Ledare EU:s nya vapendirektiv borde aldrig ha blivit av men röstades till sist igenom av Europaparlamentet i tisdags. Med anledning av hur illa hela processen har skötts av EU:s institutioner och politiker riskerar det att resultera i ökat EU- och politikerförakt.

På sätt och vis illustrerar skeendet väl varför klyftan mellan EU och de däri ingående folken ständigt verkar växa. Inifrånperspektivet har varit att det tvunget skulle till ett nytt vapendirektiv och det dessutom just nu. Sen får man helt enkelt se vad det blir av det. Utifrånperspektivet är milt uttryckt inte alls lika benhårt inställt på att det faktiskt var nödvändigt att genomföra till vilket pris som helst.

Därtill har svenska parlamentariker visat upp en enastående oförståelse för den oro som länge har funnits hos svenska jägare och sportskyttar. Anna Maria Corazza Bildt (M), som har förhandlat om direktivet för den liberalkonservativa partigruppen EPP, har kallat invändningar mot direktivet för alternativa fakta och sagt att hon förstår oron men att den inte är befogad. Då visar hon att hon verkligen inte förstår vilken situation landets många jägare och skyttar befinner sig i.

Det finns ingen anledning att anta att Sverige kommer att implementera direktivet på det sätt som har utlovats. Inrikesminister Anders Ygeman (S) har vid upprepade tillfällen högtidligt lovat att det inte ska drabba jägare och sportskyttar. Och vad är det löftet värt i ett land där en grupp tjänstemän inom Polisen tillåts åsidosätta lagar och regler för att göra livet surt för var och en som söker vapenlicens? Inte mycket.

Förtroendet för polisen har varit på upphällningen länge nu bland landets många vapenägare. Från att först ha gällt den aktivistiska gruppen tjänstemän har förtroendetappet smittat av sig på resten av organisationen som låter gruppen hållas och på regeringen som inte anser det värt att avbryta det som sker. Det senare beror till stor del på att regeringen får råd av en grupp personer på justitiedepartementet som delar uppfattning med tjänstemannaaktivisterna inom polisen.

Det är i det läget som EU:s nya vapendirektiv dyker upp och skakar om själva grunderna för de svenska vapenlagarna. Det är valfritt för länderna att ha hårdare regler, något Sverige ofta utnyttjar. Nu kommer en vapenutredning att tillsättas för att se över svensk lagstiftning och vad som ska ändras. Mycket kommer att avgöras av denna utredning. Nu ska direktivets många otydligheter tolkas och ges ett definitivt innehåll.

Utredningen måste ge plats åt jakt- och skytteorganisationerna, vilket har utlovats men återstår att se. Viktigast för att återskapa en del av det förtroende som har tappats mellan vapenägare och det offentliga är dock att polisens analysenhet och fränderna på justitiedepartementet inte är en del av utredningen. Det skulle enbart cementera uppfattningen att staten är ute efter att avväpna folket.