Debatt Fredsprocessen i Israel-Palestinakonflikten måste fortsätta. I en tid när vi ser att så många krafter arbetar åt motsatt håll måste också EU öka insatserna för att driva på för en fredlig lösning.

Med Netanyahu som premiärminister har Israel visat en mycket provokativ och aggressiv hållning. Under 2016 förstördes eller beslagtogs ett rekordhögt antal palestinska hem och egendomar. Knappt två månader in på 2017 har redan 140 hem och ett antal samhällsviktiga byggnader förstörts av den israeliska militären. FN:s säkerhetsråd konstaterar återigen att Israels agerande på palestinskt område är en uppenbar kränkning av internationell rätt och att det måste upphöra.

I början av februari fattade det israeliska parlamentet istället ett beslut som innebär en retroaktiv legalisering av omkring 3 000 bostäder på privatägd mark på Västbanken. Därmed har man röstat för att godkänna byggen på ett annat lands mark. De palestinier som drabbas har inte haft något att säga till om.

Det är svårt att inte koppla samman dessa nya beslut med presidentskiftet i USA och Donald Trumps agerande. I anslutning till presidentvalskampanjen i USA talade Trump också för en flyttning av USA:s ambassad från Tel Aviv – där alla andra länder också har sina ambassader – till Jerusalem. Något som vore en exceptionell och mycket farlig upptrappning av situationen. Det kopplas också samman med de planer Israel aviserat om nya bosättningar i den östra del av Jerusalem som tillhör Palestina.

Europaparlamentets särskilda Palestinadelegation har nyss återvänt från ett besök i Palestina som markerade att ockupationen av Palestina nu pågått i 50 år. Det var en viktig markering. Men viktigast av allt är att EU:s utrikeskommissionär Mogherini – med stöd av parlamentet och medlemsländerna – kan agera fullt ut som en progressiv kraft som visar att internationella lagar inte kan brytas utan att det får konsekvenser. Att vända bort blicken är inte ett alternativ.