• tisdag 1 september 2015
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
Det perfekta evenemanget!!! ....finns det... Evenemangsbloggen Evenemangsbloggen
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

Nicklas vs. Widar om Grekland och kapitalismen

 

Den 10 maj skrev Widar Anderson ett ledarstick där han var bestört över att jag på min blogg var glad över valresultatet i Grekland. Sjävklart är det kul att Widar läser min blogg och det gav mig ju dessutom chans att svara. Här följer mitt svar som var i folkbladet 15 maj:

Vänstersegern ger hopp om vändning

Nicklas Lundströms (V) glädje över valresultatet i Grekland. "Endast en glödande partist kan vara "nöjd" med hur valet slutade i Grekland", skrev Widar. I dag svarar Nicklas Lundström.

Självklart är jag glad över att vänsterpartiet Syriza fick ett fantastiskt valresultat och just nu ser ut att kunna bli största parti vid ett sannolikt nyval. Att Widar Andersson inte alls är nöjd över att vänstern går framåt beror antagligen på att vi tror på två helt olika ekonomiska modeller.

Som vänsterpartist förespråkar jag stort demokratiskt inflytande på ekonomin, omfördelning av resurser och offensiva offentliga investeringar. Den ekonomiska modell som rått i Grekland och som gäller också nu under krisen är en nyliberal modell där marknadens frihet går först och klyftorna växer. Det är den senare politiken som Socialdemokraterna och de konservativa fört och som Widar anser är ansvarsfull och tydligen hyser sympati för.

Greklands BNP har sjunkit fyra år i rad och arbetslösheten har stigit. Den krispolitik som nu dikteras för Grekland har allvarligt fördjupat krisen för det grekiska folket. Med Tyskland i spetsen har EU, Europeiska centralbanken och IMF tvingat Grekland till gigantiska nedskärningar och kraftigt sänkta löner. Vilket bara gjort att ekonomin krympt och efterfrågan kollapsat.

Folket har nu sagt sitt och valresultatet visar tydligt att man inte anser att folklig fattigdom är lösningen. Som vanligt har besparingarna slagit mot folket medan de banker och finansinstitut som genom oansvarig spekulation orsakat krisen ska räddas oavsett vad det kostar. Myten om att grekerna är lata och har en överdimensionerad offentlig sektor är just en myt som används för att motivera de extrema nedskärningarna. Faktum är att Grekland ligger i topp i EU vad gäller arbetade timmar per person och på genomsnittet när det gäller t.ex. pensionskostnader.

Euron har allvarligt förvärrat Greklands kris och sannolikt skulle ett ordnat utträde vara det bäste för landet, om än smärtsamt. Det är via Eurosamarbetet som Grekland har pressats till allt för stora nedskärningar. Problemet är att Euron gör att Grekland inte kan påverka sin penningpolitik, det naturliga i en kris vore att sänka valutans värde för att stimulera export, turism och efterfrågan. Nu passar detta dock inte de stora Euroländerna varför det enda verktyg man har kvar är finanspolitik, d.v.s. att skära i välfärd och löner.

Det finns andra vägar att gå och Island är ett gott exempel på hur man istället valt att ställa in betalningar, nationalisera banker, fördela skattebördan på dom som har råd och låtit valutans värde sjunka. Island är nu på mycket god väg att återhämta sig. Detta är motsatsen till den nyliberala dogm som fortfarande råder i Europa, Sverige och tydligen på Folkbladets ledarsida. Till och med USA har till stor del valt att investera sig ur krisen och även räddat inhemsk industri. Med Syriza i Grekland och den förhoppningsvis mindre nyliberale Hollande i Frankrike kan det finnas hopp om en vändning i Europa också.

 

För övrigt så känns det bra att bli kallad  "en glödande partist", för utan glöd är det nog alldeles omöjligt att förändra världen.

S, C, MP, FP lägger ner 28 landsbygdslinjer!

Vänsterpartiet gick idag emot den ”rödgrönblå” majoritetens beslut om att lägga ner busslinjer i Region Östergötlands Trafik- och samhällsplaneringsnämnd. Tyvärr drevs nedläggningen igenom ändå med stöd från M och KD. 28 av länets landsbygdslinjer läggs ner helt och 16 linjer får kraftigt reducerat utbud från sommaren 2016. Det torde vara den största nedläggningen av busstrafik i länets historia, och dessutom finns det planer på ytterligare ett liknande beslut under mandatperioden.

 

Det är lite tragiskt att det är Göran Gunnarsson från Centerpartiet som håller i ordförandeklubban i nämnden. Det fanns ju en gång i tiden när Centerpartiet faktiskt på riktigt kämpade för landsbygdens befolkning och deras samhälsservice, men det var i och för sig länge sedan nu… Nuförtiden tycks det vara privatiseringar, utförsäljningar och ombildningar som är partiets kärnfrågor.

 

Att miljöpartiet, som väljarna kanske tror står för mer och bättre kollektivtrafik, stödjer denna politik är också förvånande. På landsbygden är det enda alternativet till kollektivtrafik bilen. En seriös miljö- och klimatpolitik kräver att vi alla åker mycket mer kollektivt och då är det inte hållbart att fortsätta skära ner på busslinjerna. Innan MP fick makten höll dom med oss i V om detta och ville satsa på kollektivtrafiken. Men det var i valrörelsen och glömdes bort när dom fick makten.

Vänsterpartiets representant i nämnden är Franco Sincic från Mjölby som motsatte sig nedläggningen

De styrande partierna deltar därmed i avvecklingen av Östergötlands landsbygd. Resurserna flyttas istället till Linköpings tätort där bussturerna utökas rejält. Det är i och för sig bra men från Vänsterpartiets sida valde vi att ge mer pengar till kollektivtrafiken i vårt budgetförslag så att bussar kan rulla både på landet och i städerna.

 

Förslaget har också diskuterats med länets kommuner där alla utom Boxholm drabbas av nedskärningarna, i stort sett samtliga uttrycker skarp kritik mot nedläggningarna. Kommunerna är särskilt oroliga över att elever i stora delar av länet inte kommer att kunna ta sig till skolan. Det gör såklart att landsbygden kommer att tappa ännu fler ungdomar.

 

Om några år har busskurarna kanske vuxit igen och det syns få barn med skolväskor på morgnarna i många av Östergötlands småbyar. Vilka barnfamiljer vill då flytta dit och vilken framtidstro finns kvar i de röda husen på slätten?

 

För övrigt så rullar krisen i Äldreomsorgen på under S och KD:s styre. Trots över 700 insamlade namn och en hel del aktivitet tänker man gå vidare med nedläggningen av Kolmårdens enda aktivitetscenter för dementa.

 

Systerskapsfest imorgon!

Imorgon lördag så fixar Vänsterpartiet en grym insamlingsfest till stöd för tjejjourens verksamhet i Norrköping.

Laxkällaren, Arbetets Museum.

Från klockan 21:00
Förköp på Vaxkupan: 100 kr
I dörren: 120 kr

Musik:
LUNTGATAN GIRLS
DELIAH
WAVVULANO WATANO
DJ: Maria Ackerfors + DJs från KLUBB REPUBLIK


Tjejjouren har funnits i Norrköping sedan 2006. Föreningens verksamhet går ut på att stötta och hjälpa tjejer och unga kvinnor som behöver råd, stöd, hjälp eller bara någon att prata med. Under åren har föreningens aktiva också haft samtal om bland annat kärlek, kompisar, föräldrar, misshandel, svartsjuka, ångest eller tankar om livet. Läs mer om tjejjouren här: http://norrkoping.tjejjouren.se/

Så kom ner till Laxholmskällaren, lyssna på schysst musik med schyssta människor, fetsa och bidra till ett mer jämställt Norrköping!

 

 

Vi kan bygga billigare!

Jag har fått ansvaret att driva på i bostadsfrågorna för Vänsterpartiet Norrköpings räkning. Det handlar då om att vi måste bygga mer i stan och att vi måste bygga billigare. Jag har börjat arbetet under våren med att lägga en motion om billigt byggande i exempelvis inre hamnen och ställde en fråga på fullmäktige innan sommaren om varför vi inte klarar att bygga billigt just i Norrköping. Förra veckan hade jag också en artikel om frågan i NT.

Det är bara början och jag är beredd på att den här frågan kommer att behöva drivas i flera år innan vi nått dit vi borde vara. D.v.s. Att det finns bostäder åt alla som vill bo i Norrköping och att hyrorna inte är orimligt höga för de många ekonomiskt svagare grupperna som ungdomar, pensionärer och ensamstående.

Det är fullt möjligt och många andra kommuner gör det. Jag tror inte heller att varken högerpartierna i stan eller Hyresbostäder själva egentligen har något emot tanken på att det ska finnas också billiga mindre bostäder för den som behöver det. Det som behövs är dock viljan och ambitionsnivån, hos politiken, byggbolagen och hyresbostäder. Allt för länge har det hävdats från vissa politiker och bekväma byggherrar att det inte går bygga nyproducerade lägenheter som får låg hyra. Men det tankesättet kan och måste vi komma bort från omedelbart.

 

När jag cyklade hem idag la jag märke till att nybygget på Sandgatan kommit långt under de veckor jag varit borta från stan. Och det byggs dessutom i trä - något jag kommer att återkomma till. Trä är ett utmärkt byggmaterial, klimatsmart, snabbt, billigt och bra för svensk samhällsekonomi. Om just den kåken blir rimligt billig att bo i låter jag vara osagt. Helt klart är dock att Hyresbostäders senaste nybygge i Kneippen är utom räckhåll för de allra flesta norrköpingsbor. 66 kvadratmeter för 9 383 :- är helt enkelt inte de bostäder norrköping är i störst behov av.

 

Här följer debattartikeln i helhet fört den som missade:

Bygg en blandad och integrerad stad

Det råder i dag stor bostadsbrist i Norrköping. Men faktum är att vi äntligen också fått igång byggandet av nya lägenheter ordentligt och då har inte de riktigt stora projekten i Inre Hamnen och Butängen påbörjats ännu. Det är mycket glädjande och en förutsättning för att vår stad ska kunna växa och utvecklas. Det finns dock ett problem - det som byggs blir väldigt dyrt och långt ifrån alla Norrköpingsbor kommer att ha råd att bo i dessa nyproducerade lägenheter. Faktum är faktiskt att behovet av bostäder är som mest akut gällande billiga hyresrätter, små för studenter och ungdomar och större för barnfamiljer med relativt små inkomster. Men det som byggs är främst dyra bostads- och hyresrätter.

Hur vi väljer att utforma vår stad nu när den expanderar mycket kraftigt är något Norrköpingsborna kommer att få leva med mycket länge. De flesta politiker och stadsplanerare är i dag överens om att en blandad och integrerad stad är det bästa för en positiv utveckling och social sammanhållning. Att isolera ekonomiskt starka respektive svagare grupper från varandra ökar både den sociala utslagningen och motsättningarna i en stad.

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är dags för politikerna i kommunen att göra något åt den saken. Kommunen har verktygen för att göra det då vi både har planmonopol och ett starkt kommunalt bostadsbolag. Länge har det hävdats att det i dagsläget är omöjligt att bygga nytt riktigt billigt, men nu strömmar det in exempel på kommuner som lyckats - Umeå, Sigtuna, Stockholm, Göteborg Malmö och Sundsvall - varför inte Norrköping? I dag har vi två konkreta förslag på hur det ska gå till som vi kommer att driva i kommunen. För det första, se till att vårt eget bolag Hyresbostäder bygger mer enligt SABO-konceptet där andra kommuner lyckats få ner hyran på en nyproducerad etta till 4 650 kronor i månaden.

För det andra kan och bör kommunen ställa krav på byggandet av även billiga hyresrätter redan när det gäller markanvisning. Göteborgs kommun har gjort detta gällande det nya ganska exklusiva projektet Frihamnen. Där har man krävt att en andel av hyresrätterna ska ha så låg hyra som 5 000 kronor i månaden för 60 kvadrat. Detta har byggbolagen svarat upp imponerande bra på och i sina anbud visat att det är fullt möjligt.

Jag hoppas verkligen att majoriteten i Norrköping jobbar med frågan och är beredda att lyssna. Bostadsfrågan är alldeles för viktig för att försvinna ner i blockpolitiska skyttegravar. Hur vi väljer att utforma det växande Norrköping kommer att vara vårt testamente till kommande generationer. Låt oss tillsammans se till att vi överlämnar en blandad stad, där alla får plats, till våra barn och barnbarn.

 
Nicklas Lundström (V)

 

Orimliga politikerförmåner, svenskt kvinnohat och visstidsanställningar

I vad som borde vara sommarvärme fortsätter Vänsterpartister i Östergötland att driva på för rättvisa och sunt förnuft.

Häromdagen skrev vår riksdagsledamot Linda Snecker om behovet att ta itu med det utbredda hatet mot kvinnor i landet, inte minst på nätet. Och om att skärpa svensk våldtäktslagstiftning med en tydlig samtyckeslagstiftning.

Vår gruppledare i regionen (fd. Landstinget) skriver tillsammans med Jonas Sjöstedt i Aftonbladet om att anställningsformen ”Allmän Visstid” inte borde användas alls av ansvarskännande kommuner. Det är en anställningsform som inte behövs och som skapar mycket stor otrygghet för den anställde.

Slutligen skriver Ricardo Olivares, aktiv både i Norrköping och region Östergötland, en insändare i NT om att avskaffa politikernas förmånsbilar i Regionen. Har man drygt 60 000 i lön har man nog råd att transportera sig till och från jobbet utan att skattebetalarna ska betala för det...

För övrigt: IS utförde nyligen ett terrordåd i Turkiet och mördade urskillningslöst vänsterungdomar som stöttade kurdernas kamp mot Islamiska staten i Syrien och Irak. Att Turkiet svarar med att gripa IS-sympatisörer och rikta flygangrepp mot IS är inte särskilt konstigt. Men att man samtidigt slår till stenhårt mot vänstern och mot kurderna och bombar, mördar och massarresterar aktivister är rent vansinne. För vilka var det nu igen som var IS främsta fiender? Hans Lindes uttalande med anledning av Erdogans senaste vansinnigheter. Det blir nog ingen weekendresa till Istanbul ändå...

När KD styr drabbas de äldre!

KD i Norrköping och Eva-Britt Sjöberg har enorma problem med trovärdigheten för sin äldreomsorgspolitik. Just nu handlar det mest om ”hem och pröva”. En reform som uppenbarligen inte fungerar särskilt väl och som ansvarskännande lokalpolitiker såklart bör ompröva och justera så den inte får de vansinniga konsekvenser som vi läst om i NT på senaste tiden. Detta och annat försöker Sjöberg bemöta i en artikel i NT denna vecka. Den innehåller minst sagt många tveksamheter. Till att börja med säger hon att äldreomsorgen har mer resurser än någonsin. Det är i sig sant men det är inget att stoltsera med eftersom det ändå saknas uppåt 60 miljoner i nämnden! Där skulle Vänsterpartiets budget med mer pengar verkligen behövts. Och eftersom vi får fler äldre vore det ju extremt märkligt om resurserna inte ökade vilket hon så klart vet om. Vidare hävdar hon att det var kvartetten som återöppnade korttidsplatserna. Så var det inte, det skedde medan Vänsterpartiet styrde i Vård- och omsorgsnämnden.

 

På NT-debatt den 22/6 erkände Sjöberg (KD), att ”nämnden har större behov än vad vi har budget för”. Den artikeln ska jag ta mig tid att bemöta lite mer i detalj: Sjöberg försöker i sin replik skylla neddragningarna inom äldreomsorgen på ekonomin. Men naturligtvis är ansvaret för nedskärningarna fullt ut Sjöbergs och Kvartettens. Vidare ondgör hon sig över att Vänsterpartiet fortsätter kritisera Kvartettens ursprungsförslag på att lägga ner alla Träffpunkterna och Aktivitetscentra i kommunen. Det hade blivit resultatet om Sjöberg fått ta bort all personal från Träffpunkterna som hon ville, hon backade bara på grund av de äldres protester.Det beslut som Sjöberg och majoriteten fattade i nämnden den 17 juni innebär en kraftig nedskärning från 23 till 14 anställda och att kalla det för ”utveckling av verksamheten” är helt enkelt struntprat. Två dagverksamheter för dementa läggs också ner av majoriteten, det är mer än bara ”tråkigt” för de som idag besöker Gläntan i Kolmården.

Angående ”Mina Timmar” så var det en reform som togs fram av hela den förra majoriteten och det var ett vallöfte också från Sjöbergs majoritetskollega Irma Görtz och S i Norrköping. Tyvärr ett vallöfte som sveks. Sjöberg valde också att lägga ner reformen innan den ens utvärderats, en föga trovärdig politik. Intressant är dock att Sjöberg fortsätter att tala om en ”riktig valfrihetsreform och rättighet för personalen att vara flexibla”.

Man undrar vad som menas med det? Handlar det om att privatisera hela äldreomsorgen via LOV och sälja ut våra äldre till riskkapitalbolag som skär ner så mycket som möjligt för att skapa maximal vinst på våra skattepengar? Det tror jag knappast att varken norrköpingsborna eller S är intresserade av. Inte när statsminister Löfven säger att ”Jag är övertygad om att de allra flesta vill ordning och reda i välfärden, att skattepengarna går till det de är avsedda för och inget annat” och civilminister Shekarabi skriver att ”offentliga medel ska gå till just den verksamhet de är avsedda för…” Kanske handlar det ”bara” om fler upphandlingar av boenden, vilket dock också bara betyder sämre arbetsvillkor för personalen och att skattepengar slösas bort på privata vinster.


Jag kan dock hålla med Sjöberg om att behoven i Äldreomsorgen faktiskt är större än det finns budget för. Därför kunde det ju ha varit klokt av KD att rösta på Vänsterpartiets budgetförslag som lade 20 miljoner mer just där. Dessutom är det ingen god idé att i detta läge införa ofinansierade reformer. ”Sammanhållen arbetstid” för personalen är en bra reform men precis som Vänsterpartiet påpekade så måste då pengar skjutas till. Resultatet av att slopa de delade turerna blir nu ytterligare neddragningar på redan hårt pressad personal. Istället för fortsatta neddragningar anser vi att det krävs prioriteringar till förmån för våra äldre på Kommunstyrelse- och kommunfullmäktigenivå. Vänsterpartiet kommer naturligtvis att finansiera en värdig äldreomsorg inför vårt budgetförslag 2016.

Om det någonsin funnits något Kvartettalternativ i vård- och omsorgspolitiken i Norrköping så har det under denna vår havererat.  Men visst kan jag ge Sjöberg rätt i att vår äldreomsorgspolitik är populistisk. I vart fall i den meningen att Vänsterpartiet tror att det är rätt populärt att säga nej till nedskärningar, nedläggningar och privatiseringar och istället satsa de resurser som behövs på våra äldre.

Nicklas Lundström sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Norrköping och jobbar som politisk sekreterare för partiet i Östergötlands landsting. Sitter också i kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.  Jag är arbetar varje dag för jämlikhet och jämställdhet i Norrköping, Östergötland och Sverige.

  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker