• måndag 23 oktober 2017
 • Familjeannonser
 • Lunchguiden
 • Grannar
 • Lokus
 • XTRABONUS
 • Lohts
 • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
En stjärna på slottet! Åsa Sjöbergs blogg Åsa Sjöbergs blogg
Vädersponsor:

Migration och integration, vad gör vi nu?

Valdemarsvik Det är bra att vi nu kan prata om dessa frågor för det är många svåra beslut som kommer att behövas fattas framöver. Flera restriktiva åtgärder har satts in, men vi ska inte tro att den akuta krisen är löst.

Vi kan diskutera om invandring på sikt är lönsam för samhället: på kort sikt innebär den kostnader. Landets kommuner och landsting/regioner har ökade kostnader inom alla delar av den offentliga sektorn. Hur det ska på sikt finansieras?

Antalet människor som söker asyl i Sverige har minskat, men nivåerna är fortfarande höga. Vilka är då problemen som måste lyftas och lösas?

Migrationsverkets Internrevisorer har konstaterat att en årsarbetare fattar omkring ett asylbeslut i veckan. De konstaterar att under Balkankrisen i början av nittiotalet arbetades det betydligt snabbare, då fattade en årsarbetare mer än tre beslut i veckan. De rekommenderar verket att klargöra och följa upp produktionsmål, fokusera på effektivitet, förenkla handläggningen, korta besluten och arbetsgivarpolitiken inklusive löneinstrumentet bör användas för att främja effektivitet.

 Det måste bli ordning på åldersbestämning av ensamkommande barn.

Det finns en liten klick som är oseriösa och uppger fel ålder för att få förmåner. De förstör för alla andra. Det kan inte vara på det sättet att vuxna kriminella personer med missbruksproblem ska bo på samma hem som de ensamkommande som är minderåriga. Sedan årsskiftet används medicinsk åldersbedömning av ensamkommande barn som komplement. Detta innebär att en läkare gör en handleds- eller tandröntgen. Det ska ske på frivillig basis i Sverige.

Danmarks motsvarighet till Migrationsverket säger att sedan åldersundersökningar infördes har det visat sig att 70-80% av dem som uppgett att de varit barn, i själva verket varit vuxna. Finland använder samma metoder som Danmark för åldersbestämning och om en person vägrar genomgå undersökning betraktas han/hon som myndig.

Alla riksdagspartier är överens om att vi ska ha en reglerad invandring och en generös asylpolitik, men då förutsätter det ordning och reda i processen. Av de som kom förra året kommer kanske ca 20 000 att få nej. Till detta kommer alla de människor som vistas utan tillstånd i Sverige, personer som antingen fått avslag på sin asylansökan eller som aldrig sökt uppehållstillstånd. Ingen vet hur många dessa är: troligtvis över 100 000.

Det är betydligt fler och hårdare åtgärder som måste till om vi skall få de personer som inte har rätt att vistas i landet att åka hem igen. Dessa människor vistas illegalt i Sverige, men har då som ”papperslös” rätt till både skola och vård. De reglerna måste avskaffas. Vi borde även titta på om vi ska fördubbla preskriptionstiden för att söka asyl på nytt från fyra till åtta år.

Polisen behöver ökade resurser för att förbättra avvisningarna. Det kommer även att behövas fler platser på förvar där de som fått avslag får vistas i väntan på att utvisningen verkställs. Det behöver inte ligga i Sverige utan svenska staten kan hyra in kapacitet i andra EU-länder.

Ett annat problem är att det ofta händer att länderna inte vill ta emot sina egna medborgare för att det är problem med personers identitet. Därför måste Sverige börja göra som många andra länder och nöja oss med att utvisa personer till deras närområden. Det innebär att personen avvisas från Sverige och Schengenområdet om denne kommer från en plats belägen utanför Schengen. Sveriges ansvar upphör i och med att personen lämnat landet.

Om vi fick ordning på dessa områden så skulle trycket på offentliga sektorn minska något. Sedan måste vi fortsätta att hitta lösningar om integrationen ska bli lyckad. Vi måste våga fatta obekväma beslut och till det krävs det modiga politiker. Politiker som vågar stå upp för sina beslut och inte gömmer sig bakom tjänstemän och myndigheter. Frågan som blir hängande i luften är, har vi tillräckligt modiga politiker?

 

 

 

 

Arbetsstämma i Örebro!

Valdemarsvik Imorgon bär det iväg till arbetsstämma med Moderaterna i fyra dagar. Vi ska diskutera politik inom många olika sakområden.

Vården, skolan, migration, försvaret, tryggheten i samhället mm.

Själv ska jag sitta i utskottet som handlar om lag och ordning där vi bla. ska diskutera polisen, nationellt tiggeriförbud och om vi ska kunna vittna anonymt i väldigt speciella fall.

Försvaret är ett annat viktigt område:

Ytterligare satsningar på försvaret och en tydlig plan till tvåprocentsmålet

- Moderaterna har de senaste åren lagt om försvarspolitiken rejält. Det ena skälet är de betydande säkerhetspolitiska utmaningarna. Det andra är att landets försvar har varit eftersatt, trots att detta är en statens absoluta kärnuppgifter. Detta rättar vi nu till.

 

- Satsningen innebär en tydlig plan för hur vi ska växla upp ansträngningarna och förberedelserna för ett svensk Nato-medlemskap och höja försvarsanslagen till två procent av BNP till år 2028.

  - Vår utgångspunkt är att hela Sverige ska kunna försvaras och alla stridskrafter ska stärkas. Det arbetet vill Moderaterna påbörja redan nu under innevarande försvarsbeslutsperiod fram till 2020. Därför satsar vi 3,3 miljarder kronor mer än regeringen för 2019 och 6,3 miljarder kronor mer för 2020. I satsningen ingår också resurser för att stärka försvarets personalförsörjning.

Checklista för att minska självmorden!

Valdemarsvik "Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden

suicidezero svartVi vill med den ideella organisationens kraft öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid, lyfta fram nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Vi inom Suicide Zero kan inte acceptera  att det under 2015 inträffade 1554 mänskliga tragedier,  som det är möjligt att förebygga och förhindra. Hjälp oss att rädda liv!

 

Att minska självmorden är en av politikernas viktigaste uppgifter. Men myterna är många och de flesta vet inte vad de kan göra. Här följer en checklista för politiker. Sprid den gärna!
Checklista för politiker för att minska självmorden och självmordsförsöken

 • Sätt dig in i myterna kring suicid och inse att de flesta suicid kan förebyggas.
 • Satsas 18,7 miljoner kronor och suiciden minskar med en person, så är satsningen ekonomiskt försvarbar.
 • Varje suicid bör undersökas av en samordnad grupp från alla berörda instanser så att lärdomar kan dras.
 • Kartlägg eventuella hot spots i länet. Sätt upp höga staket där självmord förekommer och gör det fysiskt svårt att ta sitt liv på exempelvis järnvägsövergångar och broar.
 • Prioritera resurser till skolors elevhälsa. Det bör finnas 1 kurator per 275 – 400 elever. Kuratorna bör undervisa i evidensbaserad livskunskap, från årskurs ett och under hela skolperioden.
 • Genomför regelbunden träning i första hjälpen till psykisk hälsa för både skolpersonal, vårdpersonal på äldreboenden och annan personal som möter suicidnära. Bjud regelbundet in experter för att uppdatera personalen med de senaste forskningsrönen.
 • Eftersom förebyggande åtgärder kräver långsiktighet bör du sträva efter att nå en blocköverskridande överenskommelse med samtliga partier om att prioritera självmordsförebyggande arbete.
 • Kriscenter med specifik inriktning på självmord och självmordsförsök måste finnas i alla län i Sverige. Personal bör arbeta med att söka upp dem som försökt ta sitt liv samt efterlevande efter att någon tagit sitt liv. Dessa grupper måste få den hjälp och stöd de behöver.
 • Samarbeta med polisen och se till så att statistiken kring suicid i ditt län är näst intill dagsaktuell. Detta så att kunskap finns om en suicidsmitta har brutit ut bland en speciell grupp, och om en speciell metod används.
 • Läs Suicide Zeros generalsekreterares bok När någon tar sitt liv – tragedierna vi kan förhindra så att du snabbt får en helhetsbild av hur stort problemet är med självmord och vad vi alla kan göra för att minska självmorden och självmordsförsöken.
 • Av dig krävs mod, tydlighet, förmågan att tänka långsiktigt och socioekonomiskt klokt."

http://suicidezero.se/fakta-rad/checklistor/politiker

Var har debatten om politiken tagit vägen?

Valdemarsvik Jag tror att politiken skulle må bra av om vi fokuserade på att beskriva vilket slags samhälle vi vill ha och vår väg dit. Ge en mer samlad bild istället för alla dessa utspel och den personfixering som råder idag. Politikens främsta uppgift är att hitta lösningar på de problem som finns i samhället. Drivet som politiker är inte att få makt, utan att ha den bästa lösningen på dessa problem.

Vi måste, inte minst politiker, sluta bortförklara eller släta över oacceptabla normer och beteenden. Vi måste vara mycket tydliga med hur vårt svenska samhälle är uppbyggt samt vilka normer och värderingar detta vilar på. Vi måste helt enkelt stå upp för våra värderingar där vi vill fortsätta att leva i ett fritt, jämlikt och demokratisk samhälle.

Jag vill ha ett samhälle där företagen blomstrar och nya arbetstillfällen skapas. Enligt en undersökning från Skop tycker 32 procent att det har blivit krångligare att driva företag det senaste året, medan bara 2 procent tyckte att det har blivit enklare. Vi får aldrig glömma att det inte är politikerna som ordnar nya jobb, utan det är företagen som ordnar jobben.

Jord- och skogsbruket tillhör de delar inom näringslivet där det skapas flest nya jobb när omsättningen stiger. En miljon i ökad omsättning på ett livsmedelsproducerande jordbruksföretag ger 2,51 nya jobb. Vi politiker måste se till att våra företagare får rättvisa villkor jämfört med kollegor i andra länder. Varför? Jo, De måste kunna konkurrera på lika villkor.

Det finns i dag 4000 friskolor i Sverige. I vårdsektorn finns det 12 000 företag som tar emot 23 miljoner läkarbesök per år. Är våra väljare beredda på att valmöjligheterna försvinner? För det är så att det går inte att driva företag utan att tjäna pengar. Det krävs för att investera i ny utrustning, tackla dåliga tider, ge en trygghet till sina anställda mm.

Jag vill ha ett tryggt samhälle och då måste svensk polis komma på fötter igen. Alla vill ha fler poliser och vi politiker slåss om hur många fler poliser vi vill ha. Det är dock minst lika viktigt att minska flykten från polisyrket. VI behöver ge polisen högre lön, bättre karriärs möjligheter och minska skrivbordsarbetet genom att anställa icke-poliser till att sköta pappersarbete. När det gäller den nya polisorganisationen så tror jag man får backa tillbaka till en mer lokal organisation och inse att den nuvarande inte fungerar. Vi behöver också satsa på försvaret, gå med i NATO och öka Sveriges självförsörjningsgrad.

Vi politiker som tror på en levande landsbygd måste också behålla äldreboendet i St. Anna och skolan i Gryt så att det vi säger harmoniserar med det vi gör!

Jag är trött på detta fokus på SD. Enligt min mening så är det ett parti som har en stor del väljare bakom sig och när det gäller deras idéer så tycker jag inte om dem. Jag gillar inte vänsterpartiets åsikter eller bakgrund heller, men jag pratar med dem och vill de rösta på mina förslag så går det alldeles utmärkt.

Det vore bra om vi kunde avsluta denna förvirrade diskussion om vem som pratar med vem? Vi lever i ett demokratiskt samhälle och där pratar vi med varandra.

Har svenskarna Sisu?

Valdemarsvik Grit är ett begrepp som myntats av den amerikanska psykologen Angela Duckworth. På svenska kan det översättas till “gry” (som i “det är gott gry i grabben”), driv, karaktärsstyrka eller jävlar anamma. – Kort sammanfattat handlar det om en förmåga att hålla fast vid långsiktiga mål, och att inte ge upp vid motgångar. På finska är översättningen lättare. I generationer har man vetat vad sisu betyder och finska vinterkriget visade på dess vikt.

”I en tid av blixtsnabba kickar på sociala medier kan det kännas svårare än någonsin att kämpa för en belöning längre fram. Men vissa har lättare än andra att motivera sig. Hjärnforskaren Torkel Klingberg tror att förklaringen ligger i egenskapen som kallas "grit".

  Motivation kan se ut på många olika sätt. Exempelvis kan belöningar skapa det som kallas för “yttre motivation”: barnet övar på pianoläxan för att hen vet att belöningen blir en timme tv-spel efteråt, precis som barnets förälder går till jobbet för att kunna hämta ut sin lön i slutet av månaden. Men i Torkel Klingbergs forskning har yttre motivation inte visat sig påverka hur mycket barnen anstränger sig.

– Yttre motivation, som pengar, verkade inte spela någon roll. Så vi tittade i stället på inre motivation.

Inre motivation är samma sak som att utföra en aktivitet för att den känns bra i sig själv. Ett barn som har hört en låt och vill spela samma melodi på sitt piano drivs inte av önskan om en belöning, utan av saker som nyfikenhet och intresse. På samma sätt skulle barnets förälder kunna göra sina arbetsuppgifter även utan lön, om drivkraften var en fascination för uppgifterna eller en känsla av mening. Men i Torkel Klingbergs forskning kunde inte heller inre motivation förklara varför vissa barn kämpade hårdare än andra.

– Inre motivation och intresse är självklart någonting viktigt, men det förklarar inte vilka barn som förbättras mer och vilka som förbättras mindre i våra studier.

Det var inte förrän Torkel Klingberg och hans forskarlag undersökte ett nytt spår som bitarna började falla på plats.

– Vi stötte på det här med “grit”. Och så prövade vi det, och för första gången på flera år hittade vi något som kunde förklara en del av varför en del barn förbättras mer än andra, säger Torkel Klingberg.

 Fritidsintressen verkar vara starkt sammankopplat med grit. Även om det inte riktigt går att veta vad som är hönan och ägget kan man se att barn med hög nivå av grit ofta är de som ägnar sig åt en fritidsaktivitet under lång tid, snarare än de som byter aktivitet varje termin.

– En tolkning är att aktiviteterna i sig har en befrämjande effekt.

När det gäller lärares och andra vuxnas roll är kopplingen desto tydligare, menar Torkel Klingberg.

– Det finns ett flertal studier som visar att oavsett om man är född med mer eller mindre grit, kan man genom instruktioner och feedback få mer gritlikt beteende. Beroende på vilken feedback man får anpassar man sig, säger han.

Det har gjort flera olika experiment som undersöker hur barns motivation påverkas av vilken sorts beröm de får av vuxna. Exempelvis tenderar barn som oavsett insats får höra att de är duktiga att snabbt ge upp när de stöter på svåra uppgifter. I alla fall jämfört med barn som får en mer nyanserad återkoppling, där både positiva och negativa delar lyfts fram.

Kan det säga något om hur man bör göra i skolan?

– Ja, jag tror det, jag tror att det är applicerbart. Att vi i Sverige ofta har varit kravlösa, i all välmening, men det är inte till barnens bästa i långa loppet.”

http://www.specialnest.se/forskning/egenskapen-grit-nyckeln-till-framgang

 

"Insikten om vem man är börjar redan i tre till fem års ålder då barn ställer sig frågor om "Vem är jag?" och "Vad gör jag här". – Om man hittar svaren på dessa frågor lär sig barn tidigt att hantera motgångar och känner sig trygga med den de är. Barnen utvecklar här strategier och kunskaper som lär dem att klara av frustrationer. Som vuxen eller lärare ska detta sätt att arbeta börja i nuet för att successivt utveckla långsiktiga strategier.

Det är vanligt att belöning handlar om prestation. – Efter en fotbollsmatch kan barn få frågan om de gjort några mål. Här är det bättre att fråga barnen om de är nöjda? Här kan de berätta om saker som inte alla sett och då börjar samtalet bli riktigt intressant. Här är det barnen som själva definierar framgång och hur man gör det. Detta ger en trygghet att klara större utmaningar senare i livet.”

http://www.gih.se/Nyheter/2017/Staffan-Hultgren-om-grit-i-Kropp--Sjal/

 

Sveriges problem är precis som Torkel Klingberg beskriver att vi har i all välmening varit kravlösa. Det har skett en förslappning generellt och detta gör att barn i dagens samhälle inte rustas för livet på samma sett som tidigare generationer. Man skulle kunna säga att de har det för bra och för bekvämt. Trots detta mår allt fler allt sämre.

Jag tror att barn skulle utsättas för fler utmaningar i vardagen istället för att curlas, få lösa fler vardagsproblem både hemma & i skolan och återkoppling/positiv- negativ feedback borde ske mer konsekvent i skolan.

 

 

Sverige behöver mer företagarpolitik!

Valdemarsvik Sverige kan klara att skapa en halv miljon jobb de närmaste åren. Men det kräver en annan företagarpolitik. Vi kan inte stå still och förlita oss på gamla framgångar. Det måste bli enklare och mer lönsamt att driva företag. Och företagarna själva måste delta i debatten om hur jobb skapas, skriver Anna Kinberg Batra och Jörgen Warborn, riksdagsledamot och ordförande för Företagarrådet, på Dagens industris debattsida.

Den svenska ekonomin går starkt. Den senaste BNP-siffran för det andra kvartalet 2017 visar på en tillväxt på 4 procent jämfört med samma kvartal förra året. Högkonjunkturen är förstås glädjande, men det är centralt att inte glömma de långsiktiga utmaningar som Sverige står inför. I en värld där allt fler, allt mer välutbildade människor deltar på samma marknad behöver också vi bli bättre och jobba hårdare.

Sverige ska vara ett land som jobbskapare vill växa i och komma till, inte flytta från. Tillsammans med utanförskap och integration samt den ökade otryggheten är Sveriges förmåga att skapa fler jobb vår främsta utmaning. Därför har vi satt upp ett mål om 500 000 nya jobb till 2025. Det är ett mycket ambitiöst mål som kräver ett omfattande reformarbete, men det är vad som krävs för att vi ska klara välfärden och öka välståndet.

Efter ett kvarts sekel där hela jobbökningen skedde i offentlig sektor är det nu näringslivet där de nya jobben skapas. Möjligheten för företag att växa har förbättrats och den svenska företagsstrukturen skiljer sig inte längre nämnvärt från liknande länder.

Men vår styrka får inte tas för givet. För att fortsatt vara ett av världens mest framgångsrika länder krävs att fler utbildar sig, anstränger sig och driver företag. När digitalisering, robotisering, hårdare konkurrens från andra regioner och tuffare villkor för handel utmanar oss – då kan vi inte stå still och förlita oss på gamla framgångar.

Regeringen Löfvens passivitet är därför oroande i ett läge då Sverige behöver såväl fler enkla jobb som när företagens behov av kvalificerad arbetskraft fortsätter att växa. Trots detta genomförs kraftiga skattehöjningar. Företag drivs att lämna landet.

I stället måste vi jobba med dem som skapar jobb för att Sverige ska kunna växa sig ännu starkare. Sedan 2016 har Moderaterna förstärkt och utvecklat våra Företagarråd - där lokala företagare och moderata företrädare tillsammans arbetar för ett bättre företagsklimat - i hela Sverige. I dag finns över 100 företagarråd runt om i Sverige, och vi blir fler hela tiden. 

Genom jobbskaparnas medverkan kanaliserar vi deras idéer hur vi kan få tillväxt i hela Sverige. Vi tänker fortsätta ha sådan dialog. Inte för att fika, utan för att förändra.

Några slutsatser har varit förenande för stora delar av landet.

Det måste bli enklare och mer lönsamt att driva företag. Under Alliansregeringen sänktes bolagsskatten, ett investeraravdrag infördes och kravet på aktiekapital halverades. Företagens administration minskades med sju miljarder kronor och närmare 600 förenklingsförslag genomfördes. Stefan Löfvens regering prioriterar inte arbetet med regelförenkling för landets jobbskapare. För långa handläggningstider och pappersarbete innebär tid som inte går åt till att realisera affärsidéer.

Regelbördan är samtidigt fortsatt ett stort såväl upplevt som dokumenterat hinder för företag att starta och växa. Moderaternas utgångspunkt är att regelförenklingsarbetet bör genomsyra all politik.

Arbetskraftinvandring måste underlättas. Den som vill komma till Sverige för att jobba, bidra och göra rätt för sig ska kunna göra det. Att jobbskapare ska vilja flytta hit, inte härifrån, borde vara en självklarhet. Trots detta har vi sett en direkt motsatt utveckling där flitiga människor utvisats på grund av mindre formaliamissar. Det är oacceptabelt och därför bör lagen ändras så snabbt som möjligt så att de som gör rätt för sig självfallet får stanna i Sverige.

Utöver detta behöver handläggningstiderna för arbetstillstånd kortas och möjligheterna till digital hantering utökas. En 30-dagars-garanti hos Migrationsverket vid komplett ansökan bör införas.

Bättre tillgång till kompetens. För att få ett dynamiskt näringsliv måste mindre, snabbväxande företag kunna konkurrera om samma arbetskraft som större och mer etablerade.Därför bör det bli enklare och mer konkurrenskraftigt att erbjuda anställda incitamentsprogram och delägarskap. Det regelverk som regeringen har fått på plats är alldeles för snävt. Alla företag upp till 250 anställda och en nettoomsättning eller balansomslutning på 350 miljoner kronor ska omfattas.

Samtidigt behöver det bli enklare att anställa någon som är oetablerad på svensk arbetsmarknad. Därför vill tillsammans med Alliansen införa inträdesjobb, med sänkta anställningskostnader, så att det blir enklare att ta steget in på arbetsmarknaden för att lära sig jobbet på jobbet. Vi vill också införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att gå på bidrag.

Detta är några viktiga steg på vägen. Men många fler kommer att behövas för att Sverige ska klara att skapa en halv miljon nya jobb under de närmaste åren. Debatten om villkoren för svenska jobbskapare berör oss alla och framförallt gör företagare skillnad genom att själva säga sitt om hur vi får ett företagsammare Sverige. Vi uppmanar fler företagare att ta plats i debatten om hur jobben skapas i Sverige.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)

Jörgen Warborn, riksdagsledamot och ordförande för Företagarrådet (M)

Läs artikeln här.

 

 

 

 
 

Anna Nilsson är Oppositionsråd i Valdemarsvik. Jag är också 2 vice ordförande i Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Östergötland och är vice ordförande i brukardialogberedning 5 i Region Östergötland.

 • Twitter
 • Anna Nilsson

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se