Lasse Stjernkvist (S)

Otålig

Jag är en ganska otålig själ. Vill få saker och ting på plats omedelbums. Men ibland måste det få ta tid, särskilt när man jobbar i en demokratisk organisation.

 

Har de senaste arbetet med en överenskommelse för att få fram fler kommunplatser till ensamkommande flyktingbarn. Alla jag pratat med är positiva, men som sagt, trots det tar det lite tid att få fram besked.

 

Min otålighet är säkert ett personlighetsdrag. Dessutom stressas jag av att barnen tvingas vänta på en bra lösning. Och alla verkar ju vara överens...

 

Nu ska jag ta en promenad. Ledig kväll. Det ujppskattar även jag, trots otåligheten. 

Polisens fel?

Polisen trakasserar oss och är därmed orsak till bilbränder. Jag hörde resonemanget när jag i går kväll besökte Klockaretorpet och samma förs i ett 24 NT-inslag.

 

Resonemanget är förstås helt absurt. Det finns självklart ingen annan ansvarig för stenkastningen och bränderna än de som kastar stenar och tänder elden.

 

Jag har utan tvekan förståelse för sociala orättvisor och är väl medveten om  att alla inte föds med samma odds i livet. Men jag har ingen förtsåelse för kriminalitet. Det är viktigt ge unga människor stöd och hjälp, men ocksp polisen behöver allt tänkbart stöd i deras svåra arbete.

Anmärkningsvärt var ordet

Den kommunalpolitiska tystnaden är anmärkningsvärd, skriver NT-s ledare i dag apropå oroligheterna och våldet i Klockaretorpet och andra områden.

 

Nej, det är inte tyst och vi sitter definitivt inte still. I går kväll besökte hela kommunledningen Klockaretorpet, samtalade med kommunal personal i området, vilket jag för övrigt berättade för NT redan igår.  Ett syfte var förstås att få deras bild av det som händer. En annan att diskutera områdets utveckling på längre sikt men också på kort sikt. Det finns redan sedan tidigare en rad förslag framtagna för att förbättra både den sociala och fysiska miljön i Klockaretorpet. Nu handlade samtalet mest om vad som kan göras snabbt.  Det finns en stor oro, inte minst för sommaren. 

 

Dessutom förtjänar polisen allt tänkbart stöd i deras svåra arbete. I grunden finns en grov kriminalitet, bland annat drogförsäljning, och den måste självfallet motas kraftfullt.

 

I dag blir det nya samtal om den sociala oron men också presentation av uppgörelse om ostlänken. Det sistnämnda handlar jobb, tusentals jobb i vår region. Jobb som behövs för att ungdomar och andra ska känna framtidstro. Och för att de ska jobba sig trötta på ett hederligt sätt, som  min kollega Kikki Liljeblad uttryckte saken på gårdagens möte.

 

 

 

Vad är egentligen sant?

Jag får ibland, nej, rättare uttryckt ofta, frågan vad som egentligen är sant. Å ena sidan hävdar jag och andra att vi har mer pengar än nånsin, att tillväxten är god, och å andra sidan kastas det sten och utanförskapet växer och utsatta människor kan inte få den hjälp de behöver.

 

Det är utan tvekan sant att det går bra för Norrköping. Jobbtillväxten förra året var den kraftigaste i modern tid. Det byggs och flyttas in som aldrig förr. fastighetsvärden och inkomster stiger. När den nya järnvägen till Stockholm, ostlänken, byggs vet vi att det kommer skapa tusentals jobb och ökad tillväxt.

 

Samtidigt har vi stora sociala skillnader och frustrationen ökar. Båda bilderna är förstås sanna. Bra ekonomisk utveckling ger inte automatiskt minskade klyftor och en bra utveckling för alla. Det är därför som vi i kommunledningen tillsatte en områdesdelegation för att sprida resurser till hela kommunen och det var därför vi trots god ekonomisk utveckling höjde skatten. Vi måste helt enkelt göra mer för att stödja skolor och annan verksamhet i hela kommunen, men inte minst i utsatta områden.

 

I dag sitter jag i möte om ostlänken. Målet är att komma överens om medfinansiering så att bygget kan starta som planerat nästa år. Senare i dag ska jag träffa personal i Klockaretorpet för att höra vad vi kan göra mer för att fånga upp ungdomar som är inne på fel väg. Stora konstraster, men samtidigt lika viktiga för att skapa en bättre och tryggare kommun.

Viktigare än ostlänken

Näsan rinner och jag nyser ständigt. Kort sagt, jag är ingen våren-fan. Men. Glädje är smittsamt, och när jag märker hur andra påverkas av ljuset så smittar det av sig. Det är som om vi människor har två identiteter, en vintersida och en sommarsida. När ljuset och värmen kommer blir vi öppnare och gladare.

 

Kanske är det värmen och ljuset som gör att vi ser ut att nå en uppgörelse om ostlänken snart. Berörda kommuner och staten är just nu inne i ett intensivt förhandlingsskede när det gäller medfinansiering och bostadsbyggande. Inget är klart förrän allt är klart, men det ser onekligen ljust ut. Åker till Stockholm och fortsätter samtalen.

 

Ostlänken är viktig, men det finns det som är viktigare. I går fick kommunledningen med flera en rapport från den expertgrupp vi anlitat för att se hur vi bättre kan skapa bra villkor för alla barn och vuxna. Inte minst oron i flera stadsdelar visar hur viktigt det är att alla barn växer upp under trygga förhållanden och får bästa tänkbara stöd. Rapporten innehöll en analys av läget och framför allt konkreta förslag hur vi kan hjälpa fler bättre.

 

Expertgruppen konstaterade att det var modigt av Norrköpings kommun att begära den här rapporten, att våga någon utomstående kritiskt granska vår verksamhet. Nu gäller det att vi även har den handlingskraft som krävs för att ta till vara slutsatserna.

Lika bra erkänna

I måndags presenterade den styrande Kvartetten i Norrköping budgetinriktning för 2017 och förutom fler anställda på grund av att kommunen växer så räknar vi med att anställa 250 peroner för att höja kvalitén i skolan och i omsorgen. Det kan vi göra därför att det nu går bättre för Norrköping och därför att vi använder tillväxten för att stärka välfärden.

 

Gårdagens invigning av ett nytt hotell, Comfort hotell,  bekräftar också att det går bättre. Det som gör den här satsningen särskilt häftig är att hotellet bokstavligen bygger ihop det gamla och nya. En del av hotellet är helt nybyggt, en annan finns i en renoverad fastighet. Därmed blir hotellet en slags symbol för Norrköpings förnyelse; vi ska bygga nytt, men också ta till vara det vi uppskattar i dagens Norrköping.

 

Jag fick många frågor om ostlänken i går. Fullt förklarligt. Efter de senaste tidens debatt om ökade kostnader för höghastighetståg så är det fullt begripligt. Jag hoppas att vi snart kan räta ut de sista frågetecknen. Om ett par veckor hoppas och tror jag att vi och Linköping och övriga kommuner har ett färdigt förslag till överenskommelse om medfinasniering med mera. Men jag har varit med förr, och vet att innan vi tagit varandra i hand kan man inte vara helt säker.

 

Nu ska jag ge mig ut i solen. Vågar knappast erkänna, men egentligen är jag en hängiven vinterälskare och förknippar vår och sol mest med pollen, rinnande näsa och annat elände. Dock. Alla andras glädje smittar av sig så nu ska jag trots allt ta en tur i vårsolen.

Lasse Stjernkvist är kommunalråd för Socialdemokraterna i Norrköping.
  • Mest lästa bloggar

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker