• torsdag 18 september 2014
"Experterna vet inte så mycket om Hästen" Heikkis Hockey Heikkis Hockey
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

Nicklas vs. Widar om Grekland och kapitalismen

 

Den 10 maj skrev Widar Anderson ett ledarstick där han var bestört över att jag på min blogg var glad över valresultatet i Grekland. Sjävklart är det kul att Widar läser min blogg och det gav mig ju dessutom chans att svara. Här följer mitt svar som var i folkbladet 15 maj:

Vänstersegern ger hopp om vändning

Nicklas Lundströms (V) glädje över valresultatet i Grekland. "Endast en glödande partist kan vara "nöjd" med hur valet slutade i Grekland", skrev Widar. I dag svarar Nicklas Lundström.

Självklart är jag glad över att vänsterpartiet Syriza fick ett fantastiskt valresultat och just nu ser ut att kunna bli största parti vid ett sannolikt nyval. Att Widar Andersson inte alls är nöjd över att vänstern går framåt beror antagligen på att vi tror på två helt olika ekonomiska modeller.

Som vänsterpartist förespråkar jag stort demokratiskt inflytande på ekonomin, omfördelning av resurser och offensiva offentliga investeringar. Den ekonomiska modell som rått i Grekland och som gäller också nu under krisen är en nyliberal modell där marknadens frihet går först och klyftorna växer. Det är den senare politiken som Socialdemokraterna och de konservativa fört och som Widar anser är ansvarsfull och tydligen hyser sympati för.

Greklands BNP har sjunkit fyra år i rad och arbetslösheten har stigit. Den krispolitik som nu dikteras för Grekland har allvarligt fördjupat krisen för det grekiska folket. Med Tyskland i spetsen har EU, Europeiska centralbanken och IMF tvingat Grekland till gigantiska nedskärningar och kraftigt sänkta löner. Vilket bara gjort att ekonomin krympt och efterfrågan kollapsat.

Folket har nu sagt sitt och valresultatet visar tydligt att man inte anser att folklig fattigdom är lösningen. Som vanligt har besparingarna slagit mot folket medan de banker och finansinstitut som genom oansvarig spekulation orsakat krisen ska räddas oavsett vad det kostar. Myten om att grekerna är lata och har en överdimensionerad offentlig sektor är just en myt som används för att motivera de extrema nedskärningarna. Faktum är att Grekland ligger i topp i EU vad gäller arbetade timmar per person och på genomsnittet när det gäller t.ex. pensionskostnader.

Euron har allvarligt förvärrat Greklands kris och sannolikt skulle ett ordnat utträde vara det bäste för landet, om än smärtsamt. Det är via Eurosamarbetet som Grekland har pressats till allt för stora nedskärningar. Problemet är att Euron gör att Grekland inte kan påverka sin penningpolitik, det naturliga i en kris vore att sänka valutans värde för att stimulera export, turism och efterfrågan. Nu passar detta dock inte de stora Euroländerna varför det enda verktyg man har kvar är finanspolitik, d.v.s. att skära i välfärd och löner.

Det finns andra vägar att gå och Island är ett gott exempel på hur man istället valt att ställa in betalningar, nationalisera banker, fördela skattebördan på dom som har råd och låtit valutans värde sjunka. Island är nu på mycket god väg att återhämta sig. Detta är motsatsen till den nyliberala dogm som fortfarande råder i Europa, Sverige och tydligen på Folkbladets ledarsida. Till och med USA har till stor del valt att investera sig ur krisen och även räddat inhemsk industri. Med Syriza i Grekland och den förhoppningsvis mindre nyliberale Hollande i Frankrike kan det finnas hopp om en vändning i Europa också.

 

För övrigt så känns det bra att bli kallad  "en glödande partist", för utan glöd är det nog alldeles omöjligt att förändra världen.

Ärliga argument för alla att rösta rödgrönt

I valtider duggar klyschor och tveksamma sakuppgifter tätt. Jag ska därför här kort argumentera för varför de allra flesta bör rösta rödgrönt. Grundantagandet är att de rödgröna kommer att bli större än Alliansen. Detta är i princip statistiskt säkerställt. Och att du som röstar inte vill att SD ska bli en ännu tyngre vågmästare och påverka politiken men att du ändå vill rösta för något du tror på.

Det är oerhört viktigt att vi får en stabil regering som kan genomföra sina förslag och sin budget. Annars riskerar vi kaos i riksdagen och i ekonomin. Vi kan bara få stabilitet om de rödgröna partierna blir större än Alliansen + SD för annars kommer sannolikt budgeten ej att gå igenom. Alla medborgare har alltså ett faktiskt egenintresse av en majoritetsregering och det enda realistiska idag är att det blir en rödgrön sådan. Därför behöver fler förstå det rationella i att rösta rödgrönt imorgon. Jag argumenterar här för de olika partiernas grupper av sympatisörer.

Vänsterpartister, vänstersossar och vänstergröna: Du som vill ha stopp på vinsterna i välfärden bör rösta på Vänsterpartiet. Vi är dom enda som kan säkra detta. Vi är också det enda parti som vill ha en rejäl satsning på välfärden, bostadsbyggande och vi har dessutom störst klimatinvesteringar av alla partier. Vi är det enda parti som har råd med detta eftersom vi tycker att de med över 30 000 i inkomst kan betala några hundra mer i skatt och de med över 50 000 kan betala någon 1000-lapp mer. Är du mot vinster i välfärden eller vänstersosse som vill ha jämlikhet bör du rösta på oss.

Socialliberala eller socialkonservativa alliansväljare: De finns många alliansväljare som faktiskt inte sympatiserar med att de mest utsatta i samhället, 80 000 utförsäkrade, arbetslösa och utslagna har fått det mycket hårdare under alliansregeringen. Eller att man låtit bli att satsa på kulturen eller fattiga barn. Privata vinster i välfärden är ju också många alliansväljare emot och både S och MP vill åtminstone begränsa dessa. Dessa alliansväljare kan tryggt rösta på Socialdemokraterna som inte kommer att riva upp nästan något alls av Alliansens politik men samtidigt se till att de som har det tuffast i samhället får det lite bättre. För de hårda nyliberalerna i allianspartierna som verkligen tycker att var och en får klara sig själv finns dock inget rödgrönt parti som de med gott samvete kan rösta på.

Miljöengagerade alliansväljare: Skulle kunna rösta på Vänsterpartiet då vi har den bästa klimat- och miljöpolitiken med störst satsningar. Detta är nog inte aktuellt för de flesta allianssympatisörer då steget är för långt. Där är MP ett utmärkt val. De har en seriös och genomtänkt politik för både de flesta miljöfrågor och den helt avgörande klimatfrågan. Här har Alliansens ”gröna röst” i Centerpartiet misslyckats grovt de senaste åtta åren, kanske för att de haft för lite inflytande.

SD-väljare med tvivel: Det finns många SD-sympatisörer som inte gillar Alliansen och deras politik som gynnat storbanker och rika men slagit hårt mot sjuka, pensionärer och arbetslösa. De bör också tänka på att SD i riksdagen röstat med alliansen i mer än 90 % av fallen, inklusive stora skattesänkningar för bankerna, och just försämringar för sjukskrivna och arbetslösa. Dessa väljare bör fundera en gång extra på om de inte kan tänka sig att rösta på S, det av de rödgröna partierna som har den mest restriktiva migrationspolitiken. Sen skulle jag gärna sätta mig ner och diskutera med var och en som skyller samhällets problem på folk med annan hårfärg istället för på ekonomin, arbetslösheten och bostadsbristen. För den inbitne rasisten finns inget rödgrönt parti att rösta på.

FI-sympatisörer: FI är ett parti som ligger mycket nära Vänsterpartiet och som jag verkligen skulle vilja ha in i riksdagen. Sannolikheten att det kommer att ske imorgon är dock oerhört liten, FI skulle ha behövt vinna minst 50 000 röster de sista två dagarna. Det har aldrig hänt historiskt. Risken är stor att det är just de 3 % som röstar på FI som annars skulle röstat rödgrönt som indirekt gör att SD blir vågmästare i riksdagen. Det är verkligen svart ironi då FI är lika antirasistiskt som V. Mitt råd till FI-väljare är att rösta på V till riksdagen, vi har en lika bra konkret feministisk politik, och rösta på FI i kommunerna. FI kommer in i många kommuner och kan då bygga upp en partiorganisation och en ekonomi och göra konkret skillnad för att sedan komma in i riksdagen med rejäl marginal i nästa val. Och då kan V och FI tillsammans dra S åt ett mer progressivt och feministiskt håll.

För övrigt är jag grymt stolt över alla aktiviteter som vi i Vänsterpartiet genomförde denna sista valkampanjdag. Grillning i Vasaparken, valstuga, trappspring, utdelning och sist men inte minst ”Mellis med eller utan vinstintresse”. Dom flesta Norrköpingsbor föredrog mellanmålet utan vinstintresse (precis som 70-90% av svenskarna).

Välfärd åt alla eller Musse Pigg-politik?

Till slut får det räcka med svartmålning, överdrifter och rena lögner. Jag och Mona markerade idag i NT mot Gunnar Asserhed och Folkpartiet. Dom borde veta bättre. På söndag väljer du det blir utförsäljningar för hela slanten med Asserhed, Reidar och FP eller om vi ska ha en välfärd att lita på som inte är till salu. (och det är dina slantar dom kommer att slösa bort)

För övrigt har väl ingen missat att Jimmie Åkesson storspelar på nätcasinon. Han har användt mer än en halv miljon bara senaste halvåret. Och då ska man veta att det är dina skattepengar han spelar för. Knappast en man som borde släppas i närheten av att ha något som helst budgetansvar... Inte ens för sin egen ekonomi.

Valets viktigaste fråga i Norrköping

De sista dagarna innan valet har vi i Vänsterpartiet Norrköping en mindre annonskampanj om valets viktigaste fråga i Norrköping. Jag tror inte att den går att se på webbsidan utan bara via mobila webläsare så jag delar med den här också. Faktum är att i kommunpolitiken finns det ganska många frågor de flesta partier kan vara överrens om, spårvägen, bättre näringslivklimat, satsningar på vuxenutbildning, ostlänken, fler bostäder, stabil ekonomi med mera. Men det finns en tydlig ödesfråga för Norrköpingsborna på söndag. C, KD, FP, M och SD har lovat att om dom väljs så kommer dom omedelbart att sätta igång en storskalig privatisering av Norrköpings äldreomsorg. Klicka på den här länken eller läs texten nedan för att få veta mer:

Ska vår äldreomsorg vara
till salu eller inte?

Den 14 september är det val. Då bestämmer Norrköpingsborna om mer av välfärden i Norrköping ska privatiseras. M, KD, FP, C och SD har lovat att de kommer att privatisera äldreomsorgen om de kommer till makten i kommunen. Det skulle få följande förödande konsekvenser för de äldre med behov av stöd i Norrköping:

  • Miljoner av dina och mina skattepengar skulle varje år hamna rakt i fickorna på privata företag, ofta riskkapitalbolag i skatteparadis.
  • I genomsnitt har privat äldreomsorg 10 % färre anställda. Det skulle innebära sämre kvalitet och färre promenader för de äldre.
  • I dag har de som jobbar i vår äldreomsorg rätt att jobba heltid. I privat äldreomsorg kan man inte kräva detta. Det skulle innebära en explosion av deltider och osäkra anställningar. Stressad personal går alltid ut över de äldre.

Vänsterpartiet i Norrköping vill utveckla hela välfärden istället för att sälja ut den. Vi vill att varje skattekrona som Norrköpingsborna betalar ska gå till att höja livskvalitén för våra äldre . Vi vill anställa mer personal och ge de som behöver äldreomsorgen mer makt över sin vardag. Därför har Vänsterpartiet infört reformen ”Mina timmar” inom hemtjänsten som vi vill fortsätta att utveckla. Det ger de äldre rätt att själva bestämma vad de vill ha hjälp med de timmarna.

Man kan alltså säga att det den 14 september också är folkomröstning om privatiseringen av Norrköpings äldreomsorg. Valet står mellan en värdig äldreomsorg med valfrihet och inflytande eller storskalig privatisering med skarpa nedskärningar i kvalitet och bemanning. En röst på Vänsterpartiet är den enda garantin för att vår äldreomsorg inte kommer att bli till salu. På valdagen är det du som avgör äldreomsorgens framtid i kommunen.

Läs mer om Vänsterpartiets politik för ett rättvisare och bättre Norrköping på vår hemsida.

Öppet brev från V Norrköping

Vänsterpartiet i Norrköping har den konkreta politiken för rättvisa och välfärd. Både i kommunen, landstinget och riksdagen. Idag fick alla som läst NT, Folkbladet eller Extra Östergötland läsa ett brev som våra toppföreträdare skrivit direkt till väljarna.

För övrigt kan man här lyssna på hur Linda krossar moderaterna i en debatt om den frågan vi äger och alltid vinner debatterna i: Det privata vinstslöseriet i välfärden. 1:11 in i programmet: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=504

 

Märkliga mäklarskyltar?

På måndagmorgonen möttes många Norrköpingsbor av en mäklarskylt med budskapet "inte till salu" när de kom till skolan, biblioteket, förskolan, äldreboendet eller vårdcentralen. Det var Vänsterpartiet som åkt runt och satt upp dessa för att visa att vi står upp för en välfärd med hög kvalitet och utan privata vinster. Om C, KD, FP, M och SD får som dom vill kan det nästa gång bli din skola eller ditt äldreboende som privatiseras. Redan idag har stora delar av Norrköpings välfärd privatiserats, skolan på grund av Alliansens privatiseringspolitik på nationell nivå och sjukvården på grund av Alliansstyret i Landstinget.

Äldreomsorgen har vi hittills kunnat räddas undan riskkapitalbolagen eftersom Vänsterpartiet är med och styr kommunen. Jag tror att budskapet gått fram och att de flesta väljare till alla tre valen kommer att ta sig en funderare på om deras skattepengar ska gå till välfärd eller till riskkapitalbolagens vinster innan de stoppar valsedeln i urnan på söndag. En röst på borgarna eller SD är en röst på Attendo och Carema. En röst på S eller MP är en röst på någon sorts kompromiss, oklart vad. En röst på Vänsterpartiet är en röst för en välfärd som inte är till salu.

 

Så länge Vänsterpartiet har inflytande i vår kommun är Norrköping inte till salu.

För övrigt är det roande att FP och MP kämpar om vem som kan höja lärarlönerna mest. Fast dom har problem med finansieringen. Den har dock vi i Vänsterpartiet bara genom att ta bort vinstintresset ur skolan. Enligt lärarförbundets tidning skulle Academedias vinstuttag istället kunnat höja lärarnas löner med 8200:- i månaden (!). Men Sundin och Björklund tycker ändå att fria vinster på våra skattepengar är helt rimligt och bra för lärarna också…

 

Nicklas Lundström sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Norrköping och jobbar som politisk sekreterare för partiet i Östergötlands landsting. Är vice ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och ordförande i kommunens biståndsutskott. Jag är arbetar varje dag för jämlikhet och jämställdhet i Norrköping, Östergötland och Sverige.

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker