Migration och integration, vad gör vi nu?

Valdemarsvik Det är bra att vi nu kan prata om dessa frågor för det är många svåra beslut som kommer att behövas fattas framöver. Flera restriktiva åtgärder har satts in, men vi ska inte tro att den akuta krisen är löst.

Vi kan diskutera om invandring på sikt är lönsam för samhället: på kort sikt innebär den kostnader. Landets kommuner och landsting/regioner har ökade kostnader inom alla delar av den offentliga sektorn. Hur det ska på sikt finansieras?

Antalet människor som söker asyl i Sverige har minskat, men nivåerna är fortfarande höga. Vilka är då problemen som måste lyftas och lösas?

Migrationsverkets Internrevisorer har konstaterat att en årsarbetare fattar omkring ett asylbeslut i veckan. De konstaterar att under Balkankrisen i början av nittiotalet arbetades det betydligt snabbare, då fattade en årsarbetare mer än tre beslut i veckan. De rekommenderar verket att klargöra och följa upp produktionsmål, fokusera på effektivitet, förenkla handläggningen, korta besluten och arbetsgivarpolitiken inklusive löneinstrumentet bör användas för att främja effektivitet.

 Det måste bli ordning på åldersbestämning av ensamkommande barn.

Det finns en liten klick som är oseriösa och uppger fel ålder för att få förmåner. De förstör för alla andra. Det kan inte vara på det sättet att vuxna kriminella personer med missbruksproblem ska bo på samma hem som de ensamkommande som är minderåriga. Sedan årsskiftet används medicinsk åldersbedömning av ensamkommande barn som komplement. Detta innebär att en läkare gör en handleds- eller tandröntgen. Det ska ske på frivillig basis i Sverige.

Danmarks motsvarighet till Migrationsverket säger att sedan åldersundersökningar infördes har det visat sig att 70-80% av dem som uppgett att de varit barn, i själva verket varit vuxna. Finland använder samma metoder som Danmark för åldersbestämning och om en person vägrar genomgå undersökning betraktas han/hon som myndig.

Alla riksdagspartier är överens om att vi ska ha en reglerad invandring och en generös asylpolitik, men då förutsätter det ordning och reda i processen. Av de som kom förra året kommer kanske ca 20 000 att få nej. Till detta kommer alla de människor som vistas utan tillstånd i Sverige, personer som antingen fått avslag på sin asylansökan eller som aldrig sökt uppehållstillstånd. Ingen vet hur många dessa är: troligtvis över 100 000.

Det är betydligt fler och hårdare åtgärder som måste till om vi skall få de personer som inte har rätt att vistas i landet att åka hem igen. Dessa människor vistas illegalt i Sverige, men har då som ”papperslös” rätt till både skola och vård. De reglerna måste avskaffas. Vi borde även titta på om vi ska fördubbla preskriptionstiden för att söka asyl på nytt från fyra till åtta år.

Polisen behöver ökade resurser för att förbättra avvisningarna. Det kommer även att behövas fler platser på förvar där de som fått avslag får vistas i väntan på att utvisningen verkställs. Det behöver inte ligga i Sverige utan svenska staten kan hyra in kapacitet i andra EU-länder.

Ett annat problem är att det ofta händer att länderna inte vill ta emot sina egna medborgare för att det är problem med personers identitet. Därför måste Sverige börja göra som många andra länder och nöja oss med att utvisa personer till deras närområden. Det innebär att personen avvisas från Sverige och Schengenområdet om denne kommer från en plats belägen utanför Schengen. Sveriges ansvar upphör i och med att personen lämnat landet.

Om vi fick ordning på dessa områden så skulle trycket på offentliga sektorn minska något. Sedan måste vi fortsätta att hitta lösningar om integrationen ska bli lyckad. Vi måste våga fatta obekväma beslut och till det krävs det modiga politiker. Politiker som vågar stå upp för sina beslut och inte gömmer sig bakom tjänstemän och myndigheter. Frågan som blir hängande i luften är, har vi tillräckligt modiga politiker?

 

 

 

 

Velande regering sprider osäkerhet!

Valdemarsvik Den Socialdemokratiska regeringen har lovat att minska regelbördan för företagare. Det har inte skett och utvecklingen går åt fel håll!

Enligt en undersökning från Skop där 600 företagsledare har blivit tillfrågade så tycker 32 procent att det har blivit krångligare att driva företag det senaste året, medan bara 2 procent tyckte att det har blivit enklare. Andelen som tycker att regelbördan förvärrats är den högsta sedan mätningarna började göras 2009.

Alla förslag som läggs fram och sedan dras tillbaks, skjuts på osv. blir en osäkerhetsfaktor för företagen. Företagarna vill ha stabila förutsättningar och veta vad som gäller och inte som det har varit den sista tiden, t.ex. nya 3-12 regler, finansskatten, vinsttak i välfärden, kilometerskatt, kvotering, nya upphandlingsregler, flygskatten mm.

Regeringen har också vid flera tillfällen kritiserat eller uttalat sig på ett sätt som misstänkliggör företagen.

När regeringen presenterade sin vårbudget tidigare i år var kritiken massiv från företagarhåll. Här är några exempel:

”Sveriges Byggindustrier är kritiska till att villkoren för fåmansbolag försämras genom förändringen av 3:12-reglerna. BI menar att finansminister Magdalena Andersson (S) kraftigt underskattar risktagandet det innebär att starta och driva fåmansbolag i byggbranschen. - Sveriges Byggindustriers små och medelstora företag är helt avgörande för regeringens bostadsmål på 700 000 nya bostäder före 2025. Tyvärr är försämringen av 3:12-reglerna företagarfientlig och bekräftar att regeringen inte fullt ut förstår fåmansbolagens betydelse, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier. ”

Stockholms Handelskammares chefekonom Andreas Hatzigeorgiou: ”- Det är oroväckande att regeringen vill höja skatten för småföretag och införa en flygskatt. Skattehöjningarna försvagar Stockholms möjlighet att agera draglok för resten av landet. I en orolig omvärld behöver vi förbättra näringslivsklimatet, inte försämra det. - En svensk nationell flygskatt med svag miljöprofil hotar 7 000 jobb. En bra flygtillgänglighet är avgörande för att stärka Stockholms och Sveriges ekonomi på sikt. Kunskapsintensiva teknik- och tjänsteföretag har ett stort behov av fler internationella direktflyglinjer och detta riskerar att strypa företagens möjligheter att växa, avslutar Andreas Hatzigeorgiou.” http://www.fastighetssverige.se/artikel/branschens-reaktioner-pa-budgeten-24528

Regeringen har inte förstått att det är företagarna som anställer de arbetslösa, utan tror att det är regeringen med låtsasjobb som ska ordna jobben och det ska de finansiera genom att höja skatten och krångla till det för företagarna. Helt fel tänkt!

 

Stolt över att vara svensk!

Valdemarsvik Som politiker tycker jag det är viktigt att vi vågar visa en öppenhet och vågar prata om vilka utmaningar vi står inför i Sverige. Vi behöver öppet diskutera hur vi kan möta dem, även när de innehåller svåra och obekväma frågor. Det får inte hindra oss.

Det har diskuterats mycket sista tiden om svenska värderingar, vilka är de och finns de överhuvudtaget? Diskussionen har många gånger handlat mer om vi ska säga svenska värderingar eller värderingar i Sverige.

Utvecklingen har gått framåt i Sverige och många gånger så är det våra värderingar som har styrt utvecklingen eller ligger bakom den. Om vi tar kvinnors rättigheter i samhället som ett exempel. Kvinnor har i generationer före oss slagits för att få rösträtt, bestämma över sina egna pengar som gifta, lika lön för lika arbete osv. Vi har också tidigare haft separata dam- och herravdelningar på badhusen, men utvecklingen har gått framåt. Detta grundar sig på värderingarna att alla människor har lika värde & jämlikhet mellan könen. Jag är stolt över den utvecklingen som har skett och det är viktigt för kommande generationer att vi fortsätter framåt- inte bakåt!

Ett annat exempel är att aga sina barn är förbjudet sedan många år. Vi var bland de första länder som förbjöd aga. Det är en typisk värdering i Sverige- man slår inte sina barn, punkt! Jag slår inte mitt barn och skälet är inte i första hand att det är olagligt, utan jag delar den värderingen att det gör man inte.

Så vi kan inte bara prata om lagar, utan måste prata om värderingarna som ligger bakom lagarna. Vi kan inte släppa det nu och låta utvecklingen gå åt fel håll. Vi måste vara tydligare. Ibland har vi svenskar en tendens att bli mesiga och inte våga prata om jobbiga saker. Vi måste skärpa oss på den fronten. Vi måste kunna säga att vi är glada över att vi är svenskar, hissa vår flagga och sjunga våra sånger som vi har gjort på skolavslutningar i generationer. Samtidigt måste vi ha en plan för att alla nya svenskar ska kommer in i samhället, lära sig svenska och få ett jobb. Då kommer de att bli ett tacksamt tillskott på många plan. Det går att kombinera ”Jag är glad att jag är svensk” med att ”vi ska hjälpa människor på flykt och se till att de får en meningsfull sysselsättning och blir en del av vårt svenska samhälle”.

Det finns vissa problem som inte får sopas under mattan. Vi behöver våga ta diskussionen om att vi har bara råd med samma samhällsservice som idag om majoriteten av befolkningen arbetar, annars har vi inte råd med det, och vad ska vi då göra? Vad ska vi skära ned på, vad ska bort?

Vi måste, inte minst politiker, sluta bortförklara eller släta över oacceptabla normer och beteenden. Vi måste vara mycket tydliga med hur vårt svenska samhälle är uppbyggt samt vilka normer och värderingar detta vilar på. Vi måste helt enkelt stå upp för våra värderingar där vi vill fortsätta att leva i ett fritt, jämlikt och demokratisk samhälle. Jag tror att politiken skulle må bra av om vi fokuserade på att beskriva vilket slags samhälle vi vill ha och vår väg dit. Ge en mer samlad bild istället för alla dessa utspel som kommer i en rasande fart och handlar om allt mellan himmel & jord i en salig röra.

När Storbritannien lämnar EU- hur påverkar det Östergötland?

Valdemarsvik EU-parlamentet har 751 ledamöter varav Tyskland är störst med 96 ledamöter, Frankrike 74 och sedan kommer Italien och Storbritannien med 73 personer var.

Vad händer då när Storbritannien försvinner? Det är 73 personer som försvinner och med dem försvinner mycket pengar. För mig är det en självklarhet att parlamentet ska minskas med dessa 73 personer. Annars kommer ju vi kvarvarande medlemsländer få betala ytterligare till parlamentet. Storbritannien betalar 200 miljarder kronor per år till EU.

Det är den första viktiga frågan, att parlamentet drar ner på ledamöter så de inte tycker att de platserna som Storbritannien lämnar ska fördelas mellan de kvarvarande länderna. Då kommer vi alla få en dyrare nota och vi kommer också att få fler parlamentariker. Det är säkert några som lockas av den tanken, men om man känner av vad medborgarna tycker så tror jag att det är viktigt att EU blir billigare och en mindre organisation än tvärtom.

En annan viktigt fråga är hur vi kan underlätta för Sveriges företagare i samband med att Storbritannien lämnar EU. Detta borde vara en prioriterad fråga för Sveriges regering och även för våra EU parlamentariker. Att jobba för att hjälpa de svenska exportstarka företag i Sverige som har en stor export till Storbritannien!

Detta kommer även att påverka Östergötland då 8,5 % av Östergötlands export går till Storbritannien.

Region Östergötland (tidigare landstinget) har ett EU-kontor i Bryssel. Hur jobbar Östergötlands EU- kontor med de frågorna? Det kan man läsa nedan:

http://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Internationell-samverkan/EU-kontoret/

https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Internationell%20samverkan/Verksamhet/EU-kontorets%20Årsöversikt%202017.pdf

Jag är för EU och tror att det är vägen framåt. Men med det sagt så tycker jag inte att allt de gör är bra. Tvärtom! Organisationen borde minskas, det borde ha en bättre verklighetsförankring och man borde upprätta en längre förteckning över saker som de INTE fick lägga sig i. Så är det med sjukvård, inkomstskatter, bostadspolitik och några ytterligare saker idag, där är inte EU med och petar i saker. Den listan borde vara lång!

Ibland känns det som att det glöms bort att medlemmarna (majoriteten av medlemsländerna, de andra borde inte få vara med) har ett fungerande demokratisk styre med lag och ordning som fungerar. Vi kan själva bestämma över antalet varg, skrak, antal träd i betesmarker, hur mycket skog vi som är ett skogsexporterande land kan ta ned per år, hur vi mäter badkvalitén, hur stora cirkustält ska vara osv.

EU borde fokusera på de stora frågorna; fred, export, jobb, tillväxt och lämna detaljstyrningen till medlemsländerna att bestämma själva!

Det viktigaste du kan göra för din hjärna är att röra på dig!

Valdemarsvik Valdemarsviks kommun ligger i framkant med PULS-projektet. Det kan varken politiker eller tjänstemän ta åt sig äran för. Det är lärarna på Vammarskolan själva som har satt igång. Nu är det utvecklat till att gälla alla elever på högstadiet och det jobbas med rörelse även i de lägre årskurserna.

”HJÄRNSTARK” heter en bok av Anders Hansen. Om man vill bli motiverad till att röra på sig så är ett tips att läsa den.

Anders Hansen skriver bland annat: ” Det kan nästan verka för bra för att vara sant att en kvarts lek varje dag skulle kunna göra barn bättre på både läsförståelse och matematik utan att de behövde plugga vare sig läsning eller matte!”

”Att träning verkar kunna göra både barn och vuxna smartare kan kännas otroligt, men precis så är det! Det är onekligen en bra anledning för att uppmuntra barn att lägga ned surfplattor och mobiler och få dem att aktivera sig fysiskt- för vem vill inte att ens barn ska bli smartare och ha en hjärna som fungerar bättre?”

Det är forskningsresultat som han hänvisar till och visst är det konstigt att inte dessa forskningsresultat är mer kända av allmänheten. Hansen tror att det beror på att om resultaten vore kopplade till ett läkemedel eller ett kosttillskott så hade det marknadsförs enormt hårt och varit känt, men eftersom fysisk aktivitet som löpning, lek och promenader är gratis så är det ingen som är intresserad av att marknadsföra det.

Det är säkert samma problem med den stillasittande ungdomen. Dagens ungdomar sitter stor del av dagen med sina mobiler och surfplattor. Ohälsan kryper också ned i åldrarna och det är en skrämmande utveckling. Detta är självklart inte bra, men det är inte precis någon som står på barrikaderna och pratar sig varma för att det ska motverkas.

Tänk om vi skulle ta en testklass på Vammarskolan och tillsammans med föräldrarna bestämma klara riktlinjer för begränsad mobilanvändning, regelbunden motion, sömn & kost och sedan utvärdera resultatet efter några månader?

”SPARK” av John J Ratey är en annan inspirerande bok där det finns forskningsresultat som stärker vikten av motion och dess goda effekter på hjärnan. Forskningen bygger på en studie med 19 000 elever i Naperville, USA.

Svenskt kvalitetskött!

Valdemarsvik Valdemarsviks kommun har många duktiga företagare och många av dem är lantbrukare. Om man ska klara sig som lantbrukare idag så måste man vara duktig företagare.

Jag var på två studiebesök förra veckan och det första var på Bjursunds slakteri. De föder upp djur själva och slaktar även från gårdar i närheten. De har specialiserat sig på kvalitetkött och har även Wagyu kött. Det är per definition japanskt nötkött som är uppfött i Japan (fyra olika godkända köttraser). Köttet är väldigt marmorerat och så får djuren lite speciell föda (bla. öl) plus massage. I Sverige säljs köttet under varumärket ”i Wagyu” och djuren är av japanskt ursprung med uppfödda i Sverige. Köttet ska vara något utöver det vanliga (väldigt mört) och går att köpa ibland på Östermalmshallen för 5000 kr/kg.

Bjursunds slakteri säljer inte direkt till kund, utan till grossist och restaurang. Valdemarsviks kommun och andra kommuner köper också därifrån.

Sedan var jag på Vittviks gård som har Hereford djur och hela deras besättning är uppbyggd från 60 djur som de köpte in i slutet av 1980-talet. Nu köper de bara in avelstjurar. Deras djur har därför korta ben som ursprungsrasen ska ha. Djuren är födda på gården, betar i de vackra hagarna runt gården och blir slaktade utan stress i gårdens eget slakteri. Sedan hängmöras köttet genom bäckenhängning och blir väldigt gott. Vittvik har direktförsäljning till kund och du kan få det hemlevererat i Östergötland och till Stockholm. Väl värt att prova för den som inte har gjort det!

 

 

 

 

 

 

Anna Nilsson är Oppositionsråd i Valdemarsvik. Jag är också 2 vice ordförande i Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Östergötland och är vice ordförande i brukardialogberedning 5 i Region Östergötland.

  • Twitter
  • Anna Nilsson
  • Mest lästa bloggar

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se