Kommunen är en poltiskt styrd organisation Reidar Svedahl (L) Reidar Svedahl (L)
Vädersponsor:

Veckomagasinet