshet som sannolikt kommer att rädda riskkapitalisternas feta vinster.

Den utredning för att stoppa välfärdsvinsterna som regeringen och vänsterpartiet tillsatt kommer med sina skarpa förslag inom ett par år. Då är det SD som har vågmästarrollen eftersom de andra högerpartierna är för privatiseringarna. För mindre än ett år sedan sa Jimmie Åkesson att ”Vi har gått till val på att vi vill ha en begränsning av vinstuttag”. Men nu har man alltså lyssnat på dem som blir miljonärer på dina skattepengar. Skamligt och oärligt enligt mig. Läs mer i Jonas Sjöstedts artikel i Aftonbladet.

För övrigt så röstade SD häromdagen också mot Vänsterpartiets förslag på att sänka riksdagsledamöternas löner som ligger på 61 000 i månaden. Vänsterpartiet föreslog en rimlig sänkning till 44 500...

Nicklas Lundström sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Norrköping och jobbar som politisk sekreterare för partiet i Östergötlands landsting. Sitter också i kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.  Jag är arbetar varje dag för jämlikhet och jämställdhet i Norrköping, Östergötland och Sverige.

  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker