• lördag 02 augusti 2014
Opera Pride Perenkranz bakom scen Perenkranz bakom scen
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

Nicklas vs. Widar om Grekland och kapitalismen

 

Den 10 maj skrev Widar Anderson ett ledarstick där han var bestört över att jag på min blogg var glad över valresultatet i Grekland. Sjävklart är det kul att Widar läser min blogg och det gav mig ju dessutom chans att svara. Här följer mitt svar som var i folkbladet 15 maj:

Vänstersegern ger hopp om vändning

Nicklas Lundströms (V) glädje över valresultatet i Grekland. "Endast en glödande partist kan vara "nöjd" med hur valet slutade i Grekland", skrev Widar. I dag svarar Nicklas Lundström.

Självklart är jag glad över att vänsterpartiet Syriza fick ett fantastiskt valresultat och just nu ser ut att kunna bli största parti vid ett sannolikt nyval. Att Widar Andersson inte alls är nöjd över att vänstern går framåt beror antagligen på att vi tror på två helt olika ekonomiska modeller.

Som vänsterpartist förespråkar jag stort demokratiskt inflytande på ekonomin, omfördelning av resurser och offensiva offentliga investeringar. Den ekonomiska modell som rått i Grekland och som gäller också nu under krisen är en nyliberal modell där marknadens frihet går först och klyftorna växer. Det är den senare politiken som Socialdemokraterna och de konservativa fört och som Widar anser är ansvarsfull och tydligen hyser sympati för.

Greklands BNP har sjunkit fyra år i rad och arbetslösheten har stigit. Den krispolitik som nu dikteras för Grekland har allvarligt fördjupat krisen för det grekiska folket. Med Tyskland i spetsen har EU, Europeiska centralbanken och IMF tvingat Grekland till gigantiska nedskärningar och kraftigt sänkta löner. Vilket bara gjort att ekonomin krympt och efterfrågan kollapsat.

Folket har nu sagt sitt och valresultatet visar tydligt att man inte anser att folklig fattigdom är lösningen. Som vanligt har besparingarna slagit mot folket medan de banker och finansinstitut som genom oansvarig spekulation orsakat krisen ska räddas oavsett vad det kostar. Myten om att grekerna är lata och har en överdimensionerad offentlig sektor är just en myt som används för att motivera de extrema nedskärningarna. Faktum är att Grekland ligger i topp i EU vad gäller arbetade timmar per person och på genomsnittet när det gäller t.ex. pensionskostnader.

Euron har allvarligt förvärrat Greklands kris och sannolikt skulle ett ordnat utträde vara det bäste för landet, om än smärtsamt. Det är via Eurosamarbetet som Grekland har pressats till allt för stora nedskärningar. Problemet är att Euron gör att Grekland inte kan påverka sin penningpolitik, det naturliga i en kris vore att sänka valutans värde för att stimulera export, turism och efterfrågan. Nu passar detta dock inte de stora Euroländerna varför det enda verktyg man har kvar är finanspolitik, d.v.s. att skära i välfärd och löner.

Det finns andra vägar att gå och Island är ett gott exempel på hur man istället valt att ställa in betalningar, nationalisera banker, fördela skattebördan på dom som har råd och låtit valutans värde sjunka. Island är nu på mycket god väg att återhämta sig. Detta är motsatsen till den nyliberala dogm som fortfarande råder i Europa, Sverige och tydligen på Folkbladets ledarsida. Till och med USA har till stor del valt att investera sig ur krisen och även räddat inhemsk industri. Med Syriza i Grekland och den förhoppningsvis mindre nyliberale Hollande i Frankrike kan det finnas hopp om en vändning i Europa också.

 

För övrigt så känns det bra att bli kallad  "en glödande partist", för utan glöd är det nog alldeles omöjligt att förändra världen.

På söndag talar jag om Gaza

På söndag klockan 16:00 anordnas en manifestation för Gaza på Tyska torget. Självklart deltar Vänsterpartiet. Kom gärna förbi och lyssna på mitt tal. Israels mördande och ockupation måste upphöra.

För övrigt ordnas det också imorgon lördag en manifestation. Den gången mot det dödande och den förföljelse som kristna  i Norra Irak och södra Syrien utsätts för av extremisterna i ISIS. Allt stöd till dem! Tyvärr är jag inte i stan själv men delta gärna den som kan. Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet!

Vi går till val på lokal feminism

Jag och Deniz Tütüncü skriver idag på NT debatt om hur hela vår politik och alla våra valfrågor i Norrköping genomsyras av en konsekvent feminism. Praktisk, konkret feminism nära människorna är vår modell för att systematiskt arbeta för jämställdhet i kommunen. Här följer texten i helhet:

Våra valfrågor är feminism i praktiken

Feminism är den radikala uppfattningen att kvinnor är människor. Vänsterpartiet är, och har historiskt varit, drivande i den feministiska rörelsen, ända sedan kampen för kvinnlig rösträtt, genom kampen för barnomsorg till i dag när vi genomför nattis i de kommuner där vi regerar. Att kvinnor och män ska ha samma utrymme och rättigheter är självklart för oss och löper som en röd tråd genom alla våra reformer.

Norrköping är en stad där Vänsterpartiet är med och styr och tar ansvar. Det är ett hedervärt och viktigt uppdrag att göra Norrköping mer hållbart och jämställt. Vår viktigaste fråga är att säkra att våra gemensamma pengar går till vår gemensamma välfärd. Vi vill få bort vinstuttaget från välfärden på nationell nivå och i Norrköping går vi före då vi återtagit äldreboenden i kommunal ägo.

När alla intäkter återinvesteras i verksamheten ökar möjligheten att anställa mer personal. Fler som delar på arbetet i offentlig sektor är en viktig feministisk åtgärd eftersom det är flest kvinnor som arbetar där. När pengar går till vinst i stället för personal ökar stressen och ohälsan. Att investera i välfärden är feminism.

Familjekonstellationer varierar och det gör också människors arbetstider. Skola och barnomsorg har inte riktigt hängt med i utvecklingen och barn till arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna får i dag inte vara på förskolan lika många timmar som det barn som har föräldrar med jobb. Det drabbar både föräldern, som inte får tid att exempelvis söka jobb, och främst barnen, som får mindre tillgång till förskolans pedagogik och att leka med och träffa andra barn. Därför föreslår vi att alla barn ska ha rätt till 30 timmar i veckan på förskola. Det är en feminism som gynnar de barn och föräldrar, inte sällan ensamstående mödrar, som ofta har det svårast.

Den som hamnat utanför arbetsmarknaden har ofta svårt att komma tillbaka då kraven som ställs är allt högre. Att ha ett arbete och att vara ekonomiskt oberoende är och har alltid varit en förutsättning för kvinnors frihet. I Norrköping vill vi därför fortsätta att satsa på åtgärder och anställningar just för föräldrar i de fattigaste barnfamiljerna. Det är ett arbete som redan gett goda resultat.

Det är främst kvinnor som använder kollektivtrafiken och i Norrköping vill vi bygga ut spårvägen till en av stadens mest kvinnodominerande arbetsplatser – Vrinnevisjukhuset. Vrinnevi är ett växande område och en spårväg dit skulle hela Norrköping vinna på. Vi menar att alla människor fritt ska kunna röra sig i Norrköping och då behöver vi satsa på kollektivtrafiken.

Det är valår och Vänsterpartiet Norrköping satsar på jämställdhet och feminism, inte för att det är coolt och populärt, utan för att vi alltid gjort det. Det är vi som har förslagen och kunskapen för att genomföra feministisk politik i praktiken.

Israel utövar den starkes terror

Det är fel att döda barn. Det känns märkligt att behöva skriva det men det behövs verkligen. Den Israeliska staten och krigsmakten väljer i skrivande stund att döda palestinska barn i Gaza. Alla vet att de kraftiga flyg- och markanfallen mot bland annat sjukhus, fiskebåtar och bostadsområden främst kommer att döda civila. Ändå väljer Israel att skjuta.

Israel har fullständig makt över det palestinska folket. Man har en hypermodern krigsmaskin, kärnvapen, ett extremt sofistikerat bevakningssystem, en Aparthiedmur långt mer omfattande än Berlinmuren, många gånger större ekonomi, ett nästan ogenomträngligt missilförsvar, otaliga propagandakanaler och är allierad med världens verkliga stormakter i USA och Europa. Makten och styrkan ligger alltså helt hos Israel men hur väljer man att använda den?

Inga fler palestinska föräldrar ska behöva få beskedet att deras barn dödats.

Mot Gaza vet vi hur den används. Man har blockerat Gaza fullständigt och i strid med folkrätten förvägrat de 1,5 miljoner innevånarna handel, luftrum och sitt eget hav. Israel bestämmer exakt hur fattigt och eländigt det ska vara i Gaza och man har medvetet gjort livet för alla innevånare extremt svårt. Även när det inte är krig är barn undernärda och många dör av mycket enkla sjukdomar på grund av blockaden. Och nu har man bestämt dig för att återigen massakrera civila och barn i Gaza. Något som kanske är bra för den allt mer blodtörstiga hemmaopinionen men inte försvagar Hamas utan snarare stärker dem och ger deras militanta metoder legitimitet.

För frågan är ju då hur Israel behandlar de andra palestinierna? Dom som inte bor i Hamaskontrollerade Gaza och där inga avfyrningsramper för hemmagjorda raketer finns. Dom som bor på bland annat Västbanken och i Jerusalem som styrs av Fatah. Här har palestinierna i stort övergett det väpnade motståndet som även när det är legitimt såklart inte ger några resultat mot en så brutal övermakt. Svaret är att dessa fredliga palestinier utsätts för en systematisk etnisk rensning av Israel. Varje dag byggs nya enligt FN olagliga bosättningar på stulen palestinsk mark vilket ständigt minskar Palestiniernas livsutrymme. Israel stryper medvetet den palestinska ekonomin. Man stänger in människor med den olagliga apartheidmuren, arresterar människor utan grund, misshandlar människor och förstör ständigt hem och odlingar. Även de fredliga palestinier som övergett den väpnade kampen utsätts alltså varje dag för Israels övervåld och övermakt.

Det finns fortfarande många Israeler som kämpar för en rättvis fred och för palestiniers mänskliga rättigheter. Dessa förtjänar vår allra högsta respekt för dom utsätts i ständigt av hat och högerextremt våld för att dom vågar säga ifrån. Det tragiska faktumet är att det Israeliska samhället idag i allt högre grad genomsyras av en strukturell rasism mot palestinier som allt mer liknar det sydafrikanska apartheidsystemet. I politiken finns det bara en liten modig skara kvar som argumenterar emot krigen och den etniska rensningen, och det tycks bli allt färre när den Israeliska militära överlägsenheten ökar. I skolor och i kulturen blir bilden av palestinier, araber och muslimer allt mer rasistisk och toleransens röster tystnar. Det resulterar i en kultur där israeliska soldater allt mer sällan tvekar att sjuka mot civila, där människor ser på när Gaza bombas och firar det med applåder och där bosättare systematiskt angriper och fördriver palestinska familjer.

Ytterligare en familj har fallit offer för israels bomber.

Den enda möjligheten till förhandlingar och en fredlig lösning är idag skarpa påtryckningar från oss i västvärlden som Israel är ekonomiskt och politiskt beroende av. Den israeliska staten har gått så långt på den extremnationalistiska vägen att inget annat kommer att kunna få dom att sätta sig och förhandla fram en rättvis fred. En sådan fred måste innebära utbyte av land mellan Israel och Palestina och likna 1967 års gränser, blockaderna av Gaza och Västbanken måste hävas, Apartheidmuren rivas och flyktingfrågan lösas. Allt det kommer att vara bittert för övermakten Israel att acceptera (men också för palestinierna) och därför måste externa påtryckningar till.

Eftersom att just skarpaste möjliga fördömande av väst och omedelbara och hårda ekonomiska sanktioner mot Israel är den enda vägen framåt så skäms jag över Sverige och EU idag. Vi har en regering som inte säger ett knyst om de Israeliska dödandet som pågår dag efter dag. Vi har en statsminister och utrikesminister som helst undviker frågan. Det kommer aldrig vi i Vänsterpartiet att göra när vi sitter i regeringen.

V Norrköping lanserar sin valfilm!

Idag kan man läsa i NT om lanseringen av Vänsterpartiet Norrköpings valfilm. Se filmen här! Vi filmade på 1 maj och fyra av våra ledande företrädare lyfter i filmen kortfattat och konkret några av de huvudfrågor som vi kommer att driva i valrörelsen. Processen med att ta fram de lokala valfrågorna har varit lång och djupt demokratisk då vi under nästan ett års tid i partiföreningen diskuterade och resonerade. Resultatet är riktigt bra och detta är frågorna som vi anser är viktiga för att göra Norrköping till en mer rättvis stad. Dessutom är alla våra valfrågor fullt möjliga att både finansiera och genomföra.

Annika Kaiser och jag på pressträffen

 

Jag om Jobbpolitiken:

I Norrköping behöver vi satsa särskilt på att bekämpa barnfattigdomen, vi har redan genomfört framgångsrika projekt som ”servicetrainee” i kommunen med bra resultat. Det vill vi Vänsterpartiet utöka efter valet. Det handlar om riktiga anställningar till föräldrar i fattiga barnfamiljer. Fattiga barn har fattiga föräldrar. Och oavsett vilken regering vi får så anser jag att vi omedelbart bör avskaffa den ovärdiga tvångsåtgärden FAS-3.

 

Mona Olsson om Välfärden:

Det tyngsta skälet till att rösta på Vänsterpartiet i valet är att se till att Norrköpings välfärd inte privatiseras. Detta kommer att ske om alliansen skulle vinna i Norrköping och det enda parti som aldrig kommer sälja ut vår välfärd är Vänsterpartiet. En privatisering av äldreomsorgen i Norrköping skulle innebära mindre personal, massor med deltidsanställningar (idag finns rätt till heltid i kommunens äldreomsorg) och framförallt att våra skattepengar skulle hamna i riskkapitalisternas fickor. Vilket i slutänden såklart alltid går ut över dom äldre i behov av hjälp och stöd.

 

Annika Kaiser om Förskolan:

Många familjer med arbetslösa, föräldralediga eller utförsäkrade föräldrar får idag mindre tid i förskolan, ofta bara 15 timmar i veckan. Det innebär att vissa barn får mindre kontakt med andra barn och lär sig mindre i förskolan. För att förbättra läget vill vi öka tiden i förskolan till minst 30 timmar i veckan för alla.

 

Deniz Tütüncü om Spårvägsutbyggnaden:

Klimatförändringarna och det faktum att Norrköping växer gör att vi bör satsa på spårvägsutbyggnad. Nästa viktiga satsning är att bygga ut spårvagnstrafiken mot Vilbergen för att göra det enklare att ta sig till och från Vrinnevisjukhuset. Förslaget finansieras med att vi slutar subventionera flygplatsen med 20-30 miljoner av norrköpingsbornas skattekronor per år.

 

77 människor mördades av en högerextremist

Det är något vi aldrig får glömma. Terrordådet i Norge känns fortfarande svårt att greppa trots att det nu gått tre år.  De flesta som mördades var idealistiska barn och ungdomar. Barn och ungdomar som jag delade så mycket med. Vackra tankar om en bättre och mer jämlik värld, en gränslös solidaritet och ett självklart motstånd mot orättvisor, diskriminering och rasism. Ibland maler tankarna om hur det kunde hända och vad vi kan göra för att vända samhällsutvecklingen och se till att det inte händer igen. Och mina slutsatser liknar dem jag drog för tre år sedan – svaret är antirasism.

 

För den som klarar av det rekommenderar jag verkligen att ni går in och ser bilderna och läser texterna om offren på NRK:s hemsida. Det är oerhört tungt men vi får aldrig glömma.

 

 

Förutom terroristen själv så kan man inte ge enskilda personer eller partier skulden för terrordåden. Däremot är det är uppenbart att det allt mer islamofoba och rasistiska debattklimatet i samhället var en förutsättning för terrordådet. Anders Behring Breivik skulle aldrig ha genomfört attackerna om han inte hade haft en antimuslimsk och antisocialistisk ideologi att motivera sitt våld med. När jag läste delar av Breiviks rätt taffliga och föga originella manifest insåg jag snabbt att de idéer och den världsbild som motiverade terrordåden kommer från denna islamofoba ideologi som fått allt mer spridning. Mycket av ideologin grundas på en konspirationsteori om att en vänsterinriktad politiskt korrekt elit styr samhället och att dessa har förrått nationen genom att tillåta de ondskefulla muslimerna/invandrarna att ta över och förstöra det förut lyckliga europeiska samhället. Breiviks tolkning av dessa idéer är extrem men huvuddragen i tankegodset återfinns hos många Sverigedemokrater, fikabordsislamofober och högerpopulister över hela Europa. Också i Sverige har islamofoberna särskilt riktat sin kritik, som ofta slår över i hat, mot socialdemokratin och vänstern såväl som mot den primära måltavlan som är muslimer. Det är på grund av att dessa i grunden fascistiska idéer idag är så etablerade i Europa som terrordåden möjliggjordes och i terroristens huvud verkade motiverade och nödvändiga.

 

Tyvärr är det inte bara Sverigedemokrater och vardagsrasister som gjort att islamofobin spridit sig i Norden och Europa.  Det finns debattörer på högerkanten som argumenterar mot den växande islamofobin och främlingsfientligheten tillsammans med vänstern, all heder åt dem. Här bör faktiskt särskilt Fredrik Reinfeldt och den sittande alliansregeringen som har hållit rent mot rasismen nämnas särskilt. Det är en markant skillnad mot utvecklingen i flera av våra grannländer. Må det fortsätta så också efter valet i september. Men det finns också liberaler, konservativa och massmedier som har öppnat upp för islamofobin och köpt delar av resonemanget. Exempel på detta är det extremt islamofoba debattklimatet i Danmark eller retoriken kring ”Kriget mot terrorismen” eller för den delen försvaret av Israels mördande just nu i Gaza som till och med ibland syns på mainstream-borgerliga ledarsidor.

 

Eftersom de islamofoba idéerna var en förutsättning för terrorn så måste svaret ifrån alla som vill ha ett öppet, demokratiskt och tolerant samhälle vara att bekämpa dessa hatets idéer. Det gör vi antirasister bäst genom att aldrig ge upp den politiska kampen mot rasism och för jämlikhet. För att bryta med det islamofoba och rasistiska tankar som breder ut sig i Europa är det allas vår uppgift att stå upp och säga ifrån när någon skuldbelägger och förtalar andra för att de tillhör en viss folkgrupp eller religion.  För att citera flammans Anna Herdy:

 

"När vi idag minns det fruktansvärda som hände på Utöya kan vi därför inte säga ”Vi visste inte bättre”. För faktum är att vi vet väldigt väl vad som händer när avhumaniseringen av människor så sakteliga uppfattas som normer. Någon eller några kommer alltid vilja ta på sig rollen att gå i fronten. Precis som Anders Behring Breivik eller en rasistpöbel i en småländsk småstad"

 

Vi som kallar oss antirasister måste på både politisk och personlig nivå stå upp mot rasism och nyfascism var vi än möter den. Det är centralt att alla antirasistiska krafter arbetar tillsammans. Jag som socialist måste göra mitt bästa för att hålla rent från rasistiska glidningar hos mina vänner och sympatisörer men också bland meningsmotståndarna hos högern och liberalerna. Den reaktionära och islamofoba ideologi som växer på nätforum, ledarsidor och i människors medvetande måste konfronteras om vi ska kunna förhindra ytterligare terrordåd och en rasistisk samhällsutveckling. Den antirasistiska kampen är idag viktigare än någonsin under efterkrigstiden.

 

 

Jag sörjer återigen idag på årsdagen av det värsta terrordådet i efterkrigstidens norden. Men jag är också stolt över att tillhöra ett parti och en rörelse som aldrig bidragit till att stärka den islamofoba ideologin och som alltid kommer att stå upp och säga emot hatets företrädare.

 

Lär gärna också Ali Esbati som själv var nära att mördas av fascistens kulor på Utöya och vad han har att säga om stämningen i den svenska och norska kulturen.

 

För övrigt så känns det så oerhört sjukt att man idag ska behöva skriva att det är fel att mörda barn. För det är precis det som Israel väljer att göra i stor skala i Gaza just nu.

 

Nicklas Lundström sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Norrköping och jobbar som politisk sekreterare för partiet i Östergötlands landsting. Är vice ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och ordförande i kommunens biståndsutskott.

Jag är en glödande vänsterpartist, feminist, socialist och antirasist.

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker