Debatt Vi som är politiker har ansvar för dina skattepengar. Det innebär bland annat att vi ska bidra till att alla barn får en bra start i livet, att alla äldre får en trygg äldreomsorg och att hela Valdemarsvik blir bra att bo i. Vi har styrt kommunen sedan 2011. När vi tillträdde hade antalet innevånare minskat under många år och ekonomin var dålig. 2010 hade man tvingats tvärbromsa med anställnings-, investerings-, och inköpsstopp.

Sedan 2011 har antalet invånare ökat med 147 personer och kommunen har i snitt haft ett ekonomiskt överskott med 10,9 miljoner kronor per år. I början påstod alliansen att vi var lättsinniga och saknade kontroll över ekonomin. De ropen har tystnat. I vår budget för 2017 instämde alliansen i allt utom hur 1,5 av totalt 460 miljoner skulle användas.

För att uppnå dessa förbättringar har vi genomfört många förändringar. Det har inneburit tuffa krav på de kommunala cheferna och alla anställda. Förändringarna har dessutom genomförts samtidigt som många anställda har gått i pension. Valdemarsvik har, på samma sätt som alla kommuner, haft svårt att rekrytera ersättare. Allt detta har varit påfrestande för alla. Det har funnits vissa brister och förändringar tar tid, men alla har gjort sitt yttersta för att föra kommunen framåt. Vi måste hjälpas åt att bli ändå bättre och se till att glädjen att gå till jobbet står högst på dagordningen. Att förbättringsarbetet redan ger resultat visar sig bl.a. genom att personalomsättningen 2016 bara var cirka 7 %, vilket är en låg siffra med tanke på att det just nu är arbetstagarnas marknad. Inom verksamheter där vi tidigare har haft svårt att rekrytera har vi lyckats locka nya medarbetare. Det finns också medarbetare som efter något eller några år återvänt till kommunen.

Till skillnad från oppositionen anser vi att personalen och cheferna har gjort ett bra arbete. Vi som är politiker ställer krav på förvaltningen, anslår pengar för verksamheten och följer upp resultaten genom rapporter i utskott, kommunstyrelsen och fullmäktige. De olika utskotten har kontaktpolitiker (från både majoritet och opposition) som följer kommunens olika verksamheter. Om något inte fungerar ska politikerna ta upp det med ansvarig chef eller i utskottet. Däremot kan vi politiker aldrig påstå att vi vet bättre hur olika uppgifter ska utföras. Vi är amatörer och våra anställda proffs.

Alliansen påstår att alla anställda anser att informationsflödet inte fungerar, att deras kunnande inte tas till vara, att deras åsikter inte lyssnas på och att cheferna inte får det stöd de behöver. Vi delar inte den uppfattningen. Om det vore så illa så skulle vi bli tvungna att vidta genomgripande förändringar för så kan man inte ha det.

Oavsett om man är i majoritet eller opposition så har vi politiker ett gemensamt ansvar för den kommunala förvaltningen. Den byts inte ut vid val utan ska fungera också med en ny majoritet. Eftersom personalen är helt avgörande för kommunens framgång kommer vi i majoriteten att ägna ännu mera kraft åt att göra kommunen till en mönsterarbetsgivare. Alliansens politiker är välkomna att delta i det arbetet. Det skulle vara betydligt mera fruktbart än att ni – som nu – ägnar er åt politisk pajkastning i medierna.