Logga in
Logga ut
Girlpower och inspirationsboost i Stadium ... Hälsocoachen Hälsocoachen
Vädersponsor:

Besöki verkligheten!

Valdemarsvik Jag har varit på besök på Åldersro i Gryt. Det är ett väldigt trevligt, familjärt boende med oerhört engagerad personal.

Vi pratade om hur vi ska kunna rekrytera personal på sikt. Det märks att det blir svårare och svårare. Vi diskuterade om kommunen kunde stötta outbildade vikarier som har jobbat en längre tid och som passar bra i yrket och att kommunens egen personal är de bästa ambassadörerna – kan man använda dem i kommunens marknadsföring?

Många vet nog inte vad som ingår i ett jobb inom omsorgsområdet, hur löser man det?

Enligt Företagarnas senaste rapport så är det vård och omsorg som sysselsätter flest personer i Valdemarsvik. Här jobbar 21 % av alla som är sysselsatta i kommunen (jämfört med 18 % i länet och 17 % i riket).

Kommunen behöver utveckla samarbetet med vård-och omsorgscollege och FOU (forsknings och utveckling) där vår personal kan vidareutbilda sig inom olika områden som t.ex. demens. Här borde man också kunna hjälpa medarbetare med att få undersköterskekompetens.

Sedan återkommer jag alltid till arbetsmiljön och ett systematiskt arbetsmiljöarbete och där har kommunen en lång väg att vandra, men det är något av det viktigaste för framtiden. Valdemarsviks kommun måste bli en bättre arbetsgivare.

Jag har varit på besök på Åldersro i Gryt. Det är ett väldigt trevligt, familjärt boende med oerhört engagerad personal.

Vi pratade om hur vi ska kunna rekrytera personal på sikt. Det märks att det blir svårare och svårare. Vi diskuterade om kommunen kunde stötta outbildade vikarier som har jobbat en längre tid och som passar bra i yrket och att kommunens egen personal är de bästa ambassadörerna – kan man använda dem i kommunens marknadsföring?

Många vet nog inte vad som ingår i ett jobb inom omsorgsområdet, hur löser man det?

Enligt Företagarnas senaste rapport så är det vård och omsorg som sysselsätter flest personer i Valdemarsvik. Här jobbar 21 % av alla som är sysselsatta i kommunen (jämfört med 18 % i länet och 17 % i riket).

Kommunen behöver utveckla samarbetet med vård-och omsorgscollege och FOU (forsknings och utveckling) där vår personal kan vidareutbilda sig inom olika områden som t.ex. demens. Här borde man också kunna hjälpa medarbetare med att få undersköterskekompetens.

Sedan återkommer jag alltid till arbetsmiljön och ett systematiskt arbetsmiljöarbete och där har kommunen en lång väg att vandra, men det är något av det viktigaste för framtiden. Valdemarsviks kommun måste bli en bättre arbetsgivare.

Antagen till mentorskapsprojekt!

Valdemarsvik ”Moderatkvinnorna fortsätter säkra framtiden!

Starka och framgångsrika kvinnor har alltid haft en viktig roll för den moderata framgången. För att detta skall fortsätta och att kunskap, erfarenhet och kompetens ska bevaras och säkras framöver måste vi göra mer än det vi gör nu: vi måste fortsätta bygga ett nätverk för framtiden – av framtiden.

Vi skapar ett forum där kvinnor från olika generationer och med olika erfarenheter kan mötas. Därför fortsätter nu Moderatkvinnorna sitt mentorskapsprogram för framtidens ledande kvinnliga moderater.

Vi söker nu tio adepter och vänder oss till moderata kvinnliga företrädare i hela Sverige. Den sökande adepten kan vara en duktig politikutvecklare, en duktig kommunikatör, en duktig organisatör eller något annat utmärkande. Hon kan jobba för den moderata rörelsen eller vara förtroendevald redan nu, och finnas inom både inrikespolitiska- och utrikespolitiska kretsar, liksom i nationell, kommun- och landsting/regionpolitiken. Ålder och bakgrund i MUF, FMSF, partiet eller nu eller gammal medlem spelar ingen roll.

Bland mentorerna finner vi kvinnor som både är och har varit tidigare på toppositioner i den moderata ledningen. Vi har med avsikt fyllt mentorspoolen med förtroendevalda från nationell och regional-/landstingsnivå tillsammans med tjänstemän/anställda. Bland de som har engagerat sig som mentorer finner vi bland annat Elisabeth Svantesson, Jessica Polfjärd. Gunilla Carlsson, Beatrice Ask, Filippa Reinfeldt, Cecilia Stegö Chilò, Irene Svenonius och Ulrica Schenström.”

http://www.moderat.info/events/ansokan-till-moderatkvinnornas-mentorskapsprojekt/

 

Texten ovan är från ansökan och jag har blivit utvald som en av de tio från hela Sverige. Det känns jättekul att få den uppskattningen. Tack även till Moderatkvinnorna i Östergötland som har nominerat mig!

Jag ska få Filippa Reinfeldt som mentor och vi har alla adepter och mentorer en första träff i april. Det kommer också att ge mycket att lära känna alla de andra kvinnorna.

Årets första sammanträde!

Valdemarsvik Nu har vi haft årets första kommunstyrelse.

De viktigaste frågorna tycker jag var förskolelokaler i Valdemarsviks tätort, Medborgarkontor och vård-och omsorgsboendet Ringgården.

När det gäller förskolelokaler så fick vi ett underlag på över 50 sidor, men inget av det berörde det förslag som majoriteten ville att vi skulle besluta om. Det att det ska byggas en förskola i Sörby och en i Loviseberg finns inte som något förslag i alla dessa papper vi har fått. Då fick vi ta en paus så att det kunde tas fram.

Vi i Alliansen är helt överens med majoriteten om att det ska byggas en ny förskola på Loviseberg. Sedan skulle vi vilja se ett förslag där man utredde möjligheten att flytta del av F-3 från Sörby till Loviseberg. De tomma lokalerna på Sörby skulle då byggas om till förskola. Det hade inneburit att all nybyggnation skulle ske på Loviseberg och så skulle det finnas en samlad enhet från förskola till klass 3 på både Sörby och Loviseberg.

När det gäller så här stora beslut med så mycket pengar inblandade (minst 36 miljoner) så behöver man tänka till en extra gång. Det är svårt att säga om framtiden, men Sörbyskolan är 35 år gammal och betongplattan som den står på är en riskkonstruktion.” Fuktvärdena ser relativt normala ut (med något undantag)” som det står i underlaget + ”att marken sjunker”. Frågan är om det ska satsas och bygga nytt på detta område.

När det gäller förslaget gällande Medborgarkontor så sa vi nej. Vi i Moderaterna hade med det i vårt valmanifest 2014, men vi tänkte oss inte en så stor och dyr organisation. Till majoritetens förslag är det Nybyggarna som är initiativtagare, men det skulle inte ha blivit något om inte Socialdemokraterna står bakom detta så det är hela majoriteten som är ansvariga. I Beslutet står det att ”kommunstyrelsens beslutar att ett medborgarkontor enligt utredningens intentioner ska etableras”. Det är alldeles för luddigt för min smak, men vad som framkommer är följande:

-det ska finnas fyra samhällsvägledare och 1 chef

- de ska utbildas minst 2 månader, rekryteras både intern och extern

- generösa öppettider

-1 miljon för ombyggnadskostnader för lokalen

 ”Vi måste veta vad vi pratar om” sa Bertil Eklund (NB) i NT 15 november förra året. Det håller jag helt och fullt med om. Här tycker jag dock inte att man gör det. Majoriteten har tittat på Karlstads organisation, men Karlstad är en mycket större stad (90 475 invånare) än Valdemarsvik.

 Vi förslog istället:

”Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag i mindre skala där befintlig personal vid vissa tidpunkter finns ute i samhället där kommuninnevånarna är. Vi bör även invänta att vår nya näringslivsutvecklare finns på plats, eftersom hon eller han bör ha en central roll i detta”. Men detta sa majoriteten nej till.

 När det gäller Ringgården så det som beslutades var att säga ja till ett samarbetsavtal med Riksbyggen. Det ska tas fram ett förslag på ombyggnad/tillbyggnad och konsekvenser, kostnader osv. Beslut om detta ska genomföras eller ej ska tas i slutet av detta år.

Spännande med valår!

Valdemarsvik Nästa år är det valår. Det ska bli spännande att se vilka som kommer att bli de stora skiljefrågorna. Lokalt blir det också spännande att debattera med Socialdemokraternas nya kommunalråd som inte är så känd ännu.

 Vi i Alliansen är väldigt samspelta och har också vana av att styra kommunen tillsammans. Vi har också väldig roligt och känner att vi är ett lag som gör detta ihop. Vi klarar oss inte själva, utan det är ett lagarbete.

 Vi är inte klara med våra valprogram ännu så ni får hålla till godo med en del av det vi skrev inför förra valet:

”Vår inställning är att en kommuns viktigaste frågor är vård, skola och omsorg. Politiker får inte heller slösa med kommuninnevånarnas pengar, utan det ska vara god ordning i ekonomin. Kommunen måste vara en bra arbetsgivare och behöver en politisk ledning som tror på företagande.”

 Något som har seglat upp som en av de allra viktigaste saker att ta tag i är kommunens roll som arbetsgivare. Det finns mycket mer att önska där och det är extremt viktigt för vår överlevnad att kunna behålla kompetent personal och locka till oss nya kompetenta medarbetare. Under sista tiden har kommunen dränerats på duktiga medarbetare som försvunnit till andra kommuner.

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

 

SD pch deras roll efter valet 2018!

Valdemarsvik Margit Silberstein skriver i Dagens samhälle. Jag tycker att hon är en väldigt klok och duktig kommentator och det är tråkigt att SVT tycker att hon är för gammal. Jag tycker att hennes ålder är helt ointressant.

 

 

”SD kan fälla avgörandet om Rosenbad

De andra partierna förhandlar inte med Sverigedemokraterna. Men SD har makt ändå. Om blockpolitiken består efter nästa val kan Sverigedemokraterna avgöra vilken budget som går igenom och därmed vilka som får styra Sverige.

 När Sverigedemokraterna samlas i Norrköping för att hålla sina landsdagar och mejsla fram politiken inför valet, har partiledningen än en gång tvingats att stå till svars för enskilda företrädares uppträdande och agerande. Jimmie Åkesson vill att Kent Ekeroth lämnar riksdagens justitieutskott efter domen i tingsrätten om ringa misshandel, även om han blir frikänd i hovrätten. Riksdagsledamoten Pawel Gamov tvingades nyligen bort från partiet efter att han mot partiledningens vilja åkt på en bjudresa till Ryssland, där han ska ha kränkt en kvinnlig partikamrat.

Hanna Wigh anklagade en ledamot för sexuella övergrepp och partiledningen för att den nonchalerat hennes uppgifter. I dag är hon politisk vilde i riksdagen. Historien med Hanna Wigh är extra besvärande för ett parti som under lång tid arbetat för att nå fler kvinnor. Sverigedemokraterna har dessutom det lägsta antalet kvinnor i sin riksdagsgrupp jämfört med andra partier. 

Sverigedemokraterna har backat i väljarbarometrarna den senaste tiden till drygt 16 procentenheter. Det har skett samtidigt som Moderaterna efter partiledarskiftet har vuxit och återigen är näst största parti. Men Sverigedemokraterna har fortfarande siffror som flera andra partier bara kan drömma om. Jimmie Åkessons uttalade ambition är att hans parti ska bli landets största. Han säger förstås att han inte är orolig över den nedåtgående trenden, men den attityden ingår i varje partis uppförandekod med en hänvisning till att det är valdagen som räknas. 

Sverigedemokraterna är sedan valet tredje största partiet i riksdagen, men den matematiken har inte fört dem närmare värmen i de finare rummen. Partiledningens mångåriga strävan att påverka politiken genom att vara med när de andra gör upp efter förhandlingar har inte burit frukt. I alla fall inte på riksplanet. Jimmie Åkesson bidar sin tid och är övertygad om att de andra partierna till slut inte kommer undan att föra samtal med Sverigedemokraterna. 

Men redan nu har Sverigedemokraterna ett indirekt inflytande över svensk politik i kraft av att de är tungan på vågen mellan blocken, när beslut fattas i riksdagens kammare. Och om blockpolitiken består efter nästa val kan Sverigedemokraterna avgöra vilka som ska sitta i Rosenbad och dirigera Sverige. Den konstellation som lägger fram en budget som Sverigedemokraterna gillar kan sitta kvar. En budget med en i Sverigedemokraternas ögon generös flyktingpolitik går inte igenom. Då uppstår regeringskris, som sannolikt leder till regeringens avgång. Om Centern får vara med och bestämma över flyktingpolitiken är Alliansen inte ens ett regeringsalternativ, i Sverigedemokraternas ögon. Samma sak gäller för den som vill samarbeta med Miljöpartiet. 

Det är Sverigedemokraternas scenario och stora plan för vad som ska ske efter valet nästa år. Bästa budget gäller.

Det liknar väldigt mycket det som skedde 2014 när Sverigedemokraterna röstade ner regeringens budget. Det var då som Decemberöverenskommelsen föddes. Den finns inte längre och var inte populär i något läger. Sverigedemokraterna går nu och väntar på att Ulf Kristersson ska bestämma sig för hur han vill ha det. Det gör Annie Lööf och Jan Björklund också, men de har förstås helt olika förväntningar. Till skillnad från Lööf och Björklund säger Kristersson att han är beredd att bilda regering även om Alliansen blir mindre än de rödgröna. Så långt är Sverigedemokraterna med på vagnen.

Men sedan ska inte Kristersson tro att Sverigedemokraterna kommer att låta honom regera Sverige i lugn och ro. Så länge ingen vill prata med oss har vi ingen lojalitet mot någon, resonerar Jimmie Åkesson. Det återstår att se om Kristersson lyckas hålla korten tätt intill kroppen ända in på målsnöret till valurnorna nästa år, eller om han bekänner åtminstone lite färg så att väljarna anar vartåt det lutar. Är han beredd att stödja sig på Jimmie Åkesson eller inte? 

Oavsett vilket lär Stefan Löfven och Socialdemokraterna upprepa varningen från förra valet att en röst på Sverigedemokraterna är en röst på Alliansen. ”

Detta är en kommenterande text. Skribenten svarar för analys och ställningstaganden i texten.

Margit Silberstein

 

 

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sd-kan-falla-avgorandet-om-rosenbad-19578

Anna Nilsson är Oppositionsråd i Valdemarsvik. Jag är också 2 vice ordförande i Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Östergötland och är vice ordförande i brukardialogberedning 5 i Region Östergötland.

  • Twitter
  • Anna Nilsson

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se