Debatt Socialdemokraterna har beslutat att de ska förbjuda alla religiösa inslag i skolvärlden. Religiösa friskolor ska förbjudas. Skolavslutningar i kyrkor med bön, sommarpsalm och välsignelse ska bort. Likaså frivilliga rastandakter.

Man tar sig för pannan. Alla kristna uttryck i skolan ska bort – för att socialdemokraterna är rädda för en muslimsk skola som misskött sig.

Det finns omkring 4 000 friskolor i Sverige. 66 stycken av dessa är religiösa. 54 av dessa 66 är kristna, 11 muslimska och 1 är judisk. Av de 11 muslimska har verksamheten vid en skola (0,025 % av alla friskolor och 1,5 % av de religiösa friskolorna) vid två tillfällen under det senaste året varit ifrågasatt. Nu vill socialdemokraterna förbjuda alla övriga 65, liksom alla potentiella, framtida, religiösa friskolor, på grund av vad som hänt inom 1,5 % av religiösa skolor.

Om det är så att denna enda muslimska friskola gjort en uppdelning av pojkar och flickor utifrån den sed som råder i djupt muslimska länder, då finns all anledning att markera att det är oacceptabelt i Sverige. Självklart ska även muslimska skolor lyda svensk lag och regelverk. Men Socialdemokraterna bryr sig inte om att invänta en process från ansvarig myndighet, Skolinspektionen, för att utröna om skolan har ett demokratiproblem. Ett uppdagat missförhållande på en skola används som kollektiv bestraffning gentemot alla konfessionella skolor, även kristna och judiska.

Kongressbeslutet om att ”ha en skola fri från konfessionella inslag” är otydligt och reser många frågor. Vill socialdemokraterna förbjuda adventsljus? Julgran? Frånträda Europakonventionen om föräldrars rätt att välja skola utifrån sin religiösa övertygelse?

Och kommer socialdemokraterna att lyda riksdagens tillkännagivande maj 2015 att ”det i annan utbildning än undervisning får förekomma enstaka konfessionella inslag som syftar till att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv. Att delta i sådana delar av utbildningen som innehåller konfessionella inslag ska vara frivilligt.”? Är regeringen och ansvarig skolminister beredd att riskera ett misstroendevotum i riksdagen genom att inte lyda riksdagsbeslutet?